English

Ing. Danuše Čuprová, CSc. – seznam publikací

2012

 1. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D., Úsporný dům, spec. publikace, ISBN 978-80-264-0014-1, CPress Brno, Brno, 2012

2010

 1. BLAHOVÁ, P.; ČUPROVÁ, D., Využití konopných izolací ve stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. ČUPROVÁ, D.; GRMELA, D., Tepelný odpor slaměných konstrukcí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Trianfl, s.r.o., Praha, 2009
 2. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S., Plísně u zateplených budov, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, Nakladatelství Mise, s.r.o., Ostrava, 2009
 3. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Dosledky zanedbania detailov pri zateplovaní budov, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, VKÚ, a.s., Harmanec, 2009
 4. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Důsledky opomenutí řešení detailů při zateplování budov, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z 15. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2009
 5. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Vhodné zasklení pro pasivní domy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009
 6. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Vliv obalových konstrukcí na teplotní stav interiéru budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 15. mezinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 7. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Metody stanovení teplotního útlumu konstrukcí, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference - Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009

2008

 1. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Thermal stability of light atic roofs, příspěvek na konferenci BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE - IX MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, ENERGODOM 2008, ISBN 83-86161-12-4, ASTERIAS Sp. z.o.o., Krakow, Polsko, 2008

2007

 1. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Vliv obalových konstrukcí na vnitřní prostředí budov, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2007, Modeovanie a simlácia ekologickej kvality architektonického prostredia, ISBN 978-80-227-2759-4, STU-Vydavatelstvo STU,Bratislava, Bratislava, 2007
 2. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Užití druhotných a obnovitelných surovin v obalových konstrukcích, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, FAST, PST, Brno, 2007
 3. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S., Využití recyklovaného polystyrénu v zateplovacích systémech, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, FAST, PST, Brno, 2007
 4. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D.; ZACHAŘOVÁ, M., Light external walls and thermal stability of room, příspěvek na konferenci , Czech Technical University, Praha, Praha, 2007
 5. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; ZACHAŘOVÁ, M., Vliv stínění oken na tepelnou stabilitu v letím období, příspěvek na konferenci , Intenzíva, s. r. o., Bratislava, Štrbské Pleso, SK, 2007

2006

 1. ČUPROVÁ, D., Tepelná technika budov - modul 01, modul 02, modul 04, , VUT v Brně, Brno, 2006
 2. KOLÁŘ, R.; ČUPROVÁ, D., ELEKTROIONTOVÉ MIKROKLIMA V BUDOVÁCH, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2006, ISBN 80-214-3146-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2006
 3. KLÍMOVÁ, S., Okno jako možný prvek solární architektury, příspěvek na konferenci 13. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2006, Contour, s.r.o., Praha 5, Praha, Česká republika, 2006
 4. OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D.; KOLÁŘ, R., Využití druhotných surovin ve stavebních materálech, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o, Praha, 2006
 5. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Protisluneční ochrana, , ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno , 2006
 6. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Obalové konstrukce a energetická hospodárnost objektů, příspěvek na konferenci 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006, ISBN 80-7366-046-6, Countour, s.r.o., Praha, 2006
 7. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Zamezení povrchové kondenzace na stropě dozrávárny sýrů, příspěvek na konferenci Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 8. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Eliminace tepelných mostů pomocí materiálů z odpadových surovin, příspěvek na konferenci Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 9. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S., Stínící technika, , ISBN 80-7366–046-6, ERA group spol.s r.o., brno, 2006
 10. KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D., Vnitřní pohoda prostředí v hliněných stavbách, příspěvek na konferenci Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80–214–3125–3, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 11. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D., Building simulation of thermal comfort in summer time, příspěvek na konferenci Low energy housing 2006, VIII Polish research-technical conference, ISBN 978-80-214-4393-8, TU Krakow, Krakow, 2006
 12. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S., Stínící technika, , ISBN 80-7366-046-6, Vydavatelství ERA, Brno, 2006
 13. KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D., Vliv tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí na energetickou potřebu objektů, příspěvek na konferenci 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80–214–3237–3, VUT FAST Brno, Lednice, 2006

2005

 1. ŠEVČÍKOVÁ, L.; KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D., Vliv dodatečného zasklení balkónu nebo lodžie na energetickou bilanci budovy, příspěvek na konferenci Sborník 6. mezinárodní konference "Budova a energia", ISBN 80-8073-353-8, RU v Košiciach - stavebná fakulta, 2005
 2. ŠEVČÍKOVÁ, L., ČUPROVÁ, D., Vliv dodatečného zasklení balkónu nebo lodžie na energetickou bilanci budovy, příspěvek na konferenci Sborní 6. mezinárodní konference Budova a energia, ISBN 80-8073-353-8, RU v Košiciach - Stavebná fakulta, Košice, 2005
 3. ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M., Tepelné mosty – modelování a diagnostika, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 4. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L.; ČUPROVÁ, D., Solární okno - příspěvek k vytápění nízkoenergetických domů, příspěvek na konferenci Sborník 12. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2005, ISBN 80-96243-1-1, VKC Intenzíva, s. r. o., Štrbské Pleso, 2005
 5. ČUPROVÁ, D.; ČUPR, K., Zimní zahrady, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 6. ČUPROVÁ, D., ČUPR, K., Zimní zahrady, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 7. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Potřebná výměna vzduchu v nízkoenergetickém domě, příspěvek na konferenci , VKC Intenzíva s.r.o., 2005
 8. ČUPROVÁ, D.; ČUPR, K., Zimní zahrady, zasklené lodžie a balkony, , ISBN 80-7366-009-1, ERA group spol.s r.o., Brno, 2005
 9. ČUPROVÁ, D., ČUPR, K., Zimní zahrady, zasklené lodžie a balkony, , ISBN 80-7366–-009-1, ERA group spol. s. r.o., brno, 2005

2004

 1. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; MUDRÁKOVÁ, A., Úsporný dům, , ISBN 80-86517-96-9, Era, Brno, 2004
 2. KALOUSEK, M.; OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D., Summer Simulation and Measurement of the Buildings by using Wallboard with PCM, příspěvek na konferenci VII Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna,, ISBN 83-86161-05-1, Politechnika Krakowska, Krakow-Zakopane, 2004
 3. KALOUSEK, M., OSTRÝ, M., ČUPROVÁ, D., Summer simulation and measurement of the buildinng by using wallboard with PCM, příspěvek na konferenci VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Energodom 2004, ISBN 83-86161-05-1, Politechnika Krakowska, Krakow-Zakopane, 2004
 4. KLÍMOVÁ, S., ŠEVČÍKOVÁ, L., ČUPROVÁ, D., Snižování tepelné zátěže podkrovních místností pomocí stínění oken, článek v , 2004
 5. ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M., Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí, příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, VUT FAST Brno, Brno, 2004
 6. KLÍMOVÁ, S.; ŠEVČÍKOVÁ, L.; ČUPROVÁ, D., Vliv zastínění oken na přehřívání podkrovních místností, příspěvek na konferenci Sborník 11. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2004, Agentura Contour, Praha, 2004
 7. ČUPROVÁ, D., Vliv zastínění oken na přehřívání podkrovních místností, , ISBN 80-232-1206-5, ČKAIT, 2004
 8. OSTRÝ, M., ČUPROVÁ, D., Možnosti zvyšování tepelné stability střešních nástaveb, příspěvek na konferenci Sborník 2. mezinárodní konference zastřešení budov, sekce 3 - kompletační a a doplňkové konstrukce střech, ISBN 80-214-2588-1, VUT FAST, VUT FAST Brno, Veveří 95, 2004
 9. ČUPROVÁ, D.; OSTRÝ, M., Možnosti zvyšování tepelné stability střešních nástaveb, příspěvek na konferenci 2.mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2588-1, VUT FAST BRNO, Brno, 2004
 10. OSTRÝ, M., ČUPROVÁ, D., Možnosti využití tepelně akumulačních vlastností materiálů s fázovou změnou, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2004
 11. ČUPROVÁ, D., Možnosti zvyšování tepelné stability střešních nástaveb, příspěvek na konferenci 2.mezinárodní konference "Zastřešení budov", ISBN 80-214-2588-1, ČR, 2004
 12. KLÍMOVÁ, S., ŠEVČÍKOVÁ, L., ČUPROVÁ, D., Pasivní solární systémy, příspěvek na konferenci Sborník 6. odborné konference doktorského studia, JUNIORSTAV2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně, FAST, Brno, Česká republika, 2004
 13. ČUPROVÁ, D., ČUPR, K., Vliv dodatečného zasklení lodžií panelových budov na vnitřní prostředí obytné místnosti, článek v , ČKAIT, 2004
 14. ČUPROVÁ, D.; OSTRÝ, M., Možnosti využití tepelně akumulačních vlastností materiálů s fázovou změnou, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2004
 15. ŠEVČÍKOVÁ, L., KLÍMOVÁ, S., ČUPROVÁ, D., Využívání sluneční energie - pasivní systémy, článek v , 2004
 16. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Tepelně-technické poruchy obalových konstrukcí, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2004
 17. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D., Úsporný dům, , ISBN 80-86517–96-9, ERA group spol.s r.o. , brno, 2004
 18. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Posouzení proudění vzduchu v podlahové vzduchové dutině metodou CFD, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT, Praha, 2004

2003

 1. ŠEVČÍKOVÁ, L., KLÍMOVÁ, S., ČUPROVÁ, D., Pasivní solární energie - nové trendy, příspěvek na konferenci Sborník II. ročníku konference CEEERES03, Energy consulting, o.s., České Budějovice, Praha, Česká republika, 2003
 2. ČUPROVÁ, D.; DONAŤÁKOVÁ, D.; OSTRÝ, M., Vnitřní prostředí podkrovních místností v letních měsících, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia 5, Podbanské 17.9.-19.9.2003, ISBN 80-8073-021-0, TU v Košiciach - Stavební fakulta, Podbanské, 2003
 3. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., OSTRÝ, M., Vnitřní prostředí pokrovních místností v letních měsících, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Budova a energia 5, ISBN 80-8073-021-0, STU Košice, Košice, 2003

2002

 1. ČUPROVÁ, D., MOHELNÍKOVÁ, J., Výpočtové metody denního osvětlení, kapitola v Střešní konstrukce od A do Z, ISBN 80-86229-28, Verlag Dashofer, Praha, Praha, 2002
 2. ČUPROVÁ, D., Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu, článek v , 2002
 3. ČUPROVÁ, D., Střešní nástavba panelového domu s využitím odpadního materiálu, článek v , 2002
 4. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D., Ověřování funkčnosti tepelně izolačního materiálu v plášti střešní nástavby, příspěvek na konferenci VII. vědecká mezinárodní konference, ISBN 80-7099-813-X, TU Košice, Košice, Slovensko, 2002
 5. ČUPROVÁ, D.; DONAŤÁKOVÁ, D., Střešní nástavby z hlediska stavební akustiky a ochrany proti hluku, , 2002
 6. ČUPROVÁ, D., MOHELNÍKOVÁ, J., ČUPR, K., Denní osvětlení budov, , ISBN 80-214-2142-8, 2002
 7. ČUPR, K., ČUPROVÁ, D., Změna interního mikroklimatu obytných místností panelových domů po provedené rekonstrukci., příspěvek na konferenci VII.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-818-0, Slovensko - Košice, 2002
 8. ČUPROVÁ, D., Ověřování funkčnosti tepelně izolačního materiálu v plášti střešní nástavby", příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2005, 2002
 9. ČUPROVÁ, D., Střešní konstrukce od A do Z,kap.3/3.4.3 Denní osvětlení halových objektů, kapitola v , 2002
 10. ČUPROVÁ, D., Střešní konstrukce od A do Z, kap. 3/3.4.4 Osvětlovací systémy halových objektů, 3.díl, kapitola v , 2002

2001

 1. ČUPROVÁ, D., VVZ MSM 261 100008 "Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích" Část. I. Posouzení trvanlivosti a funkčnosti tepelné izolace z odpadového papíru Část II. Posouzení funkčnosti a provozní spolehlivosti systému ztraceného bednění z recyklovaného polypropylénu, výzkumná zpráva projektu , 2001
 2. ČUPROVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. Kap. 8/7-Příčky., kapitola v , 36617, Neuveden, 2001
 3. ČUPROVÁ, D., 25.mezinárodní vědecká konference ústavu a kateder pozemního stavitelství stavebních fakult České a Slovenské republiky-článek ve sborníku: Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu, příspěvek na konferenci , 2001
 4. ČUPROVÁ, D., 25.mezinárodní vědecká konference ústavů a kateder pozemního stavitelství stavebních fakult České a Slovenské republiky-článek ve sborníku:Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, příspěvek na konferenci , 2001
 5. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M., Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2001
 6. ČUPROVÁ, D., Střešní konstrukce od A do Z, Kap.3/3.2 Návrh střechy z hlediska stavební tepelné techniky;, kapitola v , 2001
 7. ČUPROVÁ, D., Tepelná ochrana budov-článek:Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v , 2001
 8. ČUPROVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu.Kap.8/7.2 Základní požadavky na vlastnosti příček.5.díl, kapitola v , 2001
 9. ČUPROVÁ, D., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu.Kap.8/7.2 Základní požadavky na vlastnosti příček.5.díl, kapitola v , 2001
 10. ČUPROVÁ, D., OSTRÝ, M., Ateliér otvorových výplní a izolací - časopis, článek: Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu vnitřního prostředí., článek v , 2001
 11. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M., Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu prostředí, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 2001
 12. ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M., Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu, příspěvek na konferenci 25. vědecká mezinárodní konference kateder a ústavu pozemního stavitelství v ČR a SR, ISBN 80-214-1959-8, VUT - FAST, Brno, 2001
 13. ČUPROVÁ, D., Střešní konstrukce od A do Z Kap.3/3.3 Návrh střechy z hlediska denního osvětlení,3.díl, kapitola v , 2001
 14. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D., Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný