English

doc. Ing. Ivan Moudrý, CSc. – seznam publikací

2008

 1. KUNHARTOVÁ, S.; MOUDRÝ, I., Možnost využití vegetačních střech pro nízkoenergetické domy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Nakladatelství MISE, s.r.o., Ostrava, 2008
 2. KUNHARTOVÁ, S.; MOUDRÝ, I., Nízkoenergetické domy a vegetační střechy bez použití zeminy, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonstrukce 2008. Téma: Budovy industriálních sídel, architektura, industriální plochy a rekonstrukce, energetika a tepelná technika budov, metan, poddolování., ISBN 978-80-248-1886-3, Vysoká školá báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2008
 3. KUNHARTOVÁ, S.; MOUDRÝ, I., Využití vegetačních střech bez použití zeminy pro nízkoenergetické domy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Budovy a prostredie 2008 - Trvalo udržateľná výstavba, ISBN 978-80-227-2981-9, STU - Vydavateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, SK, 2008

2007

 1. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Application MW radiation to following movement dampness in building material, příspěvek na konferenci CD- Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-057-1, Milpress Science Publishers, South Afrikca, Cap town, 2007
 2. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Vlhkostní parametry nově vyvíjených materiálů, příspěvek na konferenci Zastřešení budov 2007, ISBN 978-80-214-3414-1, VUT FAST, Brno, 2007
 3. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování a měření vlhkosti v porézních hmotách, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media , Materiály pro stavbu, Praha, 2007
 4. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Měření vlhkosti ve stavebních hmotách 3. kapitola, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, VEGA, Hradec Králové, 2007
 5. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování transportu vlhkosti elektromagnetickou mikrovlnnou metodou, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2007
 6. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Měření vlhkosti ve stavebních hmotách - 2. kapitola, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, VEGA, Hradec Králové, 2007

2006

 1. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Detekce transportu vlhkosti nedestruktivní metodou, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2006
 2. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Měření vlhkosti ve stavebních hmotách pomocí mikrovln - 1. kapitola, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, VEGA, Hradec Králové, 2006
 3. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Experimentální sledování transportu vlhkosti ve hmotám staveních konstrukcí, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-8073-677-4, TU Stavebná fakulta Košice, SK Košice, 2006
 4. ŠKRAMLÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; MOUDRÝ, I., Aplikace metodiky ke sledování transportu vlhkosti MW metodou, příspěvek na konferenci Non Destructive Testing 2006 sborník, ISBN 80-7204-487-7, VUT FAST v Brně, VUT FAST v Brně ústav fyziky Workshop 2006, 2006
 5. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J., Využití MW záření ke sledování transportu vlhkosti v materiálech z druhotných surovin, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-7204-487-7, VUT FAST ústav Fyziky, VUT FAST Workshop NDT 2006 , 2006
 6. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Aplikace MW záření ke sledování pohybu vlhkosti ve stavebních hmotách, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonstrukce 2006 sborník, ISBN 80-248-1157-X, Technická univerzita Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava Poruchy a rekonstrukce 2006 , 2006
 7. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Proudění vody v inertních stavebních materiálech, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01866-4, WTA CZ, WTA Praha , 2006
 8. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J., Využití elmg. MW záření pro stanovení vlhkostních parametrů materiálů z druhotných surovin, výzkumná zpráva projektu FAST, FAST, Brno FAST ÚPST, 2006
 9. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Aplikace elmg. MW záření ke sledování transportu vlhkosti, příspěvek na konferenci vědecká konference Lednice, ISBN 80-214-3237-3, FAST, Lednice 2006, 2006
 10. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Experimentální sledování transportu vlhkosti ve stavebních hmotách, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2006 sborník příspěvků, ISBN 80-214-3146-6, FA VUT v Brně, FA VUT Brno, 2006
 11. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování transportu vlhkosti ve stavebních hmotách, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST, VUT FAST v Brně, 2006
 12. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování pohybu vlhkosti v porézních hmotách, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, Vega s.r.o. Hradec Králové, Hradec Králové, 2006
 13. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování transportu vlhkosti mikrovlnnou metodou, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, Vega, Stavebnictví a interier, Hradec Králové, 2006
 14. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J., Sledování vlhkosti v porézních hmotách - Mathanova metoda, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-03-3, VOŠ Volyně, Volyně 2006, 2006
 15. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování transportu vlhkosti ve stavebních materiálech, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály..., ISBN 80-214-3125-3, VUT FAST, VUT FAST, 2006
 16. SEDLÁKOVÁ, M.; MOUDRÝ, I., Zhodnocení současných poznatků v oblasti ochrany proti graffiti, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, 2006
 17. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání, , ISBN 80-7366-073-3, ERA group . s.r.o., Brno, 2006

2005

 1. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Sledování šíření vlhkosti MW metodou, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce, ISBN 80-02-01768-4, WTA CZ, Brno, 2005
 2. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Analýza šíření vlhkosti MW metodou, výzkumná zpráva projektu VUT FAST, VUT FAST, VUT FAST v Brně , 2005
 3. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Závislost polarizace MW na anizotropii dřeva, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-02-5, Volyně, 2005
 4. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Komíny jako součást stavby, příspěvek na konferenci 3. Mezinárodní konference zastřešení budov 2005, ISBN 80-214-2855-4, VUT FAST, Brno , 2005

2004

 1. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 2. MOUDRÝ, I.; ŠKRAMLIK, J., Poslání vzdělávacích soustav, , VUT, VUT FAST v Brně , 2004
 3. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Ochrana stavby před biolo. znehodnocením, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní konference "Zastřešení budov", ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 4. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Die Dachhaut mit der Vegetation Eko Orsil Agro, příspěvek na konferenci Zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, VUT FAST, VUT FAST v Brně , 2004
 5. NOVOTNÝ, M. a kol., Analýza působení mikrovlnného záření na stavební materiály, výzkumná zpráva projektu GAČR, GAČR, VUT Brno, 2004

2003

 1. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Projekt podpory studia, , VUT v Brně, Brno, 2003
 2. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Vegetační EKO střecha Orsil Agro Technologie nového tisíceletí, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2394-3, VUT v Brně, Brno, 2003
 3. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I., Zelené střechy, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2328-5, VUT v Brně, FAST Brno, 2003
 4. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-56-X, ERA group . s.r.o., Brno, 2003

2002

 1. MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M., Ochrana staveb před biologickými činitely., , Praha, 2002
 2. NOVOTNÝ, M.; MOUDRÝ, I., Ochrana stavby před biologickými činiteli, příspěvek na konferenci Sborník 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002, ISBN 80-02-01502-9, WTA CZ, Praha, 2002
 3. BALÍKOVÁ, J., BADALOVÁ, M. a kol., RECYKLACE MINERÁLNÍCH VLÁKEN Z ODPADŮ, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 4. MATĚJKA, L., MOUDRÝ, I., Uplatnění recyklovaných materiálů z odpadních surovin ve stavebních konstrukcích, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 5. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Možnosti vysoušení stavebních materiálů a konstrukcí mikrovlnným zářením, příspěvek na konferenci Sborník VII. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťoupri príležitosti 25. výročia založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technické university v Košicích, Košice, 2002
 6. NOVOTNÝ, M.; MOUDRÝ, I., Možnosti vysoušení stavebních materiálů a konstrukcí MW zářením, příspěvek na konferenci Zborník XII. vedecké konferenie s medzinárodnou účasťou Stavebnej fakulty TU Košice, ISBN 80-7099-813-X, TU Košice, Košice, 2002

2001

 1. BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., MOUDRÝ, I., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT IIVývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací, výzkumná zpráva projektu k, k, VUT FAST BRNO, 2001
 2. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , 2001
 3. MOUDRÝ, I., BADALOVÁ, M., BERKA, P., BALÍKOVÁ, J., DONAŤÁKOVÁ, D., VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT II Vývoj a použitelnost stavebních systémů. Část 3 Měření vlhkosti mikrovlnnou metodou a analýza opětovného využití minerálních vláken z tepelných izolací, výzkumná zpráva projektu , 2001
 4. BADALOVÁ, M., MOUDRÝ, I., Graffiti - fenomén dneška, článek v Interiér stavby, ISSN 1213-2055, 2001
 5. MOUDRÝ, I., Provětrávané fasády, článek v , 2001
 6. MOUDRÝ, I., Kotvení fasád, článek v , 2001
 7. MOUDRÝ, I., Stersil systémy suchých podlah, článek v , 2001
 8. MOUDRÝ, I., Tepelné ztráty při rozvodu tepla, článek v , 2001
 9. MOUDRÝ, I., Technické izolace, článek v , 2001
 10. MOUDRÝ, I., Fasády, článek v , 2001

2000

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Využití minerální vlny při rekonstrukci staveb, příspěvek na konferenci Sborník z 22. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2000, ISBN 80-02-01383-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2000

1999

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Suchý podlahový systém Orcet, příspěvek na konferenci Sborník z XI. Mezinárodní vědecké konference VUT FASt v Brně, ISBN 80-214-1436-7, Brno, Brno, 1999
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Suchý podlahový systém orcet, příspěvek na konferenci Zborník z medzinárodnej konferencie, ISBN 80-227-1215-9, STU Bratislava, Bratislava, 1999

1998

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Úpravy nášlapných vrstev na suchém podlahovém systému Orcet, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 22. vedeckej konferencie ústavov a katedier PS zo SR a ČR, ISBN 80-7099-369-3, TU v Košicích, Košice, 1998
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Použití suchých podlah Orcet v oblastech postižených záplavami, příspěvek na konferenci Zborník prác z konferencie s medzinárodno účasťou Voda a vlhkosť v pozemných stavbách, ISBN 80-7099-325-1, Ferrost a.s. Košice, Košice, 1998

1997

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb, příspěvek na konferenci Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií Tu v Košicích, ISBN 80-7099-310-3, TU Košice, Košice, 1997
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Montované podlahy. systém suchých podlah Orcet, příspěvek na konferenci Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií TU v Košiciach, ISBN 80-7099-310-3, TU Košice, Košice, 1997
 3. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., Použití mikrovln pro stanovení vlhkosti stavební keramiky při výrobě, příspěvek na konferenci Zborník VI. vedecké konferencie Tu v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, Tu v Košicích, Košice, 1997
 4. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., Systém suchých plovoucích podlah Orcet, příspěvek na konferenci Zborník VI. vedecké konferencie TU v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, Tu Košice, Košice, 1997
 5. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb, příspěvek na konferenci Sborník VI. vedecke konferencie TU v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, TU v Košicích, Košice, 1997
 6. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., MELECKÁ, P., The system of the floating floor, příspěvek na konferenci Workshop 97, ČVUT v P raze, Praha, 1997

1996

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Provádění podlahových konstrukcí suchou technologií, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, 1996
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Přednosti výstavby suchou technologií, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 1996
 3. NOVOTNÝ, M., Vady panelových staveb, příspěvek na konferenci Odborný seminář Stavba Ostrava 96, Agentura 7 s.r.o , Ostrava, 1996
 4. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., Systémy suchých podlah, příspěvek na konferenci Odborný seminář mezinárodního stavebního veletrhu v Brně 96, BVV, Brno, 1996
 5. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Using MW for building materials moisture determination, příspěvek na konferenci Workshop 96, ČVUT v Praze, Praha, 1996

1995

 1. NOVOTNÝ, M., Měření vlhkosti stavebních látek a zjišťování stavu dřevěných konstrukcí pomocí mikrovln, příspěvek na konferenci Drevo v stavebných konštruciách, STU Bratislava, Bratislava, 1995
 2. NOVOTNÝ, M., Systémy suchých podlah, příspěvek na konferenci Obdorný seminář Stavba Ostrava, Ostrava, Ostrava, 1995

1994

 1. NOVOTNÝ, M., Using microwaves for building materials moisture determination, příspěvek na konferenci Workshop 95, ČVUT Praha, Praha, 1994
 2. NOVOTNÝ, M., Mikrovlnná metoda měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie 19. Vedecká konferencia katedier konštrukcií pozemných stavieb univerzít a vysokých škol, ES STU Bratislava, Bratislava, 1994
 3. MOUDRÝ, I., NOVOTNÝ, M., Šetření energie pomocí tepelné izolace, příspěvek na konferenci Zborník vědecké konferencie TU Košice, TU Košice, Košice, 1994

1993

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Nedestruktivní měření vlhkosti písku, příspěvek na konferenci Zborník vedeckej konferencie VVČ na katedrách stavebných fakúlt v Českej a Slovenskej republike, Bratislava, Bratislava, 1993

1992

 1. NOVOTNÝ, M., Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Zborník V. vedecké konferencie stavebnej fakulty TU Košice, I. sekcia, Stavebná fakulta TU Košice, Košice, 1992
 2. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Sborník vědecké konference VA Brno 92, VA Brno, Brno, 1992

1989

 1. NOVOTNÝ, M., Měření vlhkosti stavebních látek, příspěvek na konferenci Rozvoj výpočtových metód a aplikácia výsledkov výskumu pri navrhovaní stavebných konštrukcií, sekcia II, ČSVTS, Košice, 1989
 2. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití MW záření ve stavební praxi, příspěvek na konferenci Sborník X. vědecké konference VUT Brno, VUT Brno, Brno, 1989

1988

 1. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití mikrovlnného záření při rekonstrukci stavebních objektů, příspěvek na konferenci Problemy modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych, Politechnika Poznańska, Poznaň, 1988

1987

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., BOŽEK, V., Perspektivní možnosti využití mikrovlnného záření ve stavební praxi, článek v Stavební aktuality, ISSN 0323-2107, 1987
 2. NOVOTNÝ, M., Možnosti využití mikrovlnného záření ve stvební praxi, příspěvek na konferenci Miteko 87, Československá vědeckotechnická společnost, Vysoké Tatry, 1987

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný