English

doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. – seznam publikací

2010

 1. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVEC, M., Technická zpráva - Měření průhybu stropu bytu v ulici Kunzova, obec Brno, , geodetická firma Zdeněk Fišer, Brno, 2010
 2. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., Technická zpráva - periodické sledování posunů panelového domu Brno Bystrc, Černého 15 - 19, , geodetická firma Zdeněk Fišer, Brno, 2010

2008

 1. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., The Actual State Of Minor Control in the Chosen Cadastral Areas in Brno City, příspěvek na konferenci Abstracts of 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Institute of Geodesy and Geoinformatics Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland, Lezyce, Poland, EU, 2008
 2. FIŠER, Z.; ŠVEC, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J., Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně, příspěvek na konferenci GEOS 2008 - Conference Proceedings, ISBN 978-80-85881-29-5, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, Zdiby - Praha-východ, 2008
 3. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M., State of minor control in the chosen cadastral areas in Brno, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, Belgrade, Republic of Serbia, 2008

2007

 1. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; ANTOŇŮ, J.; KALVODA, P.; ŠVEC, M., The actual state of minor control in the chosen cadastral areas in Brno city, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, BG, 2007
 2. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Education of real estate cadastre and mapping in Brno, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, Sofia, BG, 2007
 3. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO, příspěvek na konferenci XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD, Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, Polanica Zdroj, PL, 2007

2006

 1. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., Laser Surveying Methods in Engineering Geodesy, článek v Highway and Bridge Engineering, 2006, ISSN 1842-628X, Editura Societatii Academice "MATEI-TEIU BOTEZ", Romania, Iasi, Romania, 2006
 2. ŠVEC, M.; RAIS, K., Some Aspects of EUA Evaluation at the Brno University of Technology, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 1-58874-649-6, San Juan. Puerto Rico, USA, 2006

2005

 1. ŠVEC, M., New Study Programmes and Employment of BUT Graduates., příspěvek na konferenci sborník, ISBN 0-9741252-3-7, Tainan, Taiwan, 2005

2004

 1. ŠVEC, M., VONDRÁK,J., Aplikovaná optika - Optická zobrazení, , CERM, Brno, 2004
 2. ŠVEC, M., VONDRÁK,J., Aplikovaná optika - Optické geodetické přístroje, , CERM, Brno, 2004

2002

 1. MOLL, I., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ROUŠAROVÁ, V., ŠVEC, M., TOMEČKOVÁ, J., Deskriptivní geometrie, verze 1.0-1.3,pro I. ročník Stavební fakulty VUT v Brně, , 2002

1995

 1. ŠVEC, M., Globální polohový systém GPS a geodetické souřadnicové systémy, článek v , 1995

1994

 1. ŠVEC, M., ISYSTEM, verze 1.5. Uživatelská příručka hypertextového software, , 1994

1992

 1. ŠVEC, M., Vliv vnějších faktorů na deformace zavěšených mostních objektů a na trigonometricky měřené výšky, výzkumná zpráva projektu , 1992

1991

 1. ŠVEC, M., Aplikovaná optika a elektronika, , 1991
 2. ŠVEC, M., Vliv vnějších faktorů na měření deformace mostních objektů, výzkumná zpráva projektu , 1991
 3. ŠVEC, M., Automatizovaný systém měření výškových posunů stavebních objektů, výzkumná zpráva projektu , 1991
 4. ŠVEC, M., Šum 1/f v tlustovrstvových rezistorech, článek v , 1991
 5. ŠVEC, M., Příklady z aplikované optiky a elektroniky, , 1991

1990

 1. ŠVEC, M., Vliv fluktuace světla na optická měření účelových povrchových a důlních sítí, výzkumná zpráva projektu , 1990
 2. ŠVEC, M., Měření odchylek tvaru kruhových konstrukcí, článek v , 1990

1988

 1. ŠVEC, M., Aplikovaná optika a elektronika, , 1988

1987

 1. ŠVEC, M., Vliv atmosférických podmínek na měření účelových povrchových a důlních sítí, výzkumná zpráva projektu , 1987

1986

 1. ŠVEC, M., Cvičení z aplikované optiky, , 1986

1985

 1. ŠVEC, M., Elektronická aparatura pro měření teplot, výzkumná zpráva projektu , 1985
 2. ŠVEC, M., Využití laseru při experimentálním studiu trajektorie záměrného paprsku nad vodní hladinou, článek v , 1985

1984

 1. ŠVEC, M., Vliv funkce světla na optická měření v různých atmosférických podmínkách, výzkumná zpráva projektu , 1984

1983

 1. ŠVEC, M., Matematická formulace vztahů mezi zemským povrchem a jeho dálkově snímanými obrazy, výzkumná zpráva projektu , 1983

1978

 1. ŠVEC, M., Sbírka úloh z fyziky II, , 1978
 2. ŠVEC, M., Sbírka úloh z fyziky I – Fyzikální pole, , 1978
 3. ŠVEC, M., Fyzika II B, , 1978

1977

 1. ŠVEC, M., Příspěvek k magnetodefektoskopii tyčí s obdélníkovým průřezem, článek v , 1977
 2. ŠVEC, M., Fyzika III A, , 1977

1976

 1. ŠVEC, M., Fyzika II A, , 1976
 2. ŠVEC, M., Fyzika I B, , 1976
 3. ŠVEC, M., Sbírka úloh z fyziky I, , 1976

1973

 1. ŠVEC, M., Leakage Characteristics of the Systém Metal-Si3N4-Metal, článek v Czechoslovak Journal of Physics, ISSN 0011-4626, Praha, 1973

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný