English

Ing. Jakub Foral – seznam publikací

2010

  1. ŠVÁB, T.; FORAL, J., ZÁKLADY GEODÉZIE, , Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, Brno, 2010

2008

  1. VONDRÁK, J.; FORAL, J.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁB, T., Geodetická příručka II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, , Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, Brno, 2008

2007

  1. FORAL, J.; VONDRÁK, J., Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, , Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, Brno, 2007

2006

  1. FORAL, J., Pozemkové úpravy, Modul 01, Pozemkové úpravy, , VUT, 2006
  2. FORAL, J., Účelová mapa areálu VUT Údolní, , VUT, 2006

2005

  1. FORAL, J., Geodezie I , Modul 01, Geodetická cvičení I, , VUT, 2005

2002

  1. FORAL, J., Tvorba a údržba digitálních katastrálních map, článek v , 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný