English

doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. LAVICKÝ, M., Stěnové nevyztužené panely z pálených zdicích prvků spojovaných dvousložkovým polyuretanovým lepidlem, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; KARLÍK, Š., Design and Numerical Modelling of Prefabricated Roller Blind Lintels, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. KARLÍK, Š.; LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Analysis of Unreinforced Ceramic Wall Panels in the Mounting State, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 4. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T., Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.), článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
 5. LAVICKÝ, M.; KARLÍK, Š.; PĚNČÍK, J., Influence of structural design of balcony panels on the course and the size of thermal bridges, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2016

2015

 1. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; KRÁL, P.; HAVÍŘOVÁ, Z., Analysis of Behaviour of Prefabricated Staircases with One-Sided Suspended Stairs, článek v Drvna industrija, ISSN 0012-6772, Faculty of Forestry, Zagreb University, Faculty of Forestry, Zagreb University 10000 Zagreb, Svetošimunska 25 Hrvatska – Croatia, 2015

2014

 1. LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z., Specifické problémy zakládání dřevostaveb, článek v Stavební partner, ISSN 1805-5958, VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební (FAST), Ostrava, 2014
 2. LAVICKÝ, M., Znalecké posudky havárií dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 2014 KONANEJ PRI PRÍLEŽITOSTI 15. VÝROČIA ZALOŽENIA ÚSTAVU SÚDNEHO ZNALECTVA, ISBN 978-80-971579-1-3, MABAG spol. s r. o., Bratislava, 2014
 3. LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z., Specifické problémy izolací proti zemní vlhkosti dřevostaveb, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV – 14, ISBN 978-80-553-1678-9, Technická univerzita v Košiciach,Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva, Košice, 2014

2013

 1. LAVICKÝ, M.; KRÁL, P., Vady dřeva jako primární příčiny havárie, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2013
 2. LAVICKÝ, M., Vady dřeva jako primární příčiny havárie, příspěvek na konferenci ExFoS, XXII. mezinárodní vědecká konfernece soudního inženýrství 25.-26. ledna 2013, Brno, ISBN 978-80-214-4675-5, VUT, Brno, 2013
 3. LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z., Problematika dřevostaveb s průleznou provětrávanou dutinou, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2013
 4. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; HAVÍŘOVÁ, Z., Využití metody numerického modelování při identifikaci kritických míst segmentového schodiště s jednostranně zavěšenými stupni, článek v Stavební partner, ISSN 1805-5958, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2013

2012

 1. ŠMAHEL, M.; LAVICKÝ, M.; HORALÍK, J.; JACHAN, T.; BRADÁČ, A., Revizní znalecký posudek o stanovení rozsahu škod a určení potřebné výše nákladů na opravu (C 1430), , Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, Brno, 2012
 2. LAVICKÝ, M., Znalecký posudek 32/2012 ve věci statického posouzení stavu konstrukcí v budovách polikliniky, , VUT FAST, Brno, 2012
 3. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412), , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. LAVICKÝ, M., Vady a poruchy způsobené tepelnými mosty, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, TUKE, Košice, 2012
 5. LAVICKÝ, M.; MASTNÁ, Z., Problematika dřevostaveb s crawl space, příspěvek na konferenci ExFoS 2012, XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4412-6, VUT Brno, Brno, 2012

2011

 1. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Matematické modelování a experimentální testy pro navrhování moderních schodišť, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2011
 2. LAVICKÝ, M., Poruchy způsobené tepelnými mosty, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4238-2, VUT Brno, Brno, 2011

2010

 1. LAVICKÝ, M., Navrhování keramických plochých překladů, příspěvek na konferenci Navrhování zděných konstrukcí podle norem ČSN EN 1996 (Eukódu 6) (id 18557), VUT Brno, Brno, 2010
 2. LAVICKÝ, M., Znalecké posudky zaměření na geometrickou (ne)přesnost stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci IX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství (id 17976), ISBN 978-80-214-4037-1, VUT Brno, Brno, 2010

2009

 1. JŮZA, P.; LAVICKÝ, M.; ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J.; WEIGEL, L., C 1284 - Revizní znalecký posudek ve věci zaplacení částky s příslušenstvím, , Brno, 2009
 2. LAVICKÝ, M., Znalecké posudky balkónů a lodžií, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2009
 3. LAVICKÝ, M., Znalecké posudky vyložených konstrukcí, příspěvek na konferenci XVIII. mezimárodní vědecká konference soudního inženýrsktví, ISBN 978-80-214-3808-8, VUT ÚSI, Brno, 2009

2008

 1. LAVICKÝ, M., Znalecký posudek 15/2008, , Brno, česká republika, 2008
 2. LAVICKÝ, M., Znalecký posudek 16/2008, , Brno, česká republika, 2008
 3. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Zřícení nábřežní zdi a havárie odvozní soupravy, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2008
 4. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Statické chování dřevěného třmenového schodiště, příspěvek na konferenci Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva, ISBN 978-80-7375-213-2, Brno, Česká republika, 2008
 5. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Statické chování detailů dřevěného třmenového schodiště, příspěvek na konferenci Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva, ISBN 978-80-7375-213-2, Brno, česká republika, 2008
 6. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; ŽÍTT, P.; HAVÍŘOVÁ, Z.; HERMANY, J., Zkoušky detailů prototypu přímého a půdorysně zalomeného páteřového schodiště, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 7. LAVICKÝ, M., Znalecký posudek 05/2008, , Brno, česká republika, 2008
 8. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Poruchy podlah v prostorách víceúčelového kulturního zařízení, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA, Brno, 2008
 9. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Zřícení nábřežní zdi a havárie odvozní soupravy, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XVII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3563-6, ÚSI VUT v Brně, Brno, 2008
 10. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Porucha rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Česká republika, 2008

2007

 1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Problémy současných technologií a vžitých postupů., , Brno, Česká republika, 2007
 2. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Problémy současných technologií a vžitých postupů, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Brno, Česká republika, 2007
 3. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?, , Brno, Česká republika, 2007
 4. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Vede využití moderních sanačních materiálů vždy ke zlepšení stavu konstrukce?, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiákly s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, Brno, Česká republika, 2007
 5. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Experimentální zkoušky detailů dřevěného třmenového schodiště, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 6. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P., Studijní experimentální zkoušky dřevěného třmenového schodiště, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 7. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století., článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Brno, Česká republika, 2007
 8. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Brno, Česká republika, 2007
 9. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Poškození dlažby víceúčelového kulturního zařízení, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Brno, česká republika, 2007

2006

 1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Doplňkové dílce systému keramicko-betonových panelových stropů HELUZ, příspěvek na konferenci 4. konference Zděné a smíšené konstrukce, ISBN 80-903-502-8-3, ČBS servis s.r.o., Brno, 2006
 2. FLORIAN, A.; PĚNČÍK, J.; ŠAFÁŘ, P.; ŠEVELOVÁ, L.; LAVICKÝ, M., Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006, výzkumná zpráva projektu , 2006
 3. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Možnosti modelování lepených dřevěných spojů pomocí prvků CONTA17x, příspěvek na konferenci 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006, Tábor, ISBN 80-239-7764-4, SVS FEM s.r.o., Tábor, 2006
 4. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Přímé dřevěné třmenové schodiště, příspěvek na konferenci 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006, ISBN 80-239-7764-4, SVS FEM s.r.o., Tábor, 2006
 5. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P., Poruchy průmyslových podlah, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006
 6. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Programový projekt MPO ev.č. FI-IM/227, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 7. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Rozbor chování roletových překladů HELUZ z hlediska statiky a tepelné techniky, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 8. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; SCHMID, P., Poruchy průmyslových podlah, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2006
 9. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Chybný návrh jako příčina havárie konstrukce, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM, Brno, 2006

2005

 1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Vliv reologických vlastností betonu na vznik poruch stavebních konstrukcí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM s.r.o., Brno, 2005
 2. LAVICKÝ, M.; WEIGEL, L., C 1066 - Posouzení projektová dokumentace, , Brno, 2005
 3. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Reologické vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, CERM s.r.o., Brno, 2005

2004

 1. LAVICKÝ, M., PĚNČÍK, J., Keramická prefabrikace-renesance nebo labutí píseň, příspěvek na konferenci , 2004
 2. LAVICKÝ, M., PĚNČÍK, J., Zpřesněná statická analýza nosných roletových schránek, příspěvek na konferenci 3. konference Zděné a smíšené konstrukce, ISBN 80-903501-1-9, Brno, 2004
 3. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Zpřesněná statická analýza nosných roletových schránek, příspěvek na konferenci Sborník 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004, ISBN 80-903501-1-9, ČBS Servis s.r.o., Brno, 2004
 4. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Keramická prefabrikace - renesance nebo labutí píseň?, příspěvek na konferenci Sborník 3. konference Zděné a smíšené konstrukce 2004, ISBN 80-903501-1-9, ČBS Servis s.r.o., Brno, 2004

2003

 1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., MKP jako nástroj pro analýzu příčin poruch stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí, ISBN 80-86433-21-8, FAST, VUT v Brně, Brno, 2003

2002

 1. LAVICKÝ, M., Statický výpočet drážkou oslabené zděné stěny nesoucí klenbový strop, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2002, ISBN 80-238-9643-1, ČBS, Praha, 2002
 2. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Nelineární výpočty rovinných konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika, ISBN 80-7099-815-6, TU Košice, Košice, Slovenská republika, 2002
 3. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Výpočet konstrukcí s uvažováním vlivu cihelných tvarovek, příspěvek na konferenci Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika, ISBN 80-7099-815-6, TU Košice, Košice, Slovenská republika, 2002

2001

 1. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Nelineární výpočty rovinných konstrukcí prováděné programem ANSYS, příspěvek na konferenci Sborník konference Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, ČBS Česká betonářská společnost ČSSI, Pardubice, 2001
 2. HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M., Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures, příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions, ISBN 93-412-3354-5, 2001
 3. HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M., Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures, příspěvek na konferenci Structural Analysis of Historical Constructions, Guimaraes, Portugal, 2001

1999

 1. PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M., Hledání příčiny havárie průmyslové haly - 3D analýza místa uložení vazníku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, Česká republika, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný