English

doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc. – seznam publikací

2017

 1. POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O., Active tectonicsin the Moravian region determined on base of morphological, geophysical and geodetic data., , Wroclaw University of Environmental and Life Science, Poland, Wroclaw, Poland, 2017
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Ovewview of GNSS geodynamic monitoring data and results within the Moravia teerritor, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON publishing, Brno, 2017
 3. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J., GEODYNAMIC RISK ZONE AT NORTHERN PART OF THE BOSKOVICE FURROW, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Czech Academy of Sciences, Praha, 2017
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Results of further investigation of the Central and Northern Moravia geodynamics, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-64-6, ECON Publishing sro. Brno, Brno, 2017
 5. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P.; NOVÁKOVÁ, E.; WEIGEL, J., Geodynamically risk zone at Northern part of the Boskovice furrow, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Inst. of Rock Structures and Mechanics, Acad. Sci. Czech Republic, v.v.i., Prague, Praha, 2017

2016

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; Schenk, V.;, Novosad, M.,; Jadviščok, P., Preliminary results from interconnection of the epoch GPS geodynamic networks in Central Moravia, , On recent geodynamics of the Sudeten and the Adjacent areas, Brno, 2016
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., PRELIMINARY RESULTS FROM INTERCONNECTION OF THE EPOCH GPS GEODYNAMIC NETWORKS IN CENTRAL MORAVIA, , ISBN 978-80-86433-63-9, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2016
 3. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KURUC, M., IDENTIFICATION AND CONTROL OF GEODYNAMICAL RISK ZONES IN THE WESTERN CARPATHIANS USING GEOPHYSICS, SATELLITE IMAGES AND GPS DATA, článek v , Springer International Publishing, Berlin, 2016
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., STUDY OF RISK ZONES AT THE BOHEMIAN MASSIF AND WESTERN CARPATHIANS TERRITORY, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-59-2, ECON publishing Brno, Brno, 2016

2015

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Nové skutečnosti o recentní aktivitě Diendorfsko-Čebínské tektonické zóny (DCTZ), , ISBN 978-80-227-4466-9, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, 2015
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM, kapitola v Surface models for Geosciences, ISBN 978-3-319-18407-4, Springer, Switzerland, 2015
 3. POSPÍŠIL, L.; HEFTY J., ŠVÁBENSKÝ, O., Geodynamically active areas in Central Europe determined on the bases of GPS measurements: kinematic models, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, BERG TO Košice, Košice, Slovensko, 2015

2014

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; ROŠTÍNSKÝ, P.; WITISKA, M., RESULTS OF REPEATED MEASUREMENTS AT THE ŽELEZNÉ HORY-TIŠNOV FAULT SYSTEM SURROUNDINGS, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AVČR, Praha, 2014
 2. PUCHRIK, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J., NEW VELOCITY ANALYSIS IN GEODYNAMIC NETWORK SNĚŽNÍK BASED ON GNSS MEASUREMENT REPROCESSING USING REPROCESSED IGS PRODUCTS, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AVČR, Praha, 2014
 3. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., POZNATKY Z OPAKOVANÝCH GPS MĚŘENÍ V SÍTI MORAVA, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-58-5, VUT Brno, Brno, 2014
 4. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., GPS – PROSTŘEDEK PRO VYMEZENÍ GEODYNAMICKY AKTIVNÍCH A RIZIKOVÝCH OBLASTÍ, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-58-5, VUT Brno, Brno, 2014

2013

 1. POSPÍŠIL, L.; HEFTY, J., POST-SUBDUCTION CARPATHIAN OROGEN REBOUND CONSTRAINS FROM GEODETIC AND GEOPHYSICAL DATA, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-89626-01-4, 2013
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M.; ČERNOTA, P.; NOVOSAD, M., Preliminary results of repeated measurements in local geodynamic network Morava, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-89626-01-4, SSGK, Bratislava, 2013
 3. POSPÍŠIL, L.; ČERNOTA, P.; MIKUŠKA, J.; VOLAŘÍK, T.; POSPÍŠIL, J.; PAPČO, J.; ZÁHOREC, P., EXPERIMENTAL GRAVITY AND VERTICAL GRAVITY GRADIENT MEASUREMENTS IN MINE SHAFT STONAVA (Sto-Su-1), OSTRAVA-KARVINÁ DISTRICT, CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-86433-58-5, SSGK, Bratislava, 2013
 4. POSPÍŠIL, L.; VATRT, V., Satellite Gravity Data and their Utilization in Geophysical Mapping, příspěvek na konferenci Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní, ISBN 978-80-89626-01-4, SSGK, Bratislava, 2013
 5. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Movement tendencies in the Moravian region: Kinematical model, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AV ČR Praha, Praha, 2013
 6. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; ROŠTÍNSKÝ, P., Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf–Čebín Tectonic Zone, Czech Republic, článek v TECTONOPHYSICS, ISSN 0040-1951, Elsevier, 2013
 7. VATRT, V.; POSPÍŠIL, L., LOULE J-P. ., New technology going up from the GPS measurements, known W0 and its possible utilization in praxis., článek v Positioning , ISSN 2150-850X, Scientific Research Publishing Inc., USA, 2013
 8. POSPÍŠIL, L.; LOULE, J-P., Geophysical Evidence of Cretaceous Volcanics in Logone Birni Basin (Northern Cameroon), Central Africa and consequences for the Central African rift system, článek v TECTONOPHYSICS, ISSN 0040-1951, Elsevier, The Netherland, 2013

2012

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region, , Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland,, 2012
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; POSPÍŠIL, L., Geodynamic Network Sněžník: Reprocesing and Analyses of Satellite Data in the Czech Part over period 1997 - 2001, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, Praha, 2012
 3. POSPÍŠIL, L.; ROŠTÍNSKÝ, P.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M., Active Tectonics in the Eastern Margin of the Bohemian Massif - Based on the Geophysical, Geomorphological and GPS Data, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, Praha, 2012
 4. BARTONĚK, D.; PLÁNKA, L.; POSPÍŠIL, L., Problematika automatické tvorby tematického mapového díla v prostředí GIS, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2012, ISBN 978-80-553-1173-9, ÚGKaGIS, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2012
 5. Pospíšil Lubomil, Ján Hefty, Lucie Hipmanová, RISK AND GEODYNAMICALLY ACTIVE AREAS OF THE CARPATHIAN LITHOSPHERE ON THE BASE OF GEODETICAL AND GEOPHYSICAL RISK AND GEODYNAMICALLY ACTIVE AREAS OF THE CARPATHIAN LITHOSPHERE ON THE BASE OF GEODETICAL AND GEOPHYSICAL Risk and Geodynamically active areas of the Carpathian lithosphere on the base of geodetical and geophysical data., článek v Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica (online), ISSN 1587-1037, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, Hungary, 2012

2011

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; WITISKA, M.; RATIBORSKÝ, J.; BLAŽEK, R.; POSPÍŠIL, L.; WEIGEL, J., Preliminary Results of Repeated Measurements in Local Geodynamic Network Morava, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2011

2010

 1. Pospíšil, L., Nemčok, M., Geophysical Model of the Carpathian-Pannonian Lithosphere: Geological and Geophysical Data Analyses, spec. publikace, ISBN 978-3-8433-7227-5, LAP Lambert Academic Publisning, Germany, 2010
 2. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M., Geological Constraints on the GPS and Precise Levelling Measurements along the Diendorf-Čebín Tectonic Zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and mechanics of the Academy of Sciences of the Czech republic, v.v.i., Praha, 2010
 3. Pospíšil, Lubomil, Otakar Švábenský, Josef Weigel, Michal Witiska, Geological constraints on the GPS and precise levelling measurements along the Diendorf -Čebín tektonic zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, AV ČR, Praha, 2010
 4. WITISKA, M.; POSPÍŠIL, L.; VLK, O., Geodetical measurement in Tetčice village, příspěvek na konferenci Eureka 2010 Shedule proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 5. VYSKOČIL, P. and L. POSPÍŠIL, Recentní vertikální pohybové tendence v České republice, příspěvek na konferenci Hrnčiarová, T., a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky., ISBN 978-80-85116-5, Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy, Praha, 2010
 6. POSPÍŠIL, L. and P. HRUBCOVÁ, Průběh MOHO rozhraní pod Českým masívem., kapitola v Hrnčiarová, T., a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky., ISBN 978-80-85116-5, Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy, Praha, 2010
 7. POSPÍŠIL, L., Geodynamicky aktivní tektonická rozhraní Českého masívu, příspěvek na konferenci Hrnčiarová, T., a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky., ISBN 978-80-85116-5, MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy, Praha, 2010
 8. POSPÍŠIL, L. and J. REJL, Radarový reliéf České republiky, kapitola v Hrnčiarová, T., et al., 2009: Landscape Atlas of the Czech Republic., ISBN 978-80-85116-5, MŽP ČR, The Silva Tarouca Research Institute, Praha, 2010

2009

 1. POSPÍŠIL, L.; LOULE, J.; FOFANG, N., Structural and Tectonic Evolution of the Garoua Basin in Cameroon, Central Africa, as derived from geological and Seismic data., , AAPG, 2009
 2. POSPÍŠIL L., O. ŠVÁBENSKÝ, J. WEIGEL and M. WITISKA, Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Praha, 2009
 3. BARTONĚK, D.; POSPÍŠIL, L., GIS pro potřeby malých obcí, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, sekce 11: Geodézie a kartografie, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, Brno, ČR, 2009
 4. BARTONĚK, D.; POSPÍŠIL, L., GIS pro potřeby malých obcí, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Zeměměřický úřad Praha, Praha, ČR, 2009
 5. POSPÍŠIL, L.; LOULE, J., The Logone Birni Basin (LLB) in Northern Cameroon: Transition Between the West African Rift Sub-System (WAS) and the Central African Rift Sub- System (CAS); Tectonic and Geophysical Models,, , AAPG, Published by: AAPG/Datapages, Inc., 1444 South Boulder, Tulsa, OK, 74119, USA, 2009

2008

 1. BARTONĚK, D.; POSPÍŠIL, L.; VYBÍRALOVÁ, A.; ZLATOHLÁVKOVÁ, R., GIS MALÝCH OBCÍ - VHODNÝ DOPLNĚK VÝUKY IT, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wroclaw, Polsko, 2008
 2. BARTONĚK, D.; POSPÍŠIL, L., ČEBÍNSKO-DIENDORFSKÝ TEKTONICKÝ SYSTÉM - MOŽNÉ RIZIKO PRO BRNO - PŘEHLED GEO-DAT, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wroclaw, Polsko, 2008
 3. Pospíšil, L., J. Mikuška and I. Hrušecký, Structural analysis of reservoirs in Transcarpathian Depression by gravity method, článek v Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal, ISSN 1211-359X, EGRSE Journal, Brno, 2008
 4. Pospíšil L., Possible risks combined with the Geodynamic activity of the Carpathian lithosphere. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal, Brno, 1-2/2007,, článek v , EGRSE Journal, Brno, 2008

2007

 1. POSPÍŠIL, L., J. MIKŠOVÁ AND M. KOVÁČIK, Oblasti karpatské litosféry se zvýšeným rizikem a geodynamickou aktivitou., ISSN 1335-1788, Ročník (), mimoriadne číslo 1,, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, BERG Košice, Košice, 2007
 2. MIKŠOVÁ, J.; L. KUČERA; K. MARTÍNEK; J. REJL; J. SLOVÁK, Tektonická analýza vybraných lokalit pro uložiště jaderného odpadu., článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, BERG, Košice, 2007
 3. Hrušecký I., D. Plašienka and L. Pospíšil, Identification of the North European Platform bellow the West Carpathian Flysch belt, kapitola v The Carpathians and their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, ISBN 978-0-89181-365-1, AAPG, 2007
 4. POSPÍŠIL, L., NEMČOK, M., POGACAS, G., Timing of the activities along the main tectonic systems in the Carpathian - Pannonian region in relation of the "roll-back process in the lithosphere., kapitola v The Carpathians and their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, ISBN 978-0-89181-365-1, AAPG, 2007
 5. Nemcok, M., L. Pospisil, I. Hrušecký and T. Zsiros, Subduction in the remnant oceanic basin, kapitola v The Carpathians and their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, ISBN 978-0-89181-365-1, AAPG, 2007
 6. Pospíšil L., Ádám A., Review of the Crust/Lithosphere Research in the Carpathians, kapitola v The Carpathians and their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, ISBN 978-0-89181-365-1, AAPG, 2007
 7. Pospíšil L., A. Ádám, J. Bimka, P. Bodlak, T. Bodoky, P. Dövényi, H. Granser, E. Hegedüs, I. Joó, A. Kendzera, M. Nemčok, K. Posgay, B. Pylypyshyn, J. Sedlák, W. D. Stanley, G. Starodub, V. Szalaiová, B. Šály, A. Šutora, G. Várga and T. Zsíros, Regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian Lithosphere, kapitola v The Carpathians and their Foreland: Geology and Hydrocarbon Resources, ISBN 978-0-89181-365-1, AAPG, 2007

2006

 1. POSPÍŠIL, L.; DVOŘÁK,P., HOTOVCOVÁ, J., MOJZEŠ, M., PAPČO,J., The geo-analyses of the horizontal movement tendencies in the Eastern Slovakia, článek v Special Issue, Geophysical Institute of Slovak Academy of Sciences, ISSN 1335-2806, Bratislava, 2006
 2. POSPÍŠIL, L., Gravitační příkrovy - svahové deformace interpretované a verifikované na základě údajů DPZ a geofyziky, příspěvek na konferenci sborník semináře, Ostravice, 2006

2005

 1. POSPÍŠIL, Lubomil, The Geo-analyses of the horizontal movement tendencies in the Eastern Slovakia, článek v Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal, ISSN 1211-359X, EGRSE Journal, Brno, 2005
 2. POSPÍŠIL, L., Opening of the new deep prospect opportunities on the base of the reprocessed seismic Data in the Eastern Slovakia., článek v Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment Journal, ISSN 1211-359X, EGRSE Journal, Brno, 2005
 3. HOTOVCOVÁ, Jitka; POSPÍŠIL, Lubomil, GPS-Geophysics-GIS, the way to micro-structural analysis, , Ramzová, 2005
 4. HOTOVCOVÁ, J., POSPÍŠIL, L., MOJZEŠ, M., The Geo-analyses of the horizontal movement tendencies in the Eastern Slovakia, článek v , 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný