English

prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – seznam publikací

2017

 1. POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O., Active tectonicsin the Moravian region determined on base of morphological, geophysical and geodetic data., , Wroclaw University of Environmental and Life Science, Poland, Wroclaw, Poland, 2017
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Ovewview of GNSS geodynamic monitoring data and results within the Moravia teerritor, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, Brno, 2017
 3. BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VOJKŮVKA, M., INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-01-0, STEF92, Sofia, Bulharsko, 2017
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J., GEODYNAMIC RISK ZONE AT NORTHERN PART OF THE BOSKOVICE FURROW, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Praha, 2017
 5. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Optimized GNSS RTK measurement planning for effective point occupation via heuristic analysis, článek v ENGINEERING COMPUTATIONS, ISSN 0264-4401, Emerald Publishing Limited, United Kingdom, 2017
 6. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Results of further investigation of the Central and Northern Moravia geodynamics, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-64-6, ECON Publishing sro. Brno, Brno, 2017
 7. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; HOŘEJŠ, M., K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-64-6, 2017
 8. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J., Geodynamically risk zone at Northern part of the Boskovice furrow, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Inst. of Rock Structures and Mechanics, Acad. Sci. Czech Republic, v.v.i., Prague, Praha, 2017

2016

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Solid State Phenomena , Switzerland, 2016
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; Schenk, V.;, Novosad, M.,; Jadviščok, P., Preliminary results from interconnection of the epoch GPS geodynamic networks in Central Moravia, , On recent geodynamics of the Sudeten and the Adjacent areas, Brno, 2016
 3. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., PRELIMINARY RESULTS FROM INTERCONNECTION OF THE EPOCH GPS GEODYNAMIC NETWORKS IN CENTRAL MORAVIA, , ISBN 978-80-86433-63-9, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2016
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KURUC, M., IDENTIFICATION AND CONTROL OF GEODYNAMICAL RISK ZONES IN THE WESTERN CARPATHIANS USING GEOPHYSICS, SATELLITE IMAGES AND GPS DATA, článek v , Springer International Publishing, Berlin, 2016
 5. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KREJČIŘÍKOVÁ, H.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length, článek v Road and Rail Structure IV, ISSN 1848-9842, ISBN 1848-9842, University of Zagreb, Zagreb, 2016
 6. ŠVÁBENSKÝ, O., Propojení permanentních a epochových GNSS sítí pro účely výzkumu recentní geodynamiky Moravy, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-60-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2016
 7. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., STUDY OF RISK ZONES AT THE BOHEMIAN MASSIF AND WESTERN CARPATHIANS TERRITORY, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-59-2, ECON publishing Brno, Brno, 2016

2015

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami. Závěrečná zpráva, , Brno, 2015
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ), , ISBN 978-80-227-4466-9, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2015
 3. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM, kapitola v Surface models for Geosciences, ISBN 978-3-319-18407-4, Springer, Switzerland, 2015
 4. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Technology and Conclusions from Long-term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction, kapitola v Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 5. POSPÍŠIL, L.; HEFTY J., ŠVÁBENSKÝ, O., Geodynamically active areas in Central Europe determined on the bases of GPS measurements: kinematic models, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, BERG TO Košice, Košice, Slovensko, 2015

2014

 1. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures, článek v Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, ISSN 1802-2669, FCE CTU Prague, Prague, 2014
 2. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 3. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Conclusions from Long-Term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M., RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AVČR, Praha, 2014
 5. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures, příspěvek na konferenci INGEO 2014, ISBN 978-80-01-05469-7, Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engeeniring, Prague, 2014
 6. PUCHRIK, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J., NEW VELOCITY ANALYSIS IN GEODYNAMIC NETWORK SNĚŽNÍK BASED ON GNSS MEASUREMENT REPROCESSING USING REPROCESSED IGS PRODUCTS, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AVČR, Praha, 2014
 7. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-58-5, VUT Brno, Brno, 2014
 8. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-58-5, VUT Brno, Brno, 2014

2013

 1. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KLUSÁČEK, L.; VENDEL, J., Interakce koleje a mostů s velkými dilatačními délkami, , Brno, 2013
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M.; ČERNOTA, P.; NOVOSAD, M., Preliminary results of repeated measurements in local geodynamic network Morava, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-89626-01-4, SSGK, Bratislava, 2013
 3. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Movement tendencies in the Moravian region: Kinematical model, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AV ČR Praha, Praha, 2013
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P., Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf–Čebín Tectonic Zone, Czech Republic, článek v TECTONOPHYSICS, ISSN 0040-1951, Elsevier, 2013

2012

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region, , Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland,, 2012
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; POSPÍŠIL, L., Geodynamic Network Sněžník: Reprocesing and Analyses of Satellite Data in the Czech Part over period 1997 - 2001, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, Praha, 2012
 3. POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M., Active Tectonics in the Eastern Margin of the Bohemian Massif - Based on the Geophysical, Geomorphological and GPS Data, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, Praha, 2012
 4. PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VALENTA, M., Monitoring of Interaction between Railway Superstructure and Bridge, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fist International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, ISBN 978-1-905088-53-9, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2012

2011

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WITISKA, M.; RATIBORSKÝ, J.; BLAŽEK, R.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J., Preliminary Results of Repeated Measurements in Local Geodynamic Network Morava, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2011
 2. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O., Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J., Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 4. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A., Engineering Measurements in Sphere of Building Constructions and Materials Testing, příspěvek na konferenci Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, ISBN 978-83-85287-89-6, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 2011

2010

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M., Geological Constraints on the GPS and Precise Levelling Measurements along the Diendorf-Čebín Tectonic Zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, v.v.i., Praha, 2010
 2. CACON, J; KAPLON; WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Recent Local Geodynamics in the Central Part of the Stolowe Mts., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, v.v.i., Praha, 2010
 3. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii., příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru., ISBN 978-80-86433-46-2, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. POSPÍŠIL L., O. ŠVÁBENSKÝ, J. WEIGEL and M. WITISKA, Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Praha, 2009
 2. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A., Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů., příspěvek na konferenci XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o., Brno, 2009
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Výzkumná geodetická síť "Sněžník", článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2009
 4. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii., příspěvek na konferenci Družicová měření a sítě v geodézii, ISBN 978-80-86433-51-6, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Zaměření a určení bodů testovací základny GNSS Skalka metodou GPS, , Ústav geodézie VUT v Brně, Brno, 2008
 2. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F., Deformation Measurement of the Roof Construction of Pavilion Z at Brno Trade Fair Grounds, článek v Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, Warsaw University of Technology, Warsaw, 2008

2007

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník network, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, IRSM AV ČR, 2007
 2. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F., Měření deformací střechy pavilonu "Z" na brněnském výstavišti, příspěvek na konferenci Experiment´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM BRno, Brno, 2007
 3. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Application of technology of repeated GPS measurements for quasi-geoid determination, článek v ACTA SCUENTIARUM POLONORUM, ISSN 1644-0668, Wydawnictvo UP we Wroclawiu, Wroclaw, 2007

2006

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví., , VUT v Brně, Brno, 2006
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Praktické úlohy inženýrské geodézie., , VUT v Brně, Brno, 2006
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Návody ke cvičením., , VUT v Brně, Brno, 2006
 4. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Základy inženýrské geodézie., , VUT v Brně, Brno, 2006
 5. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Structure and significance of fieldwork courses in transformed surveying education, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 87-90907-52-3, FIG, Mnichov, 2006
 6. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., On GPS Heighting in Local Networks, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2006
 7. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb., příspěvek na konferenci Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS, ISBN 80-02-01804-4, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2006
 8. BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Testování metody RTK na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii, ISBN 80-86433-35-8, ECON Publishing s.r.o., 2006, Brno, 2006

2005

 1. KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J., Kalibrace antén GPS, , AU Wroclaw - Polsko, Dolní Morava, 2005
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Impact of some Site Dependent Factors on GPS Displacement Monitoring, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, 2005
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Tecnologia Optimizada para la determinacion de Altitutes mediante GPS, článek v Topografia y Cartografia, ISSN 0212-9280, Oficial de Ingenieros Tecnicos en Topografia, Madrid, 2005
 4. KRATOCHVÍL, R.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Kalibrace GPS antén na Ústavu geodézie VUT v Brně., příspěvek na konferenci Vývoj metod a technologií GPS v geodézii, ISBN 80-86433-32-3, ECON Publishing s.r.o., 2005, Brno, 2005

2004

 1. ŠVÁBENSKÝ, O., ZVĚŘINA, P., Deformation Measurement of Railway Bridge Abutment Pier, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International FIG Conference on Engineering Surveying, ISBN 87-90907-34-5, FIG, Bratislava, 2004
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Results of Four Years Monitoring of Displacements of Rock Blocks in the Krkonoše Mts., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2004
 3. CACON, V.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KONTNY, B.; WEIGEL, J.; JAMROZ, O.; CMIELEWSKI, K.; BOSY, J.; KAPLON, J.; MACHOTKA, R., Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in Snieznik massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003), článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004
 4. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Optimized Technology for GPS Height Determination, příspěvek na konferenci Proceedings of the FIG International Conference The Olympic Spirit in Surveying, ISBN 87-90907-30-2, FIG, Athens, 2004
 5. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS, příspěvek na konferenci Současný stav a vývoj bodových polí, ISBN 80-86433-29-3, ECON publishing, s.r.o., 2004, Brno, 2004

2003

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Recent Geodetic Activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. Region, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2003

2002

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., 10 Years Monitoring of Sněžník Massif, Changes In Czech Part of the Network., článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2002
 2. ŠVÁBENSKÝ, O., WEIGEL, J., GPS při budování tunelů pro velký městský okruh v Brně., příspěvek na konferenci , 2002
 3. BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně., příspěvek na konferenci GPS - diferenční systémy a RTK, ISBN 80-86433-09-9, ECON, Brno, 2002
 4. ŠVÁBENSKÝ, O., Geodetic Deformation Measurement of Jezernice Viaduct, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. ŠVÁBENSKÝ, O., Určování výškových rozdílů z opakovaných GPS měření, příspěvek na konferenci Prostorový referenční rámec v ČR, ISBN 80-902268-9-2, ECON Publishing, Brno, 2001

1996

 1. ŠVÁBENSKÝ, O., Zkušenosti s budováním tunelových vytyčovacích sítí pomocí GPS, kapitola v Zkušenosti s budováním tunelových vytyčovacích sítí pomocí G, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 1996

1994

 1. ŠVÁBENSKÝ, O., On-Line Azimuthal Measurements in Local Networks, příspěvek na konferenci Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej w Wroclawiu (Geodezja i u, Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný