English

doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – seznam publikací

2014

 1. FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; KOTAČKOVÁ, A.; MIČA, L.; ZDRAŽIL, K.; MASOPUST, J., Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola), spec. publikace, ISBN 978-80-7204-909-7, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2014

2012

 1. MASOPUST, J., Navrhování základových a pažicích konstrukcí, spec. publikace, ISBN 987-80-87438-31-2, ČKAIT, Praha, 2012
 2. MASOPUST, J., Navrhování základových konstrukcí podle principů trvale udržitelné výstavby, spec. publikace, Národní stavební centrum, s.r.o., Brno, 2012
 3. MASOPUST, J., Poučení z ekologické akce v Brně, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 978-80-86604-59-6, Sekurkon, Brno, 2012

2011

 1. MASOPUST, J., Rizika prací speciálního zakládání, spec. publikace, ISBN 978-80-87438-10-7, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2011
 2. MASOPUST, J., Rizika prací speciálního zakládání staveb při návrhu a realizaci stavebních jam, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 978-80-86604-55-8, Sekurkon s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. MASOPUST, J., Stavební jáma pro rekonstrukci a dostavbu areálu City Empiria, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb a.s., Praha, 2010
 2. MASOPUST, J., Pilotové založení nového zdroje 660 MWe v elektrárně ČEZ Ledvice, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb a.s., Praha, 2010
 3. MASOPUST, J., Design of axially loaded bored single piles, , ISBN 978-80-227-3279-6, Bratislava, 2010
 4. MASOPUST, J., Static load tests on bored piles in Dubrovnik, , ISBN 978-80-227-3279-6, Bratislava, 2010

2009

 1. MASOPUST, J., Návrh hlubinných základů podle EC7, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových kcích, ISBN 978-80-87158-16, 2009
 2. MASOPUST, J., Zakládání mostu přes Lochkovské údolí na SOKP, příspěvek na konferenci Zakládání staveb brno, ISBN 978-80-86604-46-6, AN CERM, Brno, 2009

2008

 1. MASOPUST, J., Stavební jáma hloubeného úseku tunelu Komořany na stavbě 513 SOKP, příspěvek na konferenci Stavební konstrukce z pohledu geotechniky, ISBN 978-80-7204-609-6, AN CERM, Brno, 2008
 2. MASOPUST, J., Stavební jámy hloubeného úseku tunelu Komořany na stavbě 513 SOKP, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-38-1, Sekurkon s.r.o., Brno, 2008
 3. MASOPUST, J., Reconstruction of pier foundations of the Charles bridge in Prague, příspěvek na konferenci Case Histories in geotechnical engineering, ISBN 2-85978-358-X, Arlington, Arlington, 2008
 4. MASOPUST, J., Vertical and horizontal static load test on bored piles in Dubrovnik, , Millpress, Rotterdam, 2008
 5. MASOPUST, J., Vertical and horizontal static load test on bored piles in Dubrovnik., příspěvek na konferenci Geotechnical seminar Deep Foundations on Bored and Auger Piles, ISBN 978-90-77017-76-0, Milpress, Belgie, 2008
 6. MASOPUST, J., Stavební jámy pro výstavbu podchodů pod hlavním nádražím v Praze, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, Praha, 2008
 7. MASOPUST, J., Statické zatěžovací zkoušky sloupů tryskové injektáže v Bratislavě, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, Praha, 2008
 8. MASOPUST, J., Zkoušky prvků speciálního zakládání staveb, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích, ISBN 978-80-87158-05-0, Praha, Praha, 2008
 9. MASOPUST, J., Stavební jáma hloubeného úseku tunelu komořany na stavbě 513 SOKP, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, Praha, 2008

2007

 1. MASOPUST, J., Obytný komplex Cornlofts v Šaldově ulici v Praze 8, zajištění stavební jámy a založení objektu, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, Praha, 2007
 2. MASOPUST, J., Sanace zemního prostředí v místě závalu tunelu Březno u Chomutova, příspěvek na konferenci Sborník 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno, ISBN 978-80-7204-544-0, Final Tisk, Olomučany, 2007
 3. MASOPUST, J., Reconstruction of pier foundations of the Charles bridge in Prague, příspěvek na konferenci Sborník 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno, ISBN 978-80-7204-544-0, Final Tisk, Olomučany, 2007
 4. MASOPUST, J., Zkoušky štěrkových pilířů, příspěvek na konferenci Zborník 8. Medzinárodnej geotechnickej konferéncie, ISBN 978-80-227-2639-9, Bratislava, Bratislava, 2007
 5. MASOPUST, J., Zkoušky štěrkových pilířů, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, 2007
 6. MASOPUST, J., Amazon Court - Praha-Karlín, zajištění stavební jámy a pilotové založení, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, Praha, 2007
 7. MASOPUST, J., Sanace horninového prostředí v místě závalu železničního tunelu Březno u Chomutova, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, Praha, 2007

2006

 1. MASOPUST, J., Sanierung der Fundamente der Karlsbrücke in Prag, příspěvek na konferenci XIII Danube - European Conference on Geotechnical Engineering, ISBN 961-90043-8-8, Slovenian Geotechnical Society, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2006
 2. MASOPUST, J., Návrh hlubinných základů na základě EC 7 - 1. část, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a.s. K jezu 1, 143 01 Praha 4, Praha, 2006
 3. MASOPUST, J., Informace o XIII. Dunajsko-evropské konferenci o geotechnickém inženýrství, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a.s. K jezu 1, 143 01 Praha 4, Praha, 2006
 4. MASOPUST, J., Deformace vysoké zárubní zdi tvořené pilotovou stěnou, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, Praha, 2006
 5. MASOPUST, J., Sanace základů pilířů Karlova mostu, příspěvek na konferenci Sborník 2. konference Beton v podzemních a základových konstrukcích, ISBN 80-903502-3-2, ČBS Servis Praha, Praha, 2006
 6. MASOPUST, J., Zatěžovací zkoušky pilot v Dubrovníku, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a.s. K jezu 1, 143 01 Praha 4, Praha, 2006
 7. MASOPUST, J., Návrh hlubinných základů na základě EC 7 - 2. část, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a.s. K jezu 1, 143 01 Praha 4, Praha, 2006

2005

 1. MASOPUST, J., Zakládání mostu přes Ždírnické potoky, příspěvek na konferenci Sborník konference Zakládání staveb, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005
 2. MASOPUST, J., Protipovodňový uzávěr Čertovky v Praze, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference: Geotechnika v urbanizovanom prostředí, ISBN 80-227-2225-1, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra geotechniky SvF, Bratislava, 2005
 3. MASOPUST, J., Projekční řešení ochrany základů pilířů č.8 a 9 Karlova mostu v Praze, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a.s. K jezu 1, 143 01 Praha 4, Praha, 2005
 4. MASOPUST, J., Stavební jáma v centru Karlových Varů, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a.s. K jezu 1, 143 01 Praha 4, Praha, 2005

2004

 1. MASOPUST, J., Spolupůseobení pilot se základovými deskami, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích, ČBS, Praha, 2004
 2. MASOPUST, J., Protipovodňová ochrana Kampy - část 11., článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Praha, 2004
 3. MASOPUST, J., Design of axially loaded single piles, příspěvek na konferenci Deep Foundations on Bored and Auger Piles, ISBN 90-77017-76-3, Millpress, Rotterdam, 2004
 4. MASOPUST, J., Design of axially loaded bored single piles in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical engineering, XX, New York, 2004
 5. MASOPUST, J., Protipovodňová ochrana Malé strany a Kampy v Praze, příspěvek na konferenci Geotechnika- 2004-Geotechnics, ISBN 80-8073-151-9, TlačiareňZVJS, SR, 2004
 6. MASOPUST, J., Statické zatěžovací zkoušky základové půdy tuhou deskou v hlubokých jamách, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2004
 7. MASOPUST, J.; KUKLÍK, P.; MÜHL, J., Statické zatěžovací zkoušky základové půdy tuhou deskou v hlubokých jámách, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2004
 8. MASOPUST, J., Protipovodňová opatření na Malé Straně a Kampě, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, 2004
 9. MASOPUST, J., Sanace základů pilířů Karlova mostu v Praze, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno 2004, ISBN 80-7204-356-0, AN Cerm Brno, Brno, 2004

2003

 1. MASOPUST, J.; NOSEK, P., Foundation Pits in the City Centres in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proc. of the 13th ECSMFE, ISBN 80-86769-03-8, Praha, 2003
 2. MASOPUST, J., Zkušenosti s prováděním vrtaných pilot v jílech, příspěvek na konferenci Zakládání staveb 2003, ISBN 80-7204-304-8, AN CERM Brno, Brno, 2003
 3. MASOPUST, J., Zlepšování vlastností základové půdy pomocí vibroflotace a štěrkových pilířů, příspěvek na konferenci Zlepšování vlastností základové půdy, ČSS ČSSI, Praha, 2003
 4. MASOPUST, J., Zakládání mostu na trati ČD Parník-Dlouhá Třebová, příspěvek na konferenci Zakládání staveb ve ztížených podmínkách, XX, Praha, 2003
 5. MASOPUST, J., Securing of deep foundation pits, příspěvek na konferenci Geotechnical problems with man-made and man-influenced grounds, ISBN 80-86769-03-8, CICE, Praha, 2003
 6. MASOPUST, J., Několik poznámek k návrhu a používání betonů pro vrtané piloty a podzemní stěny, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2003
 7. MASOPUST, J., Několik poznámek ke statickým zatěžovacím zkouškám "dělených pilot", článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, 2003
 8. MASOPUST, J., Hlubinné zakládání na vrtaných pilotách, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, 2003

2002

 1. MASOPUST, J., Zatěžovací zkoušky vrtaných pilot, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, 2002
 2. MASOPUST, J., Poznatky ze 17. Christian Veder kolokvia v Grazu věnovaném injekčním pracem, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, 2002
 3. MASOPUST, J., Nové poznatky při konstrukci mezní zatěžovací křivky osamělé vrtané piloty, příspěvek na konferenci Geotechnika 2002, ISBN 80-7204-252-1, TU Ostrava, TU Ostrava, 2002
 4. MASOPUST, J., Zakládání mostu přes Odru, průplav a sběrač D na stavbě dálnice D47 Ostrava, Rudná - Hrušov, příspěvek na konferenci Sborník konf. Mosty 2002, 2002
 5. MASOPUST, J., Poznatky z 9. mezinárodní konference o hlubinném zakládání v Nice, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Praha, 2002
 6. MASOPUST, J., Dlouhodobé sledování sila na popílek, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 80-7204-252-1, AN Cerm Brno, Brno, 2002

2001

 1. MASOPUST, J., Rekonstrukce pilotových základů objektu multifunkčního centra v Hradci Králové, příspěvek na konferenci , 2001
 2. MASOPUST, J., Oprava pilotových základů objektu v Hradci Králové, článek v , 2001
 3. MASOPUST, J., Probebelastungen der Zugpfähle, příspěvek na konferenci , 2001
 4. MASOPUST, J., Zakládání estakády Řepy - Ruzyně na silničním okruhu kolem Prahy, příspěvek na konferenci , 2001
 5. MASOPUST, J., Zakládání haly lakovny závodu Škoda Auto v Kvasinách, článek v , 2001
 6. MASOPUST, J., Návrh osově zatížených pilot - Evropská praxe, Velká Britanie, článek v , 2001
 7. MASOPUST, J., Současný stav a trendy v technice provádění zemních a horninových kotev - poznatky z 16.Christian Veder kolokvia v Grazu, článek v , 2001

2000

 1. MASOPUST, J., Shear Skin Transfer of Concrete Drilled Piles Testing and Modeling, příspěvek na konferenci , 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný