English

Mgr. Václav Božek, CSc. – seznam publikací

1997

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., Použití mikrovln pro stanovení vlhkosti stavební keramiky při výrobě, příspěvek na konferenci Zborník VI. vedecké konferencie Tu v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, Tu v Košicích, Košice, 1997
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., Systém suchých plovoucích podlah Orcet, příspěvek na konferenci Zborník VI. vedecké konferencie TU v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, Tu Košice, Košice, 1997
 3. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., The system of the floating floor, příspěvek na konferenci Workshop 97, ČVUT v P raze, Praha, 1997

1996

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Using MW for building materials moisture determination, příspěvek na konferenci Workshop 96, ČVUT v Praze, Praha, 1996

1994

 1. NOVOTNÝ, M., Using microwaves for building materials moisture determination, příspěvek na konferenci Workshop 95, ČVUT Praha, Praha, 1994
 2. NOVOTNÝ, M., Mikrovlnná metoda měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie 19. Vedecká konferencia katedier konštrukcií pozemných stavieb univerzít a vysokých škol, ES STU Bratislava, Bratislava, 1994

1993

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Nedestruktivní měření vlhkosti písku, příspěvek na konferenci Zborník vedeckej konferencie VVČ na katedrách stavebných fakúlt v Českej a Slovenskej republike, Bratislava, Bratislava, 1993

1992

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Sborník vědecké konference VA Brno 92, VA Brno, Brno, 1992
 2. NOVOTNÝ, M., Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Zborník V. vedecké konferencie stavebnej fakulty TU Košice, I. sekcia, Stavebná fakulta TU Košice, Košice, 1992

1989

 1. NOVOTNÝ, M., Měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Rozvoj výpočtových metód a aplikácia výsledkov výskumu pri navrhovaní stavebných konštrukcií, sekcia II, ČSVTS, Košice, 1989
 2. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití MW záření ve stavební praxi, příspěvek na konferenci Sborník X. vědecké konference VUT Brno, VUT Brno, Brno, 1989

1987

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Perspektivní možnosti využití mikrovlnného záření ve stavební praxi, článek v Stavební aktuality, ISSN 0323-2107, 1987
 2. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití mikrovlnného záření ve stvební praxi, příspěvek na konferenci Miteko 87, Československá vědeckotechnická společnost, Vysoké Tatry, 1987

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný