English

RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; MIKULÁŠEK, K., Analysis of temperature degraded concrete at high temperature by applying of non-linear characteristics, příspěvek na konferenci International Conference Building Materials, Products and Technologies, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd., Bristol, 2018

2017

 1. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., Selected applications of acoustic methods in building materials monitoring, kapitola v Research and Modelling in Civil Engineering 2017, ISBN 978-83-7365-474-7, Koszalin University of Technology Publishing House, Koszalin, 2017
 2. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 3. HODULÁKOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; ROTH, O.; OROLÍN, P.; MIKULÁŠEK, K., Pilotní studie chování cyklicky zatěžovaného betonového nosníku metodou akustické emise, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2017/ NDE for safety, ISBN 978-80-214-5554-2, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Chomutov, 2017
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K., Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam, příspěvek na konferenci NDT in Progress 2017, ISBN 978-80-87012-63-5, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Praha, 2017
 5. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K., Application acoustic emission method during cyclic loading of concrete beam, , ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2017
 6. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., EVALUATION OF THREE POINT BENDING TEST ON DIFFERENT FINEGRAINED COMPOSITES USING ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 7. HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MIKULÁŠEK, K., ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL CONCRETE BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD ON MULTIPLE LOADING, příspěvek na konferenci APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, ISBN 978-961-93537-3-8, Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Portorož, 2017
 8. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Non-Linear Characteristics of Temperature Degraded Concrete at High Temperature, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 9. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; HODULÁKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Impact of the heat load of concrete on the propagation of ultrasound waves, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Košice, 2017
 10. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 11. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening, článek v Applied Sciences - Basel, ISSN 2076-3417, MDPI AG, Basel, Switzerland, 2017
 12. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017

2016

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H., Wave Response of Temperature Degraded Concrete at Impulse, , ISBN 978-80-553-2643-6, Slovakia, Košice, 2016
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z., Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J.; MIKULÁŠEK, K., Evaluation of Acoustic Emission Events Generated at Three Point Bending of Different Concrete Specimens by Spectral Analysis, , ISBN 978-80-214-5357-9, Brno University of Technology, Brno, 2016
 4. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; PAŘÍZEK, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J., Monitoring Micro Defects of Thermally Loaded Specimens Using the Acoustic Emission Method , příspěvek na konferenci 54th international conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-80-261-0624-1, Copyright © 2016 Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Czech Republic, 2016

2001

 1. KUNOVSKÝ, J., MIKULÁŠEK, K., MELKES, F., Extremely Large Systems of Algebraic Equations, příspěvek na konferenci Proc. of ASIS 2001, ISBN 80-85988-61-5, MARQ, Krnov, 2001
 2. MARTIŠEK, D., MIKULÁŠEK, K., Inverse mapping and its use for 3-D data visualisation, Paper, příspěvek na konferenci Papers: The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Nonlinear Systems, CSAM Brno, Brno, 2001
 3. MELKES, F., KUNOVSKÝ, J., MIKULÁŠEK, K., Extremely Large Systems of Algebraic Equations, příspěvek na konferenci Proceedings of ASIS 2001, ISBN 80-85988-61-5, Krnov, 2001

1997

 1. POSPÍŠIL, J.; HANZÁLKOVÁ, M.; MIKULÁŠEK, K., Optimum Choice of Integration Step, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference MOSIS 97, Modelling and Simulation of Systems, ISBN 80-85988-16-X, Ostrava, 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný