English

doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc. – seznam publikací

2014

 1. MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production, příspěvek na konferenci Special concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014

2010

 1. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O.; STACHOVÁ, J., Využití fluidních popílků při výrobě cementu, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie 2010 (id 18584), VUMO, Skalský dvůr, 2010

2009

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; STACHOVÁ, J.; HOFFMANN, O., Fluidní popílku jako dílčí surovinové báze pro výpal portlandského slinku, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. GAZDIČ, D.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HOFFMANN, O.; NOVÁK, J., Study of Latent Hydraulicity of Limy Alumosilicate Systems from Secondary Raw Material Sources, příspěvek na konferenci Wastes and Enviroment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; HOFFMANN, O., Increasing hydration kinetics of belite cement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 4. GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Zvýšení reaktivity belitického cementu, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský Dvůr, 2009
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; WAGNER, Š.; HOFFMANN, O., Fluidní popílek jako potenciální náhrada za vysokopecní strusku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; HOFFMANN, O., Směsný portlandský cement s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 2. KALIVODA, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Optimalizace dehydratačního režimu pro přípravu alfa sádry beztlakou metodou, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj 2/2008, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., Praha, 2008
 3. POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Barytová příčka s výplňovou hmotou na bázi směsného hydraulického pojiva., příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Construmat 2008, Brno, 2008
 4. DVOŘÁK, K.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Průběh reakce při dehydrataci sádrovce v roztoku KCl, příspěvek na konferenci Vustah 2008, ISBN 978-80-254-2029-4, Vustah, Brno, 2008
 5. ADÁMEK, J.; HOFFMANN, O.; JURÁNKOVÁ, V., Chloride Migration Coefficient from Non-Steady-State Migration Experiments, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků, ISBN 978-80-210-4525-5, Masarykova Univerzita, Brno, 2008

2007

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; HOFFMANN, O., Studie výroby alfa-sádry v dehydrytačním roztoku z cementářských odprašků, příspěvek na konferenci Maltoviny 2007, ISBN 978-80-214-3520-9, Vysoké učené technické v Brně, Brno, 2007
 2. STEHLÍK, M.; HOFFMANN, O.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J., Rychlost karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Kloknerův ústav, ČVUT, Praha, 2007
 3. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M., Betony s kamenivem na bázi síranu barnatého, příspěvek na konferenci speciálni betony, ISBN 978-80-86604-32-9, sekurkon Praha, Praha, 2007
 4. KALIVODA, K.; HOFFMANN, O., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ Z CHLORIDOVÝCH BYPASSŮ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z XII mezinárodní konference Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Rejvíz, 2007
 5. POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Vývoj tmelů na bázi síranu barnatého, příspěvek na konferenci silichem 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, vysoké učení technické, brno, 2007
 6. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., Systém stinicích barytových směsí, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-239-9347-9, vustah, Telč 2007, 2007
 7. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., barytové omítky, příspěvek na konferenci Vápno, cement, sádra 2007, VUMO, Praha 2007, 2007
 8. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., BARYTOVÝ BETON, příspěvek na konferenci odpadové förum, ISBN 978-80-02-01894-0, Odpadové fórum, Milovy 2007, 2007
 9. HOFFMANN, O., Aplikace modifikovaného systému kužel - deska pro rheometrii tuhnutí bílého bezsádrovcového cementu, příspěvek na konferenci VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-210-4235-3, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2007

2006

 1. ZLÁMAL, P.; HOFFMANN, O., ZVÝŠENÍ KINETIKY HADRATAČNÍHO PROCESU BELITICKÉHO CEMENTU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, VUT, Fast Brno, Brno, 2006
 2. VEHOVSKÁ, L.; HOFFMANN, O., Vliv prostředí na technologické vlastnosti cementů s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 2006
 3. POSPÍŠILOVÁ, P.; FRIDRICHOVÁ, M.; HOFFMANN, O., Využití sekundárních surovin pro přípravu stínicích barytových směsí, příspěvek na konferenci 4.konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, sekurkon ostrava, sekurkon ostrava, 2006
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Vývoj stínicích barytových směsí., příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie, VÚMO Praha, Praha, 2006
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Vývoj stínicího barytového systému, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2006

2005

 1. POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., STINICÍ BYRYTOVÉ SMĚSI NA OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁRENÍ, příspěvek na konferenci maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2005
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; POSPÍŠILOVÁ, P.; HOFFMANN, O., Fluidní popílek jako hlavní součást směsného hydraulického vápna, příspěvek na konferenci informační zpravodaj z konference vápno cement ekologie 2005, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o, Praha, 2005

2004

 1. FRIDRICHOVÁ, M., ŘIČÁNEK, M., HOFFMANN, O., Mechanismus mineralizace alfa sádry slabými organickými kyselinami, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, Brno, 2004
 2. HOFFMANN, O., ŘIČÁNEK, M., Hydrotermální příprava alfa sádry stimulovaná kyselinou jantarovou, příspěvek na konferenci VIII. Konference-Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. Brno, Brno, 2004
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Vývoj zařízení pro výrobu alfa-sádry v roztoku soli, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM sborník přízpěvků, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004

2001

 1. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N., Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. HOFFMANN, O., Způsob rozlišení alfa- a beta-sádry infračervenou spektrometrií, příspěvek na konferenci , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný