English

Ing. Jana Hřebíčková – seznam publikací

2008

  1. HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
  2. SLABĚŇÁKOVÁ, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky II, modul BA01-M11, , ISBN 978-80-7204-606-5, CERM, BRNO, 2008

2005

  1. HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Kolmatace ve vegetačních kořenových čistírnách a její vliv na životnost zařízení, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění vod IV, ISBN 80-214-3023-0, FAST VUT v Brně, Brno, 2005
  2. CHVÁTALOVÁ, Z., HŘEBÍČEK, J., HŘEBÍČKOVÁ, J., MEZNÍK, I., APPLICATION OF E-LEARNING IN THE EDUCATION OF MATHEMATICAL DISCIPLINES, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2998-4, FAST VUT v Brně, Brno, FAST VUT v Brně, 2005
  3. HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Prognóza kolmace umělých mokřadů, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2005

2004

  1. MEZNÍK, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J., Elektronocká podpora výuky matematiky s využitím systému počítačové algebry Maple., příspěvek na konferenci Pedagogický software 2004, ISBN 80-85645-49-1, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2004
  2. CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; MEZNÍK, I., E-LEARNING IN EDUCATION OF MATHEMATICS USING ALGEBRA SYSTEM MAPLE, příspěvek na konferenci , ISBN 83-919465-4-1, Ciechocinek, Poland, 2004
  3. MEZNÍK, I.; CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; HŘEBÍČKOVÁ, J., E-Learning in Teaching of Mathematics Using Computer Algebra System Maple, příspěvek na konferenci Proc.of the Int. Conf. The Future of Mathematics Education, ISBN 83-919465-4-1, Alma, Ciechocinek, Polsko, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný