English

doc. Ing. Ivan Němec, CSc. – seznam publikací

2018

 1. NĚMEC, I.; VANĚČKOVÁ, A.; HUŠEK, M., Nonlinear seismic analysis by explicit and implicit method, příspěvek na konferenci ICNAAM Proceedings, American Institute of Physics, Melville (USA), 2018

2017

 1. NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H.; VANĚČKOVÁ, A.; VLK, Z., Explicit and implicit method in nonlinear seismic analysis, příspěvek na konferenci Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND 2017, ISBN 9781510841147, 2017
 2. VANĚČKOVÁ, A.; NĚMEC, I.; TRCALA, M., Comparison of elastoplastic and damage material models during seismicity, příspěvek na konferenci 19th Conference Applied Mechanics 2017, ISBN 978-80-87434-08-6, 2017
 3. LANG, R.; NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H., Navrhování tvarů membránových konstrukcí a výpočet střihových vzorů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017

2016

 1. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM, článek v Strojnícky časopis, ISSN 0039-2472, De Gruyter, Bratislava, Slovenská republika, 2016
 2. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A finite element algorithm of cables on pulleys, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-03224-8, Slovenská republika, 2016
 3. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., An algorithm for cable-pulley system, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Košice, Slovenská republika, 2016
 4. NĚMEC, I.; TRCALA, M.; ŠEVČÍK, I.; ŠTEKBAUER, H., New Formula for Geometric Stiffness Matrix Calculation, článek v Journal of Applied Mathematics and Physics, ISSN 2327-4379, Scientific Research Publishing, 2016
 5. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A NEW CABLE-PULLEY ALGORITHM IN RFEM, , Banská Štiavnica, Slovenská republika, 2016
 6. LANG, R.; ZEINER, M.; NĚMEC, I., VYTVÁŘENÍ STŘIHOVÝCH VZORŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Brno, Česká republika, 2016
 7. REK, V.; NĚMEC, I., Parallel Computing Procedure for Dynamic Relaxation Method on GPU Using NVIDIA´s CUDA, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials , ISSN 1662-7482, Switzerland, 2016

2015

 1. NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H., Dynamic Analysis of Cables on Pulleys Using the New Algorithm, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
 2. REK, V.; NĚMEC, I., Parallel Computing Procedure for Dynamic Relaxation Method on GPU Using NVIDIAs CUDA, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
 3. LANG, R.; NĚMEC, I., Jak navrhovat membránové konstrukce, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; SALAJKA, V.; HANZLÍK, T.; ŠEVČÍK, I.; SYCHROVÁ, Š., Dynamics of Collapse of a High-Rise Building, spec. publikace, ISBN 978-3-639-66816-2, Scholar’s Press, Saarbruecken Germany, 2014
 2. LANG, R.; NĚMEC, I.; MARTINÁSEK, J., SPECIFICKÉ ASPEKTY OHYBOVĚ NETUHÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, 2014
 3. LANG, R.; NĚMEC, I.; ŠEVČÍK, I., Form-finding of membrane structures with regard to its specific necessities, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th international conference Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2014., ISBN 978-80-554-0844-6, 2014
 4. LANG, R.; NĚMEC, I., ŠEVČÍK, I., Form-finding of Membrane Structures and Necessary Stabilization of this Process, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-197-9, Trans Tech Publications Ltd, 2014

2013

 1. NĚMEC, I.; SYCHROVÁ, Š., Parametrická studie odezvy kontejnmentu na zatížení nárazem letadla, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republiak, 2013
 2. NĚMEC, I.; LANG, R., Návrh počátečního tvaru pro membránové konstrukce, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2013
 3. LANG, R.; NĚMEC, I., Navrhování membránových konstrukcí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 4. NĚMEC, I.; SYCHROVÁ, Š., Parametrická studie odezvy kontejnmentu na zatížení nárazem letadla, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 5. NĚMEC, I.; SYCHROVÁ, Š., Study of the nuclear power plant containment damage caused by impact of a plane, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2013, ISBN 978-80-87012-46-8, Svratka, Česká republika, 2013
 6. NĚMEC, I.; LANG, R., Design and analysis of the membrane structure of a stadium roof, , ISBN 978-80-248-2978-4, Velké Karlovice, Česká republika, 2013
 7. NĚMEC, I.; SYCHROVÁ, Š., Study of the impact of a plane into a nuclear power plant containment, , ISBN 978-80-248-2978-4, Velké Karlovice, Česká republika, 2013

2012

 1. NĚMEC, I.; SYCHROVÁ, Š.; ŠEVČÍK, I.; KABELÁČ, J.; WEIS, L., Study of a Nuclear Power Plant Containment Damage Caused by Impact of a Plane, článek v international refereed journal of engineering and science, ISSN 2319-1821, USA, 2012
 2. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z., Dynamics of Collapse of a High Building, článek v Journal of Mechanics Engineering and Automation, ISSN 2159-5275, David Publishing, USA, 2012

2011

 1. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z., Dynamics of collapse of a high building, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, Publisher University in Žilina, Žilina, 2011
 2. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I., Dynamic analysis of collapse of a high building, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 3. NĚMEC, I.; WEIS, L., A Theoretically Correct algorithm for NonlinearConstitutive Matrix of a Shell, příspěvek na konferenci 17th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 4. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z., Dynamická analýza pádu výškové budovy, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2011, ISBN 978-80-87434-03-1, Velké Bílovice, 2011
 5. NĚMEC, I.; WEIS, L., An Efficient and Correct algorithm for NonlinearConstitutive Matrix of a Shell, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2011, ISBN 978-80-87434-03-1, Velké Bílovice, 2011

2010

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V., Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis, spec. publikace, ISBN 978-3-8322-9314-7, Copyright Shaker Verlag 2010, Aachen, Německo, 2010
 2. NĚMEC, I.; BUČEK, J., Nonlinear Analysis of Structure-Soil Interaction using Surface Subsoil Model, příspěvek na konferenci Mezinárodní vědecká konference MSFE 2010, ISBN 978-80-248-2256-3, Ostrava, Česká republika, 2010

2009

 1. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, ČR, 2009
 2. NOVÁK, D.; MIČA, L.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Soil-structure interaction stochastic modelling, příspěvek na konferenci Safety, Reliability and Risk of Structures, Infrastructures and Engineering Systems, proc. of ICOSSAR 2009, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009

2008

 1. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Geotechnika, Praha, 2008
 2. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Stochastická analýza kruhové základové desky, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-38-1, Brno, ČR, 2008
 3. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., STOCHASTICKÁ ANALÝZA KRUHOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, příspěvek na konferenci 36. konference se zahraniční účastí, Zakládání staveb Brno 2008, Sborník příspěvků, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 4. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; DOLEŽAL, J., Nové možnosti 64-bitového solveru, příspěvek na konferenci Modelovanie stavebných konštrukcií 2008, ISBN 978-80-8070-902-0, Tatranská Štrba, Slovensko, 2008
 5. BUČEK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Použití povrchového modelu podloží pro interakci konstrukcí s podložím, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích, ISBN 978-80-87158-05-0, Praha, Česká republika, 2008

2007

 1. NĚMEC, I.; VLK, Z., Nelineární dynamická analýza tlačeného prutu pomocí řešiče ne-solver, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovensko, 2007
 2. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; VLK, Z.; WEIS, L., Nové možnosti FEM solveru a generátoru sítě, příspěvek na konferenci Modelovanie stavebných konštrukcií 2007, ISBN 978-80-8070-740-8, Žilina,. Slovensko, 2007
 3. NĚMEC, I., Základy nelineární mechaniky, příspěvek na konferenci Základy nelineární mechaniky, Brno, Česká republika, 2007
 4. NĚMEC, I., Nelineární mechanika, , Brno, ČR, 2007

2006

 1. MIČA, L.; KOIŠ, R.; NĚMEC, I.; BUČEK, J.; RAČANSKÝ, V., Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Active geotechnical design in infrastructure development, ISBN 961-91809-1-7, Slovenian geotechnical society, Ljubljana, Slovenia, 2006
 2. NĚMEC, I., Lineární a nelineární stabilita, postkritická analýza, příspěvek na konferenci Statika 2006, ISBN 80-239-7228-6, Nové Město na Moravě, 2006
 3. NĚMEC, I.; MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KOIŠ, R.; BUČEK, J., Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XIII. Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Slovenian Geotechnical Society, ISBN 961-90043-8-8, Ljubljana, 2006

1997

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; KANICKÝ, V., FEM - principy a praxe metody konečných prvků, spec. publikace, ISBN 80-7226-021-9, Computer Press, Praha, 1997

1991

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V., Contact Stress and Settlemet in the Structure-Soil Interaction, spec. publikace, ISBN 80-200-0419-X, AQcademia Praha, Praha, 1991

1989

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V., Modelling of Soil-Structure Interaction, spec. publikace, ISBN 0-444-98859-9, Elsevier, Academia , Oxford, New York, Tokyo, Praha, 1989

1986

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V., Studie nového modelu podloží staveb, spec. publikace, ISBN 21-002-86, Academia Praha, Praha, 1986

1973

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V., The Efficient Finite Element Analysis of Rectangular and Skew Laminated Plates, článek v International Journal for Numerical Methods in Engineering, ISSN 0029-5981, John Wiley&sons, London, New York, Sydney, Toronto, 1973

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný