English

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. – seznam publikací

2017

 1. ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M., Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I., Methods Considering the Concrete Creep due to Shrinkage , příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1105-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 3. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I., Relaxation of Structural Concrete due to its Shrinkage in Terms of Age-Adjusted Effective Modulus Method, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1033-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I., Možnosti zohlednění dotvarování betonu při smršťování, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 2. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J., Vliv dotvarování mladého betonu na velikost vynucených napětí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2016
 3. ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J., Experimental Evaluation of Residual Stresses in the Concrete, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-680-6, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 4. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I., Concrete Resistance to Cracking due to Shrinkage, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 5. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I., Prediction of Shrinkage Cracking of Early Age Concrete, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientists below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016

2015

 1. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I., Odolnost betonu proti praskání způsobené smršťováním, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
 2. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J., Experimental Investigation of Residual Stress in the Concrete Caused by Volume Changes with Consideration of Environment Effect, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publication, Switzerland, 2015
 3. ZVOLÁNEK, L.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J., Experimentální stanovení napětí v betonu způsobeného objemovými změnami a zohlednění vlivu okolního prostředí, příspěvek na konferenci 13. konference TECHNOLOGIE BETONU 2015, ISBN 978-80-903806-8-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2015
 4. ZVOLÁNEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I., Identification of the Concrete Internal Structure from the Beginning of Its Setting, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2015 , ISBN 978-80-553-1988-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering , Jasná, 2015
 5. KADLEC, J.; ZVOLÁNEK, L.; GIRGLE, F.; TERZIJSKI, I., Effect of Lightweight Concrete Density on Bond Strength, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 9780000031327, Trans Tech Publications, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, 2015

2014

 1. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L., Vliv objemové hmotnosti lehkých betonů na soudržnost, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 2. KRATOCHVÍL, M.; KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; ZVOLÁNEK, L., Autogenní smršťování a jeho měření od okamžiku uložení betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., 2014
 3. TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L., Smršťování betonu - vědecky, nebo prakticky použitelně?, příspěvek na konferenci 12. konference Technologie betonu 2014, ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2014
 4. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I., Effect of various ways of curing on ultra-light concrete, příspěvek na konferenci Young scientist 2014, ISBN 978-80-553-1668-0, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2014
 5. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; GIRGLE, F.; ZVOLÁNEK, L., Soudržnost ultralehkého betonu s výztuží, příspěvek na konferenci 12. konference TECHNOLOGIE BETONU (2014), ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, 2014
 6. KADLEC, J.; TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M.; ZVOLÁNEK, L., Vývoj a základní vlastnosti ultralehkého betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. KRATOCHVÍL, M.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J., Měření autogenního smršťování od okamžiku uložení betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2013 www.zkouseniajakost.cz, ISBN 978-80-214-4777-6, 2013

2012

 1. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Stanovení deformačních charakteristik zdiva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012

2011

 1. TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 2. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol., Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 3. TERZIJSKI, I., Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České republiky část II. Vlastnosti vysokopevnostního betonu a jejich zkoušení., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 4. DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; POŽÁR, M.; VOLF, M., Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 5. TERZIJSKI, I., Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České repibliky. Část I. Úvod a složky vysokopevnostního betonu., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011

2010

 1. TERZIJSKI, I., Mosty z vysokopevnostního betonu v ČR, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS. s.r.o, Praha, 2010
 2. STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I., Development of membrane roofs from prestressed concrete, příspěvek na konferenci Konstrukční beton v České republice 2006-2009, ISBN 978-80-903806-0-8, ČBS ČSSI, Praha, 2010
 3. TERZIJSKI, I., Navrhování mostních konstrukcí, Materiály a trvanlivost, , ČKAIT, Brno, 2010

2009

 1. TERZIJSKI, I.; KRATOCHVÍL, M., Smršťování vysokohodnotného betonu a možnosti jeho ovlivnění, , Brno, 2009
 2. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Smršťování vysokohodnotných betonů a možnosti jeho ovlivnění., kapitola v Technické listy 2008 Díl 2. Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí., ISBN 978-80-01-04457-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009
 3. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Shrinkage of high performance concretes and possibilities of its influence., kapitola v Technical Sheets 2008 Part 2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04460-5, CTU Publishing, Praha, 2009
 4. TERZIJSKI, I., Materiály v železobetonových konstrukcích a jejich vlastnosti, , ČKAIT, Brno, 2009
 5. TERZIJSKI, I., Navrhování konstrukcí podle EN 1990, Obecná zatížení konstrukcí, , ČKAIT, Brno, 2009
 6. TERZIJSKI, I., Navrhování mostních konstrukcí z vysokohodnotného betonu, příspěvek na konferenci Nové betonářské a mostařské normy 2009, ISBN 978-80-87158-15-9, ČBS Servis, Praha, 2009
 7. TERZIJSKI, I., Vysokopevnostní beton - vývoj, technologie, vlastnosti a jejich zkoušení, aplikace v mostních konstrukcích v ČR, , ČBS, Praha, 2009
 8. TERZIJSKI, I., Deevelopment of UHPC for the model of pedestrian bridge, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, 2009

2008

 1. TERZIJSKI, I., Polyfunkční přísady zlepší vlastnosti materiálu, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia,a.s., Praha, 2008
 2. STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R., Mosty z vysokopevnostního betonu, příspěvek na konferenci Sborník konference Beton 08, ČVUT, Praha, 2008
 3. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Vývoj a vlastnosti betonu se zvláště vysokou pevností, kapitola v Technické listy 2007 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí., ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 4. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Development and properties of ultra high performance concrete (UHPC), kapitola v Technical sheets 2007 - part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04179-6, CTU Publishing, Prague, 2008
 5. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Development of special cement composites for model of prestressed shell structure, kapitola v Technical sheets 2007 - part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures., ISBN 978-80-01-04179-6, CTU Publishing, Prague, 2008
 6. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Vývoj speciálních kompozitů pro model předpjaté membránové konstrukce, kapitola v Technické listy 2007 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí., ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2008
 7. TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Bruggen in hogesterktebeton., článek v Cement, ISSN 0008-8811, ENEAS, Boxtel, 2008
 8. TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Bridges utilizing high strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of International fib symposuim Amstrdam 2008, ISBN 978-0-415-47535-8, Tailor & Francis Group, London, 2008
 9. TERZIJSKI, I., Optimisation of UHPC for the model of a pedestrian bridge, , ISBN 978-3-89958-376-2, Kassel University press, Kassel, 2008

2007

 1. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Vývoj a vlastnosti betonu se zvláště vysokou pevností, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2007
 2. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Vývoj speciálních kompozitů pro model předpjaté konstrukce, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2007
 3. TERZIJSKI, I.; HALAS, V., Nová koncepce řízení tuhnutí a tvrdnutí vysokohodnotných betonů, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 4. TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L., Návrh speciálních kompozitů pro model předpjaté skořepinové konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspsěvků z česko-slovenské konference EXPERIMENT 07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Olomučany, 2007
 5. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z., Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání, příspěvek na konferenci Experiment 2007 - sborník Česko-Slovenské konference, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 6. TERZIJSKI, I., Speciální betony v mostních konstrukcích, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 5. konference Speciální betony, ISBN 978-80-86604-32-9, Sekurkon, Praha, 2007
 7. STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R., Bridges utilizing high strength concrete, příspěvek na konferenci Innovative materials and technologies for concrete structures - Proceedings of the fib Congress, ISBN 978-963-420-923-2, Budapest University of Technology and Economics , Budapest, 2007
 8. TERZIJSKI, I., Membranové střechy z předpjatého betonu, , VUT Brno, Brno, 2007
 9. TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; VÍTEK, J., Model lof pedestrian bridge utilizing UHPC, příspěvek na konferenci Proceedings of MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krakowskaja, Krakow, 2007
 10. KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I., Fracture properties of fibre UHPC after 28, 90 and 180 days of specimens curing, příspěvek na konferenci Fibre concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, Česká republika, 2007
 11. TERZIJSKI, I., Speciální požadavky na vysokopevnostní beton dálničního mostu D 47 přes řeku Odru, , STACHEMA Kolín, s.r.o., Bystřice nad Perštějnem, 2007

2006

 1. TERZIJSKI, I., Optimalizace parametrů vysokopevnostního betonu z hlediska efektivity a spolehlivosti z nich navrhovaných konstrukcí, výzkumná zpráva projektu VUT FAST, VUT FAST, Brno, 2006
 2. ZICH, M.; TERZIJSKI, I., Casová analýza mostu z vysokopevnostního betonu se spraženou deskou, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukcné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Stavebná fakulta TU Košice, Košice, 2006
 3. TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; STRNAD, J., Vysokopevnostní beton v mostních konstrukcích v ČR, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2006
 4. STRÁSKÝ, J., Freeway bridge from highstrength concrete, , ISBN 80-903501-9-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2006

2005

 1. ČELIŠ, P.; TERZIJSKI, I., Sledování konstrukčních parametrů vysokopevnostního betonu navrženého pro pilotní projekt mostu., výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2005
 2. TERZIJSKI, I., Optimalizace parametrů vysokopevnostního betonu z hlediska efektivity a spolehlivosti z nich navrhovaných konstrukcí., výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2005
 3. TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČÍRTEK, L.; PANÁČEK, J.; ZMEK, B., Betonové prvky. Studijní opora pro programy s kombinovanou formou studia., , VUT Brno, Brno, 2005
 4. TERZIJSKI, I.; STRNAD, J., Kompatibilita komponent pojivového tmele vysokopevnostního betonu, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2005
 5. PROCHÁZKA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOHOUTKOVÁ, A.; VAŠKOVÁ, J.; TERZIJSKI, I., Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 (Eurokódu). Část 1 Navrhování prvků železobetonových konstrukcí., , Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS servis. s.r.o, Praha, 2005
 6. TERZIJSKI, I.; STRNAD, J., Compatibility and Efficiency of Components of High-strengt Concrete, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, VUT Brno, Brno, 2005
 7. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., Praha, 2005

2004

 1. ČELIŠ, P.; TERZIJSKI, I., Poznatky z využití vysokopevnostního betonu v praxi, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., Praha, 2004
 2. TERZIJSKI, I., ČELIŠ, P., KONEČNÝ, L., Aplikace vysokopevnostního betonu v mostní konstrukci D211, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2004
 3. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, 2004
 4. TERZIJSKI, I., ČELIŠ, P., SVADBÍK, P., APLIKACE VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU V MOSTNÍ KONSTRUKCI D211, příspěvek na konferenci Speciální Betony, ISBN 80-86604-15-2, SEKURKON, Praha, 2004
 5. TERZIJSKI, I., Compatibility of Components of High and Ultra High Performance Concrete., příspěvek na konferenci International Symposium of Ultra High Performance Concrete, ISBN 3-89958-086-9, University of Kassel, Kassel, 2004
 6. KERŠNER, Z.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Can non metallic fibers improve fracture properties of high strength concrete?, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Brno, 2004
 7. KERŠNER, Z.; TERZIJSKI, I., Lomové vlastnosti vysokopevnostních betonů užitých v konstrukci mostu D211, příspěvek na konferenci Lomové chování inherentně křehkých materiálů, Křehký lom 2004, ISBN 80-239-3646-8, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 2004

2003

 1. TERZIJSKI, I., KOVÁŘ, K., Sledování kompatibility komponent pojivového tmele vysokohodnotného betonu., , ISBN 80-239-1840-0, Praha, 2003
 2. TERZIJSKI, I., Vysokohodnotné betony pro hybridní mostní konstrukce, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2003
 3. TERZIJSKI, I., KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Analýza použitelnosti běžné žebírkové výztuže pro kotvení prvků stavebních konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2003

2002

 1. TERZIJSKI, I., Analýza možnosti výroby a využití vysokohodnotných betonů pro hybridní konstrukce, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2002
 2. TERZIJSKI, I., Ověření pevnostní a reologických parametrů optimalizovaného návrhu betonu spřaženéů desky ocelobetonového mostu přes Odru, výzkumná zpráva projektu , 2002
 3. TERZIJSKI, I., KOVÁŘ, K., Návrh složení betonu pro spřaženou mostní konstrukci, příspěvek na konferenci Mosty 2002, ISBN 80-7204-235-1, Sekurkon, Praha, Brno, 2002
 4. TERZIJSKI, I., Plasticizer compatibility of Polycarboxylate Superplasticizers, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. TERZIJSKI, I., SCHMID, P., KOVÁŘ, K., Analýza parametrů samozhutňujícího betonu v modelu mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Ćeská betonářská společnost ČSSI, Ediční středisko ČVUT v Praze, 2001
 2. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., TERZIJSKI, I., Zpevňování zdiva mikrohřeby, článek v Materiály a technologie pro stavbu, ISSN 1211-0787, Bertelsmann Media, s.r.o., Praha, Bertelsmann Media, s.r.o., Praha, 2001
 3. TERZIJSKI, I., The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramics models, článek v , ČVUT, Praha, 2001

2000

 1. TERZIJSKI, I., Těsnící a sorpční schopnost výplňových hmot podzemních stěn vůči průniku kontaminantů, příspěvek na konferenci Zakládání staveb 2000, SECURCON Brno 2000, ISBN 80-7204-167-3, Neuveden, Brno, 2000

1979

 1. Šťastník, S., Terzijski, I., Nový způsob výpočtu teplotního útlumu stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0549, článek v , 1979

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný