English

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. – seznam publikací

2018

 1. KEPPERT, M.; VEJMELKOVÁ, E.; BEZDIČKA, P.; DOLEŽELOVÁ, M.; ČÁCHOVÁ, M.; SCHEINHERROVÁ, L.; POKORNÝ, J.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content, článek v APPLIED CLAY SCIENCE, ISSN 0169-1317, 2018
 2. Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T., Sustainability quantification of concrete structures , kapitola v Advanced Environmental in Research, ISBN 9781536139198, Nova science publishers, New York, USA, 2018
 3. Kucharczyková, B., Rovnaníková, P., Studium smrštění cementové pasty v počátečních stádiích hydratace, příspěvek na konferenci 40. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7560-142-1, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2018
 4. FOŘT, J.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; ALBLOVÁ, N.; ČÁCHOVÁ, M.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects, článek v Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, Elsevier, Nizozemsko, 2018
 5. TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P., Methodology for the quantification of concerete sustainability, , ISBN 978-83-937864-2-8, Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, Opole, 2018
 6. VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2018
 7. VEJMELKOVÁ ,E., KOŇÁKOVÁ, D., ČÁCHOVÁ, M., ZÁLESKÁ, M., SVORA, P., KEPPERT, M., ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. , High-strength concrete based on ternary binder with high pozzolan content, článek v Structural Concrete, ISSN 1751-7648, Wiley, Oxford, UK, 2018
 8. TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:, Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 9. ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Thermal Analysis of Concrete from Panels Subjected to Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 10. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Effect of Curing Temperature on Mechanical and Fracture Parameters of Alkali-activated Brick Powder Based Composite , příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans tech Publications, Switzerland, 2018
 11. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Influence of Guar Gum Derivatives on Hardened Properties of Aerial Lime-Based Mortars, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018

2017

 1. Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich, Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál, spec. publikace, ISBN 978-80-87967-14-0, Národní památkový ústav, Praha, 2017
 2. Navrátilová, E., Tihlaříková, E., Neděla, V., Rovnaníková, P., Pavlík, J., Effect of the preparation of lime putties on their properties, článek v Scientific Reports, ISSN 2045-2322, Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature., 2017
 3. TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P., Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 4. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Termická analýza betonu panelů po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 5. Kočí, V., Rovnaníková, P., Černý, R., Improvement of properties of aluminosilicate pastes based on optimization of curing parameters, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings, ISBN 978-0-7354-1546-1, American Institute of Physics, Melville, NY, USA , 2017
 6. KOŇÁKOVÁ, D.; ČÁCHOVÁ, M.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; JERMAN, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties., článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier, 2017
 7. Čáchová, M., Koťátková, J., Rovnaníková, P., Doleželová, M., Alblová, N., Svora, P., Vejmelková, E., Kočí, V., Černý, R., Microstructure, texture, and mechanical properties of geopolymers prepared using industrial waste, příspěvek na konferenci Resilient Structures and Sustainable Construction, ISBN 978-0-9960437-4-8, ISEC Press, Valencie, Španělsko, 2017
 8. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Effect of curing temperature of alkali-activated brick powder based composite on mechanical fracture properties, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno University of Technology, Brno, 2017
 9. Teplý Břetislav, Števula Michal, Rovnaníková Pavla, Nové trendy při navrhování a posuzování betonových konstrukcí ve vztahu k připravovaným změnám v EN 206 a fib Model Code, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, S. R. O., Praha, 2017
 10. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Parameters of Cement Based Mortars with Waste Glass Powder, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering., ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 11. Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer, Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu, příspěvek na konferenci Construmat 2017, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2017
 12. ROVNANÍKOVÁ, P., Vlivy prostředí na korozi betonu z pohledu chemických reakcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2017

2016

 1. VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Modelování vlivu přechodové zóny jemnozrnných cementových kompozitů na odolnost proti šíření trhliny na jejím rozhraní s matricí, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. ŠIMONOVÁ, H.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical fracture parameters of cement based mortars with wste glass powder, , ISBN ISBN 978-80-553-2643, Technical University of Košice, Košice, 2016
 3. ZAHÁLKOVÁ, J. ROVNANÍKOVÁ, P., A Study of crushed glass as a replacement for cement in cement pastes, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Swizerland, 2016
 4. ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Study of the effect of diatomite as a partial replacement of cement in cement pastes, příspěvek na konferenci 14th International Conference Silicate Binders, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 5. ZAHÁLKOVÁ, J. ROVNANÍKOVÁ, P., Study of the effect of diatomite as a partial replacement of cement in cement pastes, článek v Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. ROVNANÍK, P.; ŘEZNÍK, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., Blended alkali-activated fly ash / brick powder materials, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier LTd., Netherland, 2016
 7. POKORNÝ, J.; PAVLÍKOVÁ, M.; MEDVEDˇ, I.; PAVLÍK, Z.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Influence of various amount of diatomaceous earth used as cement substitute on mechanical properties of cement paste, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings 1738, ISBN 978-0-7354-1392-4, AIP Publishing, Rhodos, Greece, 2016
 8. Jaroslav Pokorný, Milena Pavlíková, Martina Záleská, Pavla Rovnaníková, Zbyšek Pavlík, Coagulated silica - a-SiO2 admixture in cement paste, příspěvek na konferenci THERMOPHYSICS 2016: 21ST INTERNATIONAL MEETING, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1410-5, AIP Publishing, Terchova, Slovakia, 2016
 9. Rovnaníková Pavla, Navrátilová Eva, Pucolánová aktivita cihelného střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2016 - Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2016
 10. ROVNANÍKOVÁ, P.; NAVRÁTILOVÁ, E., Pucolánová aktivita cihelného střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2016, Sborník příspěvků XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2016
 11. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., STUDIUM PRŮBĚHU ALKALICKÉ AKTIVACE CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7395-986-9, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2016
 12. ROVNANÍKOVÁ, P., OMÍTKY HISTORICKÝCH STAVEB: SLOŽENÍ, ANALÝZY, OBNOVA , příspěvek na konferenci 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-986-9, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2016
 13. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., Pozzolanic properties of brick powders and their effect on the properties of modified lime mortars, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier Ltd., Amsterodam, Netherlands, 2016
 14. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Effect of Amorphous Silicon Dioxide Amount on the Mechanical Fracture Parameters of Cement Mortars, příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 15. Kulovaná, T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner, Z. and Černý, R. , Mechanical, durability and hydrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, fib - Intrnational Federation for Structural Concrete, Berlin Germany, 2016
 16. Kulovaná Tereza, Eva Vejmelková, JaroslavPokorný, Jamal Akhter Siddique, Martin Keppert, Pavla Rovnaníková, Michal Ondráček, Zbyněk Keršner and Robert Černý, Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement, článek v Journal of Building Physics, ISSN 1744-2591, Sage Publishing, Inc., Londýn, 2016
 17. POKORNÝ, J.; ZÁLESKÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z., Properties of Cement Paste with Incorporated Sodium Silicate, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference Special Concrete and Composites, ISSN 1662-9795, ISBN 9783038355793, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv přídavku amorfního oxidu křemičitého na lomově-mechanické parametry cementových malt, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015, Litomyšl, 2015
 2. Jaroslav Barek, Pavla Rovnaníková, Vliv přídavku nano-SiO2 na vlastnosti cementových past, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, ISBN 978-80-02-02631-0, WTA CZ, Praha, 2015
 3. ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015
 4. Pavla Rovnaníková, Oldřich Žalud, Vliv přísad a jemných částic drobného kameniva na průběh hydratace portlandského cementu, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, FAkulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 5. Jana Zahálková, Pavla Rovnaníková, Studium vlivu přídavku amorfního oxidu křemičitého na průběh hydratace a mechanické vlastnosti cementových past, příspěvek na konferenci Construmat 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, FAST VUT v Brně, Brno, 2015
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; ZAHÁLKOVÁ, J.; BAYER, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture properties of cement mortars with diatomite in relation to their microstructure., příspěvek na konferenci Advanced Materials Research: Ecological and New Building Materials and Products., ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. ZAHÁLKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., SLEDOVÁNÍ VLIVU AMORFNÍHO SiO2 NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A PRŮBĚH HYDRATACE CEMENTOVÝCH PAST, příspěvek na konferenci 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-899-2, 2015
 8. TŮMOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; ROVNANÍKOVÁ, P., Trendy na poli popílků z biomasy, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015
 9. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Possibilities of Utilization Zeolite in Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Řím, 2015
 10. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv částečné náhrady cementu zeolitem v provzdušněných betonech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 11. Jaroslav Pokorný, Milena Pavlíková, Eva Navrátilová, Pavla Rovnaníková, Zbyšek Pavlík and Robert Černý, Application of a-SiO2 Rich Additives in Cement Paste, příspěvek na konferenci Materials and Manufacturing Engineering, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-445-1, Trans Tech Pubishing, Švýcarsko, 2015
 12. VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Properties of concrete with lower amount of SCM, příspěvek na konferenci , Trans Tech Publishing, Schwitzerland, 2015
 13. Pavla Rovnaníková, Degradace betonu a možnosti jeho oprav v souladu s požadavky památkové péče., příspěvek na konferenci Beton a památková péče, Studio Axis Praha, Praha, 2015
 14. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, Wydavnictvo Naukowe AKAPIT , Kraków, Polsko, 2015
 15. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A., Probabilistic modelling and the k-value concept, příspěvek na konferenci 9th International Conference on Material in Engineering Practice, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-344-7, 2015
 16. VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; JAROMÍR, Ž.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M., Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, Elsevier Ltd, GB, 2015

2014

 1. Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková, Modelling of the durability of concrete structures, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Katowice, Polsko, 2014
 2. Břetislav Teplý, Markéta Chromá, Pavla Rovnaníková, Alfred Strauss, Probabilistic Modelling and the k-value Concept, příspěvek na konferenci Materials Engineering Practise IX, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-344-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Mechanical Fracture Properties of Cement Mortars with Admixtures in relation to their Microstructure, , ISBN 978-80-970964-9-6, Stará Lesná, Slovenská republika, 2014
 4. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Provzdušněné betony s částečnou náhradou cementu dvěma druhy přírodního zeolitu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014, ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ, Brno, 2014
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva HS124570212121, , Brno, 2014
 6. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Effect of Admixture Dosage and Specimens Age on Mechanical Fracture Parameters of Lime Mortars Enhanced by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 7. ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanical Fracture Parameters of Fine-grain Concretes with Zeolite: Effect of Composition and origin of Cements, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, 2014
 8. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Properties of concretes with admixture of natural zeolite, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 9. KULOVANÁ, T.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R., Effect of porosity on mechanical and hygric properties of concrete with natural pozzolan addition, příspěvek na konferenci 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials, IDC-AM 2014, ISBN 978-3-03835-172-6, Švýcarsko, 2014
 10. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A., Effective water-cement ratio of concrete and its effect on the durability of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings pro089: Performance-based Specification and Control of Concrete Durability, ISBN 978-2-35158-135-3, Zagreb, 2014
 11. Rovnaníková, P., Schmid, P., Rovnaník, P., Korozní chování betonu s částečnou náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 12. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Vliv dávky příměsi a stáří těles na lomově-mechanické parametry vápenných malt obohacených pálenými jíly., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 13. ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Jemnozrnné betony s cementy CEM I 42,5 R různého původu a přírodním zeolitem: lomově-mechanické parametry., příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-16-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2014
 14. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 15. ROVNANÍKOVÁ, P.; VŠIANSKÝ, D.; BOHÁČ, M., Kalorimetrická a rtg difrakční analýza hydratačních reakcí portlandského cementu se zeolitem, příspěvek na konferenci 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický semináž, ISBN 978-80-7395-784-1, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2014
 16. ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLMAJER, M.; VYŠVAŘIL, M., Jemnozrnné betony s částečnou náhradou cementu přírodním zeolitem, , Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Praha, 2014
 17. SEDLMAJER, M.; HUBÁČEK, A.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu a běžně používaných příměsí do betonu, příspěvek na konferenci TECHNOLOGIE BETONU 2014, ISBN 978-80-903806-4-6, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2014
 18. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; PTICEN, F.; ŠUSTEK, P., PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PUCOLÁNOVÁ AKTIVITA ALUMINOSILIKÁTŮ, příspěvek na konferenci METAKAOLIN 2014, ISBN 978-80-214-4881-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 19. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT, příspěvek na konferenci METAKAOLIN 2014, ISBN 978-80-214-4881-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 20. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Physico-mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2014
 21. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A., Concrete durability and the k-value concept, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, 2014
 22. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., Reactivity of brick powder in lime mortars, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 23. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Effect of Cement Replacement by Zeolite on the Basic Mechanical Fracture Properties of Concrete: a Parametric Study, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-147-4, Switzerland, 2014

2013

 1. ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Trvanlivost: EN 206 – koncept k-hodnoty – modelování, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s. r. o., Praha, 2013
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A., Probabilistic modelling and the k-value concept, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Košice, Slovenská republika, 2013
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Parametrická studie vlivu náhrady cementu zeolitem na základní lomově-mechanické parametry betonu, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Vysoké tatry, Slovenská republika, 2013
 4. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2013, ISBN 978-80-02-02502-3, Praha, 2013
 5. HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Stanovení počátku stabilního šíření trhliny v maltách na bázi alternativních pojiv, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, Brno, Česká republika, 2013
 6. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti rehydratovaných cementových past s příměsí zeolitu, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, 2013
 7. NAVRÁTILOVÁ, E.; LUKAS, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., CEMENTOVÉ MALTY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU CIHELNÝM PRACHEM, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva Sborník příspěvků semináře, ISBN 978-80-214-4773-8, VUT v Brně, Brno, 2013
 8. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÁPENNÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM RŮZNÉHO PŮVODU, příspěvek na konferenci Alternativní stavební pojiva sborník příspěvků semináře, ISBN 978-80-214-4773-8, Brno, 2013
 9. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier, 2013
 10. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; JAROMÍR, Ž.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2013
 11. NAVRÁTILOVÁ, E.; PTICEN, F.; ROVNANÍKOVÁ, P., Pucolánová aktivita zeolitů, příspěvek na konferenci Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, ISBN 978-80-227-3965-8, STU Bratislava, Bratislava, 2013
 12. VYMAZAL, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 13. HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Iniciace stabilního šíření trhliny v tělesech z betonů s náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Telč, Česká republika, 2013
 14. ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 15. ROVNANÍK, P.; ROUSKOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÝVIN HYDRATAČNÍHO TEPLA PŘI HYDRATACI PORTLANDSKÉHO CEMENTU S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU ZEOLITEM, příspěvek na konferenci 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-611-0, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2013
 16. ROVNANÍKOVÁ, P., Malta na bázi dolomitického vápna pro doplňování středověkých omítek a štuků, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie, Výzkumný ústav maltovin Praha, Praha, 2013
 17. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., POROVNÁNÍ VLIVU RŮZNÝCH DRUHŮ PÁLENÝCH JÍLŮ NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků METAKAOLIN 2013, ISBN 978-80-214-4692-2, VUT v Brně, Brno, 2013
 18. ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti provzdušněných betonů s náhradou cementu keramickým prachem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT, Praha, 2013
 19. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., Konsolidace vápenných omítek, příspěvek na konferenci ZBORNÍK PRÍSPEVKOV konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technolgy and Industry, ISBN 978-80-227-3991-7, Bratislava, 2013
 20. ROVNANÍKOVÁ, P.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L., Možnosti využití pálených jílů ve vápenných maltách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2013
 21. DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R., Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Švýcarsko, 2013
 22. SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s využitím přírodního zeolitu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2013

2012

 1. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; KOSÍKOVÁ, J., POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOPTĚ VÝPALU A DRUHU CIHLÁŘSKÉ ZEMINY, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2012
 2. SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti betonu s příměsí zeolitu, příspěvek na konferenci XI. Odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, ISBN 978-80-214-4657-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Lomově-mechanické vlastnosti provzdušněných betonů s částečnou náhradou portlandského cementu jemným cihelným střepem, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, Brno, Česká republika, 2012
 4. CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Korozní odolnost betonů s částečnou náhradou cementu zeolitem, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M., Vztah hodnot parametrů betonů z lomových zkoušek a reaktivity nahrazující portlandský cement, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, Česká republika, 2012
 6. DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R., Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2012
 7. NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P., MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012 CRRB - 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2012
 8. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 9. NAVRÁTILOVÁ, E.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., CEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM RECYKLÁTEM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012-Trendy ve stavebnictví, ISBN 978-80-905243-1-6, Magnanimitas, Hradec Králové, 2012
 10. ROVNANÍKOVÁ, P., Obnova povrchov cirkevných stavieb, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, Bratislava, 2012
 11. SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R.; ZACH, J., Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu a chemicky agresivních prostředí, příspěvek na konferenci 9. Konference speciální betony, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-58-9, Sekurkon s.r.o., Ostrava, 2012
 12. ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Odolnost betonů s náhradou cementu zeolitem proti šíření trhlin, příspěvek na konferenci XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Telč, Česká republika, 2012
 13. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Probabilistic modelling of concrete structures degradation, příspěvek na konferenci 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012, ISBN 978-80-214-4507-9, Brno, Česká republika, 2012
 14. CHROMÁ, M.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Cementové malty modifikované mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žilině, Terchová-Štefanová, 2012
 15. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Korozní odolnost betonů s přídavkem cihelného střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2012 - Zborník prispevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2012
 16. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv doby ošetřování na průběh karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žilině, Terchová-Štefanová, 2012
 17. KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2012
 18. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv vysokých teplot na pevnosti a pórovou strukturu cementových past, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, 2012
 19. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., JEMNĚ MLETÝ CIHELNÝ STŘEP JAKO SOUČÁST VÁPENNÝCH OMÍTEK, příspěvek na konferenci Metakaolin 2012, ISBN 978-80-214-4438-6, VUT v Brně, Brno, 2012
 20. SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vybrané vlastnosti betonů s vyšším obsahem metakaolinu, příspěvek na konferenci Metakaolin 2012 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4438-6, VUT v Brně, Brno, 2012
 21. ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., STUDIUM VLASTNOSTÍ VYSOKOHODNOTNÉHO BETONU S RŮZNÝM DRUHEM PŘÍMĚSI, příspěvek na konferenci Metakaolin 2012 - odborný seminář, ISBN 978-80-214-4438-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 22. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, 2012
 23. NAVRÁTILOVÁ, E.; TÓTHOVÁ, S.; ROVNANÍKOVÁ, P., POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 24. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND, London, 2012
 25. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R., Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability, článek v COMPOSITES PART B-ENGINEERING, ISSN 1359-8368, 2012
 26. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2012

2011

 1. BAYER, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P., Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2011
 2. KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M., Porovnání lomově-mechanických parametrů u betonů s náhradou cementu cihelným střepem, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, Hradec Králové, 2011
 3. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., HODNOCENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA CZ, Praha, 2011
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., Technologické aspekty a požadavky památkové péče při obnově omítek, příspěvek na konferenci , Praha, 2011
 5. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; BEDÁŇ, J., Lomově-mechanické parametry provzdušněných betonů s náhradou cementu cihelným prachem, příspěvek na konferenci 8. konference speciální betony - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, sekurkon, Skalský dvůr, 2011
 6. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Vliv typu a množství příměsi na průběh karbonatace, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, Polska akademia nauk oddzial, Katowice - Opole - Gliwice, 2011
 7. CHROMÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration - 6 months after heating, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT AND CONCRETE, ISBN 978-80-214-4301-3, NOVPRESS, Brno, 2011
 8. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P., CORROSION RESISTIVITY OF CONCRETE WITH BRICK POWDER, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 9. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., MICROSTRUCTURAL ASPECTS OF HIGH TEMPERATURE TREATMENT OF ALKALI ACTIVATED SLAG, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 10. ŘEZNÍK, B.; FRÝBORTOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P., PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED FLY ASH WITH RESPECT TO THE SILICATE MODULUS OF ACTIVATOR, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete IV, ISBN 978-80-214-4301-3, 2011
 11. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., LIME WATER AS A CONSOLIDANT OF LIME PLASTERS, příspěvek na konferenci Matbud 2011, ISBN 978-83-7242-607-9, Polytechnika Krakowska, Krakow, 2011
 12. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Odolnost vápenných omítek modifikovaných pucolány proti šíření trhlin, příspěvek na konferenci 15. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Telč, 2011
 13. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P., Využití vápenné vody při konsolidaci vápenných omítek historických staveb, příspěvek na konferenci Muzea, památky a konzervace 2011, ISBN 978-80-210-5628-2, MU Brno, Brno, 2011
 14. ROVNANÍKOVÁ, P., VLASTNOSTI BETONŮ MODIFIKOVANÝCH MINERÁLNÍMI PŘÍMĚSEMI, příspěvek na konferenci 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-398-0, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011
 15. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., HODNOCENÍ REAKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci 33. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-398-0, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011
 16. VEJMELKOVÁ, E.; MÁCA, P.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, 2011
 17. VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Durability Characteristic of Concrete Containing Supplementary Cementing Materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP Edicoes, Porto, 2011
 18. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Concrete rehydration after heating to temperatures of up to 1200 C, příspěvek na konferenci XII DBMC - 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components VOLUME III, ISBN 978-972-752-132-6, FEUP, Porto, 2011
 19. KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomově-mechanické parametry malt s metakaolinem, příspěvek na konferenci METAKAOLNI 2011, ISBN 978-80-214-4256-6, Brno, 2011
 20. KOČÍ, J.; MADĚRA, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry, článek v WIT Transactions on the Built Environment, ISSN 1743-3509, 2011

2010

 1. KERŠNER, Z.; KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ŠKROB, V., Fracture properties values of natural and artificial sandstones, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), ISSN 1336-9024, Košice, Slovenská republika, 2010
 2. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍK, P., KOROZNÍ ODOLNOST BETONŮ S REAKTIVNÍ PŘÍMĚSÍ, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4204-7, VUT FAST Brno, Brno, 2010
 3. KERŠNER, Z.; KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ŠKROB, V., Fracture properties values of natural and artificial sandstones, příspěvek na konferenci Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-89284-68-9, Košice, Slovensko, 2010
 4. VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti rehydratovaných cementových past po expozici vysokým teplotám, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis s. r. o., Praha, 2010
 5. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; BEDÁŇ, J., Lomově-mechanické parametry betonů s náhradou cementu mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; STRÁDAL, J., Hodnocení vlastností sanačních omítek, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, 2010
 7. ROVNANÍKOVÁ, P.; TÓTHOVÁ, S., Kaolinit a metakaolinit ve vápenných maltách, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, 2010
 8. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Stanovení obsahu hydroxidu vápenatého v přítomnosti alternativních silikátových příměsí, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2010
 9. ROVNANÍKOVÁ, P., Termická analýza jako nástroj pro návrh složení historických malt a omítek, příspěvek na konferenci 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-259-4, Univerzita Pardubice, 2010
 10. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Rehydratace jemnozrnného betonu po zahřívání do 1200 C, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Litera, Brno, Brno, 2010
 11. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., High performance concrete with Czech metakaolin: Experimental analysis of strength, toughness and durability characteristics, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, ELSEVIER, GB, 2010
 12. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N., Fixace olovnatých iontů v alkalicky aktivovaných alumosilikátových matricích, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, 2010
 13. ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti vápenných malt s různými druhy metakaolínů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, 2010
 14. ROVNANÍKOVÁ, P., Modifikované vápenné omítky se zvýšenou odolností vůči působení vodorozpustných solí, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, 2010
 15. ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Stanovení povrchové koncentrace chloridů spojením laboratorních zkoušek a analytického modelu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2010
 16. KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R.; VEJMELKOVÁ, E., Vlastnosti a aplikace vápenných malt s osahem pucolánu na bázi metakaolinu., příspěvek na konferenci Metakaolin 2010, ISBN 978-80-214-4064-7, VUT v Brně, Brno, 2010
 17. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KOUTNÍK, P., Porovnání hodnot lomově-mechanických parametrů přírodního a umělého pískovce, příspěvek na konferenci Metakaolin 2010, ISBN 978-80-214-4064-7, Brno, Česká republika, 2010
 18. NAVRÁTILOVÁ, E.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., VÁPENNÉ OMÍTKY MODIFIKOVANÉ METAKAOLINEM S RŮZNOU VELIKOSTÍ ZRNA A HYDROFOBIZÁTOREM, příspěvek na konferenci Metakaolin 2010, ISBN 978-80-214-4064-7, VUT v Brně, Brno, 2010
 19. KOČÍ, J.; KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Computation analysis of hygrothermal performance of renovation renders, článek v WIT Transactions on Engineering Sciences, ISSN 1743-3533, 2010

2009

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R.; TOMAN, J.; TESÁREK, P.; TYDLITÁT, V.; VYŠVAŘIL, M.; WAGNER, P.; KERŠNER, Z., Vlastnosti modifikované sádry, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-665-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N., STUDIUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ SMĚSI POPÍLKU A POPELA ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY KE STABILIZACI OLOVNATÝCH IONTŮ, , ISBN 978-80-248-2073-6, TU VŠB Ostrava, Ostrava, 2009
 3. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Hodnoty lomových parametrů betonu se zeolitem, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, Hradec Králové, Česká republika, 2009
 4. ONDRÁČEK, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R., Vlastnosti betonů s příměsí zeolitu., příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS servis, s.r.o, Hradec Králové, 2009
 5. ŘEZNÍK, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., VLIV VELIKOSTI SILIKÁTOVÉHO MODULU NA HODNOTY LOMOVĚ-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ GEOPOLYMERŮ NA BÁZI POPÍLKU, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů, ISBN 978-80-248-2073-6, ŤU VŠB Ostrava, Ostrava, 2009
 6. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; PODROUŽEK, J., ROZVOJ METOD NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 7. ŘEZNÍK, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., ALKALICKÁ AKTIVACE MLETÉHO CIHELNÉHO STŘEPU A POPÍLKU, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2009
 8. VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion, článek v COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, ISSN 1093-9687, 2009
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., CALCIUM HYDROXIDE CONTENT IN CONCRETES WITH SILICATE ADMIXTURES, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 978-80-554-0100-3, Univerzita Žilina, Žilina, 2009
 10. TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., CHLORIDE INDUCED DETERIORATION ON CONCRETE BRIDGES, příspěvek na konferenci Innovative Concrete Technology in Practice, Baden, 2009
 11. ROVNANÍKOVÁ, P., Poznámky k maltám kamenných staveb, příspěvek na konferenci Kamenné kostrukce Kamenné mosty, STOP, Praha, 2009
 12. MADĚRA, J.; KOČÍ, V.; VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M., Influence of material characteristics of concrete and thermal insulation on the service life of exterior renders, příspěvek na konferenci 14th International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, ISBN 978-1-84564-187-0, WIT PRESS, Wessex, 2009
 13. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N., FROST RESISTANCE OF LIME-POZZOLANA MORTARS, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, VUSTAH Brno, Brno, 2009
 14. ROVNANÍKOVÁ, P., VÁPNO - HISTORIE, VÝROBA, VLASTNOSTI, příspěvek na konferenci Tradiční vápenné technologie, ISBN 978-80-85034-50-9, Národní památkový ústav, Ostrava, 2009
 15. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., Fly ash influence on the properties of high performance concrete, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, STOWARZYSZENIE PRODUCENTOW CEMENTU, Krakow, 2009
 16. VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R., High performance concrete containing lower slag amount: A complex view of mechanical and durability properties, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, ELSEVIER, GB, 2009
 17. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Možnosti modifikace sádry, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj - Sborník, VUMO, Praha, 2009
 18. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M., STUDIUM VLIVU SILIKÁTOVÝCH PŘÍMĚSÍ NA PRŮBĚH VÝVINU HYDRATAČNÍHO TEPLA CEMENTU, příspěvek na konferenci 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-178-8, Univerzita Pardubice, 2009
 19. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., KOROZNÍ ODOLNOST BETONU S PŘÍMĚSÍ POPÍLKU, , ISBN 978-80-7204-629-4, VUT Brno, Brno, 2009
 20. ROVNANÍKOVÁ, P.; CIKRLE, P., Cihelné zdivo v podzemí Domu Mincmistrů v Brně, příspěvek na konferenci Podzemní zdivo, STOP, Praha, 2009
 21. ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2009
 22. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomově-mechanické vlastnosti modifikovaných vápenných malt po 28 dnech a 2 letech, příspěvek na konferenci Metakaolin 2009, ISBN 978-80-214-3843-9, Brno, Česká republika, 2009
 23. ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P., Korozní odolnost betonů s vyšším obsahem metakaolínu, příspěvek na konferenci Metakaolin 2009, ISBN 978-80-214-3843-9, VUT FAST Brno, Brno, 2009
 24. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Thermal behaviour of alkali activated slag composites, příspěvek na konferenci Applications of structural fire engineering, ISBN 978-80-01-04266-3, ČVUT, Praha, 2009
 25. KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2009
 26. KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Application of a combined computational-experimental approach for the service life estimate of exterior plasters of historical buildings, článek v WIT Transactions on the Built Environment, ISSN 1743-3509, 2009
 27. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Odolnost betonů proti působení vysokých teplot, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009
 28. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Korozní odolnost betonů se silikátovými příměsmi, kapitola v Technické listy 2008 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2009

2008

 1. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Odolnost betonů proti působení vysokých teplot, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 2. ROVNANÍKOVÁ, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B., SROVNÁNÍ LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ KONCENTRACE CHLORIDŮ NA ODEBRANÝCH VZORCÍCH Z BETONOVÉHO MOSTU S NUMERICKÝM MODELOVÁNÍM POMOCÍ CA, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS, Praha, 2008
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Lomové vlastnosti jemnozrnných betonů s mletým cihelným střepem, příspěvek na konferenci 15. konference Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 4. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Influence of silicate admixtures on fracture parameeter values of concrete, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 5. PODROUŽEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Concrete bridge structure: investigation of chloride concentration assessed by laboratory determination and by predictive model, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 6. ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., RESISTIVITY TO DE-ICING SALTS OF CONCRETES WITH DIFERENT AMOUNTS OF ALTERNATIVE ADMIXTURES, příspěvek na konferenci LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES - LC2008, ISBN 978-80-214-3773-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 7. MICHOINOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., High-Calcium Lime Mortar : The Effects of Traditional Preparation and Curing, článek v The Journal of Preservation technology, ISSN 0044-9466, Assotiation for Preservation Technology International, Los Angeles, 2008
 8. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Studium užitných vlastností lehčené sádry se zpevňujícími přísadami, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 9. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYŠVAŘIL, M., Lomově-mechanické vlastnosti šedíé sádry s modifikacemi, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Brno, Česká republika, 2008
 10. VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv přísad na bázi celulózy na mechanické vlastnosti ztvrdlé sádry, příspěvek na konferenci Sádra 2008, ISBN 978-80-214-3769-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 11. ROVNANÍKOVÁ, P., Využitie metakaolínu vo vápenných maltách., článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, 2008
 12. VEJMELKOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Experimental determination of mechanical and moisture and heat transport and storage parametrs of high performance concrete containing metakaolin and slag, příspěvek na konferenci 2nd Conference on Experimental and Computation Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Bulding Materials, ISBN 978-80-01-04184-0, ČVUT Praha, Praha, 2008
 13. KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Service life estimate of surface layers of historical buildings based on a combination of computational and experimental techniques, příspěvek na konferenci 2nd Conference on Experimental and Computation Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Bulding Materials, ISBN 978-80-01-04184-0, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 14. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Utilisation of alkali activated aluminosilicates as fire protecting materials, příspěvek na konferenci Concrete for Fire Engineering, ISBN 978-1-84806-041-8, IHs BRE Press, Brecknell UK, 2008
 15. ROVNANÍKOVÁ, P.; OBROVSKÁ, B., Alkalicky aktivované aluminosilikáty s plnivy na bázi dřev, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT Brno, Brno, 2008
 16. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N., Frost resistence of lime-pozzolana mortars., příspěvek na konferenci Ekology and new building materiále and products., ISBN 978-80-254-2029-4, VUSTAH Brno, Brno, 2008
 17. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., High durable concrete with alternative aluminosilicate admixtures., příspěvek na konferenci . Non-traditional Cement and Concrete., ISBN 978-80-214-3642-8, VUT v Brně, Brno, 2008
 18. SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek betonů s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis s.r.o., Praha, 2008
 19. ROVNANÍKOVÁ, P.; OPRAVIL, T.; PAVLATA, P., Vliv množství superplastifikátoru na průběh hydratace portlandského cementu v betonech se silikátovými příměsmi., příspěvek na konferenci 30. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-079-8, Univetzita Pardubice, Parddubice, 2008
 20. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., ALKALI ACTIVATED ALUMINOSILICATE COMPOSITES AS FIRE RESISTANT MATERIALS, příspěvek na konferenci Networks for sustainable environment and high quality of life, ISBN 978-953-95428-7-8, SECON, Zabreg Croatia, 2008
 21. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, kapitola v Technické listy 2008, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 22. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 23. ROVNANÍKOVÁ, P., Vápenné malty modifikované metakaolinem, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA CZ, Brno, 2008
 24. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Korozní odolnost vysokohodnotných betonů, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích., ISBN 978-80-87158-05-0, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 25. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Metakaolin 2008, příspěvek na konferenci , VUT v Brně, Brno, 2008
 26. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Vliv druhu vápenného hydrátu v omítkách modifikovaných metakaolínem na hodnoty lomově-mechanických parametrů, příspěvek na konferenci Metakaolin 2008, ISBN 978-80-214-3582-7, Brno, Česká repunlika, 2008
 27. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Korozní odolnost betonů s metakaolinem, příspěvek na konferenci Metakaolin 2008, ISBN 978-80-214-3582-7, VUT v Brně, Brno, 2008
 28. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; SCHMID, P., Korozní odolnost betonů s náhradou slínku minerálními příměsmi, příspěvek na konferenci AKI 2008, ISBN 978-80-7080-700-2, VŠCHT Praha, Praha, 2008
 29. MŇAHONČÁKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; GRZESZCZYK, S.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Hydric, thermal and mechanical properties of self-compacting concrete containing diffrent fillers, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2008
 30. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Alternativní silikátové příměsi ve vztahu k obsahu hydroxidu vápenatého v betonu, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 31. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Korozní odolnost betonů s přídavkem alternativních silikátových materiálů, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008

2007

 1. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv popílku na odolnost cementové malty proti karbonataci, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2007
 2. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M., Lomově-mechanické parametry cemnetových kompozitů s alternativními silikátovými příměsemi, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-04-3, Hradec Králové, Česká republika, 2007
 3. ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., MRAZUVZDORNOST A ODOLNOST PROTI CHRL VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ S ALTERNATIVNÍMI SILIKÁTOVÝMI POJIVY, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis s.r.o., Hradec Králové, 2007
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S., Odolnost samozhutnitelného betonu s obsahem vysokopecní strusky proti působení agresivního prostředí, článek v Inovační podnikání & transfer technologií, ISSN 1210-4612, AIP ČR, Praha, 2007
 5. KERŠNER, Z.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomové experimenty se vzorky vysokohodnotného betonu s příměsí metakaolinu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česka republika, 2007
 6. TOMÍČKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Stabilizace/solidifikace těžkých kovů v aluminosilikátových matricích, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB TU Ostrava , Ostrava, 2007
 7. ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., CONCRETE MIX AND ENVIRONMENTAL LOAD IN THE CONTEXT OF DURABILITY AND RELIABILITY, příspěvek na konferenci CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building (Proceedings volume2), ISBN 978-80-903807-8-3, CzechSustainable Building Society and CBS Servis, s r.o., Praha, ČR, 2007
 8. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V., Application of fly ash and ash from biomass combustion as pozzolanic additions in lime mortars, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, Krakow, Polsko, 2007
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; VÍTEK, L., HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TSK, s.r.o., Praha, 2007
 10. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., PROPERTIES OF HIGH-ALUMINA CEMENTS WITH DIFFERENT CONTENTS OF Al2O3, příspěvek na konferenci Ecology a new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, VUSTAH Brno, Brno, 2007
 11. ROVNANÍKOVÁ, P.; KOUTNÍK, P., KALORIMETRIE - PODPŮRNÝ NÁSTROJ KE ZJIŠŤOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HLINITANOVÝCH CEMENTŮ, příspěvek na konferenci 29. Mezinírodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7194-957-2, Univerzita Pardubice, Medlov, 2007
 12. BAŠTA, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P., Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo, ISBN 978-80-8073-792-4, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2007
 13. ROVNANÍKOVÁ, P.; VÍTEK, L.; BAYER, P., KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU KONSTRUKCE Z BETONU Z HLINITANOVÉHO CEMENTU, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, SSBK, Brno, 2007
 14. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vysokoteplotní namáhání betonu teplotním šokem, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ISBN 978-80-8073-792-4, Technická univerzita v Košiciach, Košice, SR, 2007
 15. ROVNANÍKOVÁ, P., Využití metakaolinu ve vápenných maltách na hradě Cimburku, článek v Brána památek, ISSN 1214-4320, OS Polypeje, Brno, 2007
 16. TOMÍČKOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., STABILIZACE ZINEČNATÝCH IONTŮ, PŘIDÁVANÝCH FORMOU SIMULOVANÉHO A PŘIROZENÉHO ODPADU, DO AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTOVÝCH MATRIC, příspěvek na konferenci Recycling 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, VUT FSI Brno, Brno, 2007
 17. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V., VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT, příspěvek na konferenci RECYCLING 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, VUT FSI, Brno, 2007
 18. ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N., VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH METAKAOLINY, příspěvek na konferenci Metakaolin 2007, VUT Brno, Brno, 2007
 19. KERŠNER, Z.; BAŠTA, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomově-mechanické vlastnosti omítkových malt modifikovaných metakaolínem MEFISTO K05, příspěvek na konferenci Metakaolin 2007, ISBN 978-80-214-3339-7, Brno, Česká republika, 2007
 20. TESÁREK, P.; DRCHALOVÁ, J.; KOLÍSKO, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Flue gas desulfurization gypsum: Study of basic mechanical, hydric and thermal properties, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, 2007
 21. ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vlastnosti bezslínkových kompozitů po tepelném namáhání, příspěvek na konferenci Zpevňován,í těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007, ISBN 978-80-248-1291-5, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2007

2006

 1. PRAX, P.; ŠÁLEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; MALÝ, J.; STUDNIČKA, T., Odpadové hospodářství, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 2. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Lomové parametry malt na bázi hlinitanových cementů, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebních konstrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Kočice, SR, 2006
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; KNOR, J., ANALÝZA VÝSLEDKŮ KONSOLIDACE VÁPENNÉ HISTORICKÉ OMÍTKY VÁPENNOU VODOU NA HRADĚ PERNŠTEJNĚ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, ČSS WTA CZ, Brno, 2006
 4. BAYER, P.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P., Stanovení vlastností silikátové izolace vytvořené v povrchové vrstvě betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekostrukce staveb, ISBN 80-02-01866-4, WTA CZ, Praha, 2006
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Vliv alkalického aktivátoru na rychlost tvorby pevné struktury alkalicky aktivovaných aluminosilikátů, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS, Brno, 2006
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-8073-594-8, TU Košice, Levoča, 2006
 7. ROVNANÍKOVÁ, P., REPAIR MORTARS FOR RENEWAL OF HISTORICAL PLASTERS, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-8073-594-8, TU Košice, Levoča, 2006
 8. ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., STUDIUM VLIVU DRUHU ALKALICKÉHO AKTIVÁTORU NA PRŮBĚH REAKCE A VLASTNOSTI ZATVRDLÉHO PRODUKTU, příspěvek na konferenci PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, VUT v Brně, Brno, 2006
 9. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., New possibilities of fire protection of tunnel walls, příspěvek na konferenci Concrete Structures for Traffic Network, ISBN 80-903502-8-3, Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., Praha, 2006
 10. ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu, příspěvek na konferenci Construmat 2006 - conference about structural materials, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Nitra, 2006
 11. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETONTSK, s.r.o., Praha, 2006
 12. ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P., Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT, Praha, 2006
 13. SVITÁK, O.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., PROPERTIES OF SILICATE WATERPROOFING IN CONCRETE SURFACE LAYER, příspěvek na konferenci Trwalošč materialow i konstrukcji budowlanych, PAN Komisja Inžynierii budowlanej, Kamień Ślaski, 2006
 14. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 15. ROVNANÍKOVÁ, P.; BÍLEK, V., PŘÍSPĚVEK KALORIMETRICKÝCH MĚŘENÍ K HODNOCENÍ PRŮBĚHU TVORBY PEVNÉ STRUKTURY AAS KOMPOZITŮ, příspěvek na konferenci 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, ISBN 80-7194-859-4, Hriňová, SR, 2006
 16. PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Stanovení difuzních a vodivostních parametrů transportu solného roztoku ve stavebních materiálech, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2006
 17. JIŘIČKOVÁ, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti jemnozrnného betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací., článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební fakulta ČVUT, Praha, 2006
 18. TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované hydrofobizátory., článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha, 2006
 19. KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci Recycling 2006, ISBN 80-214-3142-3, Brno, ČR, 2006
 20. KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P., Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 21. TESÁREK, P.; JIŘIČKOVÁ, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické , tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované plastifikátory, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Praha, 2006
 22. ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2006
 23. ROVNANÍKOVÁ, P., Kvalita vápenných omítek, článek v Brána památek, ISSN 1214-4320, POLYPEJE, Rosice u Brna, 2006
 24. ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2006

2005

 1. KERŠNER, Z.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické vlastnosti betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací., příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Hradec králové, Česká Republika, 2005
 2. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KRMÍČKOVÁ, N., Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry., příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, VUT Brno, Brno, 2005
 3. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T., Lomově mechanické vlastnosti sádry, příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, Brno, Česká Republika, 2005
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N.; MEITNEROVÁ, J.; BAYER, P., Vliv střídavých teplot na vlastnosti sádry., příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, VUT v Brně, Brno, 2005
 5. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S., Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony., příspěvek na konferenci 12: Betonářské dny 2005, ČBS a ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2005
 6. ROVNANÍKOVÁ, P.; KŘÍSTEK, R., Modifikace stanovení pucolánové aktivity různých materiálů., příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 7. ROVNANÍKOVÁ, P.; SVITÁK, O.; BAYER, P.; KERŠNER, Z., Biochemically modified silicate water proofing for concrete surfaces., příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2005
 8. ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Žilina, 2005
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; PRŮDKOVÁ, Ž., Pojivé vlastnosti směsi popílku a strusky ze spalovny komunálního odpadu., příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v žilině, Rájecké Teplice, 2005
 10. ROVNANÍKOVÁ, P.; KŘÍSTEK, R., Studium pucolánových vlastností popela ze spalování smrkového dřeva., příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, žilinská univerzita v Žilině, Rájecké Teplice, 2005
 11. ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOMAN, J.; JIŘIČKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., High temperature properties of fibre reinforced cement composites., příspěvek na konferenci Application of Codes Design and Regulations, ISBN 07277-3403-2, University of Dundee, Dundee, 2005
 12. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, J., Properties of alkali-activated aluminosilicate materials with fire-resistant aggregate after high temperature loading., příspěvek na konferenci Cement Combinations for Durable Concrete, ISBN 0-7277-3401-6, Dundee, 2005
 13. ROVNANÍKOVÁ, P.; HŮLKA, J.; BAYER, P., Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí., příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISBN 80-239-4905-5, VÚSH a.s., Telč, 2005
 14. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T., Vliv vodního součinitele na lomově-mechanické vlastnosti sádry, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Telč, Česká Republika, 2005
 15. PAVLÍK, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Přenos vlhkosti a solí v lité sádře Přenos vlhkosti a solí v lité sádře, příspěvek na konferenci sborník příspěvků, ISBN 80-7194-764-4, ČChS a Univerzita Pardubice, Svratka, 2005
 16. TYDLITÁT, V.; TESÁREK, P.; KUNCA, A.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv hydrofobizace na vlastnosti vápenné omítky a metakaolinem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2005
 17. ROVNANÍKOVÁ, P.; MEITNEROVÁ, J., Odolnost energosádry proti zmrazovacím cyklům. Sborník konference, příspěvek na konferenci Recycling 2005, ISBN 80-214-2875-9, VUT v Brně, Brno, 2005
 18. ROVNANÍKOVÁ, P.; PRŮDKOVÁ, Ž., Pojivé vlastnosti popílku ze spalovny komunálního odpadu., příspěvek na konferenci Recycling 2005, ISBN 80-214-2875-9, VUT Brno, Brno, 2005
 19. FRIEDLOVÁ, L.; TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Tepelné a vlhkostní vlastnosti kompozitního materiálu na bázi aklkalicky aktivované strusky, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2005
 20. KUNCA, A.; ČERNÝ, R.; TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické namáhání vápenných omítek s pucolánovými přísadami vyvolané změnami teploty a vlhkosti, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2005
 21. TYDLITÁT, V.; TESÁREK, P.; KUNCA, A.; FRIEDLOVÁ, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakaolínů - 2. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2005
 22. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Role of fiber reinforcement in alkali-activated aluminosilicate composites subjected to elevated temperature, příspěvek na konferenci Non-traditional Cemnet & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005
 23. ROVNANÍK, Pavel; ROVNANÍKOVÁ, Pavla; BAYER, Patrik, Properties of alkali-activated aliminosilicate composite after thermal treatment, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete II, ISBN 80-214-2853-8, Brno University of Technology, Brno, 2005
 24. TESÁREK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KOLÍSKO, J.; ČERNÝ, R., Properties of hydrophobized FGD gypsum, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, CEMENT-WAPNO-BETON Sp. z o.o. Kraków, Polska, Kraków, 2005

2004

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., How Reliable is the Durability of RC Structures?, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Czech Technical University in Prague, USA, 2004
 2. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 3. ČERNÝ, R.; PAVLÍK, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Experimental analysis of coupled water and chloride transport in cement mortar, článek v CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, ISSN 0958-9465, 2004
 4. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Design for durability: An interactive tool for RC structures, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2004
 5. ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004
 6. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P., STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ, příspěvek na konferenci Silichem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, Brno, 2004
 7. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase, příspěvek na konferenci Koroze a protikorozní ochrana kovů, ISBN 80-7080-552-8, AKI, Praha, 2004
 8. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Úloha fyzikálně chemických metod při hodnocení vztahu pozinkovaná ocel-cementový tmel, příspěvek na konferenci Experiment -významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 9. ROVNANÍKOVÁ, P., CHROMÁ, M., Stanovení vazebné kapacity chloridů na cementovou pastu, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004
 10. KŘÍSTEK, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Studium pucolánových vlastností popela ze spalování slámy, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Košice, 2004
 11. ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N., Vliv metakaolinu na odolnost vápenných malt proti mrazu, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU Košice, Kuopio, 2004
 12. Grzeszczyk, S., ROVNANÍKOVÁ, P., TRWALOŠČ BETONÓW SAMOZAGESZCZALNYCH W POSTACI POPIOLÓW LOTNYCH W CEMENCIE NA TRWALOŠČ BETONÓW SAMOZAGESZCZALNYCH, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, Katowice, 2004
 13. ROVNANÍKOVÁ, P., CHROMÁ, M., Problematika vazebných izoterm chloridů na cementovou pastu, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, 2004
 14. ROVNANÍKOVÁ, P., Corrosion of galvanized steel in concrete environment and its impact on cement paste microstructure, příspěvek na konferenci Eurocord 2004, Chimie Paris, Nice, 2004
 15. TESÁREK, P.; TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Effect of Hydrophobization on the Properties of Lime Plasters with Pozzolanic Admixtures, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2004
 16. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vlastnosti cementového tmelu v betonu na styku s pozinkovanou výztuží, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ČSSI, Praha, 2004
 17. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vlastnosti energosádry, článek v , 2004
 18. Tydlitát, V., Kunca, A., Drchalová, J., Jiřičková, M., Černý, R., ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2004
 19. ROVNANÍKOVÁ, P., Materiály historických omítek, příspěvek na konferenci Obnova památek 2004, Axis studio, Praha, 2004
 20. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., MEITNEROVÁ, J., Modifikace vlastností energosádry, příspěvek na konferenci Recycling 2004, ISBN 80-214-2583-0, ARSM, Brno, 2004
 21. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P., Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů, příspěvek na konferenci Silchem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, a.s., Brno, 2004
 22. TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R.; TESÁREK, P.; KUNCA, A., Vybrané vlastnosti hydrofobizovaných vápenných omítrek s pucolánovými přísadami, příspěvek na konferenci Kalorimetrický seminář 2004, ISBN 80-7042-990-9, Ostravská univerzita, Ostrava, 2004
 23. TYDLITÁT, V.; FILLER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; CHARVÁT, J.; BREJCHA, M., Dva kalorimetry pro sledování a určení hydratačního tepla, příspěvek na konferenci Kalorimetrický seminář 2004, ISBN 80-7042-990-9, Ostravská univerzita, Ostrava, 2004
 24. TYDLITÁT, V., ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P., Studium vlhkostních vlastností vápenných omítek s pucolánovými přísadami, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, WTA CZ, Praha, 2004
 25. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KŘÍSTEK, R., Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, WTA CZ, Praha, 2004
 26. ČERNÝ, R., DRCHALOVÁ, J., Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 1. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2004
 27. TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KOLÍSKO, J., Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 2. část, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2004
 28. ROVNANÍKOVÁ, P., Specifické vlastnosti vápenných omítek, příspěvek na konferenci Vápenné omítky, WTA CZ, Praha, 2004
 29. ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R., Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry : vliv plastifikátorů, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, ISBN 1505-8425, 2004
 30. DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ČERNÝ, R., Characterization of thermal damage of cementitious composites using the measturement of moisture diffusivity, příspěvek na konferenci Research Activities of Physic Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, VUT Brno, Brno, 2004
 31. PAVLÍK, Z.; TOMAN, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Methods of inverse analysis of water -and salt concentration profiles in porous materials, příspěvek na konferenci Research Activities of Physic Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, VUT Brno, Brno, 2004
 32. ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOTOVÁ, M.; TOMAN, J.; DRCHALOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Hygrothermal properties off glass fiber reinforced cements subject to elevated temperature, článek v Materials and Structures, ISSN 1359-5997, 2004
 33. TYDLITÁT, V.; TESÁREK, P.; KUNCA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R., Hydrofobizované pucolánové omítky, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 34. TESÁREK, P., DRCHALOVÁ, J., KOLÍSKO, J., Černý, R., Rovnaníková, P., Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Flue Gas Desulfurization Gypsum, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, 2004
 35. ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Kompozit na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, Česká chemická společnost, 2004
 36. TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2004

2003

 1. MATESOVÁ, D.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DRLOVÁ, M., Crack reistance of carbon fibers reinforced composites after high temperature loading, příspěvek na konferenci XI. konference Inženýrská mechanika, ISBN 80-86246-18-3, Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR, Svratka, 2003
 2. ČERNÝ, R.; DRCHALOVÁ, J.; KUNCA, A.; TYDLITÁT, V.; ROVNANÍKOVÁ, P., Thermal and hygric properties of lime plaster with pozzolonic admixture for historical buildings, příspěvek na konferenci Research in Building Physics, ISBN 90-5809-565-7, K.U. Leuven, Antwerpen, 2003
 3. ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Properties of lime plasters with metakaolin, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-7099-746-X, TU Košice, Košice, 2003
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KRMÍČKOVÁ, N., Studium vlastností energosádry, příspěvek na konferenci Maltoviny, ISBN 80-86607-08-9, VUT Brno , Fakulta stavební, Brno, 2003
 5. ČERNÝ, R.; TOTOVÁ, M.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOMAN, J.; DRCHALOVÁ, J., Thermal and hygric properties of Portland cement mortar after high-temperature exposure combined with compressive stress, článek v Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, 2003
 6. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Life-Cycle Design of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures, ISBN 951-758-436-9, RIL, VTT, Kuopio, 2003
 7. TYDLITÁT, V., DRCHALOVÁ, J., ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P., Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakolinu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2003
 8. ROVNANÍKOVÁ, P., Historické omítky pohledem technologa, příspěvek na konferenci Obnova historických omítek, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha, 2003
 9. KUNCA, A.; TYDLITÁT, V.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami, příspěvek na konferenci Kalorimetrický seminář, ISBN 80-7042-836-8, Ostravská univerzita, Ostrava, 2003
 10. ROVNANÍKOVÁ, P., Diferenční kalorimetr DIK 04-nepostradatelná pomůcka pro hodnocení vlastností stavebních látek, příspěvek na konferenci Kalorimetrický seminář, ISBN 80-7042-836-8, Ostravská univerzita, Ostrava, 2003
 11. BAYER, P.; MATÝSKOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P., Sledování vlivu žárovzdorných plniv na vlastnosti aluminosilikátového kompozitu po tepelném namáhání, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-227-1926-9, STU v Bratislavě, Bratislava, 2003
 12. ROVNANÍKOVÁ, P., SZATANOVÁ, M., KŘÍSTEK, R., Závislost vlastností vápenopuculánových omítek na době pálení kaolínu, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-227-1926-9, STU v Bratislavě, Bratislava, 2003
 13. ROVNANÍKOVÁ, P., Degradace omítek na bázi vápna, článek v , 2003
 14. ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P., Změny v mikrostruktuře cementového tmelu na styku s pozinkovanou výztuží v čase, příspěvek na konferenci Koroze a protikorozní ochrana kovů, ISBN 80-7080-525-0, VŠCHT Praha, AKI, Praha, 2003
 15. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Mikrostruktura cementového tmelu v okolí pozinkované výztuže, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, AČSZ, Rožnov pod Radhoštěm, 2003
 16. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Poznatky ze studia styčné vrstvy mezi cementovým tmelem a pozinkovanou výztuží, příspěvek na konferenci Korózia úložných zariadení 2003, ISBN 80-7099-251-4, TU Košice, Košice, 2003
 17. ROVNANÍKOVÁ, P., Pucolány ve vápenných maltách, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost , WTA CZ, Brno, 2003
 18. KŘÍSTEK, R., ŽÍDKOVÁ, M., ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv podmínek na vytváření pevné struktury vápenopucolánových omítek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost , WTA CZ, Brno, 2003
 19. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Risk analysis using Factor Method, příspěvek na konferenci Management of Durability in the Building Process, ISBN 88-387-2935-2, Politecnico di Milano, Milano, 2003
 20. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Risk analysis using Factor Method, příspěvek na konferenci Management of Durability in the Building Process, ISBN 88-387-2935-2, Politecnico di Milano, Milano, 2003
 21. PAVLÍK, J.; TYDLITÁT, V.; ČERNÝ, R.; KLEČKA, T.; BOUŠKA, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Application of a microwave impulse technique to the measutement of free water content in early hydration stages of cement paste, článek v Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, 2003
 22. ČERNÝ, R., DRCHALOVÁ, J., TYDLITÁT, V., ROVNANÍKOVÁ, P., Thermal and hygric properties of lime plasters with pozzolonic admixture for historical buildings, příspěvek na konferenci Research in Building Physics, ISBN 90-5809-565-7, Swets a Zeitlinger, Belgie, 2003
 23. ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N., Imobilizace Cu(II) a Zn(II) iontů v matrici z alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-1010-8, VÚSH Brno, Brno, 2003
 24. ROVNANÍKOVÁ, P., Využití vysokopecních strusek pro netradiční aplikace, příspěvek na konferenci Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-2309-9, ARSM, Brno, 2003
 25. STIBOR, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VLACH, B., Lomové charakteristiky a Charpyho zkouška alumosilikátů vystavených vysokým teplotám, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky III., ISBN 80-214-2392-7, VUT Brno , Fakulta stavební, Brno, 2003
 26. VRAŽIČOVÁ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vlastnosti a možnosti využití magnezium-fosfátových pojiv pro sanaci betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost , WTA CZ, Brno, 2003
 27. TYDLITÁT, V.; KUNCA, A.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Kalorimetrické měření měrné tepelné kapacity vápenných omítek s pucolánovými přísadami pro rekonstrukci historických budov, příspěvek na konferenci Kalorimetrický seminář, ISBN 80-7042-836-8, TU Ostrava, Ostrava, 2003
 28. ROVNANÍKOVÁ, P., KŘÍSTEK, R., Pucolány jako modifikující přísada do vápenných malt, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., Praha, 2003

2002

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R., Měření současného přenosu vody a chloridů jako podklad pro predikci koroze výztuže v betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 2. ROVNANÍKOVÁ, P., Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu, článek v Koroze a ochrana materiálů, ISSN 0452-599X, 2002
 3. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2002
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Corrosion Resistance of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials, příspěvek na konferenci Innovation and Developments in Concrete Materials and Construction, ISBN 0-7277-3179-3, Thomas Telford, London, 2002
 5. ROVNANÍKOVÁ, P., Tvorba výkvětů na povrchu betonu, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 10. sekcia: Stavbené materiály, ISBN 80-7099-816-4, Košice, 2002
 6. ROVNANÍKOVÁ, P., Efflorescence on the concrete paving block surface and reasons of their formation, příspěvek na konferenci Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-954-7, Žilina, 2002
 7. ROVNANÍKOVÁ, P., Microwave Method for Determination of Moisture Content in Hydrating Concrete., kapitola v Experimental Investigation of Building Materials and technologies, ISBN 80-01-02526-8, Praha, 2002
 8. ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P., Transport processes in concrete, spec. publikace, ISBN 0-415-24264-9, Spon Press, London and New York, 2002
 9. ČERNÝ, R., PAVLÍK, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Coupled moisture and salt transport in bulding materials: theoretical and experimental treatments, příspěvek na konferenci Saltexpert, Praha, 2002
 10. ROVNANÍKOVÁ, P., VRAŽIČOVÁ, J., Metakaolin jako pucolánová přísada do vápenných malt, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01502-9, Praha, 2002
 11. ROVNANÍKOVÁ, P., Monitorování obsahu volné vody v raném stadiu hydratace cementové pasty pomocí mikrovlnné impulsní metody, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2002
 12. ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P., Hygric and thermal properties of HPC for concrete containments of nuclear power plants, příspěvek na konferenci Concrete for Extreme Conditions, ISBN 0-7277-3179-3, Thomas Tepford, London, 2002
 13. BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., The study of properties of alkali-activated slag after having been loaded., článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, 2002
 14. ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P., The variation of hygrothermal properties of fibre reinforced cement composites due to thermal load, příspěvek na konferenci Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-954-7, Žilina, 2002
 15. BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P., PAVLAS, R., Studium vlastností kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky a uhlíkových vláken po namáhání vysokými teplotami, příspěvek na konferenci Construmat 2002, ISBN 80-01-02571-3, Praha, 2002
 16. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vysokoteplotní aplikace alkalicky aktivovaných alumosilikátů, příspěvek na konferenci Inorganic pigments and binders, ISBN 80-238-9507-9, Ústí nad Labem, 2002
 17. ROVNANÍKOVÁ, P., HORKÁ, I., Vliv mrazu na vývin pevné struktury vápenných omítek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01502-9, Praha, 2002
 18. ROVNANÍKOVÁ, P., Využití odpadních keramických materiálů do vápenných malt a omítek., příspěvek na konferenci Recycling 2002, ISBN 80-214-2078-2, Brno, 2002
 19. ROVNANÍKOVÁ, P., Studium pucolánové aktivity alumosilikátových materiálů termochemickou metodou., příspěvek na konferenci Kalorimetrický seminář 2002, ISBN 80-7042-824-4, Ostrava, 2002
 20. ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N., Studium solidifikace olovnatých solí v matrici z alkalicky aktivovaných alumosilikátů, příspěvek na konferenci Construmat 2002, ISBN 80-01-02571-3, Praha, 2002
 21. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., PAVLAS, R., Properties od alkali-activated aluminosilicate materials after high temperature load., příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Brno, 2002
 22. ROVNANÍKOVÁ, P., Omítky, spec. publikace, ISBN 80-86657-00-0, STOP, Praha, 2002
 23. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Využití alumosilikátové matrice ke stabilizaci barnatých iontů, příspěvek na konferenci Anorganické pigmenty a pojiva, ISBN 80-238-9507-9, SILCHEM, s.r.o., Ústí nad Labem, 2002
 24. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Nové poznatky ve vztahu zinku a cementového tmelu., příspěvek na konferenci Sborník VIII. mezinárodní konference žárového zinkování, Praha, 2002

2001

 1. ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N., Použití sušených silikátů při alkalické aktivaci alumosilikátových materiálů, příspěvek na konferenci Anorganické pigmenty a pojiva, ISBN 80-238-7851-4, SILCHEM, spol. s r.o., Ústí nad Labem, 2001
 2. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., Properties of lime plasters with pozzolanic admixtures, příspěvek na konferenci Quality and reliability in bulding industry, ISBN 80-7099-707-9, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, 2001
 3. ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., Vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky namáhaných vysokými teplotami, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2001. Konference o stavebních materiálech., ISBN 80-214-1936-9, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Stavební fakulta VUT v Brně, Brno, 2001
 4. ROVNANÍKOVÁ, P., Problematika stanovení pH betonu, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí, ISBN 1211-3700, SSBK Brno, Brno, 2001
 5. ROVNANÍKOVÁ, P., KOKTAVÝ, P., Kritika adiabatického způsobu stanovení hydratačního tepla cementu, příspěvek na konferenci Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001, ISBN 80-7042-803-1, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, 2001
 6. ROVNANÍKOVÁ, P., Vápenné omítky s pucolánovými přísadami, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01433-2, WTA, Praha, 2001
 7. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., Properties of lime mortars with pozzolanic admixtures, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-7099-707-9, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, 2001
 8. ROVNANÍKOVÁ, P., KRMÍČKOVÁ, N., BAYER, P., Odpadní bavlněná vlákna v matrici z portlandského cementu, příspěvek na konferenci Nové stavební hmoty a výrobky, VÚSH, a.s., Brno, 2001
 9. ROVNANÍKOVÁ, P., The effects of thermal load and frost cycles on the water transport in two high-performance concretes, článek v Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, 2001
 10. ROVNANÍKOVÁ, P., Determination of moisture content in hydrating cement paste, příspěvek na konferenci Heat and Moisture Transport in Building, New Zealand, 2001
 11. ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv zinku a oxidu zinečnatého na hydrataci portlandského cementu, příspěvek na konferenci Žárové zinkování, Asociace českých zinkoven, Praha, 2001

1999

 1. ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Životnost betonových staveb, kapitola v Životnost betonových staveb, ISBN 80-902397-8-8, Český svaz stavebních inženýrů, Praha, 1999

1998

 1. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D., Structural Life-time Prediction: Two Case Studies, příspěvek na konferenci Concrete Under Severe Conditions 2, Tromso, Norway, 1998

1997

 1. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Prediction of Concrete Carbonation, příspěvek na konferenci Workshop 97, xxx, 1997
 2. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1997

1996

 1. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?, článek v Beton a zdivo, ISSN 1211-5444, Neuveden, 1996
 2. DROCHYTKA, R., ROVNANÍKOVÁ, P., HELA, R., Diagnostika koroze železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1996

1993

 1. TEPLÝ, B., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., Estimation of Remaining Service Life of PC Beams, kapitola v Creep and Shrinkage of Concrete, E&FN Spon, London, 1993

1987

 1. Šťastník, S., Brandštetr, J., Rovnaníková, P., Adiabatic calorimetr for the determination of heats of hydratation in binders, příspěvek na konferenci 4th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, neuvedeno, Jena, 1987

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný