English

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. – seznam publikací

2017

 1. HOBST, L.; ANTON, O., Problematika radiografické kontroly železobetonových konstrukcí v současnosti, příspěvek na konferenci 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-8200-014-9, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislavě, IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2017, 2017
 2. HOBST, L., Zahájení provozu nových plavebních komor na Panamském průplavu, příspěvek na konferenci 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-8200-014-9, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s. r. o. v roku 2017, 2017
 3. HOBST, L.; ANTON, O., Zásadní změny ve využívání radiografie ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 18. Štiavnické dni Zborník 2017, ISBN 9788097175436, 2017
 4. HOBST, L.; VALA, J., K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2017
 5. HOBST, L.; VALA, J., Ověřování materiálových vlastností drátkobetonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info , Praha, 2017
 6. HOBST, L., Měření a hodnocení významných zdojů přírodní radioaktivity, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, Praha, 2017

2016

 1. HOBST, L.; VALA, J., Možnosti nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2016
 2. HOBST, L., Využití a perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 17. Štiavnické dni - Zborník príspevkov 2016, ISBN 9788097175429, Združenie pre reguláciu rizika z radónu, Banská Štiavnica, 2016
 3. HOBST, L., Měření a hodnocení významných zdrojů přírodní radioaktivity, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016 , ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 4. HOBST, L.; VALA, J., K možnostem nedestruktivního vyšetřování materiálových vlastností drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia Sanace 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, 2016
 5. HOBST, L.; BÍLEK, P., Non-destructive identification of material properties of fibre concrete: a stationary magnetic field, příspěvek na konferenci ICNAAM 2015 - Proceedings , ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1392-4, American Institute of Physics, Melville (USA), 2016
 6. HOBST, L.; BÍLEK, P., Non-destructive identification of material properties of fibre concrete: a time-harmonic electromagnetic field, příspěvek na konferenci ICNAAM 2015, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1392-4, American Institute of Physics, Melville (USA), 2016

2015

 1. HOBST, L., Monitorování přírodní radioaktivity ve vybraných oblastech planety Země, příspěvek na konferenci 16. Štiavnické dni - Zborník 2015, ISBN 978-80-971754-1-2, Združenie pre reguláciu rizika z radónu, Banská Štiavnica, 2015
 2. HOBST, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; VALA, J., Electromagnetic approach to nondestructive testing of fibre concrete, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, ISSN 2313-0555, 2015
 3. HOBST, L., Krátké ohlédnutí za vývojem radiačních metod ve stavebnictví za posledních 25 let, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 4. HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J., Measurement of set fibre-concrete homogeneity in finished steel fibre-concrete structure of segmental tunnel lining., článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, scientific.net, Švýcarská konfederace, 2015

2014

 1. HOBST, L.; BÍLEK, P.; VODIČKA, J.; VALA, J., Měření homogenity ztvrdlého drátkobetonu na hotové drátkobetonové konstrukci segmentového ostění., příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, ČBS Servis,s.r.o., Hradec Králové, Česká republika, 2014
 2. BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J., Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu., příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2014
 3. VALA, J.; HOBST, L.; KOZÁK, V., Non-destructive detection of metal fibres in cementitious composites, příspěvek na konferenci Advances in Engineering Mechanics and Materials, ISBN 978-1-61804-241-5, EUROPMENT, Athens, 2014
 4. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS,s.r.o., Praha, Česká republika, 2014
 5. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT), článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, Česká republika, 2014
 6. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 7. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH, příspěvek na konferenci Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 8. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT), článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, Česká republika, 2014
 9. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ZIKMUND, T., Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4852-0, Brno, Česká republika, 2014
 10. VALA, J.; HOBST, L., Identification of structural parameters of metal fibre concrete using magnetic approach, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Zurich, 2014

2013

 1. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu., příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Vydavatel'stvo JAGA, Bratislava, Slovensko, 2013
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu., příspěvek na konferenci 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, ČR, 2013
 3. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii., příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, ČR, 2013
 4. HOBST, L.; BÍLEK, P., Various control methods developed for fibre-concrete structures., příspěvek na konferenci Recent advances in integrity-reliability-failure, ISBN 978-972-8826-27-7, INEGI, Funchal, Madeira, Portugal, 2013
 5. BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J., Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenozovaných vedeckých prác, ISSN 1211-3700, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 2013
 6. BÍLEK, P.; HOBST, L.; LÁNÍK, J., Vady a poruchy průmyslové podlahy v hale výrobního závodu., článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, Česká republika, 2013
 7. BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J., Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, Česká republika, 2013
 8. GROHOVÁ, T.; HOBST, L., Kontrola koncentrace drátků v drátkobetonu elektromagnetickou nedestruktivní metodou, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013
 9. BÍLEK, P.; HOBST, L., Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4675-5, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. HOBST, L.; JAŠEK, J.; VÍTEK, L., Těžké betony a speciální stínící betony, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2012
 2. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J., Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples., příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, CERM, Brno, Česká republika, 2012
 3. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J., Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce., příspěvek na konferenci 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2012
 4. BÍLEK, P.; VALA, J.; VODIČKA, J.; HOBST, L., Nová srovnávací měření při kontrole homogenity drátkobetonu., příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2012., ISBN 978-80-214-4578-9, knihovnicka.cz, Brno, Česká republika, 2012
 5. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 6. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O., Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-8076-095-3, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Bratislava, Slovensko, 2012
 7. BÍLEK, P.; HOBST, L., Ověřování homogenity drátkobetonu na kalibračních vzorcích vyvíjenou magnetickou metodou, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, Česká republika, 2012
 8. HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P., Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures., , Fabricado por Wave Media, Fortaleza, Brazil, 2012
 9. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Homogeneity detection of fibre-concrete structures by using radiographic technique, kapitola v Nondestructive testing of materials and structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer, Istanbul, 2012
 10. HOBST, L.; VODOVÁ, L., Srovnávací měření vlhkosti stavebních materiálů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2012

2011

 1. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J., Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou, příspěvek na konferenci Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Vydavatel'stvo JAGA, Bratislava, Slovensko, 2011
 2. HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M., A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete, příspěvek na konferenci 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, 2011
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J., Verification of the homogeneity of the fibre-concrete calibration samples, příspěvek na konferenci In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011, ISBN 978-80-01-04836-8, Prague, 2011
 4. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích, příspěvek na konferenci Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 5. HLAVÁČ, Z.; GARBACZ, A; HOBST, L., Detection of Defects in Massive Concrete Blocks by Impact-Echo, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, Database & Journal of Nondestructive Testing - NDT Ultrasonic, Germany, 2011
 6. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L., Posouzení možnosti použití ultrazvukových tloušťkoměrů pro stanovení délky ocelových kotev do betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS s.r.o., Praha, 2011

2010

 1. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiography of Fibre-concrete Structures, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2010
 4. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T., Diagnostika kotev do betonu, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia,a.s., Praha, 2010
 5. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 6. HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J., Ověřování homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 7. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T., Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2010
 8. HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T., Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe, příspěvek na konferenci XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 9. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., Defect detection in concrete structure with NDT methods: impact-echo versus radar, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, VUT v Brně, Brno, 2010
 10. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Problematika pevného spojení dřevostavby se základem, příspěvek na konferenci XIX. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010
 11. HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J., Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2010

2009

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J., Využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi, příspěvek na konferenci 6. seminár - Sanácia betónových konštrukcií, ISSN 1213-0311, ISBN 978-80-227-3215-4, SZSI, Bratislava, 2009
 2. HOBST, L.; KADLECOVÁ, Z.; KORDINA, T., Radiografická kontrola drátkobetonu - technický list, výzkumná zpráva projektu Cideas, Cideas, Brno, 2009
 3. HOBST, L.; KADLECOVÁ, Z.; KORDINA, T., RADIOGRAFICKÁ KONTROLA DRÁTKOBETONU, výzkumná zpráva projektu Cideas, Cideas, Brno, 2009
 4. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., DEFECT DETECTION IN CONCRETE STRUCTURE WITH NDT METHODS: IMPACT-ECHO VERSUS RADAR, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Čndt, Praha, 2009
 5. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., Defect Detection in Concrete Structures with NDT Methods: Impact-Echo Versus Radar, příspěvek na konferenci NDE for Safety, PROCEEDINGS, ISBN 978-80-214-3973-3, VUT v Brně, Brno, 2009
 6. HOBST, L., Trendy a perspektivy rozvoje NDT metod ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 7. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J.; KOUDELKA, M., Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 8. HOBST, L., Využití radiografie při posuzování konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2009

2008

 1. HOBST, L., Vývojové trendy radiografie ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 6-th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 2. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J., Metodika zkoušení kvality připojení ocelových spřahovacích prvků ultrazvukovým defektoskopem, příspěvek na konferenci 6. WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 3. HOBST, L., Perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 4. HOBST, L., 15.6 NDT ve stavebnictví, kapitola v Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí (Nauka o materiálu IV), ISBN 978-80-7204-591-4, CERM, Brno, 2008
 5. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J., Ověření délky zabudovaných kotev v betonu pomocí impulsního defektoskopu, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobnictvo 2008, ORGWARE, Stupava, Slovensko, 2008
 6. HOBST, L.; VÍTEK, L., Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media s.r.o., Ostrava, 2008
 7. HOBST, L.; VÍTEK, L., Další využití ultrazvukové metody pro ověřování délky dodatečných kotevních šroubů v masivních konstrukcích, kapitola v Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - Kapitola19, Ministerstvo dopravy ČR, Praha, 2008
 8. HOBST, L.; VÍTEK, L.; LÁNÍK, J., Ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2008 - Sborník anotací, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L., Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS, Hradec Králové, 2007
 2. HOBST, L.; VÍTEK, L., Kontrola délek dodatečně osazených kotevních prvků nedestruktivními metodou, příspěvek na konferenci 5. WORKSHOP NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM-Akademické nakladatelství, Brno, 2007
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, 2007
 4. HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O., The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures, příspěvek na konferenci IV. Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, AAENDE, Buenos Aires, Argentina, 2007
 5. HOBST, L., Možnosti využití radiografie při posuzování stavu železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, ČVUT v Praze, Praha, 2007
 6. HOBST, L., Important Role of Radiography for determination of Conditions in Reinforced Concrete Structures, článek v Engenharia Estudo e Pesquisa, ISSN 1415-3025, Universidade Federal Fluminense, Brazílie, 2007
 7. HOBST, L.; VÍTEK, L., Možnosti ověřování délek kotevních šroubů v železobetonových konstrukcích NDT metodami., článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2007
 8. HOBST, L.; VÍTEK, L., Ověřování délky kotevních šroubů v masivních konstrukcích ultrazvukovou metodou, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 9. HOBST, L.; VÍTEK, L., Ověřování délky kotevních šroubů v masivních konstrukcích ultrazvukovou metodou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XVI. konference absolventů studia technického znalectví, ISBN 978-80-7204-491-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007

2006

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O., Problematika výroby a užívání stínících betonů, příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava, Praha, 2006
 2. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Poruchy ferobarytových stínících konstrukcí, příspěvek na konferenci CD nosič, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárská universita v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 2006
 3. BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol., Rádce majitele nemovitostí, , ISBN 80-7201-582-6, Linde Praha, a.s., Praha, 2006

2005

 1. VÍTEK, L.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P., An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators., příspěvek na konferenci Proccedings of FIB Symposium "Structural Concrete and Time", ISBN 987-21660-1-3, La Plata Argentina, 2005
 2. HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P., Diagnostika stavebních konstrukcí - Průvodce předmětem, , FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 3. HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P., Diagnostika stavebních konstrukcí - Přednášky, , FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 4. ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L., Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2005, ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, 2005
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; FOJTL, J.; DIBELKA, V.; HOBST, L., Non Prestresses Strengthening of Concrete Panels with FRP Sheets and Strips, , ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, Brasil, 2005
 6. HOBST, L.; ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V., Měření vlhkosti v praxi soudního inženýra, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2005
 7. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L., Radiografická kontrola výztuže v porušených střešních vaznících průmyslové haly, příspěvek na konferenci Construmat 05, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, 2005
 8. ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V.; HOBST, L., Diagnostika průniku vody do sklepních prostor rodinného domu, příspěvek na konferenci Construmat 05, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, 2005
 9. HOBST, L.; RÁBOŇ, M., Československé opevnění v historických souvislostech, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, Era 21, 2005
 10. HOBST, L., Bestimmung des Verlaufes von Bewehrungen in ausgewählten Querschnitten von Stahlbetonkonstruktionen durch zerstörungsfreie Methoden, , UNI Saarbrücken, 2005
 11. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Radiographic Control of Reinforcement in Damaged Roof Trussečs of Industrial Hall, příspěvek na konferenci Damstruc 2005, ISBN 85-905495-2-6, Universidade federal fluminense, Brasilia, 2005

2004

 1. HOBST, L., Zkušebnictví a technologie MODULUS BI02-M03 RADIAČNÍ DEFEKTOSKOPIE, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 2. HOBST, L., Zkušebnictví a technologie - MODUL BI02-M03 Učební texty, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 3. HOBST, L., Zkušebnictví a technologie - MODUL BI02-M02 Stavební zkušebnictví, , FAST VUTv Brně, Brno, 2004
 4. ADÁMEK, J.; HOBST, L., Stavební látky Modul BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 5. HOBST, L., Využití rentgenografie při experimentálních zkouškách stavebních konstrukcí, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2004
 6. HOBST, L., Posouzení stavu betonu na objektech čs. opevnění, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, 0, Lesnica, 2004
 7. HOBST, L., Posouzení stavu betonu československého opevnění z roku 1938, příspěvek na konferenci Sanace 2004, 0, Brno, 2004
 8. HOBST, L., Experimentální zkoušení stavebních konstrukcí - využití rentgenografické metody, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, 0, Lesnica, 2004

2003

 1. HOBST, L., Betony vojenských opevnění, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2003
 2. HOBST, L., Betony pro konstrukce stínění zdrojů ionizujícího záření, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2003
 3. HOBST, L., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle, příspěvek na konferenci Sborník 5 odborné konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, o, Brno, 2003
 4. HOBST, L., Využití radiometrické metody při kontrole stávajících stínících konstrukcí, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-7204-265-3, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2003
 5. ANTON, O., HOBST, L., VÍTEK, L., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2003
 6. HOBST, L., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, o, Brno, 2003
 7. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření ., příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2003

2002

 1. HOBST, L., VÍTEK, L., ANTON, O., The Application of Non-destructive Testing of Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat, příspěvek na konferenci , 2002
 2. HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P., An Increase of Shielding Construction Efficiency for Linear Accelerators, příspěvek na konferenci , 2002
 3. HOBST, L., VÍTEK, L., ŠTĚPÁNEK, P., An increase of shielding construction efficiency for linear accelerators, příspěvek na konferenci , 2002
 4. HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L., Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů, příspěvek na konferenci SANACE - sborník přednášek, SSBK, Brno, 2002
 5. HOBST, L., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle, příspěvek na konferenci , 2002
 6. HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek, článek v , 2002
 7. HOBST, L., VÍTEK, L., FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, ISBN 1213-3116, 2002
 8. HOBST, L., Zčernání skla vlivem záření gama, příspěvek na konferenci , 2002
 9. VÍTEK, L., HOBST, L., FRIDRICHOVÁ, M., Vývoj přípravy a technologie stínících barytových omítek., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 10. HOBST, L., Úvod do problematiky návrhu a výroby těžkých betonů, příspěvek na konferenci , 2002
 11. HOBST, L., Multimediální text "Základní metody nedestruktivního zkoušení materiálu", , 2002
 12. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., The Application of Non-destructive Testing to Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2002, -, Brazílie, 2002
 13. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle., příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002
 14. VÍTEK, L., HOBST, L., ŠTĚPÁNEK, P., Zvyšování účinnosti stínících konstrukcí lineárních urychlovačů., příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002
 15. ŠTĚPÁNEK, P., SEČKÁŘ, M., ŠVAŘÍČEK, L., ZMEK, B., HOBST, L., Sanitation of a panel building, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, 2002
 16. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., HOBST, L., Strengthening of concrete structures by external non prestressed reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, 2002

2001

 1. ŠTĚPÁNEK, P., ZMEK, B., VÁCHA, J., HOBST, L., Reforco de laje cobertura circular em concreto armado em edifício industrial, příspěvek na konferenci , 2001
 2. HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2001
 3. HOBST, L., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2001
 4. HOBST, L., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., SALAJKA, V., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Praha, 2001
 5. BRADÁČOVÁ, L.; HOBST, L.; ŠUPČÍK, J., Aplikace radiometrických metod při zjišťování dutin za ztraceným bedněním, , ISSN 1212-9275, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2001
 6. HOBST, L., Radiační defektoskopie, , 2001
 7. HOBST, L., Közúti híd robbantó kamráinak keresése a szerkezet megbontás nélküli ellenörzésének módszerével Tábor városban (Určení polohy míst pro destrukční nálože na silničním mostě v Táboře nedestruktivními metodami), článek v , 2001
 8. HOBST, L., Problematika radonu ve znaleckých posudcích, článek v , 2001
 9. HOBST, L., Ochrana proti radonu, kapitola v , 2001
 10. HOBST, L., Ohlédnutí za Sympoziem "SANACE 2001", článek v , 2001

2000

 1. HOBST, L., Komplexní laboratoř pro měření přírodní radioaktivity, výzkumná zpráva projektu , 2000
 2. HOBST, L., Návrh a příprava sanací betonových konstrukcí, článek v , 2000
 3. HOBST, L., Significant Historical Reinforced Concrete Structures - Their Investigation and Evaluation., příspěvek na konferenci Damstruc´ 2000, 2nd International Conference on the Behaviour of Damaged Structures, Universidade Federal Fluminense, Centro Tecnologico, Curso de Pós-Graduacao em Engenharia Civil, 2000., Rio de Janeiro, Brazilie, 2000

1999

 1. HOBST, L., Návrh a příprava sanací betonových konstrukcí, článek v , 1999
 2. BROŽOVSKÝ, J., HOBST, L., Posouzení vzniklých závad drátkobetonu podlahové desky, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1999
 3. HOBST, L., Beton jako stínící materiál kontejnerů pro vhořelé jaderné palivo, příspěvek na konferenci , 1999
 4. HOBST, L., Určení polohy a stavu schránek pro destrukční nálože na mostě v Táboře nedestruktivními metodami, příspěvek na konferenci , 1999
 5. HOBST, L., Diagnostika železobetónových mostov, článek v , 1999
 6. HOBST, L., Poznatky v nahrazování škod po povodních v roce 1997, článek v , 1999
 7. HOBST, L., Optimalizace stavebních ochran zdrojů ionizujícího záření, výzkumná zpráva projektu , 1999
 8. HOBST, L., Provizoria dopravních staveb(pro území postižená přírodními katastrofami), spec. publikace, 1999

1998

 1. HOBST, L., Konference DAMSTRUC 98 v Rio de Janeiru, článek v , 1998
 2. HOBST, L., Využití nedestruktivního zkoušení při hledání destrukčních náloží, příspěvek na konferenci CD - ROM, Vysoké učení technické v Brně, Rio de Janeiro - Brazílie, 1998
 3. HOBST, L., Zkoušení a diagnostika, článek v , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1998
 4. HOBST, L., Vliv koroze na snižování životnosti železobetonových konstrukcí, článek v , 1998
 5. HOBST, L., Problematika radonu a ozdravná opatření, kapitola v , 1998
 6. HOBST, L., Non Destructive Testing Used in Searching Explosive Charges, příspěvek na konferenci , 1998

1997

 1. HOBST, L., Diagnostika železobetonových mostů, článek v , 1997

1996

 1. HOBST, L., Výskyt radonu v obytných budovách a technická ochrana proti radonu, příspěvek na konferenci Výskyt radonu v obytných budovách a technická ochrana proti, Stavebně inženýrské služby SIS - ČSSI, s. r. o., Brno, 1996
 2. HOBST, L., Betonáž stínících konstrukcí pro lineární urychlovače a jejich kontrola, příspěvek na konferenci Inspection of Shielding Endosures for Linear Accelerators, Comportarea in Situ a Constructiilor, Brasov - Rumunsko, 1996
 3. HOBST, L., Betonáž stínících konstrukcí pro lineární urychlovače a jejich kontrola, příspěvek na konferenci Betonáž stínících konstrukcí pro lineární urychlovače a jeji, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 1996

1994

 1. HOBST, L., VÍTEK, L., DAŇKOVÁ, M., Vývoj stínících vrstev pro ochranu rentgenových pracovišť, příspěvek na konferenci Vývoj stínících vrstev pro ochranu rentgenových pracovišť, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 1994

1993

 1. HOBST, L., VÍTEK, L., Úpravy stěn rentgenových pracovišť proti účinkům ionizujícího záření, článek v , SSBK, Brno, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný