English

doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. – seznam publikací

2017

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method , příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Riga, LV, 2017

2016

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; YOUHANNES, E.; HEYDUK, R., Possibilities of applying the EIS method in Ethiopia in cooperation with universities, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; YASNIY, P.; IVANCIV, E., Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University (TNTU) in Ukraine has an interest in cooperation and in the EIS method, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 3. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016

2015

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; PAŘÍLEK, L., Monitorování zemní hráze a sněhové pokrývky metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, UH SAV, Bratislava, 2015
 2. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J., Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská , , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Metoda EIS a její uplatnění se spoluúčastí SAV, příspěvek na konferenci Workshop o Vode, ISBN 978-80-553-2227-8, Technická univerzita v Košiciach, TUKE Košice, 2015
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Monitoring of the porous environment using EIS method, příspěvek na konferenci Workshop o Vode, ISBN 978-80-553-2227-8, Technická univerzita v Košiciach, TUKE Košice, 2015
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; SMIRNOVS, J., Riga Technical University, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Preparation of cooperation with TU Chisinau, Moldova, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., Quo vadis EIS - or the monitoring of floods, droughts and failures of dams using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Water Structures Laboratory of Water Management Research, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; NOVÁK, M., Linking programs EUREKA and ERASMUS+ in internationalization of education, článek v Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN 2146-7242, TOJET, The Turkish Online Journal of Educational Technology – September 2015, Special Issue for INTE 2015, 2015

2014

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., Biological Stage of the WWTP and Measurement of Electrical Impedance, Double Rain Separator as A Component of The Wastewater Transport, , Selcuk Universitesi, Side, ANTALYA, TURKEY, 2014
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., THE RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, COLLABORATION WITH PRACTICE AND SOLUTION OF THE INTERNATIONAL PROJECTS BELONG TO TEACHING AND EDUCATION, , ISBN není, Sakarya University, Turkey, Dubai, 2014

2013

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ROUŠAR, L.; VESELÝ, J., WASTEWATER TREATMENT PLANT BRNO – MODŘICE AND USING EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J., THE PRINCIPLE OF THE EIS (ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY) METHOD, POSSIBILITIES AND IMPLEMENTED APPLICATIONS, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., MONITORING OF THE EARTH-FILL DAM OF THE KAROLINKA WATER RESERVOIR USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Monitoring of golf areal using Z-meter device, , Brno University of Technology, Brno - Balchik, BG, 2013
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., EIS method and projects in EUREKA program, , Brno University of Technology, Brno - Varna, 2013
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z., UPLATNĚNÍ METODY ELEKTRICKÉ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE PŘI MONITOROVÁNÍ INTERAKCE PŮDA – VODA, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, ÚH SAV, Bratislava, SK, 2013
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., EIS method, its application and use in education, , Brno University of Technology, Brno, 2013
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., EIS METHOD, PROGRAM EUREKA, PROJECTS, COLLABORATORS, APPLICATIONS, , Brno University of Technology, Brno - Sofie, 2013
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; KRATOCHVÍL, R., Laboratory of Water-Management Research Institute of Water Structures, , Brno University of Technology, Brno - Sofie, 2013
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Brno University of Technology - Faculty of Civil Engineering Department of Water Structures, Laboratory of Water Management Research, , Brno University of Technology, Brno, 2013
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., PROGRAMMA EUREKA, EIS METOD, PROYEKTY, SOTRUDNIKI, PRIMENENIE, , Brno University of Technology, Brno-Riga, 2013
 13. ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B., Přírodní spádový stupeň na řece Morávce – vysvětlení, , Vodní hospodářství, Čkyně, 2013
 14. ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D.; SMELÍK, L.; VESELÝ, J., Armovací proces krycí vrstvy dna štěrkonosného toku za vysokých hodnot relativní drsnosti, , Brno, 2013

2012

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., E4981 - Computerized Measuring System for Analysis of Chosen characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method, , Electri-city.mobi, Brusel, Belgie, 2012
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., Uplatnění metody EIS při monitorování povodní, , ISBN 978-80-89139-28-6, SAV ÚH, Bratislava, 2012
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Monitoring of the soil status using electrical impedance spectrometry method, příspěvek na konferenci 20th International Poster Day - CD nosič, ISBN 978-80-89139-28-6, SAV ÚH, Bratislava, 2012
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Program EUREKA, metoda EIS a přístroj Z-metr III, , Národní centrum regionů, Brno, 2012
 5. ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B., Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Sedlčany, 2012
 6. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SKÁCEL, B.; BUMBOVÁ, A., Cluster CREA Hydro&Energy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA Hydro&Energy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA HydroEnergy, o.s., specialization, members, international cooperation Cluster CREA HydroEnergy, o.s. specialization, members, international cooperation, příspěvek na konferenci Third international scientific congres, ISBN 978-954-20-0553-7, TU Varna, Varna, 2012
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, J., EIS METHOD, PROGRAM EUREKA, PROJECTS, COLLABORATORS, APPLICATIONS, příspěvek na konferenci Third International Scientific Congres - proceedings volume IV, ISBN 978-954-20-0553-7, TU Varna, Varna, 2012
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J., Information on results, their presentation and evaluation of the project E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; RUPP, D., Monitoring of the earthen dam of the Karolinka reservoir by the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 10. PIMENTEL, R.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; HERRERO, J.; MILLARES, A.; POLO, M., Measurement of snow properties using EIS-monitoring method in Sierra Nevada (Spain), příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 11. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; HERRERO, J.; PIMENTEL, R.; GUERRERO ASPIZUA, M.; FEJFAROVÁ, M.; ROUŠAR, L., Preparation of the application of the eis method to snow cover measurement, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 12. GUERRERO ASPIZUA, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GARCIA-CONTRERAS, D.; NAVIDAD, D.; LOSADA, M.; VESELÝ, J., The Eis Method In Coastal Areas, Application In Carchuna Beach, Spain, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Metoda EIS při monitorování zemních hrází, , národní centrum regionů, Brno, 2012
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P., Uplatnění metody EIS ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 26th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 978-80-87117-09-5, institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Prague, 2012

2011

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ROUŠAR, L.; HODÁK, J.; RUPP, D., THE SUMMARY OF THE RESULTS OF THE EXISTING COOPERATION ON E!4981 WITH THE CLUSTER CREA IN MONITORING THE KAROLINKA DAM, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, L.; VESELÝ, J., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION AND EVALUATION OF THE PROJECT E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L., LABORATORY OF WATER MANAGEMENT RESEARCH, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M., VYBRANÉ PROBLÉMY PLAVBY A MOŽNÝ ZPŮSOB JEJICH ŘEŠENÍ, příspěvek na konferenci 26. plavební dny - sborník ke konferenci Ústí nad Labem, ISBN 978-80-86243-36-8, Nakladatelství T, Ústí nad Labem, 2011
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Sledování změn elektrické vodivosti zemních hrází metodou EIS, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2011
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P., The EIS method and Z-meter III device, příspěvek na konferenci Technical Progress in Sanitary Engineering, ISBN 978-83-7348-374-3, Widawnictvo Politechniki Gdaňskiej, Gdaňsk, 2011
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; RADKOVSKÝ, K.; GUERRERO ASPIZUA, M., METODA EIS A PŘÍSTROJ Z-METR III, příspěvek na konferenci 25 th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2011
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, I., VYUŽITÍ METODY EIS PŘI MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH PROCESŮ V PŮDĚ, příspěvek na konferenci Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water, ISBN 978-80-89139-23-1, VHZ ÚH SAV, Michalovce, 2011

2010

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic, Laboratory of Water Management Research of the Department of Water Structures, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4118-7, VUTIUM, Brno, 2010
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, R.; VESELÝ, J., INFORMATION ON RESULTS, THEIR PRESENTATION, AND EVALUATION OF THE PROJECT E!3838 AND CONTINUOUS PROJECT E!4981, příspěvek na konferenci EUREKA 2010,Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L., APPLICATION LOCALITIES OF EIS MEASURING METHOD ASSUMED WITHIN OE10002 PROJECT, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., The Beginnings of Higher Learning and Experimental Research in Brno, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing Company, Illinois 600048, USA, 2010

2009

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., E!3838 Projekte und Physikalische Modellierung, , Brno, 2009
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, L., INFORMATION ON ACHIEVED RESULTS, THEIR PRESENTATION, AND EVALUATION OF FULFILMENT OF THE OBJECTIVES OF THE PROJECT E!3838, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 3. PRAX, P.; HRADSKÁ, A.; PAVLÍK, O.; VESELÝ, J., Retenční nádrž Jeneweinova, Brno, příspěvek na konferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2009, ISBN 978-80-86020-64-8, ARDEC s.r.o., Brno, 2009
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PAVLÍK, I., Monitorovací metoda EIS a jedna z realizovaných aplikací v programu EUREKA, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vutium, Brno, 2009
 5. ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Stanovení součinitele přepadu u vybraného přelivu se širokou korunou lichoběžníkového průřezu a s drsným povrchem, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, J.; STOKLÁSEK, R., MONITORING OF THE SOIL STATUS USING ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY METHOD DEVELOPED IN PROJECT E!3838 OF THE EUROPE INTERNATIONAL PROGRAM EUREKA, příspěvek na konferenci XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology, ISBN 978-963-88410-0-1, Instituto de telecomunicaoes, Lisbon, Portugal, 2009
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, R., EIS - A Monitoring Method of the Earthen Dikes of Water Reservoirs, příspěvek na konferenci WHME 2009, ISBN 978-9989-2469-7-5, FCE Skopje, Skopje, Makedonie, 2009
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Laboratory of Water Management Research of the Department of Water Structures - Short trip to history and today, spec. publikace, ISBN 978-80-214-3889-7, VUTIUM, Brno, 2009
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., THE SOLUTION OF THE PROJECT E!3838 IN EUREKA PROGRAMME, příspěvek na konferenci Contaminated sites Bratislava 2009, ISBN 978-80-969958-4-4, ekotoxikologické centrum Bratislava, Bratislava, 2009
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Fyzikální modelování odlehčovacích komor a dešťových separátorů, příspěvek na konferenci Odlehčovací komory, SOVAK ČR, Praha, 2009
 11. VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Trubní materiály, kapitola v Nové Rochlovy STAVEBNÍ TABULKY 1. díl/3. vydání, ISBN 978-80-903889-1-8, INCON-F s.r.o., Praha, 2009
 12. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Projekt ESF rozšířil možnosti laboratorní výuky ve všech formách studia, příspěvek na konferenci XIIth international scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J., EIS MONITORING METHOD SHOWS IN EUREKA PROGRAMME COMPETITIVE ADVANTAGE, příspěvek na konferenci XII International scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ METODOU EIS A PERSPEKTIVY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. VESELÝ, J., MEZE MODELOVÉ PODOBNOSTI PŘI FYZIKÁLNÍM MODELOVÁNÍ STAVEB A OBJEKTŮ PPO NEBO PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR, příspěvek na konferenci Vodní toky 2008, ISBN 978-80-87154-29-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2008
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; KŠÁDA, P., Monitoring of the River Bottom Morphology by the Method of Electrical Impedance Spectrometry in Laboratory Conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2008 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Selected Information to the 110th Anniversary of the Establishment of Brno University of Technology (VUT) and to the 95th Anniversary of the Laboratory Water Management Research of the Department of Water Structures at the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology, příspěvek na konferenci EUREKA 2008 - 4th working session, ISBN 978-80-214-3687-9, VUTIUM, Brno, 2008
 5. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Modelový výzkum pomáhá při protipovodňové ochraně, revitalizacích a budování zařízení ČOV včetně kanalizačních sítí, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamníspol. s r.o., Brno, 2008
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka pro praxi, , ISBN 978-80-254-2329-5, VUT v Brně, Brno, 2008
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PROCHÁZKA, R., Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Studium, vzdělávání, informace a profilace člověka, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 10. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Poznatky z fyzikálního výsekového modelu bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek na Moravské Sázavě, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Řešíme projekty EU, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodi Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; PAVLÍK, J., ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE - PŘIPRAVOVANÉ APLIKACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI, příspěvek na konferenci 22nd Syposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., EXPERIMENTY A ŘEŠENÍ - INFORMACE K TÉMATŮM ZPRACOVANÝM V ROCE 2007, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechnikov, ISBN 978-80-227-2897-3, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR05, , LVV, Brno, 2008
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., ŘEŠÍME I PROJEKTY EU, příspěvek na konferenci Ekosystémové služby říční nivy, ISBN 978-80-254-1834-5, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Třeboň, 2008
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., PREZENTACE FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ, příspěvek na konferenci Ekosystémové služby říční nivy, ISBN 978-80-254-1834-5, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Třeboň, 2008
 18. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D., ŘEŠÍME I PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE - ESF A EUREKA, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a nimerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008
 19. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PROCHÁZKA, R., Electrical Impedance Spectrometry and Monitoring of Bottom Morphology of a Sewage Storage Basin, , IASWS, Esperance, Austrálie, 2008
 20. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR51, , LVV, Brno, 2008

2007

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb, příspěvek na konferenci Vodní toky 2007, ISBN 978-80-87154-03-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2007
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd workoing session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Temperature scalar field monitoring method, příspěvek na konferenci Eureka 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R., Localities in view, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Projekty Evropské unie napomáhají vzdělávání i praxi, příspěvek na konferenci Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, 355 s., ISBN 978-80-244-1890-2, PřF UP, Olomouc, 2007
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Obnovitelné zdroje energie a obnovitelnost krajiny, příspěvek na konferenci Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.), 2007: Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference, 355 s., ISBN 978-80-244-1890-2, PřF UP, Olomouc, 2007
 7. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Informace z modelového výzkumu horního ohlaví plavební komory s Čábelkovými poklopovými vraty, , ISBN 978-80-86243-23-8, ČIHÁK TISK, Praha, 2007
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Vybrané laboratorní úlohy, fyzikální modelování jevů, , VUT, Brno, 2007
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Tabelární a grafické vyhodnocení vývoje kalů v usazovací nádrži, , Rýzmburk, 2007
 10. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Die Methode der elektrech impedance Spectrometrie, , Basel, 2007
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., EIS IN ACTION - PRACTICAL USING IN THE YEAR 2006, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., THE VELOCITY FIELDS AND WATER LEVEL MEASUREMENTS IN PHYSICAL MODEL OF THE PART OF LOCK PŘELOUČ II, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ V NÁTOKOVÉ ČÁSTI A VE VTOKU MVE ŠTĚTÍ, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 14. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Obnovitelné zdroje, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Monitorování říčního dna a břehů, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Informace k vybraným úlohám řešeným v roce 2006, příspěvek na konferenci Sympozium Hydrotechniků, ISBN 978-80-01-03681-5, ČHMÚ Praha, ČVUT v Praze, 2007
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Studijní texty k laboratorním úlohám, , LVV, LVV ÚVST Brno, 2007

2006

 1. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., MOŽNOSTI APLIKACE METODY EIS A MĚŘICÍCH SOND, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., MODERNIZACE A INOVACE LABORATORNÍCH ÚLOH V LABORATOŘI VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB V RÁMCI PROJEKTU ESF, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., DVĚ EXPERIMENTÁLNÍ METODY SLEDOVÁNÍ STAVU OCHRANNÝCH HRÁZÍ - LABORATORNÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Monitorování říčního dna a břehů a revitalizace na řece Morávce, příspěvek na konferenci Říční krajina 4., ISBN 80-244-1495-3, Přírodovědecká fakulta Olomouc, Olomouc, 2006
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Fyzikální modelování revitalizačních opatření, příspěvek na konferenci Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, ISBN 80-244-1495-3, Přírodovědecká fakulta Olomouc, Olomouc, 2006
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., APLIKACE MĚŘICÍ METODY EIS PRO RIZIKOVÁ MÍSTA ULOŽENÉHO POTRUBÍ V ZEMINĚ, příspěvek na konferenci Městské vody 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec s.r.o., Břeclav, 2006
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., METODA SLEDOVÁNÍ OBRUSU STĚN POTRUBÍ BLIŽŠÍ REALITĚ, příspěvek na konferenci Městské vody 2006, ISBN 80-86020-46-0, Ardec s.r.o., Břeclav, 2006
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Vybraná problematika z vodního stavitelství, , VUT, Brno, 2006
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Possilbilities of EIS, , Basel, 2006
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J., Physical modeling in water management, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2006, ISBN 80-85918-98-6, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2006

2005

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Elektrická impedanční spektrometrie jako jedna z metod monitorování stavu zemin v období sucha či za povodní, příspěvek na konferenci 6. konference s mezinárodní účastí Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-2299-5, ASCO Bratislava, Podbanské, 2005
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Odlehčovací objekty na jednotných systémech stokových sítí, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Eds Olomouc, Olomouc, 2005
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Zkušenosti získané při řešení projektů GAČR, , Brno - Chrlice, 2005
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Dike Monitoring Using Temperature-to-Electrical Resistance Conversion and Electrical Impedance Methods, příspěvek na konferenci 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, ISBN 83-89786-37-0, Gdynia Maritime University, Gdyně, 2005
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering, ISBN 3-200-00446-0, BOKU, Ottenstein, 2005
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., River Bed and Stream Bank Monitoring, článek v Rudarsko-metalurški zbornik, ISSN 1408-7073, RMZ Materiali in geookolje, Ljubljana, 2005
 7. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., VESELÝ, J., Two Non- invasive Methods of Dike Monitoring and Their Results, příspěvek na konferenci 10th IMEKO TC10 - International Conference on Technical Diagnostics, ISBN 963-86586-4-9, Amulett'98 Kft., Budapešť, 2005
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Monitorování in situ při použití metody EIS, , Doubravice nad Svitavou, 2005
 9. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Může přinést elektrická impedanční spektrometrie nové poznatky při sledování dna toků?, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 80-89062-41-5, Vydavatelstvo NOI, Bratislava, 2005
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Modelový výzkum pohybu splavenin ve vybraných lokalitách v návaznosti na praxi, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 80-89062-41-5, Vydavatelstvo NOI, Bratislava, 2005
 11. VESELÝ, J.; MILERSKI, R.; MIČÍN, J., Vodohospodářské stavby, , ISBN 80-214-2896-1, CERM,s.r.o., Brno, 2005
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Možnosti a využití elektrické impedanční spektrometrie, , Brno, 2005

2004

 1. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., HUSTOTNÍ PROUDĚNÍ A NĚKTERÉ METODY MĚŘENÍ, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Laboratory of water management research, , TU Basel, Švýcarsko, 2004
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Fyzikální modelový výzkum pravé spodní výpusti VD Les Království, příspěvek na konferenci Vodní toky 2004, ISBN 80-86386-55-4, Lesnická práce, s.r.o., Praha, 2004
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Nové laboratorní postupy při sledování průsaků hrází a jejich uplatnění pro měření ve skutečnosti, příspěvek na konferenci Vodní toky 2004, ISBN 80-86386-55-4, Lesnická práce, s.r.o., VRV, a.s., Praha, 2004
 5. VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., NOVÝ PŘÍSTUP K PŘÍRODNÍMU ZPŮSOBU TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE TOKU A PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH, příspěvek na konferenci Říční krajina 2004, ISBN 80-244-0942-9, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004
 6. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., Pohyb splavenín v tokoch, monitoring zanášania a sledovanie odolnosti brehov, příspěvek na konferenci Geotechnika 2004, ISBN 80-8073-151-9, Orgware, Orgware, Stupava, Slovakia, 2004

2003

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Lokální deště na území ČR, velké a malé záplavy, , 2003
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Vodní cesty a toky z hlediska monitorování poruch břehů 2, příspěvek na konferenci 3. vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2003
 3. VESELÝ, J., Vodní cesty a toky z hlediska monitorování poruch břehů, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON publishing,s.r.o., Brno, 2003
 4. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., River Beds and Stream Bank Monitoring, příspěvek na konferenci Water management and hydraulic engineering, ISBN 80-227-1954-4, FCE SUT Bratislava, Bratislava, 2003
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Institut of Water Structures Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, příspěvek na konferenci International conference of water service science ICWSS 2003, ISBN 80-214-2358-7, VUTIUM Brno, Brno, 2003

2001

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Laboratorní posuzování odolnosti a trvanlivosti materiálů trub stokových a vodárenských sítí, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, CERM, Brno, 2001
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka, příspěvek na konferenci 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, VUTIUM, Brno, 2001

2000

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., Kalibrace termistorových čidel pro měření průsakových křivek a rozplavení modelu sypané hráze, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000

1999

 1. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Metody ovlivnění dopadu lidské činnosti na kapacitu vodních toků a kvalitu vody, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ASCO, Bratislava, 1999

1998

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Dešťové separátory, jejich projekce, poznatky o funkci, příspěvek k šíření nečistot v tocích a stokových sítích, příspěvek na konferenci Kvalita vod ´98, ISBN 80-86020-21-5, NOEL 2000, Brno, 1998

1994

 1. VESELÝ, M.; LAPČÍK, Ĺ.; VESELÝ, J., Vytváření tenkých světlocitlivých vrstev na tuhém povrchu, kapitola v Polygrafia Academia 94, CHTF STU Bratislava, Bratislava, 1994

1989

 1. UHMANNOVÁ, H.; RYBNIKÁŘ, J.; VESELÝ, J., Hydraulický výzkum odlehčovacích komor, kapitola v V-th conference - Problems of Hydroengineering, TU Wroclaw Institute of Geotechnics and hydrotechn, Szklarska Poreba, 1989
 2. VESELÝ, J., HYNKOVÁ, E., Možnosti využití hydraulicko-mechanických separátorů na zlepšení čistoty vody v tocích, kapitola v XVII.Plavebné dni 94, Slovenská vedecko-technická spoločnosť dopravy, Bratislava, 1989
 3. VESELÝ, J.; UHMANNOVÁ, H.; RYBNIKÁŘ, J.; CAVALLINI, A.; HYNKOVÁ, E., Zlepšení kvality vody v nádrži Kníničky, výzkumná zpráva projektu Zpráva o výsledcích výzkumu, VUT v Brně, FAST, UVS, Zpráva o výsledcích výzkumu, VUT v Brně, FAST, UVS, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1989
 4. VESELÝ, J., PODSEDNÍK, O., MALEŇÁK, J., HYNKOVÁ, E., Fyzikální výzkum malé vodní elektrárny GRIES na řece Salzach, kapitola v Wasserbauliche Mitteilungen, ISBN 3-86005-18, Technische universitat Dresden, Dresden, 1989

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný