English

doc. Ing. Josef Weigel, CSc. – seznam publikací

2017

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J., GEODYNAMIC RISK ZONE AT NORTHERN PART OF THE BOSKOVICE FURROW, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Praha, 2017
 2. BERKOVÁ, A.; WEIGEL, J., Dvacet let brněnských seminářů GPS, , ISBN 978-80-86433-64-6, ECON publishing, s.r.o., Brno, Česká republika, 2017
 3. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J., Geodynamically risk zone at Northern part of the Boskovice furrow, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Inst. of Rock Structures and Mechanics, Acad. Sci. Czech Republic, v.v.i., Prague, Praha, 2017

2016

 1. Kaczmarek, A., Cacoń, S., Weigel, J., Recent Relative Vertical Movements in the Tectonic Zone of the Sudety Mts., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, the Institute of Rock Structures and Mechanics of the Czech Academy of Sciences, Prague, 2016
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., STUDY OF RISK ZONES AT THE BOHEMIAN MASSIF AND WESTERN CARPATHIANS TERRITORY, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-59-2, ECON publishing Brno, Brno, 2016

2014

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M., RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AVČR, Praha, 2014
 2. PUCHRIK, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J., NEW VELOCITY ANALYSIS IN GEODYNAMIC NETWORK SNĚŽNÍK BASED ON GNSS MEASUREMENT REPROCESSING USING REPROCESSED IGS PRODUCTS, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AVČR, Praha, 2014

2013

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M.; ČERNOTA, P.; NOVOSAD, M., Preliminary results of repeated measurements in local geodynamic network Morava, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-89626-01-4, SSGK, Bratislava, 2013
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Movement tendencies in the Moravian region: Kinematical model, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AV ČR Praha, Praha, 2013

2012

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region, , Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland,, 2012
 2. POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M., Active Tectonics in the Eastern Margin of the Bohemian Massif - Based on the Geophysical, Geomorphological and GPS Data, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, Praha, 2012
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; POSPÍŠIL, L., Geodynamic Network Sněžník: Reprocesing and Analyses of Satellite Data in the Czech Part over period 1997 - 2001, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, Praha, 2012

2011

 1. WEIGEL, J., Potřebují geodeti matematiku a fyziku?, , Astronomický ústav AV ČR, Praha, 2011
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WITISKA, M.; RATIBORSKÝ, J.; BLAŽEK, R.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J., Preliminary Results of Repeated Measurements in Local Geodynamic Network Morava, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2011
 3. WEIGEL, J., Inovace studijních programů geodézie a kartografie na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, ISBN 978-80-86433-53-0, Econ Publishing, Brno, 2011
 4. WEIGEL, J., Úvod, příspěvek na konferenci Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie, ISBN 978-80-86433-53-0, Econ Publishing, Brno, 2011

2010

 1. CACON, J; KAPLON; WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Recent Local Geodynamics in the Central Part of the Stolowe Mts., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, v.v.i., Praha, 2010
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M., Geological Constraints on the GPS and Precise Levelling Measurements along the Diendorf-Čebín Tectonic Zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, v.v.i., Praha, 2010
 3. KURUC, M.; WEIGEL, J.; HORÁK, V.; ŠVÁB, T., Problematika dokumentace vinných sklepů, příspěvek na konferenci Sborník referátů XVII. konference SDMG, ISBN 978-80-248-2312-6, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2010

2009

 1. POSPÍŠIL L., O. ŠVÁBENSKÝ, J. WEIGEL and M. WITISKA, Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Praha, 2009
 2. HANZL, V.; KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Historie a současnost prací Ústavu geodézie VUT v Brně v Moravském krasu, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, 20. - 22. deben 2009, Geodézie a kartografie, Sekce 11, Sborník příspěvků., ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Výzkumná geodetická síť "Sněžník", článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2009
 4. VATRT, V.; VOJTÍŠKOVÁ, M.; WEIGEL, J., Globální a lokální přesnost geopotenciálního modelu EGM08 na území České republiky, příspěvek na konferenci Družicová měření a sítě v geodézii, ISBN 978-80-86433-51-6, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Měřické práce realizované v průběhu posledních let Ústavem geodézie VUT v Brně v širším okolí jeskyně Býčí skála, příspěvek na konferenci Sborník anotací a digitální sborník přednášek XV. konference Společnosti důlních měřičů a geologů, Kutná Hora 15. - 16. října 2008, ISBN 978-80-248-1852-8, Společnost důlních měřičů, Ostrava, 2008
 2. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Zaměření a určení bodů testovací základny GNSS Skalka metodou GPS, , Ústav geodézie VUT v Brně, Brno, 2008
 3. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F., Deformation Measurement of the Roof Construction of Pavilion Z at Brno Trade Fair Grounds, článek v Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, Warsaw University of Technology, Warsaw, 2008

2007

 1. WEIGEL, J., Vyšší geodézie II, Modul Základní výškové (nivelační) sítě, , CERN, Brno, 2007
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník network, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, IRSM AV ČR, 2007
 3. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F., Měření deformací střechy pavilonu "Z" na brněnském výstavišti, příspěvek na konferenci Experiment´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM BRno, Brno, 2007
 4. HANZL, V.; WEIGEL, J., Mapping of caves and determination of movement of rock blocks in Moravian karst, příspěvek na konferenci Procceedings of 13. congres of ISMS, ISMS, Budapest, 2007
 5. KUTÁLEK, S.; WEIGEL, J.; ŠVÁB, T., Znalecký posudek č.8/2007, HS127P9008, , Brno, 2007
 6. KUTÁLEK, S.; WEIGEL, J.; ŠVÁB, T., Znaleký posudek 10/2007, HS 127P9009, , 2007
 7. KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J., Znalecký posudek č.6/2007, HS 127P9007, , Brno, 2007
 8. KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J., Znalecký posudek č.3/2007, , 2007
 9. KUTÁLEK, S.; WEIGEL, J.; ŠVÁB, T., Znalecký posudek č.2/2007, , 2007
 10. KRATOCHVÍL, R.; WEIGEL, J., Aktivity Ústavu geoézie VUT v Brně v Moravském krasu, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, web, 2007
 11. KURUC, M.; LÁSKA, Z.; WEIGEL, J., Využití služeb permanentních stanic GNSS při určování výšek, příspěvek na konferenci Aplikace družicových měření v geodézii. Jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí. Sborník referátů., ISBN 978-80-86433-41-7, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2007
 12. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Application of technology of repeated GPS measurements for quasi-geoid determination, článek v ACTA SCUENTIARUM POLONORUM, ISSN 1644-0668, Wydawnictvo UP we Wroclawiu, Wroclaw, 2007

2006

 1. WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., Základy vyšší geodézie a kosmické geodézie GE21_M01 Referenční koule a referenční elipsoid, , VUT v Brně, Brno, 2006
 2. WEIGEL, J., Teorie chyb a vyrovnávací počet II, GE08_M01, Základní druhy vyrovnání, 2.část, , VUT v Brně, Brno, 2006
 3. SIROTEK, J.; WEIGEL, J., Speleological Mapping in the Northern Part of Moravian Karst, příspěvek na konferenci XXIII. FIG Congress, ISBN 87-90907-52-3, FIG, Mnichov, 2006
 4. KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J., Znalecký posudek č. 9/2006, HS 126P9006, , 2006
 5. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Structure and significance of fieldwork courses in transformed surveying education, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 87-90907-52-3, FIG, Mnichov, 2006
 6. WEIGEL, J.; KRATOCHVÍL, R., Aktivity Ústavu geoézie VUT v Brně v Moravském krasu, příspěvek na konferenci Geodézia a baňské meračstvo 2006, IV. vedeckoodborná konferencia s medzinárodnou účasťou, 2006
 7. KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J., Znalecký posudek č.8/2006, HS 126P9007, , 2006
 8. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., On GPS Heighting in Local Networks, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2006
 9. BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Testování metody RTK na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii, ISBN 80-86433-35-8, ECON Publishing s.r.o., 2006, Brno, 2006

2005

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Impact of some Site Dependent Factors on GPS Displacement Monitoring, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, 2005
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Tecnologia Optimizada para la determinacion de Altitutes mediante GPS, článek v Topografia y Cartografia, ISSN 0212-9280, Oficial de Ingenieros Tecnicos en Topografia, Madrid, 2005
 3. KUTÁLEK,S., WEIGEL,J., ŠVÁB,T., Znalecký posudek 1-1/2004-dodatek č.1, HS 12431005, , Okresní soud Kroměříž, 2005

2004

 1. KUTÁLEK, S., Znalecký posudek 1-1/2004, HS 12431005, , Okresní soud Kroměříž, 2004
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Results of Four Years Monitoring of Displacements of Rock Blocks in the Krkonoše Mts., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2004
 3. ŠVÁB, T.; HANZL, V.; WEIGEL, J., Silnice u Nové Rasovny-geodetický, geologický, a geofyzikální průzkum, příspěvek na konferenci 3.Národní speleologický kongres, ISBN 80-903378-1-3, ZM Production, Sloup, 2004
 4. CACON, V.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KONTNY, B.; WEIGEL, J.; JAMROZ, O.; CMIELEWSKI, K.; BOSY, J.; KAPLON, J.; MACHOTKA, R., Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in Snieznik massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003), článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004
 5. WEIGEL, J., Vysokoškolské studium oboru geodezie a kartografie na VUT v Brně, kapitola v Zbornik referatov Pedagogicko-odborneho seminára KGZ, Slovenska technicka univerzita, Bratislava, 2004
 6. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Optimized Technology for GPS Height Determination, příspěvek na konferenci Proceedings of the FIG International Conference The Olympic Spirit in Surveying, ISBN 87-90907-30-2, FIG, Athens, 2004
 7. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS, příspěvek na konferenci Současný stav a vývoj bodových polí, ISBN 80-86433-29-3, ECON publishing, s.r.o., 2004, Brno, 2004

2003

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Recent Geodetic Activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. Region, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2003

2002

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., 10 Years Monitoring of Sněžník Massif, Changes In Czech Part of the Network., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2002
 2. ŠVÁBENSKÝ, O., WEIGEL, J., GPS při budování tunelů pro velký městský okruh v Brně., příspěvek na konferenci , 2002
 3. BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně., příspěvek na konferenci GPS - diferenční systémy a RTK, ISBN 80-86433-09-9, ECON, Brno, 2002

2001

 1. WEIGEL, J., Určování výškových rozdílů z opakovaných GPS měření, příspěvek na konferenci Prostorový referenční rámec v ČR, ISBN 80-902268-9-2, ECON Publishing, Brno, 2001

2000

 1. WEIGEL, J., Quo Vadis Surveying of 21st Century, , ISBN 80-238-5298-1, ČSGK, Praha, Praha, 2000

1983

 1. BRADÁČ, A.; HANZL, V.; WEIGEL, J., Metodika ověřování rozměrů a tvaru karoserie vozidel fotogrammetrickou metodou, , Brno, 1983

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný