English

doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. – seznam publikací

2018

 1. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; ČERNÝ, M.; VAŇKOVÁ, L., VÝZNAM GENERÁTORŮ HODNOTY PRO STAVEBNÍ ZÁVODY REGIONÁLNÍHO CHARAKTERU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018

2017

 1. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; VAŇKOVÁ, L., A MANAGEMENT OF A RISK OF AN INSUFFICIENTL Y ELABORATE PROJECT DOCUMENTATION , článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2017
 2. PUCHÝŘ, B.; BERÁNKOVÁ, M.; KŘÍŽOVSKÁ, E., A SIGNIFICANCE OF A CHOICE OF A SUITABLE EVALUATION METHOD IN A PERIOD OF UNFAVOURABLE ECONOMIC SWAYS , článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, STU Bratislava , Ústav manažmentu, Bratislava, Slovenská republika, 2017
 3. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; ČERNÝ, M.; VAŇKOVÁ, L., A VALUE ASSESSMENT OF A MIDDLE-SIZE BUILDINGENTERPRISE WITH AN ENDEAVOUR FOR A SYSTEMIC ACCESS , článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, STU Bratislava, Bratislava, 2017
 4. KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; BOŽIKOVÁ, K.; ŠPIROCH, M., Simulation of the Influence of Different Ways of Setting the Restraint on Value of Construction Company, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, Elsevier, Barcelona, 2017
 5. BAHENSKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., Regresní model hodnot stavebních závodů za období 2007-2014, článek v Acta academica karviniensia, ISSN 1212-415X, 2017
 6. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; BARTOŠ, M., Value of A Middle-Size Building Enterprise in The Czech Republic, spec. publikace, ISBN 978-3-330-32555-5, Lap Lambert Academic Publishing, 2017
 7. BERÁNKOVÁ, M.; KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B., THE ENTREPRENEURIAL INTENTION OF THE MIDDLE-SIZE BUILDING ENTERPRISE OF THE REGIONAL SIGNIFINCANCE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

 1. PUCHÝŘ, B.; BERÁNKOVÁ, M.; KŘÍŽOVSKÁ, E., A PRACTICAL USE OF A FINANCIAL ANALYSIS IN A MIDDLE-SIZE BUILDING ENTERPRISE OF A REGIONAL SIGNIFICANCE , článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, STU Bratislava, Ústav manažmentu, Bratislava, Slovenská republika, 2016
 2. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., THE METHODOLOGY FOR SOLVING REAL CRISIS FACTORS IN THE CONSTRUCTION PROJECT, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 3. KOZUMPLÍKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B., ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN GDP AND CONSTRUCION ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC REGIONS, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Rumunsko, 2016
 4. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR ELIMINATION OF RISK FACTORS IN THE CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 , ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-74-2, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Bulharsko, 2016
 5. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., ENVIRONMENTAL POLLUTION CAUSED BY VARIOUS CONSTRUCTION TECHNOLOGIES AND ASSESSMENT OF THEIR RISKS. , příspěvek na konferenci 16th edition of the SGEM International GeoConferences , ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-67-4, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
 6. KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B., Comparison of Impact of Construction Activities on GDP in current and constant prices, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 7. PUCHÝŘ, B.; BERÁNKOVÁ, M.; KŘÍŽOVSKÁ, E., The Experience with the Assessment of the Value of Five Competitive Building Enterprise of a Regional Significance in the Period of a Financial Crisis , článek v Review of Contemporary Business Research, ISSN 2333-6420, Published by American Research Institute for Policy Development, USA, 2016
 8. VAŇKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Impact of construction activities on GDP in the Czech Republic amd its regions, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press , Nizozemí, 2016
 9. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., RIZIKA SPOJENÁ S PŘÍPRAVOU PODKLADU V PRŮMYSLOVÝCH STAVBÁCH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT FAST Brno, Brno, 2016

2015

 1. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., Projects and their effect on origin of the crisis in the company, článek v Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), ISSN 2410-5465, International Organization for Research and Development, Dubaj, 2015
 2. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., VYUŽITÍ HODNOTOVÉ ANALÝZY PŘI POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ , příspěvek na konferenci MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY , ISBN 978-80-87952-12-2, Magnanimitas, Hradec Králové, Hradec Králové, 2015
 3. PUCHÝŘ, B.; SOLODILOVA, L., Determination of the Lifespan of Construction Company with Respect to its Market Value (CR 1991-2014) , článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
 4. SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; PUCHÝŘ, B.; HROMÁDKA, V., Komparace hodnotové analýzy a Altmanova indexu při posuzování finančního zdraví podniku, příspěvek na konferenci QUAERE 2015, ISBN 978-80-87952-10-8, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2015
 5. BERÁNKOVÁ, M.; KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B., The Experience With Getting over Critical Phenomena in the Building Enterprise of a Regional Significance, článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2015
 6. ŠIMÁČKOVÁ, K.; BERÁNKOVÁ, M.; KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B., FINAČNÍ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ A JEJÍ PRŮBEH V ČR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 7. SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B., DUE DILIGENCE JAKO FORMA OCEŇOVÁNÍ PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 8. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., MOŽNÉ PŘÍČINY PORUCH PRŮMYSLOVÝCH PODLAH A JEJICH NÁSLEDNÉ OPRAVY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 9. SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; PUCHÝŘ, B., RIZIKA V PROJEKTU OVLIVŇUJÍCÍ KRIZI V PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

 1. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., JEDNA Z PROGRESÍVNÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ A VYHODNOCENÍ JEJICH RIZIK, příspěvek na konferenci OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014, ISBN 978-90-822990-1-4, EuroScientia vsw, Brusel, 2014
 2. KŘÍŽOVSKÁ, E.; BERÁNKOVÁ, M.; ŠIMÁČKOVÁ, K.; PUCHÝŘ, B., VPLYV FINANČNEJ KRÍZY NA HODNOTU STAVEBNÝCH PODNIKOV V ČR, příspěvek na konferenci OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014, ISBN 978-90-822990-1-4, EuroScientia vzw, Brusel, 2014
 3. VESELÝ, A.; PUCHÝŘ, B., URBAN SPRAWL – NEGATIVE IMPACTS AND POTENTIAL OF ITS ELIMINATION IN NEW PROJECTS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 4. SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B., REGIONAL CONSTRUCTION COMPANY AND THE CURRENT ECONOMIC SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 5. SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B., RISK PROJECTS AND THEIR SHARE IN THE OCCURRENCE OF CRISIS IN A COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 6. ŠIMÁČKOVÁ, K.; PUCHÝŘ, B., THE EFFECT OF THE ECONOMIC SITUATION ON THE CONSTRUCTION OUTPUT DURING THE ECONOMIC CRISIS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 7. SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B., Uzahalnenyj poryvnalnyj analys standartiv financovoi zvitnosti, článek v Upravlennija rozvitkom skladnych system, ISSN 2219-5300, Kyjevská veřejná univerzita stavitelství a architektury, Kyjev, 2014
 8. SKALICKÝ, M.; PUCHÝŘ, B., ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PROJEKTU S VYUŽITÍM METODY RIPRAN, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. VESELÝ, A.; PUCHÝŘ, B., GOOD PROJECT REQUIRES MORE OR SOPHISTICATED SOLUTIONS AS A WAY TO THE SUCCESSFUL RESIDENTIAL REAL ESTATE PROJECT, článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2013
 2. ŠIMÁČKOVÁ, K.; PUCHÝŘ, B., Faktory působící na konkurenční schopnost regiónu (Moravskoslezský kraj), příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-01-05357-7, ČVUT v Praze, Praha, 2013
 3. KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, K.; ŠPIROCH, M., LIMIT STATES DURING COMPANY VALUATION, příspěvek na konferenci 11. OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, FCE University of Zagreb, Zagreb, 2013
 4. KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; ŠPIROCH, M.; ŠIMÁČKOVÁ, K., IMPACT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION CONTRACTS PROTECTION ON A CONSTRUCTION WORKS QUALITY, příspěvek na konferenci 11. OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, FCE University of Zagreb, Zagreb, 2013
 5. VYMĚTALOVÁ, K.; BERÁNKOVÁ, M.; PUCHÝŘ, B.; TICHÁ, A., Change of Land Value As A Result Of Land Consolidation, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 6. ŠIMÁČKOVÁ, K.; PUCHÝŘ, B., LIMIT STATES AND DETERMINING THE VALUE OF THE COMPANY WITH REGARD TO THE SHARE OF REAL ESTATE, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenká technická uiverzita, Bratislava, 2013
 7. SOLODILOVA, L.; PUCHÝŘ, B., Osoblitosti rozrachunku vartosti reversií ve Českij respublici, příspěvek na konferenci , ISSN 2076-815X, Kijev, 2013

2012

 1. BŘEZINA, J.; PUCHÝŘ, B., EVROPSKÉ TRENDY VÝBĚRU KVALITNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, STU Bratislava, Ústav manažmentu, Bratislava, 2012
 2. POLÁK, M.; PUCHÝŘ, B., ŘÍZENÍ PODNIKU V KRIZI, TVORBA A ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 3. BŘEZINA, J.; PUCHÝŘ, B., Management reklamací ve stavebním podniku, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha FAST, VUT v Brně FAST, VŠB Ostava, Praha, 2012
 4. DAŇKOVÁ, M.; PUCHÝŘ, B., OTC DERIVATIVES REGULATION - THE END OF COMPANIES HEDGING?, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 5. ŠIMÁČKOVÁ, K.; PUCHÝŘ, B., METHODICAL APPROACH OPTIONS FOR EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY DURING THE ECONOMIC FLUCTUATION, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012
 6. POLÁK, M.; PUCHÝŘ, B., FINANCIAL CRISIS IMPACTS DELAY IN OPERATION OF CIVIL ENGINEERING COMPANIES ENGINEERING COMPANIES, příspěvek na konferenci 8th International Bata Conference, ISBN 978-80-7454-013-4, Tomas Bata University, Zlín, 2012

2011

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B.; HRABINCOVÁ, D.; HANÁK, T.; MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M.; STEHNO, P.; MAZÁNEK, K.; KINDERMANN, T.; RUDY, V.; JEDLIČKA, L., Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-725-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. PUCHÝŘ, B.; JEDLIČKA, L., ELIMINATION OF MARKET RISKS ASSOCIATED WITH INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. HEJDUKOVÁ, A.; HRONÍKOVÁ, M.; PUCHÝŘ, B., Problematika pronajatého majetku při oceňování majetku, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 3. DAŇKOVÁ, M.; PUCHÝŘ, B., Příspěvek zabývající se řešením kurzových rizik při prodeji stavební produkce do zahraničí, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010
 4. POLÁK, M.; PUCHÝŘ, B., Dopad poklesu výkonů na stavební podnik v období hospodářské krize, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010

2008

 1. PUCHÝŘ, B., Ceny, kurzy a finanční deriváty v investiční výstavbě, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. PUCHÝŘ, B., Příspěvek k posuzování vlivu velkoplošných investic pro rekreaci a sport na krajinu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. PUCHÝŘ, B., Cena sportoviště v předinvestiční fázi, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007

2005

 1. PUCHÝŘ, B., Možnosti oceňování velkoplošných investic, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé,stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, 2005

2002

 1. TICHÁ, A.; PUCHÝŘ, B.; KORYTÁROVÁ, J., Možnosti hodnocení nabídek veřejné zakázky, kapitola v Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, ISBN 80-86229-20-3, Velag Dashofer nakladatelství, s.r.o., Praha, 2002
 2. KORYTÁROVÁ, J., PUCHÝŘ, B., Ekonomika investic, , 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný