English

RNDr. Jana Slaběňáková – seznam publikací

2017

 1. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; SIVČÁK, J., Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra, příspěvek na konferenci Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017, ISBN 978-80-89597-78-9, Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics, Bratislava, 2017

2009

 1. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 2. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia - Zborcené plochy, modul 12, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 2. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 - Modul G6: Mongeovo promítání, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2008
 3. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Vyrovnávací kurz z matematiky - Modul M2: Analytická geometrie, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2008
 4. SLABĚŇÁKOVÁ, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky II, modul BA01-M11, , ISBN 978-80-7204-606-5, CERM, BRNO, 2008

2007

 1. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1.ročník Fakulty stavební VUT v Brně, , 2007

2005

 1. HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Kolmatace ve vegetačních kořenových čistírnách a její vliv na životnost zařízení, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod IV, ISBN 80-214-3023-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 2. HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Prognóza kolmace umělých mokřadů, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005

2004

 1. SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J., Deskriptivní geometrie, Šroubovice a šroubové plochy, , FAST VUT v Brně, FAST VUT v Brně, 2004
 2. SLABĚŇÁKOVÁ, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I.ročník kombinovaného studia, Stereometrie, modul 1, , FAST VUT v Brně, FAST VUT v Brně, 2004
 3. BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004

2002

 1. MOLL, I., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ROUŠAROVÁ, V., ŠVEC, M., TOMEČKOVÁ, J., Deskriptivní geometrie, verze 1.0-1.3,pro I. ročník Stavební fakulty VUT v Brně, , 2002

2001

 1. HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., Modelový výzkum kolmace filtračního prostředí, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění odpadních vod II., ISBN 80-214-1862-1, VUT v Brně, FAST, ÚVHK - Kabinet životního prostředí, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný