English

RNDr. Hana Šafářová – seznam publikací

2011

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H.; VALA, J., MATLAB, numerické výpočty a vizualizace dat ve vzdělávání stavebních inženýrů, příspěvek na konferenci 31. konference o geometrii a počítačové grafice - sborník příspěvků, ISBN 978-80-248-2524-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2011

2010

 1. PŘIBYL, O.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠPAČEK, P.; VALA, J., MATLAB supported education for civil engineers, příspěvek na konferenci PBE 2010 - People, Building and Environment; Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Brno University of Technology, Brno, 2010

2009

 1. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia - Zborcené plochy, modul 12, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 2. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Inovace výuky kurzu deskriptivní geometrie za podpory ESF, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 28. konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 978-80-7375-249-1, Brno, 2008
 2. HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 3. SLABĚŇÁKOVÁ, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky II, modul BA01-M11, , ISBN 978-80-7204-606-5, CERM, BRNO, 2008

2007

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Tvorba studijních materiálů za podpory ESF, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 978-80-85763-41-6, Brno, 2007
 2. PŘIBYL, O.; TRYHUK, V.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2007
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1.ročník Fakulty stavební VUT v Brně, , 2007

2006

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PUCHÝŘOVÁ, J., Nové trendy výuky deskriptivní geometrie v bakalářském studiu na Fakultě stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 80-7040-902-9, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2006

2004

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H.; PŘIBYL, O.; VALA, J., Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2004
 2. PRUDILOVÁ, K., ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia , Kuželosečky, modul 2, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 3. SLABĚŇÁKOVÁ, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I.ročník kombinovaného studia, Stereometrie, modul 1, , FAST VUT v Brně, FAST VUT v Brně, 2004
 4. BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 5. ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia, Kótované promítání, modul 4, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004

2002

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠAFAŘÍK, J., Počítačová podpora výuky DG na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci 22. konference Geometrie a počítačová grafika, ISBN 80-248-0185-X, ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2002
 2. ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠAFAŘÍK, J., Praktická ukázka nových výukových textů deskriptivní geometrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků II. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, ISBN 80-86302-28-8, Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, Fakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec, 2002
 3. MOLL, I., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ROUŠAROVÁ, V., ŠVEC, M., TOMEČKOVÁ, J., Deskriptivní geometrie, verze 1.0-1.3,pro I. ročník Stavební fakulty VUT v Brně, , 2002

1999

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie I, kuželosečky, afinita a kolineace, , 1999
 2. PRUDILOVÁ, K., ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie I, kuželosečky, afinita a kolineace pro distanční studium, , 1999

1995

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H., Studium praktické stability lineárních soustav s trvalepůsobícími poruchami pomocí kvadratických forem., příspěvek na konferenci , 1995
 2. ŠAFÁŘOVÁ, H., Praktická stabilita některých tříd obyčejných diferenciálních rovnic, příspěvek na konferenci , 1995

1993

 1. ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky II., , 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný