English

doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L., Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449), , Brno, 2016

2014

 1. HORALÍK, J.; MARKOVÁ, L., The Determining The Discount Rate for an Income Property Valuation, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014 Octtober 16-17, 2014, Kroměříž, Czech Republlic PROCEEDINGS, ISBN 978-80-214-5051-6, VUT v Brně, Brno, 2014
 2. CHOVANCOVÁ, J.; DOHNAL, R.; MARKOVÁ, L., MARKETING AND FINANCIAL ASPECTS OF BANKING PRODUCT PRICES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2014, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

2013

 1. MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M., Simulace pořizovací ceny bytového domu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FASt ČVUT, FAST VUT, FAST VŠB TU, Praha, 2013

2012

 1. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; VÝSKALA, M., Znalecký posudek č. 33/2012 o ceně obvyklé v místě a čase za čištění a hloubení jednoho metru příkopu u veřejných zakázek provedených podle rozhodnutí Městské rady města Frýdek - Místek, , VUT, FAST, Brno, 2012
 2. MARKOVÁ, L., TEORIE OMEZENÍ V PROJEKTOVÉM MANAGEMENTU, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 3. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Stanovení ušlého zisku zhotovitele nedokončené stavební zakázky, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakl.CERM, Brno, 2012

2011

 1. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V., Náklady životního cyklu stavby, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-762-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 2. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B.; HRABINCOVÁ, D.; HANÁK, T.; MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M.; STEHNO, P.; MAZÁNEK, K.; KINDERMANN, T.; RUDY, V.; JEDLIČKA, L., Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-725-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 3. RACLAVSKÝ, J.; HORÁK, V.; ŠKRAMLIK, J.; BIELY, B.; MARKOVÁ, L., Znalecký posudek číslo 42/2009, , VUT v Brně, Brno, 2011

2010

 1. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., Stanovení slevy z ceny stavebního díla z titulu vad, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Social Benefit of Building Construction, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-705-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, Czech Republic, 2010
 3. MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M., SIMULATION OF THE PURCHASE PRICE RANGE OF CONSTRUCTION WORK, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 4. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HANÁK, T., WHOLE LIFE COST OF BUILDINGS, článek v Annual of UACEG, ISSN 1310-814X, University of Architecture, Building and Geodesy, Sofia, 2010
 5. GALATÍKOVÁ, M.; MARKOVÁ, L., A Comparison of Material Substitution In Calculation of Building Life Cycle Costs, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010

2009

 1. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., Ekonomie a celoživotní cyklus staveb, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia a.s., Praha, 2009
 2. HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., VALUATION OF ALL-SOCIETY (MAINLY ECOLOGICAL) SAVINGS WHILE UTILIZATION OF MATERIALS FROM SECONDARY RAW MATERIALS, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 3. GALATÍKOVÁ, M.; MARKOVÁ, L., VLIV CENY A KVALITY MATERIÁLU NA CENU A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍHO DÍLA, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 4. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M., VÝPOČET NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 5. MARKOVÁ, L., KNOWLEDGE MANAGEMENT AS ONE OF THE BASIC CONCEPTS OF MANAGEMENT, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2009, Conference Proceedings, ISBN 978-80-7204-660-7, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2009
 6. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., The Modelling Building Life Cycle Costs with Software Support, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifth International Conference Construction in the 21st Century CITC-V, ISBN 1-884342-02-7, CITC-V, Miami, Florida, USA, Instanbul, Turkey, 2009
 7. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., Decision making support of using secondary raw materilas at building construction, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM,s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-599-0, Akademické nakl.CERM, Brno, 2008
 2. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L., POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEB, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, Brno, 2008
 3. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., The modelling and simulation building life cycle cost, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-8-4, Croatian Association for organization in Construction, 2008
 4. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Determination of Land Property Index for residential areas, článek v Nehnuteľnosti a bývanie, ISSN 1336-944X, Ústav manažmentu, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 5. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Simulace nákladů životního cyklu budovy s podporou softwaru, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A., Povodně a nemovitý majetek v území, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-573-0, CERM, Brno, 2007
 2. MARKOVÁ, L., Ceny ve stavebnictví II, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 3. MARKOVÁ, L., Stavební podnik, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 4. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; TICHÁ, A., Simulace vlivu materiálu vyrobeného z druhotných surovin na náklady životního cyklu stavby, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 5. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Stanovení technickým parametrů reprezentanta stavebních objektů s využitím metody Monte Carlo, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 6. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Stanovení územního majetkového ukazatele ploch pro bydlení, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 7. MARKOVÁ, L., Inovace předmětu Stavební podnik, příspěvek na konferenci Modernizace výuky na FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-564-8, CERM s.r.o., Brno, 2007
 8. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L., Territorial Property Ratios fo Evaluation of Financial Demands to Compensate Flood Loss, příspěvek na konferenci Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35, ISBN 978-3-86005-571-7, Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden, 2007
 9. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Material Substitution and Building Life Cycle Costs, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Conference on Construction in the 21st Century, CITC-IV, USA, Gold Coast, Australia, 2007
 10. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha,fakulta stavební VUT Brno, fakulta stavební VŠB TU Ostrava,Česká komora autoruzovaných inženýrl a techniků,Český svaz stavebních inženýrů, Brno, 2007
 11. MARKOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P., Změnové řízení v etapě realizace stavebního díla, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekononickáefektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně,FAST, Brno, 2007
 12. HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Materiálové substituce a životní cyklus budovy, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007

2006

 1. TICHÁ, A.; MARKOVÁ, L., PVP V. Bakalářský seminář, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 2. MARKOVÁ, L., Ocenění protipovodňových opatření - vzorová oblast " Území národní kulturní památky", příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, akademické nakl.Cerm, Brno, 2006
 3. MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Materials of Building from Secondary Raw Materials and their Influence onto an Economic Lifetime of Building, příspěvek na konferenci ACE 2006 - Book of abstracts, ISBN 975-461-415-6, Yildiz Technical Univerzity, Istanbul, Turkey, Istanbul, 2006
 4. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; HANÁK, T., Economic lifetime of a building, příspěvek na konferenci Organization, technology and management in construction, ISBN 953-96245-6-8, Croatian Association for Organization in Construction Hrvatska udruga za organizaciju gradenja, Zadar, Chorvatsko, 2006
 5. MARKOVÁ, L., Posudek VEGA, , Brno, 2006
 6. MARKOVÁ, L., Recenzní posudek, , Brno, 2006
 7. MARKOVÁ, L., Znalecký posudek číslo 02/2006, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 8. BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol., Rádce majitele nemovitostí, , ISBN 80-7201-582-6, Linde Praha, a.s., Praha, 2006
 9. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A., Znalecký posudek číslo 06/2006, , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 10. MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M., Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů obytných budov, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 11. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L., Náklady životního cyklu budov, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 12. MARKOVÁ, L., Ceny ve stavebnictví, průvodce studiem předmětu BV03, , CERM s.r.o., Brno, Brno, 2006
 13. MARKOVÁ, L., Recenzní posudek na monografii: Trávník a kol.: Ako získať stavebnů zákazku, , 2006

2005

 1. MARKOVÁ, L., Recenzní posudek, , 2005
 2. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M., DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc., výzkumná zpráva projektu , 2005
 3. MARKOVÁ, L., Recenzní posudek, , 2005
 4. MARKOVÁ, L., ŠMAJSTRLOVÁ, E., Ocenění protipovodňových opatření - vzorová oblast Pohořelice, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-415-X, CERM s.r.o., Brno, Brno, 2005
 5. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Znalecký posudek č.19/05, , 2005
 6. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., KORYTÁROVÁ, J., Kritéria hodnocení stavebních materiálů z druhotných surovin s ohledem na jejich vliv na ekonomickou životnost stavebního díla, příspěvek na konferenci Sborník z vědeckého sympozia, ISBN 80-227-2276-6, STU Bratislava, Bratislava, 2005
 7. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 8. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 35. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 36. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 37. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 38. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 39. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 40. MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J., Metodika technicko ekonomického hodnocení projektů předkládaných v rámci SROP "Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu", , Brno, 2005
 41. MARKOVÁ, L.; ŠMAJSTRLOVÁ, E., Znalecký posudek č. 10/2005, , 2005
 42. MARKOVÁ, L., VLIV SUBSTITUCE MATERIÁLŮ NA CENU STAVEBNÍHO DÍLA, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře, ISBN 80-214-2946-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2005
 43. KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V., Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele, , 2005
 44. MARKOVÁ, L., Znalecký posudek č. 04/2005, , 2005
 45. MARKOVÁ, L., Prices of Structural Works and Production costs, III International Conference on Construction in the 21st, příspěvek na konferenci Proceedings CITC-III, ISBN 960-254-655-7, Athens, 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. MARKOVÁ, L., Vnitřní potenciál stavebního podniku, jeden z faktorů zajištění jeho konkurenceschopnosti, příspěvek na konferenci Sborní z Evropského sympozia, ISBN 80-214-2836-8, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004
 3. MARKOVÁ, L., MATĚJKA, L., Znalecký posudek č. j. 7 C 73/2000 - 325 ve věci úhrady částky 4 763 575 Kč za provedené stavební práce, , VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 4. MARKOVÁ, L., Znalecký posudek č. j. 23 C 63/99 - 41 ve věci zaplacení částky 996 941 Kč s přísl., , Obvodní soud pro Prahu 1, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 5. MARKOVÁ, L., Využití podnikového potenciálu ve stavební výrobě, příspěvek na konferenci 5. Mezinárodní vědecké sympozium, Ekonomické a řídící procesy ve stavebnictví i investičních projektech, ISBN 80-227-2111-5, STU Bratislava, SF, KERS, Bratislava, 2004
 6. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Trendy v celoživotním vzdělávání v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví a Management stavebnictví se zaměřením na veřejnou správu, příspěvek na konferenci Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, VI. konference Olomouc 2004, ISBN 80-244-0923-2, Ministerstvo vnitra ČR, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, Praha, 2004
 7. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Trendy v celoživotním vzdělávání v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví a Management stavebnictví se zaměřením na veřejnou správu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z V.konference k problematice Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, ISBN 80-244, Olomouc, 2004
 8. KORYTÁROVÁ, Jana; MARKOVÁ, Leonora; HROMÁDKA, Vít, Janáčkovo kulturní centrum, , 2004
 9. MARKOVÁ, L., MATĚJKA, L., Stanovení finančního podílu na nákladech spojených s odstraněním vad a poruch na akci "Rekonstrukce budovy CMG Prostějov", , CMG Prostějov, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 10. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Odborný posudek o provedení kontroly nakládání s finančními prostředky s průběhem stavebních prací stavby "Výstavba soudobé hudební scény Městského divadla v Brně", , Statutární město Brno, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 11. MARKOVÁ, L., CHOVANEC, J., Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl II., , ISBN 80-214-2639-X, Brno, 2004
 12. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Odborné posouzení "Předběžného odhadu nákladů", , Statutární město Brno, VUT FAST ÚSEŘ, Brno, 2004
 13. MARKOVÁ, L., Uplatnění a další rozvoj specifikačních systémů ve stavebnictví, příspěvek na konferenci sborník ze semináře s mezinárodní účastí Specifikační systémy stavebních prací pro oceňování, ISBN 80-214-2665-9, 2004
 14. MARKOVÁ, L., Nákladový model stavební výroby pro oceňování podniků a jeho využití ve znalecké praxi, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2004

2003

 1. MARKOVÁ, L., Výuka a výzkum v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví na Fakultě stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí Výuka výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách, ISBN 80-7194-623-0, Lázně Bohdaneč, 2003
 2. MARKOVÁ, L., Modelování rozhodovacího procesu ve znalecké činnosti oboru- ekonomika stavební činnosti, sborník, příspěvek na konferenci sborník II. Konference znalců odboru Stavebnictví, s mezinárodní účastí, ISBN 80-227-1910-2, Piešťany, 2003
 3. MARKOVÁ, L., Ceny stavebních prací a výrobní náklady, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 80-227-1929-3, Bratislava, 2003
 4. MARKOVÁ, L., Promítání výrobních nákladů do cen stavebních prací, příspěvek na konferenci sborník mezinárodní konference Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU, ISBN 80-214-2346-3, Brno, 2003
 5. MARKOVÁ, L., Znalecký posudek v trestní věci pro podezření trestního činu podvodu při rekonstrukci, pro Policii ČR, Krajský úřad vyšetřování v Brně, , Brno, 2003

2002

 1. MARKOVÁ, L., Znalecký posudek v trestní věci dodávky stavebních prací pro Policii ČR, Krajský úřad vyšetřování v Brně, , Brno, 2002
 2. MARKOVÁ, L., Řízení výrobních nákladů ve stavebním podniku, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia, ISBN 80-227-1737-1, STU Bratislava, Bratislava, 2002
 3. MARKOVÁ, L., Podrobný rozpočet pro projekt: Rozvoj turistiky a cykloturistiky v mikroregionu Domašovsko, část projektové dokumentace pro získání dotace finančních prostředků z programu SAPARD, , Brno, 2002
 4. MARKOVÁ, L., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v oblasti ekonomiky a řízení investic ve výstavbě, , 2002
 5. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v oblasti ekonomiky a řízení investic, příspěvek na konferenci Sborník IV. Konference s mezinárodní účastí k problematice přípravy pracovníků ve veřejné správě, ISBN 80-244-0550-4, Olomouc, 2002
 6. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodního pracovního semináře, ISBN 80-86596-09-5, Sdružení Evida Plzeň, Plzeň, 2002
 7. MARKOVÁ, L., Základy ekonomiky stavebního podniku, , ISBN 80-214-2179-7, VUT Brno, Brno, 2002
 8. MARKOVÁ, L., Costing and Pricing in Civil Engineering, kapitola v , ISBN 80-214-2152-5, VUT Brno, Brno, 2002

2001

 1. TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v oblasti ekonomiky a řízení investic ve výstavbě, příspěvek na konferenci Vzdělávání a reforma veřejné správy, ISBN 80-210-2648-7, Masarykova univerzita, Brno, Masarykova univerzita, Brno, 2001
 2. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Znalecký posudek o ceně dodávky stavebních prací na stavbu bytových jednotek v obci Bílovice nad Svitavou - kontrola účetních a kalkulačních dokladů, výzkumná zpráva projektu , 2001
 3. MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., TUHOVČÁK, L., Znalecký posudek posudek o ceně projektové dokumentace a projektových prací vodohospodářských děl, výzkumná zpráva projektu , 2001

2000

 1. MARKOVÁ, L., Náklady, ceny, hodnota stavebního díla v současných podmínkách znalectví oboru stavebnictví - ekonomika stavební činnosti, , 2000

1999

 1. MARKOVÁ, L., Kolizní situace ve výstavbě a jejich znalecké posuzování z ekonomického hlediska, příspěvek na konferenci XI.Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1441-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.Brno, Brno, 1999
 2. MARKOVÁ, L., Kolizní situace ve výstavbě a jejich znalecké posuzování z ekonomického hlediska, příspěvek na konferenci XI.Mezinárodní vědecká konference, ISBN 80-214-1441-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.Brno, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný