English

Ing. Ladislav Bárta, CSc. – seznam publikací

2015

 1. BÁRTA, L.; DOLEŽALOVÁ, J.; MAUREROVÁ, L.; WIERZBICKÁ, H., Technická zařízení budov I (S), Technická zařízení budov I. a technická infrastruktura - Návody do cvičení se vzorovými úlohami, , ISBN 978-80-214-5132-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, Brno, 2015

2009

 1. BÁRTA, L., Časová nerovnoměrnost spotřeby vody obytných budovách, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, sekce 1 - Technická zařízení budov a energie budov, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009

2007

 1. BÁRTA, L., Modelling of Domestic Hot Water Tank Size for Apartment Buildings II, příspěvek na konferenci Water Supply and Drainage for Buildings - 33rd International Symposium CIB W062 2007, ISBN 978-80-254-0172-9, Brno, 2007
 2. BÁRTA, L., Vliv průběhu odběru teplé vody ve vybrané školní budově na velikost zásobníku, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-789-4, Technická universita v Košicích, Košice, 2007
 3. BÁRTA, L., TZB I (S) MO 01 Zásobování budov plynem, , 2007
 4. BÁRTA, L., TZB I (S) MO 03 Zásobování budov vodou, , 2007

2005

 1. BÁRTA, L., Vyjádření k návrhu normy ČSN EN 806-2, , 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. BÁRTA, L., Modelling of Domestic Hot Water Tank Size for Apartment Buildings, příspěvek na konferenci 30th International Symposium Water Supply and Drainage for Buildings CIB W62 2004, CSTB, Paříž, 2004

2003

 1. BÁRTA, L., Experimental Monitoring of Hot Water Supply Systems, příspěvek na konferenci Water Supply and Drainage for Buildings, 29th International Symposium, ISBN 975-429-209-4, Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Ankara, 2003

2002

 1. BÁRTA, L., Tepelné izolace vnitřních vodovodů, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer, Praha, 2002
 2. BÁRTA, L., Potrubí, výtokové armatury a splachovací zařízení vnitřních vodovodů, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer, Praha, 2002
 3. BÁRTA, L., Vodovodní přípojky, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer, Praha, 2002
 4. BÁRTA, L., Systémy teplé užitkové vody v rámci energetického auditu obytných budov, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s mezinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia založenia stavebnej fakulty a 50. výročia založenia technickej univerzity v Košiciach, 12. sekcia: Teória techniky prostredia budov, ISBN 80-7099-818-0, Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta, Košice, 2002
 5. BÁRTA, L., Tepelné izolace rozvodů teplé užitkové vody v obytných budovách, příspěvek na konferenci Snižování energetické náročnosti budov, ISBN 80-02-01508-8, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2002

2001

 1. BÁRTA, L., Thermal Behaviour of Plumbing Water Supply Systems, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských systémů, ISBN 80-214-2033-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 2. BÁRTA, L., Energy Conservation of Domestic Hot Water Distribution Systems, příspěvek na konferenci 27th International Symposium CIB W62 2001 Water Supply and Drainage for Buildings, Univerzita v Mariboru, Maribor, 2001
 3. BÁRTA, L., Vnitřní vodovody - praktické řešení, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer, Praha, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný