English

Ing. Vlasta Juránková, CSc. – seznam publikací

2013

 1. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J., Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation, příspěvek na konferenci Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, ISBN 3-936338-33-7, WIP, Paris, France., 2013

2012

 1. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline-silicon solar cells, článek v Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, SPIE, Brusel, 2012
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z.; STEHLÍK, M., Three NDT Methods for the Assesment of Concrete Permeability as a Measure of Durability, kapitola v Nondestructive testing of materials and structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer in RILEM Bookseries, Istanbul, Turecko, 2012

2010

 1. ADÁMEK, J.; KADLECOVÁ, Z.; JURÁNKOVÁ, V., DETECTION OF IMPERFECTIONS IN CONCRETE STRUCTURE FROM DURABILITY VIEWPOINT, příspěvek na konferenci 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTI, ISBN 978-80-7204-723-9, 2010
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Detection of Imperfection in Concrete Structure from Durability Viewpoint, , Latvia, 2010
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Evaluation of Durability of Concrete by Measurement of Permeability for Air and Water, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. 1, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z., DETECTION OF IMPERFECTIONS IN CONCRETE STRUCTURE FROM DURABILITY VIEWPOINT, příspěvek na konferenci , 2010
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Durability of the Concrete as a Function of Properties of Concrete Layer, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010

2009

 1. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Durability of the Concrete as a Function of Properties of Concrete Layer, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno, 2009
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KONEČNÁ, M., Vliv obsahu vysokopecní strusky v cementu na některé trvanlivostní vlastnosti betonů, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009 - Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Fibre Concrete And its Air Permeability, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009, ISBN 978-80-01-04381-3, CTU Prague, Praha, 2009
 4. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P., Utilization of silica admixture to concrete and its effect on concrete permeability, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M., Jiný pohled na trvanlivost betonu, příspěvek na konferenci Utilization of silica admixture to concrete and its effect on concrete permeability, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 6. STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, Brno, 2009
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I., Sledování degradace betonu měřením jeho trvanlivostních vlastností, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků speciální betony, ISBN 978-80-86604-42-8, SEKURKON Praha v NEOSETU Praha, Beroun, 2009

2008

 1. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J.; KONEČNÁ, M., Nedestruktivní metoda ISAT pro hodnocení povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P.; LÁNÍK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Concrete Creep DeformationsS Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 978-80-214-3773-9, Akademické nakladatelství CERM, LC2008, Brno, 2008
 3. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Durability Assessment of Concrete tested by Air Permeability, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Praha, 2008
 4. PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., VLIV STRUKTURY BETONU NA HODNOTY ZRYCHLENÉ ZKOUŠKY DIFÚZE CO2, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův Ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; PLŠKOVÁ, I., Influence of slag volume in cement on long-term orioerties of concrete, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 6. PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2 A PROPUSTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 7. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Bezdotykové měření objemových změn kompozitů, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2008
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Porous aggregate strength and its influence on lightweight concrete strength, příspěvek na konferenci 9Th Internationl Cconference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vols 1-3, ISBN 978-9955-28-201-3, Published by Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, 2008
 9. ADÁMEK, J.; HOFFMANN, O.; JURÁNKOVÁ, V., Chloride Migration Coefficient from Non-Steady-State Migration Experiments, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků, ISBN 978-80-210-4525-5, Masarykova Univerzita, Brno, 2008

2007

 1. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J., Noise and I-V Characteristic as a Characterisation Tool for Silicon Solar Cells With Double-Sided Texture, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, BUT, Brno, 2007
 2. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 3. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Air permeability of plain and lightweight concrete, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 4. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Noise and I-V Characteristic as Characterisation Tool for PiN Amorphous Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, BUT, Brno, 2007
 5. ADÁMEK, J.; TĚHNÍK, V.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, P., VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, Hradec Králové, 2007
 6. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double-sided texture, příspěvek na konferenci New trends in physics 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Brno University of Technology, Brno, 2007
 7. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Noise Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Non-Destructive Testing of New Silicon Solar Cells With Double-Sided Texture, příspěvek na konferenci New trends in physics NTF 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Ing. Zdenek Novotný CSc., Brno, 2007
 8. TĚHNÍK, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B., INFLUENCE OF BLAST FURNACE SLAG IN CEMENT ON CONCRETE DURABILITY, příspěvek na konferenci Proceedings of 3TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON CONCRETE ENGINEERING, ISBN 978-963-420-923-2, VISEGRAD, 2007
 9. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., The experience from tests of water permeability the concrete cover, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Brno University of Technology, Brno, 2007
 10. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Noise spectroscopy of PIN amorphous silicon solar cells, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, BUT, Brno, 2007
 11. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., DURABILITY OF LEIGHTWEIGHT FIBRE CONCRETE, příspěvek na konferenci Sborník konference MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, KRAKOW, 2007
 12. ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; JURÁNKOVÁ, V., VYSOKOPEVNOSTNÍ LEHKÝ VLÁKNOBETON LC 45/50 - 1800, příspěvek na konferenci Sborník konference VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, ISBN 978-80-8073-790-0, KOŠICE, 2007
 13. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., POROUS AGGREGATE STRENGTH AND ITS INFLUENCE ON LIGHTWEIGHT CONCRETE STRENGTH, příspěvek na konferenci Proceedings of The 9th International Conference modern Building Materials, Structures and Techniqus, ISBN 978-9955-28-131-3, VILNIUS - LITVA, 2007
 14. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of new silicon solar cells with double-sided texture, článek v Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, SPIE, Florence, Italy, 2007

2006

 1. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of silicon solar cells type G3A with double-sided alkali texture, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Non - Destructive Testing Method for Estimation of Concrete Durability, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006
 3. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of silicon solar cells type G5 with double-sided acidic texture, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., ZHODNOCENÍ ZMĚN STAVU BETONU KONSTRUKCE PO ČTYŘECH LETECH METODOU VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI Z HLEDISKA JEHO TRVANLIVOSTI, příspěvek na konferenci zborník prednášok z XII.medzinárodnej konferencie, ISBN 80-8069-747-7, SPU Nitra, Nitra, 2006
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M., Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Beotnárské dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, Vydavateľstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2006
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; VOJTEK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., AIR PERMEABILITY OF LIGHTWEIGHT AND ORDINARY CONCRETES WITH FIBRES, příspěvek na konferenci Comportarea in situ a constructiilor, SC CONSITRANS SRL, Brazi-Hatzeg-Rumunsko, 2006
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V., OVĚŘENI MOŽNOSTI VÝROBY LEHKÉHO BETONU PŘEDEPSANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A TLAKOVÉ PEVNOSTI, příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, Praha, 2006
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Vlastnosti pórovitého zrna kameniva a pevnost lehkého konstrukčního betonu, příspěvek na konferenci 4.Konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, Praha, 2006
 9. VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Passivation quality test by noise method, příspěvek na konferenci EDS06, ISBN 80-214-3246-2, VUT v Brně, Brno, 2006
 10. VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Passivation quality test by noise method, příspěvek na konferenci Electronic Devices and Systems, ISBN 80-214-3246-2, Ing.Zdeněk Novotný,CSc., Brno, 2006
 11. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Evaluation of condition changes for a concrete structure after four years of service using the air permeability method from the concrete durability viewpoint, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 12. VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy as tool for non-destructive testing of silicon solar cells, příspěvek na konferenci Physical Materials and Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 13. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of silicon solar cells with double-sided alkali texture, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 14. VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou, příspěvek na konferenci 2. česká fotovoltaická konference, ISBN 80-239-7361-4, Solartec s.r.o., Brno, 2006
 15. VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků-2.česká fotovoltaická konference, ISBN 80-239-7361-4, Czech RE Agency, Rožnov pod Radhoštěm, 2006
 16. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., LEHKÝ BETON VYZTUŽENÝ KONSTRUKČNÍMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VÚSH, TELČ, 2006

2005

 1. JURÁNKOVÁ, V., ADÁMEK, J., JURÁNEK, P., Influence of PP-Fibres to Concrete Permeability, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, Ústav fyziky FAST, 2005
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BOROCHOVSKÝ, O., Volume Changes of Concrete with High-Strength Fibres, příspěvek na konferenci Int. Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilinská Univerzita, Žilina, Žilina, 2005
 3. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Opinions on the Reinforced Concrete Degradation Process Monitoring and Measurement, příspěvek na konferenci Workshop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Praha, 2005
 4. ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ V., Vzduchová propustnost lehkých a obyčejných betonů s vlákny, příspěvek na konferenci 3. Konference Speciální betony, Vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-22-5, SEKURKON, Malenovice, 2005
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Názory na sledování a měření procesu degradace vyztuženého betonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, Rajecké Teplice, 2005
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Actual State of Concrete Layer from Point of View its Durability by TPT (Torrent Permeability Tester), příspěvek na konferenci Int. Conference Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005, ISBN 80-7194-769-5, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005
 7. ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V., Vzduchová propustnost vláknobetonů s vysoce pevnými PP-vlákny, příspěvek na konferenci 3th Int. Conference Fibre Concrete - FC 2005, ISBN 80-248-0852-8, VŠB - Technical University of Ostrava, Malenovice, 2005
 8. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., Noise spectroscopy measurement of 2.3 microm CW GaSb based laser diodes, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2005

2004

 1. JURÁNKOVÁ, V., Effect of Fly Ash Content on Concrete Permeability for Water, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, FAST Ústav fyziky, Brno, 2004
 2. ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V., Air Permeability of Concrete Increased by Different Ingredients and Admixtures, příspěvek na konferenci LC 2004, ISBN 80-214-2370-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 3. ADÁMEK, J.; HADRAVA, V.; JURÁNKOVÁ, V., Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky, příspěvek na konferenci EXPERIMENT významný zdroj navrhování nosných stavebních konstrukcí 2004, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004
 4. ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V., Moduly pružnosti lehkých konstrukčních betonů s vlákny FORTA v tlaku a ohybu, příspěvek na konferenci Speciální betony - vlastnosi - technologie - aplikace, ISBN 80-86604-15-2, Malenovice, 2004
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SLAVÍKOVÁ, K., Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2004, ISBN 80-8073175-6, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných láto, Lesnica, 2004
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Hodnocení trvanlivosti betonu stanovením jeho vzduchové propustnosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ s.r.o., Praha, 2004
 7. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., Noise as a Diagnostic Tool for Quality of 2.3 micrometer CW GaSb Based Laser Diodes, příspěvek na konferenci Electronic Devices and Systems EDS 2004, ISBN 80-214-2701-9, Ing. Zdenek Novotny, Brno, 2004
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Air Permeability of Concrete with Natural and Porous Aggregates, příspěvek na konferenci 8th International Conference Modern Building Materials and Techniques, ISBN 9986-05-722-1, 0, Vilnius, 2004
 9. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění, příspěvek na konferenci Sborník Sanace, Sdružení pro sanace, Brno, 2004
 10. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Hodnocení betonu z hlediska trvanlivosti stanovením jeho vzduchové propustnosti, příspěvek na konferenci Sborník SANACE 2004, SSBK Brno, Brno, 2004
 11. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Vliv povrchové úpravy betonu na jeho vzduchovou propustnost, příspěvek na konferenci 3. Konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004, ISBN 80-239-2664-0, Masarykova kolej ČVUT Praha, ČVUT Praha, 2004

2003

 1. JURÁNKOVÁ, V., Několik odborných postřehů z NDT-CE Berlin 2003, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT CMC 2003, ISBN 80-7204-318-8, VUT FAST Brno, Ústav fyziky, ČNDT, Brno, 2003
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2003, ISBN 80-239-1840-0, Sekurkon Praha, Pardubice, 2003
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P., Některé poznatky získané při predikci trvanlivosti betonů metodou vzduchové propustnosti WTA, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, Brno, 2003
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky, příspěvek na konferenci Betón 2003, ISBN 80-02-01538-X, TU Košice, Štrbské Pleso, 2003
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Permeability of Concrete with PP-fibres, příspěvek na konferenci FC+HPC 2003, ISBN 80-86604-08-X, Sekurkon Praha, Malenovice, 2003
 6. ADÁMEK, J.; MELOUN, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Concrete Creep Deformations Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test, příspěvek na konferenci NDT - CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, Berlin, 2003
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P., Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2003 - IX. mezinárodní konference, 1. vydání Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra materiálového inženierstva, ISBN 80-227-1926-9, STU Bratislava, Štúrovo, 2003
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Air Permeability of Concrete, příspěvek na konferenci MATBUD IV. Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materialowe w Inžynierii Ladowej Krakow,, ISBN 83-7242-261-3, Politechnika Krakowska, Krakow, 2003

2002

 1. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Příznivý vliv náhrady části drobného kameniva ložovým popílkem z fluidního spalování na vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2002, ISBN 80-238-9644-X, ČBS, Pardubice, 2002
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Model pro výpočet propustnosti, příspěvek na konferenci Construmat 2002. Conference about structural materials., ISBN 80-01-02571-3, ČVUT v Praze, Praha, 2002
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Gas Permeability of Concrete Structure as a Criteria of Concrete Durability, příspěvek na konferenci International Symposium Non-Traditional Cement and Concrete 2002, ISBN 80-214-2130-4, Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Brno, 2002
 4. ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, TU v Košiciach - stavebná fakulta, Košice, 2002

2001

 1. JURÁNKOVÁ, V., ADÁMEK, J., MICHALKO, O., Permeability of concrete, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Assessment of Concrete Surface Layer Durability by Determination of its Permeability, příspěvek na konferenci Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-707-9, Technická univerzita v Košiciach, Levoča, 2001
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Moderní nedestruktivní metody měření propustnosti betonů pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci Building Materials and Testing, ISBN 80-7099-677-3, Orgware, Štrbské Pleso, 2001
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Permeability of Concrete as a Criteria of Durability Assessment, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-201-7, VUT v Brně, Křižánky, 2001
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Použití metody stanovení propustnosti betonu pro vzduch pro hodnocení jeho trvanlivosti, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2001
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O.; DVOŘÁK, L., Stanovení propustnosti povrchových vrstev betonu pro vodu a vzduch jako jedna z možných metod odhadu životnosti betonové mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 6. mezinárodního symposia "Mosty 2001", ISBN 80-7204-195-9, CERM s.r.o., Brno, 2001
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Sledování kvality těsnicích technologií stanovením součinitele propustnosti povrchu sanovaných betonů pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře "Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století, ISBN 80-7078-870-4, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, 2001

2000

 1. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Vliv příměsí na vodopropustnost betonu, příspěvek na konferenci Konference Betonářské dny 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Pardubice, 2000
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Vliv částečné náhrady jemného kameniva v betonu létavým popílkem na součinitel propustnosti pro vodu, příspěvek na konferenci Conference about Structural Materials, CONSTRUMAT 2000, ISBN 80-7137-739-2, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Nitra, Slovakia, 2000
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Water Permeability of Cement-Fly Ash Concrete, příspěvek na konferenci III. Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnenia materialowe w inžynierii ladowej MATBUD 2000, ISBN 83-7242-107-2, Polytechnika Krakowska, Kraków, Polska, 2000
 4. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Non-destructive testing of heterosstructure laser based od GaInAsSb, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000

1999

 1. JURÁNKOVÁ, V., MICHALKO, O., ADÁMEK, J., Průchod plynu strukturou betonu, příspěvek na konferenci International Workshop "Physical and Material Engineering", Praha, 1999
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SEMERÁK, J., Propustnost betonu pro kapaliny a plyny, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 99, ISBN 80-7078-647-7, TU Ostrava, Ostrava, 1999

1997

 1. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Náhodné proudové impulsy ve vysokonapěťových průchodkách, kapitola v Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 2. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Šum a DLTS luminiscenčních diod, kapitola v Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 3. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Random current impulses in high-tension bushings, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 4. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., IBRAHIM, A., Non-destructive testing of solar cells, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 5. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Noise and DlTS in LEDs, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 6. JURÁNKOVÁ, V., NAVAROVÁ, H., CHOBOLA, Z., Random current impulse in high-tension bushings, příspěvek na konferenci Proceeding of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of Technology, Slovakia, 1997
 7. NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z., Experimental study of impuls arise in hightension bushings, příspěvek na konferenci Proceeding of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of Technology, Slovakia, 1997
 8. JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z., DLTS and noise in LEDS, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of technology, Slovakia, 1997
 9. NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z., Non-destructive testing of relanex insulating foils, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997

1996

 1. CHOBOLA, Z., VAŠINA, P., ŠIKULA, J., JURÁNKOVÁ, V., SIMOEN, E., 1/f Noise and DLTS in LEDS, příspěvek na konferenci Proceedings Third ELEN Workshop Leuven, University of Technology, Belgium, 1996

1995

 1. CHOBOLA, Z., HRUŠKA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., Noise Reliability Indicators for Solar Cells, příspěvek na konferenci Procedings of Second ELEN conerence, University of Technology, Grenoble, 1995
 2. CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŘEHÁK, D., Analysis of Noise Properitef of R1 Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the International NODITO Workshop, ISBN 80-214-0663-1, University of Technology, Brno, 1995
 3. HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., Analysis of Solar Cell Transport Properties, příspěvek na konferenci Proceeding of the International NODITO Workshop, University of Technology, Brno, 1995

1993

 1. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Noise Reliability Indicators, příspěvek na konferenci Procedings of the 4th European Symposium on Reliability of Electron Devices, University of Technology, Bordeaux - France, 1993

1992

 1. JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JANOVSKÝ, P., 1/f Noise and L-V Characteristics of GaAsP LEDs., příspěvek na konferenci Proceedings of International Symp. Fluctuation in Solids, University of technology, Brno, 1992

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný