English

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. – seznam publikací

2018

 1. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z., The assessment of mechanical properties of thermally stressed composite materials using radio frequency electrical field, příspěvek na konferenci International Conference Building Materials, Products and Technologies, ISSN 0921-5093, IOP Publishing, 2018
 2. MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method for Nondestructive Testing of Thermally Damaged Concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I., ACOUSTIC NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE WITH COMPARISON OF ACOUSTIC IMPEDANCE, , ISBN 978-83-60261-61-3, Gdaňsk University of Technology, Gdaňsk, 2018

2017

 1. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 2. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, ISSN 2352-5401, ISBN 978-94-6252-370-8, Bejing, China, 2017
 3. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H., Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 4. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, South Korea, 2017

2016

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z., Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 2. CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R., Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016
 3. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016
 4. TIMČAKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., The Possibilities of NUS and Impact-echo Methods for Steel Corrosion Monitoring in Concrete, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 5. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z., Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods, příspěvek na konferenci ICEBMP - Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier Ltd., 2016
 6. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z., Carbon admixtures influence on the electrical properties of slag mortars focusing on alternating conductivity and permittivity, příspěvek na konferenci ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, 2016

2015

 1. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M., Low-Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency, příspěvek na konferenci ECS Trans. 2015 70(1), ISSN 1938-5862, ISBN 978-80-214-5109-4, ECS Transaction, USA, 2015
 2. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R., Low-Frequency Noise Quality Testing of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency , příspěvek na konferenci Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition , ISSN 2196-0992, ISBN 3-936338-39-6, WIP, Hamburg, 2015
 3. VANĚK, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; ŠIMONOVÁ, L.; CHOBOLA, Z., Assessment of the Longest Operating Photovoltaic Power Station in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition , ISSN 2196-0992, ISBN 3-936338-39-6, WIP, Hamburg, 2015
 4. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M., Low-Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency, příspěvek na konferenci 16th ABAF International Conference proceeding, ISBN 978-80-214-5109-4, Brno University of Technology, Brno, 2015
 5. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E.; KUSÁK, I., Low-frequency noise measurements used for quality assessment of GaSb based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy, článek v Journal of Electrical Engineering , ISSN 1335-3632, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology, Bratislava, 2015
 6. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 7. TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z., Determination of the Influence of Carbonation of Concrete and Corrosion of Steel on Reinforced Concrete Condition, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 8. ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Impact-echo Method for Non-destructive Testing of High temperature degraded Cement- based Composite, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 9. TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z., The Application Impact-echo Method to Detect Corrosion of Steel Reinforcement Due to Carbonation of Concrete, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering Department of Mechanics & Czech Society for Mechanics expert group for Experimental Mechanics, Český Krumlov, 2015
 10. ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Verification of High-temperature Stress of Cement-based Composite by Impact-echo Method, příspěvek na konferenci Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering Department of Mechanics & Czech Society for Mechanics expert group for Experimental Mechanics, Český Krumlov, 2015

2014

 1. ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Vysoce teplotní degradace maltových kompozitů obsahujících částice pryže a Eva polymeru testovaných pomocí metody Impact- echo , příspěvek na konferenci Defektoskopie 2014 Sborník příspěvků 44. mezinárodní konference, ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-5018-9, Praha, 2014
 2. TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Kontrola stavu železobetonových konstrukcí s využitím akustické metody nedestruktivního testování, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2014, ISBN 978-80-214-5035-6, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Praha, 2014
 3. ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., High-temperature degradation confirmed by Impact-echo Method tested on Cementations Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic or Ethylene Vinyl Acetate Polymer Binder, příspěvek na konferenci XIth European Conference on NDT, ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-5018-9, Brno University of Technology, Brno, 2014
 4. TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Inspection Condition of Reinforced Concrete Structures Using Acoustic Method of Non-Destructive Testing, příspěvek na konferenci XIth European Conference on NDT, ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-5018-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z., Causes of photovoltaic modules destruction analysis, příspěvek na konferenci Proceedings of 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, ISSN 2196-0992, ISBN 3-936338-34-5, WIP, Amsterdam, Netherlands., 2014
 6. VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z., Assessment of photovoltaic power plant functionality during winter condition in czech republic, příspěvek na konferenci 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition, ISSN 2196-0992, ISBN 3-936338-34-5, WIP, Amsterdam, Netherlands., 2014
 7. STOJAN, R.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; FRANTÍK, O., Polarization Phenomenon Related to Luminescence of Silicon Solar Cell, příspěvek na konferenci EU PVSEC 2014 Proceedings, ISSN 2196-0992, ISBN 3-936338-34-5, WIP, Amsterdam, Netherlands., 2014
 8. ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Acoustic Method for Testing of High-Temperature-Degraded Cement-Based Composite Materials, příspěvek na konferenci 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE), ISBN 978-3-940283-63-4, MAX-PLanck-Str.6, 12489 Berlin, Germany, Dresden, 2014
 9. TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D., Acoustic Testing of Reinforced Concrete Structure Corrosion, příspěvek na konferenci 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE), ISBN 978-3-940283-63-4, German Society for Non-Destructive Testing, Dresden, 2014
 10. ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., High-temperature Degradation of Mortar Containing Rubber Aggregates and EVA Binder Evaluated by Impact-echo Method, příspěvek na konferenci Advanced Development in Industry and Applied Mechanics, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-229-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 11. ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D.; KUSÁK, I., Impact-Echo Methods to Assessment Corrosion of Reinforced Concrete Structures, příspěvek na konferenci Advances in Mechanics Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-229-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 12. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K., Thermal Stress of Building Materials Containing Plasticizer Characterised by Alternating Electric Field, příspěvek na konferenci Advances in Mechanics Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-229-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 13. ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Non–destructive Acoustic Testing of High-temperature Degraded Composite Cementations Materials Containing Rubber Aggregates and Ethylen Vinyl Acetate Polymer Binder, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Schwitzerland, 2014
 14. ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z., Monitoring of Reinforced Concrete Structure Corrosion by Using Impact-Echo Method, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Schwitzerland, 2014
 15. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K., Characterization of Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate by Alternating Electric Field, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 16. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z., Non-Destructive Tracking of Structural Changes of Concrete Mixtures During Thermal Stress, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014
 17. MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long-term Frost Resistance of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 18. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E., Quality Assessment of GaAs Laser Diodes with InAs quantum dots layer by Low-Frequency Noise Measurements, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM, ISSN 2159-1660, ISBN 978-1-4799-5297-7, IEEE Serbie, Belgrade, Serbie, 2014
 19. ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; SOTIRIADIS, K.; PETRÁNEK, V., Use of Impact-echo Method to Test High-temperature Degraded Cementitious Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic Polymer Binder, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 20. LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z., Dielectric Properties of Concrete Specimens after Heat Stress, příspěvek na konferenci Mechanics and Control Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-908-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 21. CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D., The Corrosion Status of Reinforced Concrete Structure Monitoring by Impact-echo method, příspěvek na konferenci International Conference on Advanced Material and Manufacturing Science, ICAMMS 2012, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-993-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 22. CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D., Using of Impact-echo Methods to Assessment of Reinforced Concrete Structures Corrosion, příspěvek na konferenci Mechanics and Control Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-908-7, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2014
 23. CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D., The Use Acoustic Methods for Non-destructive Testing of High-temperature-degraded Cement-based Composite, příspěvek na konferenci Mechanics and Control Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-908-7, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2014

2013

 1. ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z., Non-destructive testing of corrosion, příspěvek na konferenci 11th Workshop NDT 2013 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-864-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2013
 2. ŠTEFKOVÁ, D.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Non - destructive testing of cement - based composite, příspěvek na konferenci 11th WORKSHOP NDT 2013 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-864-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2013
 3. ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K., Non - Destructive Testing of High - temperature Degraded Cement - Based Composite by Acoustic Methods, příspěvek na konferenci NDE for Safety / Defektoskopie 2013 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4799-8, Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, Olomouc, 2013
 4. ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D., Impact-Echo Method Easy Tool for Monitoring of Reinforced Concrete Structure Corrosion, příspěvek na konferenci NDE for Safety/Defektoskopie 2013 sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4799-8, Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, Olomouc, 2013
 5. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J., Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation, příspěvek na konferenci Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, ISBN 3-936338-33-7, WIP, Paris, France., 2013
 6. ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Monitoring and analysis of reinforced concrete structure corrosion by Impact-echo method, příspěvek na konferenci Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2013, vol. III, ISBN 978-80-905243-7-8, Magnanimitas, Hradec Králové, 2013
 7. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Low-frequency noise, microplasma, and electroluminescence measurements as faster tools to investigate quality of monocrystalline-silicon solar cells, článek v Optical Engineering, ISSN 0091-3286, SPIE, Spojené státy americké, 2013

2012

 1. ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z., On the application of Impact-echo method to testing of high-temperature-degraded cement-based composite materials, příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 2. ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z., Monitoring of reinforced concrete structure corrosion by Impact-echo method, příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 3. CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Měření integrity vzorků z Karlova mostu, , Brno, 2012
 4. CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Provedení a vyhodnocení měření kamenných kvádrů pomocí akustické emise, , Brno, 2012
 5. CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K., Srovnání metody Impact-echo s výsledky z monitorování elektrického odporu při korozi železobetonu, příspěvek na konferenci Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 978-84-615-9941-7, University of Granada, Granada, 2012
 6. VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A., Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c-Si Solar Cells, článek v ECS Transactions, ISSN 1938-5862, ECS, 2012
 7. LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; HULICIUS, E., Low Noise as a Diagnostic Tool for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy, článek v International Conference on Microelectronics-MIEL, ISSN 2159-1660, IEEE Serbie, Niš, Serbie, 2012
 8. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline-silicon solar cells, článek v Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, SPIE, Brusel, 2012
 9. VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A., Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c-Si Solar Cell Characterization, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, ISSN 1110-662X, Hindawi, Egypt, 2012

2011

 1. ŠAMÁRKOVÁ, K.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z., Analyse of the armature corrosion by measurements of low-resistance, příspěvek na konferenci 9 th International Conference NDT 2011 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, CERM, Brno, 2011
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Porovnání detekce vnitřních vad mrazem poškozených střešních tašek akustickými nedestruktivními metodami, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2011 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 3. ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Low-Resistance Measurements as a Tool to Diagnose the Armature Corrosion, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2011 - NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS s.r.o., Praha, 2011
 4. VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M., Microplasma analysis and noise spectroscopy of c-Si solar cells, příspěvek na konferenci Proceeding of the ABAF-12 Meeting, ISBN 978-80-214-4357-0, ABAF, Brno, CZ, 2011
 5. VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A., Noise Spectroscopy and Microplasma Analysis for c-Si Solar Cells Differing in Emitter Formation, příspěvek na konferenci Proceeing of 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, ISBN 3-936338-27-2, WIP, Hamburg, 2011
 6. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M., Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, VŠCHT, Praha, 2011
 7. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Indication of internal and surface defects of ceramic tiles by means of the impact-echo method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2011

2010

 1. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Verification of the inspection method by means of the accelerated degradation of ceramic tiles, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010, ISBN 978-80-7204-723-9, BUT, Brno, 2010
 2. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Indication of Internal and Surface Defects of Ceramic Tiles by Means of the Impact Echo Method, příspěvek na konferenci proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o, Plzen CR, 2010
 3. VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M., Comparisons of Noise Spectroscopy Analyze and Microplasma Noise Sources, příspěvek na konferenci 27th International Conference on microelectronics, ISBN 978-1-4244-7200-0, IEEE Serbie, Niš, Serbie, 2010
 4. CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E., Noise as characterization for GaSb-based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy, článek v Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, SPIE, Brusel, Belgie, 2010
 5. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010

2009

 1. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Location of piezoelectric sensors of ceramic tile, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009, ISBN 978-80-7204-671-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 2. VANĚK, J.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; DOLENSKÝ, J., Application of Noise Spectroscopy to Assessing the Quality of New Solar Cells Designed for Concentrator Systems, příspěvek na konferenci 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, ISBN 3-936338-25-6, WIT-Renewabel Energies, Hamburg, Německo, 2009
 3. VANĚK, J.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A., Evaluating of the Quality of New Solar Cells Designed for Concetrator Systems Application by Noise Spectroscopy, článek v Electronics, ISSN 1313-1842, Faculty of Electronic Enegineering nad Technologies, Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria, 2009
 4. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method, příspěvek na konferenci Conference Proceedings The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing, ISBN 978-961-90610-7-7, Slovenian NDT, Ljubljana, 2009
 5. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009
 6. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; DOLENSKÝ, J., Testing quality of new solar cells designed for concentrators system by noise spectroscopy, příspěvek na konferenci Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells,10th ABAF, ISBN 978-80-214-3943-6, Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., Brno, 2009
 7. VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; CHOBOLA, Z.; PARAČKA, P., Micro-plasma Luminescence And Signal Noise Used To Solar Cells Defect Diagnostic, článek v AIP conference proceedings, ISSN 0094-243X, AIP, Pisa, 2009
 8. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J., ANALYZE THE HOMOGENEITY OF CERAMIC TILES BY EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci 12. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 9. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústavu fyziky, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, www, 2009
 10. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Nedestruktivní testování vzorku z lehkého betonu metodou impact-echo, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009

2008

 1. PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J., Application of Non Destructive Testing at Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Physics, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, stu, bratislava, slovensko, 2008
 2. DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., Correlations between noise spectroscopy analyse and microplasma noise sources, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientific Conference, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. SKALA, J.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of Reinforced concrete corrosion with Impact-Echo method by impact produced at armature and sensor placed at concrete beam, příspěvek na konferenci Proceedings of the Ibnternational Scientific Conference, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 4. LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z., Noise as characterization tool for single-mode VCSEL laser diode, příspěvek na konferenci Proc. of the 6th Workshop NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 5. SKALA, J.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of armature corrosion with Impact-Echo by longitudinal position impact and sideway placed sensor, příspěvek na konferenci Proc. of the 6th Workshop NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 6. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brni`, Fakulti` stavební, Ústavu fyziky, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, CERM, Brno, 2008
 7. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SMUTNÝ, J., Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu fyziky, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Brno, 2008
 8. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., Nedestruktivní testování vzorků z lehkého betonu metodou Impact-Echo, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 9. LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J., On the application of noise spectroscopy to assessing the quality of new solar cells designed for concentrator systems - abstract, příspěvek na konferenci 3. Česká fotovoltaická konference - Sborník abstraktů, ISBN 978-80-254-3528-1, Rožnov p.R., 2008
 10. LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J., On the application of noise spectroscopy to assessing the quality of new solar cells designed for concentrator systems, příspěvek na konferenci 3. Česká fotovoltaická konference - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-254-3528-1, Rožnov p.R., 2008
 11. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M.; MARTINEK, J., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR BEFORE AND AFTER REALIZATION OF THE FROST-THAWING TEST ON CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Ewgae Krakow 2008, ISBN 978-83-7242-478-5, Cracow University of Technolog, Krakow, 2008
 12. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of reinforced concrete corrosion with Impact-echo method by impact produced at concrete beam and sensor placed at armature, příspěvek na konferenci Proc. of International Workshop Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Praha, 2008
 13. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of armature corrosion with impact-echo method by sideway position impact and sideway placed sensor, příspěvek na konferenci Proc. of International Workshop Physical and Material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Praha, 2008
 14. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M., RESEARCH ON ACOUSTIC METHODS FOR NONDESTRUCTIVE TESTING OF CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2008
 15. DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., Comparison of noise spectroscopy analyze and microplasma noise sources, příspěvek na konferenci Proc. of International Workshop Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Praha, 2008
 16. DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., Microplasma noise sources and noise spectroscopy analyzing, příspěvek na konferenci EDS 08 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-80-214-3717-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 17. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní úlohy využívající metody akustické emise na ÚFYZ FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Slovensko, 2008
 18. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní úlohy nedestruktivního testování stavebních prvků na Ústavu fyziky stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Slovensko, 2008
 19. PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Laboratorní úlohy testování stavebních prvků metodou nelineární spektroskopie na ÚFYZ FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Slovensko, 2008
 20. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of reinforced concrete corrosion with Impact-echo method by impact and sensor placed at concrete beam, příspěvek na konferenci Výskumné a edukačné aktivity na Katedrách fyziky technických univerzit, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 21. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of 6 mm armature corrosion with impact-echo method by longitudial placed sensor and impact, příspěvek na konferenci Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 22. JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z., Microplasma noise sources in solar cells, příspěvek na konferenci 9th ABA Brno 2008, ISBN 978-80-214-3659-6, Brno, 2008
 23. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Evaluation of Ceramic Tiles Frost Resistance Using Frequency Inspection Method, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components 11, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2008
 24. KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008

2007

 1. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the Impact-echo method tests, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2007, VUT Brno, Brno, 2007
 2. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J., Noise and I-V Characteristic as a Characterisation Tool for Silicon Solar Cells With Double-Sided Texture, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, BUT, Brno, 2007
 3. TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z., Frequency inspection as a tool for comparison of varies types of technology for frost resistance of fired roofing tiles, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 4. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., MODULUS OF ELASTICITY AND DEFORMABILITY FOR CERAMIC TILES LOADED BY FREEZE-THAW CYCLES, příspěvek na konferenci 5TH Workshop NDT, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 5. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Noise and I-V Characteristic as Characterisation Tool for PiN Amorphous Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, BUT, Brno, 2007
 6. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Frequency inspection as an assesment tool for the reinforced concrete armature corrosion progres, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2007, VUT Brno, Brno, 2007
 7. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double-sided texture, příspěvek na konferenci New trends in physics 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Brno University of Technology, Brno, 2007
 8. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Noise Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Non-Destructive Testing of New Silicon Solar Cells With Double-Sided Texture, příspěvek na konferenci New trends in physics NTF 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Ing. Zdenek Novotný CSc., Brno, 2007
 9. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the impact-echo method tests, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, ČNDT, Praha, 2007
 10. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., EXAMINATION OF SUITABILITY OF THE FREQUENCY INSPECTION TO MONITORING OF CHANGES OF CERAMIC TILES IN THE COURSE OF THE FREEZING AND THAWING CYCLES, příspěvek na konferenci Sborník 37. Mezinárodní konference a výstava NDT techniky, ISBN 978-80-214-3504-9, Betis s.r.o. Praha, VUT v Brně, 2007
 11. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L., Modernization of Instructional Physics Laboratory, příspěvek na konferenci New Trends in Physics NTF 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2007
 12. KOKTAVÝ, P.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J., Solar Cells Noise Diagnostic and LBIC Comparison, příspěvek na konferenci Proceeding of AIP, ISBN 978-0-7354-0432-8, AIP, Melville, New York, 2007
 13. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Noise spectroscopy of PIN amorphous silicon solar cells, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, BUT, Brno, 2007
 14. PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z., THE EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Physical and Material engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007
 15. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krakowska, Krakow, Polsko, 2007
 16. CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of new silicon solar cells with double-sided texture, článek v Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, SPIE, Florence, Italy, 2007

2006

 1. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of silicon solar cells type G5 with double-sided acidic texture, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 2. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of silicon solar cells type G3A with double-sided alkali texture, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 3. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR TO AND AFTER THE APPLICATION OF BEESWAX COVER ON THE SURFACE OF CEMENT-MORTAR-MADE SPECIMENS, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Czech Republic, Brno, 2006
 4. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A STUDY OF THE CHANGE IN AE RESPONSE PARAMETERS RESULTING FROM ACCELERATED CEMENT MORTAR CARBONATION PRETREATED BY APPLYING THE BEESWAX COVER, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2006
 5. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., Detection of the response parameter change prior to and after the application of beeswax cover on the surface of cement-mortar-made specimens, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 6. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Diagnostics of silicon solar cell of type G5 with bifacial acidic texture, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 978-80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 7. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation pretreated by applying the beeswax cover, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 8. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Optimalizace využití metody impact-echo jako nástroje pro posouzení stavu koroze železobetonových dílců, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 9. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J., Noise spectroscopy used in Si:H solar cells, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 10. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Diagnostics of silicon solar cell of type G3 with bifacial alkali texture, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2006, ISBN 978-80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 11. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Application of frequency inspection to comparison the frost resistance of ceramic tiles manufactured using an old and new technology, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-3290-X, BETIS,s.r.o. Praha, Tábor, 2006
 12. VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Passivation quality test by noise method, příspěvek na konferenci Electronic Devices and Systems, ISBN 80-214-3246-2, Ing.Zdeněk Novotný,CSc., Brno, 2006
 13. VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Passivation quality test by noise method, příspěvek na konferenci EDS06, ISBN 80-214-3246-2, VUT v Brně, Brno, 2006
 14. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool the resistance of ceramic tiles, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2006
 15. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A STUDY OF THE CHANGE IN AE RESPONSE PARAMETERS RESULTING FROM ACCELERATED CEMENT MORTAR CARBONATION, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 16. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR TO AND AFTER THE APPLICATION OF EPOXY VARNISH ON THE SURFACE OF CEMENT-MORTAR-MADE SPECIMENS, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 17. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., THE EMPLOYING THE FREQUENCY INSPECTION TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CONCRETE ROOFING TILES MADE BY MANUFACTURER A, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 18. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in HOB, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račková Dolina, 2006
 19. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Low-resistance measurements as a tool to diagnose the armature corrosion, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 20. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 21. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the correlation between the frequency inspection method application results and the ultrasonic method-based elasticity modulus measurement for the concrete tile frost resistance assessment, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 22. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer A, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak uNIVEWRSITY OF tECHNOLOGY IN bRATISLAVA, Bratislava, 2006
 23. TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z., Detection of the response parameter change prior to and after the application of epoxy varnish on the surface of cement-mortar-made speciments, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 24. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy of silicon solar cells with double-sided alkali texture, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 25. VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R., Noise spectroscopy as tool for non-destructive testing of silicon solar cells, příspěvek na konferenci Physical Materials and Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 26. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J., Noise Spectroscopy Used in Si:H Amorphous Solar Cells Diagnostic, příspěvek na konferenci Proceeding of 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, ISBN 3-936338-20-5, WIP-Renewable Energies, Dresden, Germany, 2006
 27. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J., Noise spectroscopy used in Si:H amorphous solar cells diagnostic, příspěvek na konferenci Proc. of the International Conference held in Dresden, Germany, ISBN 3-936338-20-5, WIP-Renewable Energies, Dresden, Germany, 2006
 28. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Rako, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP, Berlin, 2006
 29. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of fired roof tiles, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology in Prague, Praha, 2006
 30. VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou, příspěvek na konferenci 2. česká fotovoltaická konference, ISBN 80-239-7361-4, Solartec s.r.o., Brno, 2006
 31. VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V., Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků-2.česká fotovoltaická konference, ISBN 80-239-7361-4, Czech RE Agency, Rožnov pod Radhoštěm, 2006
 32. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z.; GRMELA, L., Diode I-U curve fitting with Lambert W function, příspěvek na konferenci Proc. 25th Internationa Conference on Microelectronics, ISBN 1-4244-0116-X, Serbia nad Montenegro IEEE Section, Niš, 2006
 33. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes, příspěvek na konferenci 25th International conference on Microelectronics, ISBN 1-4244-0116-X, Elekctron Devices Society, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2006
 34. CHOBOLA, Z.; VANĚK, J., Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes, příspěvek na konferenci Prof. 25th International Conference on Microelectronics, ISBN 1-4244-0116-X, Serbia and Montenegro IEEE Section, Niš, 2006
 35. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J., New method of photovoltaic cells diagnostic, příspěvek na konferenci 3rd International workshop on teaching in potovoltaics, ISBN 80-01-03467-4, IEE, Prag, 2006
 36. CHOBOLA, Z.; HASSE, L.; SPIRALSKI, L., 1/f noise as a diagnostic tool for non-destructive testing of silicon solar cells, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, KEIT, Warszawa, 2006
 37. HRUŠKA, P.; GRMELA, L.; CHOBOLA, Z., Diagnostika slunečních článků s podporou MATLABu., příspěvek na konferenci Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích, ISBN 80-7355-062-8, ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105 Brno, Brno, 2006

2005

 1. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Determination of the solar cells series resistance and CFTOOL of Matlab, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, CERM, sro, Brno, 2005
 2. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Saturation current components in solar cell diagnostics, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, CERM,sro, Brno, 2005
 3. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Low current region of solar cell i-u curves, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005
 4. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Low current region of solar cell I-U curves, příspěvek na konferenci Proc. of the Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 5. VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., CHOBOLA, Z., Solar cells properties during low and very low illumination, příspěvek na konferenci Non-Desturctive Testing in Engineering Practice, ISBN 80-7204-420-6, BUT , Brno, 2005
 6. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; ŠMÍD, P.; CHOBOLA, Z., Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in HOB Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 7. SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Ceramic Tiles Frost Resistance Assessment Taking Acount of Porosity, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 8. TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer B, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 9. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; SCHMID, P.; CHOBOLA, Z., Modulus of elasticity and deformability for concrete roof tiles loaded by freeze-thaw cycles, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 10. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the correlation between the frequency inspection method application results and the ulrasonic method-based elasticity modulus measurement for the fired roof tile frost resistance assessment, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 11. SKALA, J.; CHOBOLA, Z., Frekvency inspection as a tool to assess the armature corrosion, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology , 2005
 12. VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., Different wavelength of light in the LBIC, příspěvek na konferenci Non-destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 80-7204-420-6, BUT, Brno, 2005
 13. PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Insoection to Assessing the Condition of Ceramic Tiles Made by Old Technology, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 14. PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; CHOBOLA, Z., On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Moduls Measurement for the Ceramic tiles Frost Resistance Assessment., příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 15. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The employing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Bohemia gres, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 16. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MANYCHOVÁ, M., Impact-Echo Method Based Deetction of Steel Reinforced Corrosion, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 17. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J., Acoustic emission from cyclically stressed reinforced concrete specimens, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 18. VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., Different Wavelength of Light in the LBIC, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 19. VANĚK, J.; KUBÍČKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z., Solar cells properties during low and very low illumination, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 20. CHOBOLA, Z.; ŠIKULA, J., Third harmonic index (THI) and Low Frequency Noise (LFN) as a Reliability Tool for Silicon solar cells, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 21. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Determination of the Solar Cells Series Resistance and Cftool of Matlab, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 22. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z., Saturation Current Components in Solar Cell Diagnostics, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 23. HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z.; GRMELA, L., CF toolbox in solar cell diagnostics, příspěvek na konferenci Technical Computing Prague 2005, ISBN 80-7080-577-3, Praha, 2005
 24. KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles "Bobrovka" Type, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-214-3053-2, Czech Society for Nonodestructive Testing, Znojmo, ČR, 2005
 25. CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; ŠIMEČEK, J., Noise and I-V Characteristic as Characterization Tools for GaSb based Laser Diodes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 18th International Conference on Noise and Fluctuations - ICNF 2005, ISBN 0-7354-0267-1, University of Salamanca, Španělsko, 2005
 26. CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J., Noise and I-V Characteristic as Characterization Tools for GaSb base Laser Diodes, článek v AIP conference proceedings, ISSN 0094-243X, Spain, 2005
 27. PLŠKOVÁ, I., MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Hob, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Lysečinská bouda, 2005
 28. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J., Comparison Between Noise Characteristic of Silicon Solar Cells and LBIC, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, CTU in Prague, Krkonoše, 2005
 29. PLŠKOVÁ, I., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., TREBULÁKOVÁ, P., Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in Rako Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Vysoké učení technické, Lysečinská bouda, 2005
 30. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J., Comparison between noise characteristic of silicon solar cells and LBIC, příspěvek na konferenci Phasical and material engineereing 2005, ISBN 80-01-03290-6, CTU Prague, Lysičinská bouda, Czech Republic, 2005
 31. TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I., Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles French Type, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Lysečinská bouda, 2005
 32. TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., PLŠKOVÁ, I., Moduls of Elasticity and Deformability for Fired Roofing Tiles Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Vysoké učení technické, Lysečinská bouda, 2005
 33. CHOBOLA, Z., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., BAŘINKA, R., The LBIC method appended to noise spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, ISBN 3-936338-19-1, WIP-Renewable Energies, Barcelona, Spain, 2005
 34. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., BAŘINKA, R., The LBIC method appendet to noise spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, ISBN 3-936338-19-1, WIP, Barcelona, Spain, 2005
 35. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J., The LBIC method appended to noise spectroscopy II, příspěvek na konferenci Twentieth Eur. Photovoltaic SolarEnergy Conf., ISBN 3-936338-19-1, WIP-Renewable Energies, Barcelona, Spain, 2005
 36. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., Low-frequency noise measurements used for semiconductor light active devices, článek v Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, 2005
 37. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z., Low-frequency Noise Measurements used for semiconductors light active devices, příspěvek na konferenci Noise in Devices, ISBN 0-8194-5839-2, Austin, Texas, 2005
 38. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., Noise spectroscopy measurement of 2.3 microm CW GaSb based laser diodes, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2005

2004

 1. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 2. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Bohemia Gres, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 3. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Moduls Measurement for the Concrete Tile Frost Resistance Assessment, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 4. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Moduls Measurement for the Fired Roof Tile Frost Resistance Assessment, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 5. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Frequency Inspecton to Assessing the Frost Resitance of Fired Roofing Tiles French Type, příspěvek na konferenci Workshp NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 6. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Alpine Type, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 7. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 8. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 9. VAŠÍČEK, T.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z., Lbic Technique Verified by Noise Spectroscopy, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 10. VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z., LBIC technique verified by noise spectroscopy, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, BUT, Brno, 2004
 11. HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Linear Region Below 50 mV., příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 12. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Concrete Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capilarity, of Water Absorption Cappacity and of Porosity, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 13. VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R., The Comparison of LBIC Method with Noise Spetroscopy, příspěvek na konferenci Photovoltaic Devices: Manufacturing issues - From laboratory to mass production, PV-NET, Kranjska Gora, Slovenia, 2004
 14. CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V., Measurement of low frequency noise of 2,3 micrometer laser diodes, příspěvek na konferenci New trends in physics 2004, ISBN 80-7355-024-5, MSD, Brno, 2004
 15. BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R., Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II, příspěvek na konferenci New trends in physics 2004, ISBN 80-7355-024-5, MSD, Brno, 2004
 16. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., POSPÍŠIL, K., STRYK, J., Non-destructive Testing of Reinforced Bridges by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Faculty of ivil Engineering, Brno, 2004
 17. KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Fired Roofing tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, Betis, s.r.o., Praha, 2004
 18. HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Series Resistance., příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4., Faculty of Civil Engineering Brno Technology University, Brno, 2004
 19. VANĚK, J., KAZELLE, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R., The Comparison of LBIC Method with Noise Spectroscopy, , PV-NET, Kranjska Gora, Slovenia, 2004
 20. BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., CHOBOLA, Z., Verification LBIC technique by noise spectroscopy, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-353-6, Akademické nakladatelství CERM, Czech Republic - Cigháj, 2004
 21. VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z., ŠIMEČEK, T., Low frequency noise and I-V characteristic as characterization tools for 2.3 microM CW GaSb based LASER diodes, příspěvek na konferenci Research Activities f Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-353-6, Akademické nakladatelství CERM, Czech Republic, Cigháj, 2004
 22. BRZOKOUPIL, V., VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R., Measurement of low frequency noise of silicon solar cells part I, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-353-6, Akademické nakladatelství CERM, Czech Republic, Cigháj, 2004
 23. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., Noise as a Diagnostic Tool for Quality of 2.3 micrometer CW GaSb Based Laser Diodes, příspěvek na konferenci Electronic Devices and Systems EDS 2004, ISBN 80-214-2701-9, Ing. Zdenek Novotny, Brno, 2004
 24. CHOBOLA, Z., Effect of illumination of 1/f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells, příspěvek na konferenci NOISE 2000, Politechnika Gdanska, Gdansk, 2004
 25. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L., Effect of illumination on noise of silicon solar cell, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2004
 26. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capillarity, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 27. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Oldand New Technology, příspěvek na konferenci Procceding of 26 th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931381-58-7, 2004
 28. BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference new trend in Physics, 2004
 29. CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V., Measurement of Low Frequency Noise of 2,3 um CW GaSb Based Laser Diodes, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend in Physics, 2004
 30. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Freěuency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and LD Technology, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend in Physics, VUT, Brno, 2004
 31. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Concrete Roofing Tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend in Physics, 2004
 32. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concere Roofing Tiles Made by Manufacturer B, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend on Physics, 2004
 33. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and Old Technology, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference Noew trend in Physics, 2004
 34. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Old and New Technology, příspěvek na konferenci 26th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931-381-58-7, DGZfP, Berlin, Germany, 2004
 35. BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; BAŘINKA, R., Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part I., příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, VUT, Brno, 2004
 36. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Water Absorbing Capacity, příspěvek na konferenci Proceeding of INternational Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 37. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspetion to Assessing the Condition of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 38. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikháj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 39. TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Assesing the Condition of Concrete Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 40. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Fired Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 41. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles M ade by Manufacturer A, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, Cikhaj, 2004
 42. CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Roofing Tiles Diagnostics by Using Response from the tile side of the Tile, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, University of Technology, 2004
 43. VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., The Comparison between NOise Spectroscopy and LBIC, příspěvek na konferenci Proceedings of 11 th conference Electronic Devices and System Brno 2004, ISBN 80-214-2701-9, University of Technology, Brno, 2004
 44. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L., Effect of illumination on noise of silicon solar cells, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2004
 45. CHOBOLA, Z.; HASSE, L.; ŠIKULA, J.; SPIRALSKI, L., Noise Spectroscopy of Semiconductor Parth II, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2004
 46. VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R., The Comparison between Noise Spectroscopy and LBIC, příspěvek na konferenci The 11th Electronic Devices and Systems Conference, ISBN 80-214-2701-9, MSD, Brno, 2004

2003

 1. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., HASSE, L., Properties of solar cells in reverse direction, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Bratislava, 2003
 2. VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., Noise Characteristic of Silicon Solar Cells under Illumination, příspěvek na konferenci Noise and Fluctuations ICNF 2003, ISBN 80-239-1005-1, Praha, 2003
 3. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., PROUZOVÁ, P., PÁLKOVÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., Dispersion Curve of Tile, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 4. CHOBOLA, Z.; HASSE, L., Properties of Solar Cells in Reverse Direction, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 5. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z., On the Determination of Water Absorption Capacity of Concrete and Burnt Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 6. TREBULÁKOVÁ, P., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., A Study of the Burnt Roofing Response Vs. Pickup Location and Transmission Medium Dependence, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 7. MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Computation of Decay Coefficient of Acoustic Signal, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 8. CHOBOLA, Z., Measurement of Low Frequency Noise of Monocrystalline Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci , ISBN 953-7124-00-2, IMEKO and HMD, Dubrovník, 2003
 9. MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Study of Dependence of Acoustic Signal Parameters on Roof Tile Water Absorbability, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 10. TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection Method to the Assessment of Concrete Roofing Material Quality, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 11. TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Method to the Testing of Fired Roofing Matrial Quality, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 12. PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., A Study of the Response Signal Amplitude Versus the Sensor Position on the Ceramic Rile Surface, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 13. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Fired Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of 33rd International Conference, Defektoskopie 2003, ISBN 80-214-2475-3, Czech Society for Non-destructive Testing, Ostrava, 2003
 14. CHOBOLA, Z., Noise Based Range Limitation of Ptat/Jeet Sensors, příspěvek na konferenci Proceeding of 17th Conf. on Noise and Fluctuations, ISBN 80-239-1005-1, CNRL s.r.o., Prague, 2003
 15. CHOBOLA, Z., Long Term Noise Reliability Indicator Evolution in Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceeding of 17th Conf. on Noise and Fluctuations, ISBN 80-239-1005-1, CNRL s.r.o., Prague, 2003
 16. KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., Noise Characteristic of Solicon Solar Cells under Illumination, příspěvek na konferenci Proceeding of 17th Conf. on Noise and Fluctuations, ISBN 80-239-1005-1, CNRL s.r.o., Prague, 2003
 17. RŮŽIČKA, Z. a kol., Measurement of Low Requency Noise of Monocrystalline Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceeding of 17th IMEKO World Congress, Metrology in the 3rd Millennium, ISBN 953-7124-00-2, IMEKO and HMD, Dubrovník, 2003
 18. MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Comparison of Good and Bad Roof Tile in Terms of Acoustic Signal Parameters, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 19. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., On the Application of Impact-Echo Method to Asses the Quality of Ceramic Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of the Fourth Conf. Material Problems in Civil Engineering MATBUD 2003, ISBN 83-7242-261-3, Krakow University of Technology Poland, Wydavnictvo Politechniki Krakowskiej Dzial - Poligrafii, Poland, 2003
 20. CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., Roof Tile Frequency Inspection, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003

2002

 1. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R., Low Frequency Noise and I-V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Prague, 2002
 2. VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z., Comparing contact technologies by 1/f noise in photovoltaic cells, příspěvek na konferenci Advanced Batteries and Accumulators - 3rd, ISBN 80-214-2082-0, CERN, s.r.o, Brno, 2002
 3. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., Influence of Illumination of silicon solar cells, příspěvek na konferenci Electronic Devices and Systems 02, ISBN 80-214-2180-0, Ing. Zdenek Novotny, Brno, 2002
 4. CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A.; RŮŽIČKA, Z., C-V and DLTS as a characterization Tools for Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of 23rd International conferennce on Microelectronics, ISBN 00-000-0000-0, Universiti of Technology, Niš, 2002
 5. TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Determination of Concrete Reinforcement Bar Corrosion Product Mass Percentage Using Faraday`s Law, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical and Material Ingineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Praque, Herbertov, 2002
 6. VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R., Low Frequency Noise and I-V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical and Maaterial Engineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Praque, Herbertov, 2002
 7. CHOBOLA, Z., Silicon Photodiode Noise Spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings of International workshop Physical and Material Engineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Praque, Herbertov, 2002
 8. SCHAUER, P., KOKTAVÝ, B., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001, výzkumná zpráva projektu GA ČR Praha, GA ČR Praha, Brno, 2002
 9. CHOBOLA, Z., PTAT Silicon Diode Noise Spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Phsical and Material Engineering 2002, ISBN 80-0102579-9, University of Technology, Herbertov, 2002

2001

 1. CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A., Capacitance-voltage analysis for silicon solar cells, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 2. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Assesing damage in corroded ferroconcrete using acoustic emission, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 3. IBRAHIM, A., ŠIKULA, J., CHOBOLA, Z., Non-linearity and Noise as a Quality Indicators for Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th International Conference Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations ICNF 2001, University of Florida, Gainesville, Florida, USA, 2001
 4. CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A.; RŮŽIČKA, Z., Light beam induced voltage (LBIV), low frequency noise and DLTS as silicon solar cell characterization tools, příspěvek na konferenci The 6th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing, ISBN 961-90610-1-2, The Slovenian Society for Non-destructive Testing, Portorož, 2001
 5. CHOBOLA, Z., Noise as a tool for non-destructive testing of signle-crystal silicon solar cells, článek v Microelectronics Journal, ISSN 0026-2692, 2001
 6. CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., Non-destructive testing of corrosion in reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 7. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., The corrosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structure, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 8. CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A., Silicon solar cells performance analysis, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 9. CHOBOLA, Z., IBRAHIM, A., Noise and scanning by local illumination as reliability estimation for silicon solar cells, článek v Fluctuation and Noise Letters, ISSN 0219-4775, 2001
 10. CHOBOLA, Z., IBRAHIM, A., Noise and scanning by local illumination as Reliability estimation for silicon solar cells, článek v Fluctuation and Noise Letters, ISSN 0219-4775, 2001
 11. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Effect of illumination 1/f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2001
 12. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Capacitance-voltage analysis for silicon solar cells, příspěvek na konferenci Proceedings of Conference New trends in Physics, University of Technology, Brno, 2001
 13. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Assessing damage in corroded ferroconcrete using acoustic emission, příspěvek na konferenci Proceedings of Conference New trends in Physics, ISBN 80-214-1992-X, University of Technology, Brno, 2001
 14. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Capacitace-voltage analysis for silicon solar cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Workshop 2001, Noise and Non-linearity Testing, ISBN 80-238-9094-8, Univerisity of Technology, Brno, 2001
 15. CHOBOLA, Z., JFET Silicon Noise Spectroscopy, příspěvek na konferenci Proceedings of the EDS 02 Konference, ISBN 80-214-2180-0, University of Technology, Brno, 2001
 16. CHOBOLA, Z., Noise as a tool for non-destructive testing of single-crystal silicon solar cells, článek v Microelectronics Reliability, ISSN 0026-2714, 2001
 17. CHOBOLA, Z., Impulse noise in silicon solar cells, článek v Microelectronics Journal, ISSN 0026-2692, 2001
 18. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., Non-linearity and Noise as a Quality indicators for Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of 16th International Confrence on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, University of Technology, Florida, 2001
 19. CHOBOLA, Z., IBRAHIM, A., RŮŽIČKA, Z., Light beam induced voltage (LBIV),low frequency nooise and DLTS as silicon solar cell characterization tools, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Conference of Slovenian Society for Non-destructive Testing, University of technology, Portorož, 2001
 20. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., The corosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structurere, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop "Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic", University of Technology, Křižánky, 2001
 21. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Dep-Level Defects and Their Correlation to the Performance of 100cm2 Area Monocrystalline Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the EDS 02 Konference, ISBN 80-214-2180-0, University of Technology, Brno, 2001
 22. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Silicon solar cells performance analysis, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop "Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic", ISBN 80-7204-201-7, University of Technology, Kižánky, 2001
 23. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Effect of illumination on 1/f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells, článek v Elektronika, ISSN 0033-2089, 2001
 24. ALIWI, I., CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., Non-linearity and Noise as a Quality Indicators for Silicon Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the 16th Int. Conf. Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations ICNF 2001, ISBN 981-02-4677-3, World Scientific, Gainesville, Florida, USA, 2001
 25. CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., Non-destructive testing of corrsion in reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop "Research activities of Physical Departments of civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic", ISBN 80-7204-201-7, University of Technology, Křižánky, 2001

2000

 1. CHOBOLA, Z., Temperature dependence of 1/f noise and transport characteristics as non-destructive testing of monocrystalline silicon solar cells, příspěvek na konferenci 15th World Conference of Non-Destructive Testing, Italian Society for Non-Destructvie Testing Monitoring Diagnostics, Roma, 2000
 2. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Method of concrete crossbeam with cyclic bend loading, příspěvek na konferenci Proceedings of 15th World Conference on Non-destructive Testing, University of Technology, Roma, 2000
 3. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Temperature dependence of 1/f noise and transport characteristics as a nondestructive testing of monocrystalline silicon solar cells, příspěvek na konferenci Proceedings of 15th World Conference on Non-Destructive Testing, University of Tochnology, Roma, 2000
 4. KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L., Method of Concrete Crossbeam with Cyclic Bend Loading, příspěvek na konferenci 15th World Conference on Non-Destructive Testing, Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics, Roma, 2000
 5. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Non-destructive testing of heterosstructure laser based od GaInAsSb, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000
 6. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., ŠIKULA, J., WEBER, Z., Non-destructive testing nethod-acoustic emission with generated load, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000
 7. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z., Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000
 8. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Invited paper.Effect of illumination of 1/f noise and transport characteristic of a monocrystalline silicon solar cells, příspěvek na konferenci Proceedings of Seminar Noise 2000, University of Technology, Gdaňsk, 2000

1998

 1. CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., Simulation of acoustic emission sources, kapitola v Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, ISBN 80-214-114, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1998
 2. VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J., New Methods for Testing Quality of Solar Cells and Employment of Photovoltaic System in Czech Republik, příspěvek na konferenci EDS 98, ISBN 80-214-1198-8, VUT Brno, Brno, 1998
 3. IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., Low Frequency Noise in Monocrystalline and Polycristalline Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th Electronic Devices and Systems Conference 1998, University of Technology, Brno, 1998

1997

 1. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Náhodné proudové impulsy ve vysokonapěťových průchodkách, kapitola v Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 2. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Šum a DLTS luminiscenčních diod, kapitola v Workshop 97, Czech Technical University in Prague, Praha, 1997
 3. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Random current impulses in high-tension bushings, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 4. NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z., Non-destructive testing of relanex insulating foils, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 5. NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z., Experimental study of impuls arise in hightension bushings, příspěvek na konferenci Proceeding of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of Technology, Slovakia, 1997
 6. JURÁNKOVÁ, V., NAVAROVÁ, H., CHOBOLA, Z., Random current impulse in high-tension bushings, příspěvek na konferenci Proceeding of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of Technology, Slovakia, 1997
 7. NAVAROVÁ, H., MATĚJKA, F., CHOBOLA, Z., Relaxation phenomena in relanex containing various impregnants, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 8. JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z., DLTS and noise in LEDS, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of technology, Slovakia, 1997
 9. CHOBOLA, Z., Non-destructive testing of contact on GaSb substratcs, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, ISBN 80-227-0957-3, University of Technology, Slovakia, 1997
 10. JURÁNKOVÁ, V., NAVAROVÁ, H., CHOBOLA, Z., A study of transport characteristic temperature dependence for relanex, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Prague, 1997
 11. IBRAHIM, A.; CHOBOLA, Z., Experimental investigation of convection heat losses in box-type solar cooker, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 12. CHOBOLA, Z., Non-destructive testing of contacts on GaAs substrates, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 13. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., IBRAHIM, A., Non-destructive testing of solar cells, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997
 14. CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Noise and DlTS in LEDs, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 97, University of Technology, Praha, 1997

1996

 1. CHOBOLA, Z., Šum 1/f a DLTS u LED diod, kapitola v 1/f noise and DLTS in LEDs, IMEC Leuven, Leuven, BELGIUM, 1996
 2. CHOBOLA, Z., VAŠINA, P., ŠIKULA, J., JURÁNKOVÁ, V., SIMOEN, E., 1/f Noise and DLTS in LEDS, příspěvek na konferenci Proceedings Third ELEN Workshop Leuven, University of Technology, Belgium, 1996

1995

 1. HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., Transport Reliability Indicators for Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of Second ELEN conference, University of Technology, France, 1995
 2. CHOBOLA, Z., HRUŠKA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., Noise Reliability Indicators for Solar Cells, příspěvek na konferenci Procedings of Second ELEN conerence, University of Technology, Grenoble, 1995
 3. HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., Analysis of Solar Cell Transport Properties, příspěvek na konferenci Proceeding of the International NODITO Workshop, University of Technology, Brno, 1995
 4. CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŘEHÁK, D., Analysis of Noise Properitef of R1 Solar Cells, příspěvek na konferenci Proceedings of the International NODITO Workshop, ISBN 80-214-0663-1, University of Technology, Brno, 1995

1994

 1. CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., Šum v NiPt Schotkyho diodách, kapitola v ELEN Workshop, University of Montpellier II, Montpellier, 1994
 2. CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., Noise in NiPt Schottky Diodes, příspěvek na konferenci Proceedings of ELEN Workshop, University of technology, Montpellier, 1994
 3. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., SCHAUER, P., KOŘENSKÁ, M., Noise Diagnostics of PN-Junction Power Devices, příspěvek na konferenci Proceedings of Conference ESREF 94, University of Technology, Scotland, 1994
 4. ŠIKULA, J., SCHAUER, P., VAŠINA, P., ŠIKULOVÁ, M., KOKTAVÝ, B., CHOBOLA, Z., NAVAROVÁ, H., PAZDERA, L., 1/f Noise in Metallic Thin Films, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth Van der Ziel Symposium on Quantum 1/f Noise and other Low Frequency Fluctuations in Electronic Devices, University of Technology, Missouri, 1994
 5. CHOBOLA, Z., RTS šum v integrovaných obvodech MH54ALS153, příspěvek na konferenci Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT, ISBN 80-214-0560-0, Technická universita v Brně, Brno, 1994

1993

 1. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Noise Reliability Indicators, příspěvek na konferenci Procedings of the 4th European Symposium on Reliability of Electron Devices, University of Technology, Bordeaux - France, 1993
 2. CHOBOLA, Z., VAŠINA, P., ŠIKULA, J., RTS Noise in Integrated Circuits, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, ISBN 96-305-5778-9, University of Technology, Missouri USA, 1993

1992

 1. JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JANOVSKÝ, P., 1/f Noise and L-V Characteristics of GaAsP LEDs., příspěvek na konferenci Proceedings of International Symp. Fluctuation in Solids, University of technology, Brno, 1992

1989

 1. CHOBOLA, Z.; ŠIKULA, J.; VAŠINA, P., Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and LD Technology, kapitola v Noise in Physics Systems, University of Missouri, St. Luis, USA, 1989

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný