English

Ing. arch. Blažena Hubáčková, Ph.D. – seznam publikací

2013

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Kartuziánský krášter v Brně - nové využití pro kampus VUT, příspěvek na konferenci Obnova Kultúrneho dedičstva, ISBN 978-80-227-3811-8, Vydavatelstvo STÚ, Bratislava, 2013

2011

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Rekreační centrum - přestavba zemědělského závodu, příspěvek na konferenci Urbanistické, architektonické aspekty obnovy vidieka X., ISBN 978-80-227-3536-0, Bratislava, STÚ, Bratislava, STÚ, 2011
 2. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011

2010

 1. HUBÁČKOVÁ, B.; BUKOVSKÝ, J., CARTUSIA BRUNENSIS 2 Jan Bukovský, Blažena Hubáčková, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4045-6, VUTIUM, Brno, 2010

2008

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Die heutigen Bauarbeiten in der Geschichte der Kartause in Brünn, příspěvek na konferenci , Slovakia Prešov SR, Levoča, Salzburg2008 ISBN 978-80-968948-1-9 SR, 2008
 2. HUBÁČKOVÁ, B.; PASTYŘÍK, Z., Funkcionalismus v konstrukci oken, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Ekonomia a.s. Praha, Praha, 2008

2007

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Rekonstrukce obvodových plášťů funkcionalistických budov, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech-9, ISBN 978-80-232-0290-8, TU Košice. SR, Košice, SR, 2007

2006

 1. HUBÁČKOVÁ, B.; ŠKRABALOVÁ, E.; HUBÁČEK, P.:, Domácí pracovny a kanceláře, , ISBN 80-7366-068-7, ERA group spol. s r.o, Brno, 2006

2005

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Dům na míru, , ISBN 80-7366-003-2, 2005
 2. HUBÁČKOVÁ, B., KOSTEL SV. AUGUSTINA V BRNĚ Blažena Hubáčková, , Farní úřad kostela sv.Augustina v Brně, nám. Míru, BRNO, 2005
 3. Ing.arch.Blažena Hubáčková, Ph.D., Ploché střechy funkcionalismu po 75 letech., příspěvek na konferenci 3.mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2855-4, VUT FAST BRNO, 2005
 4. Ing.arch. Blažena Hubáčková, Ph.D. Ing.arch. Adriana Priatková, Předpoklady a specifika údržby staveb meziválečné avantgardy Konference s mezinár. účastí: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0245, TU Košice Stavebná fakulta a Dom techniky ZSVTS Košice, spol.s r.o., 2005

2004

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Architektura konce 19.století v Brně Mezinárodní konference Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění, a Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně, , 2004
 2. HUBÁČKOVÁ, B., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, kap.9 - Administrativní budovy, kapitola v , Verlag Dashofer, Praha, 2004
 3. HUBÁČKOVÁ, B., Nová parkovací místa Brno - Bohunice, dopravně urbanistická studie , MmB - Úřad MČ Bohunice, autoři: Hubáček P., Hubáčková B., Heimerle I., , 2004
 4. HUBÁČKOVÁ, B., Současné trendy v navrhování obytných staveb, příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, Ústav pozemního stavitelství FAST VUT, VUT FAST Brno, 2004
 5. HUBÁČKOVÁ, B., Využití veřejného prostoru MČ Brno - Bosonohy, námětová studie, , 2004
 6. HUBÁČKOVÁ, B., Fasády budov medzi vojnového obdobia a ich obnova, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0225-1, TU Košice, 2004
 7. HUBÁČKOVÁ, B., Terasy a ploché střechy funkcionalistické architektury, příspěvek na konferenci 2. mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2588-1, VUT FAST Brno Ústav pozemního stavitelství, 2004
 8. HUBÁCEK P.,HUBÁČKOVÁ B., Rodinný dům v Moravských Knínicích, architektonicá studie, projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, realizace stavby 2004, , 2004

2003

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Návrh řešení vnitrobloku Pod kaštany-Šumavská-Kounicova-Tábor, dopravně urbanistická a architektonická studie, autoři: Hubáček P., Hubáčková B., Heimerle I., , 2003
 2. HUBÁČKOVÁ, B., Dům na míru, , ISBN 80-86517-49-7, 2003
 3. HUBÁČKOVÁ, B., Architektonický návrh prosklených střešních konstrukcí. Mezinárodní konference. Zastřešení budov 2003, příspěvek na konferenci , 2003

2002

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu - kapitola Administrativní budovy VERLAG DASHÖFER, kapitola v , 2002
 2. HUBÁČKOVÁ, B., Odkaz funkcionalistické architektury v detailu konstrukcí. 26. mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství stavebních fakult České a Slovenské republiky, příspěvek na konferenci , 2002
 3. HUBÁČKOVÁ, B., VII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník prednášok, příspěvek na konferenci , 2002
 4. HUBÁČKOVÁ, B., Odkaz funkcionalistické architektury v detailu konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Dějiny stavitelství, , 2001
 2. BUKOVSKÝ, J., HUBÁČKOVÁ, B., FORETNÍKOVÁ, L., Dějiny stavitelství, , ISBN 80-7204-215-7, Akademické nakladatelsví CERM, s.r.o., Brno Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, Brno, Brno, 2001
 3. HUBÁČKOVÁ, B., Globalizácia a my ,1.kongres Bratislava - Dunajská Streda, příspěvek na konferenci , 2001
 4. HUBÁČKOVÁ, B., GLOBALIZATION AND US ,Bratislava- Dunajská Streda, 1. kongres katedier stavitelstva a konštrukcií pozemných stavieb Příklady okenních výrobků v architektuře funkcionalismu, , 2001
 5. HUBÁČKOVÁ, B., Příklady okenních výrobků v architektuře funkcionalismu, příspěvek na konferenci , 2001
 6. HUBÁČKOVÁ, B., 3.odborný seminář doktorského studia VUT v Brně článek : Příklady okenních výrobků v architektuře funkcionalismu, příspěvek na konferenci , 2001

2000

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Charakteristické výplně okenních otvorů v architektuře funkcionalismu, příspěvek na konferenci , 2000

1999

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Ochrana objektů funkcionalistické architektury, příspěvek na konferenci , 1999
 2. HUBÁČKOVÁ, B., Konstrukční detail v architektuře funkcionalismu, příspěvek na konferenci , 1999

1998

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Problematika obnovy fasád objektů architektury období funkcionalismu, příspěvek na konferenci , 1998
 2. HUBÁČKOVÁ, B., Konzultační činnost Ústavu PS Fakulty stavební VUT v Brně v povodňových oblastech, příspěvek na konferenci , 1998

1997

 1. HUBÁČKOVÁ, B., Prezentace kabinetu architektonické tvorby, příspěvek na konferenci , 1997

1994

 1. HUBÁČKOVÁ, B., PV 022 Tvorba pohody životního a pracovního prostředí školy, část 4., výzkumná zpráva projektu , 1994

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný