English

doc. Ing. Milan Vlček, CSc. – seznam publikací

2016

 1. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Evaluation of the Dependence of the Parameters of Internal Environment of Wooden Truss on the Orientation of the Building, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Influence of orientation of building on indoor conditions in historical roof truss, článek v Trans Tech Publications, ISSN 2234-9901, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 2/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
 4. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; KŘÍŽ, P., VPLYV ORIENTÁCIE BUDOVY NA VNÚTORNÉ PODMIENKY V KROVE (ČASŤ 1/2), příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016

2015

 1. SIBILLA, L.; KŘÍŽ, P.; VLČEK, M., POŠKODENIA HISTORICKÝCH KROVOV A ICH PODMIENKY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. SIBILLA, L.; VLČEK, M.; STRUHALA, K.; KŘÍŽ, P., Analysis of Damage to the Historic Roof Truss in Terms of Internal Environment, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2009

 1. KALOUSEK, L.; VLČEK, M., Basic Aspects of Reconstructions of Flat Roofs Used on Panel Buildings, článek v Czasopismo techniczne - Budownictwo, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo PK, Cracow, Poland, 2009
 2. VLČEK, M., Qvantitative evaluation of unrelated diversifikation of enterprise activities, , 2009
 3. VLČEK, M., Opravy rodinného domu, , ISBN 978-80-247-1950-4, GRADA, a.s. Praha, Praha, 2009
 4. VLČEK, M., Rekonstrukce zimního stadionu na víceúčelové zařízení ve Světlé nad Sázavou, , Grada, a.s. Praha, PRAHA, 2009

2008

 1. VLČEK, M., Chyby při provádění sanací vlhkosti, článek v , Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči opamátky, 2008
 2. KALOUSEK, L.; VLČEK, M., Basic Aspects of Reconstructions of Flat Roofs Used on Panel Buildings, příspěvek na konferenci ENERGODOM 2008, ISBN 83-86161-05-1, Cracow University of Technology, Cracow, Poland, 2008
 3. VLČEK, M., Chyby při provádění sanací vlhkosti, příspěvek na konferenci 30. konference sanace a rekonstrukce staveb 2008, ČVUT Praha, Brno, 2008

2007

 1. VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Design regulation for barrierless buildings, příspěvek na konferenci 9.International Conference Modern Building Materials, structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, TU Vilnius, Litva, 2007
 2. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Daylight quide system in school building, příspěvek na konferenci 9. International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, TU Vilnius, Litva, 2007
 3. VLČEK, M.; NOVOTNÝ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Design Regulation for Barrierless Buildings, příspěvek na konferenci Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007, ISBN 978-9955-28-131-3, Technika, Vilnius Gediminas Technical University, Litva, 2007
 4. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Daylight guide system in school building, příspěvek na konferenci Book of Abstracts + CD version of the 9th International conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania 2007, ISBN 978-9955-28-131-3, Technika, Vilnius Gediminas Technical University, Litva, 2007
 5. VLČEK, M., P01 - Specializovaný projekt I, , 2007
 6. VLČEK, M., Posouzení průzkumu a návrhu sanace vlhkosti dle hodnotící zprávy HB/2007/004 o provedení stavebně technického posouzení objektu "Zámek v Přibyslavi" z hlediska vlhkosti a vlhkostních projektů a možné návrhy a postupy řešení, , 2007
 7. VLČEK, M., P01 - Projekt, , 2007
 8. VLČEK, M., Sportovně relaxační centrum v Oslavanech, , Oslavany, 2007

2006

 1. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XXVI. díl (25.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2006
 2. MACEKOVÁ, V.; VLČEK, M., Zakládání staveb (2. doplněné vydání), , 2006
 3. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Rekonstrukce a sanace staveb v Litvě, příspěvek na konferenci 28.konference sanace a rekonstrukce staveb 2006, Česká stavební společnost, Praha, 2006
 4. VLČEK, M., Střechy od projektu k realizaci IV. díl (3. aktualizace), , 2006
 5. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Low-e glazings and their influence on energy balance in buildings, článek v Czasopismo techniczne - Budownictwo, ISSN 0011-4561, The Technical University of Cracow, Cracow, 2006
 6. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Material voc emission and indoor air quality (Šenitková I., Bučakova M.), , CRAKOW UNIVERSITY, 2006
 7. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Vertical ground temperature distribution on various levels (Staniec M., Novak H.), , CRAKOW UNIVERSITY, 2006
 8. VLČEK, M., Velkomoravské stavby a jejich hypotetické rekonstrukce, příspěvek na konferenci 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, ISBN 80-214-3237-3, Lednice, 2006
 9. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Sanace vlhkosti podlahovými dutinami, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, Mise, Ostrava, 2006
 10. VLČEK, M.; BENEŠ, P., Poruchy a rekonstrukce. Modul 2.3., , 2006
 11. VLČEK, M., Odborné posouzení zavlhání východní stěny domu Svatá Kateřina č. 26, Šebrov. Investor Ing. Jan Branda, MuDr. Zdeněk Račic., , 2006
 12. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu XXV.díl, (24.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2006
 13. VLČEK, M., V zajetí rychlosti, článek v TIPRO OLDTIMER, ISSN 1210-9754, 2006
 14. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Šestiválcový Indian - motocykl snů, článek v TIPRO OLDTIMER, ISSN 1210-9754, 2006
 15. VLČEK, M., Technologie provádění kleneb, příspěvek na konferenci 5. specializovaná konference stavebně historického průzkumu "KLENBY",, NPÚ Brno, Louka u Znojma , 2006
 16. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Pravidla sanace vlhkosti vzduchovými dutinami, příspěvek na konferenci Sanace Budov 2006, Stavokonsult, Hradec Králové, 2006
 17. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Pravidla sanace vlhkosti vzduchovými dutinami, příspěvek na konferenci Sanace zděných objektů - Hradec Králové, STAVOKONZULT, Ústí nad Labem, 2006
 18. VLČEK, M., Vývoj památkové ochrany historických staveb v České republice, , Vilnius, Litva, 2006
 19. VLČEK, M., Vývoj památkové ochrany historických staveb v České republice, , Vilnius, Litva, 2006
 20. VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J.; MACALÍK, M., Electrochromic glazings for window applications, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, Trans Tech Publications, Zuerich, 2006
 21. VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., MACALÍK, M., Electrochromic Glazings For Window Applications, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, 2006
 22. VLČEK, M., Střechy od projektu k realizaci III. díl (2.aktualizace), , 2006
 23. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XXIV. díl, (23. aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2006
 24. KALOUSEK, L.; VLČEK, M., Constructional and Architectural Analysis of Great Moravian Masonry Buildings, příspěvek na konferenci Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006, ISBN 3-902463-05-8, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2006
 25. VLČEK, M., Vady a poruchy způsobené vlhkostí, , Ústav soudního inženýrství VUT Brno, Brno, 2006
 26. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Vzduchoizolační systémy, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, 2006
 27. VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Sanace vlhkosti podlahovými dutinami, článek v Interiér stavby, ISSN 1213-2055, 2006
 28. VLČEK, M., Průzkum vlhkosti na přístavbě učebnové části tělovýchovy a stravování v ZŠ, , 2006
 29. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu XXIII.díl, (22.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2006
 30. BÁRTA,J.; KLEČKA, T.; KNITL, M; KOLÍSKO, J.; SOKOL, V.; ŠTROUF,R.;VANĚREK J.; VLČEK M., Sanace vlhkého zdiva II., kapitola v , ISBN 80-02-01802-8, Česká stavební společnost a WTA CZ, 2006
 31. VLČEK, M.; BENEŠ, P., Navrhování bezbariérových staveb. Modul 1.6, , FAST, Brno, 2006
 32. VLČEK, M., Archivní průzkum znojemské rotundy, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Znojmo, Znojmo, 2006
 33. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání, , ISBN 80-7366-073-3, ERA group . s.r.o., Brno, 2006
 34. VLČEK, M., Projektování bezbariérových staveb, , FAST, Brno, 2006

2005

 1. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., Electrochromic glazings for window applications, příspěvek na konferenci Mechatronic Systems and Materials, ISBN 9986-05-900-3, VGTU Press Technika , Vlinius, Litva, 2005
 2. VLČEK, M., Vyřeší nám energetickou hospodárnost budov jen vydávání předpisů?, příspěvek na konferenci , 2005
 3. Vondrák J., Sedlaříková M., Vlček M., Mohelníková J., Electrochromic Glazings for Window Applications, příspěvek na konferenci Mechatronics Systems and Materials, ISBN 9986-05-900-3, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Litva, 2005
 4. VLČEK, M., Střechy od projektu k realizaci, II. díl, , 2005
 5. VLČEK, M., Kurz vzdělávacího cyklu akreditací MŠMT ČR pro sanace vlhkých staveb, , 2005
 6. VLČEK, M., Kurz vzdělávacího cyklu akreditací MŠMT ČR pro sanace vlhkých staveb, , WTA CZ, VUT, FAST Brno, ČVUT Kloknerův ústav, 2005
 7. VLČEK, M., Střechy od projektu k realizaci, I.díl, , 2005
 8. VLČEK, M., Poruchy a rekonstrukce staveb II., , ISBN 80-7366-013-X, ERA, Brno, 2005
 9. VLČEK, M., Hydroizolace spodních staveb, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 10. Mohelníková J. Vondrák J. Sedlaříková M., ELEKTROCHROMIC GLAZINGS FOR WINDOW APPLICATIONS, příspěvek na konferenci International Conference Mechatronics Systems and Materials, 2005

2004

 1. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Influence of Window Glazing on the Indoor Climate in Buildings, příspěvek na konferenci Selected Papers of the 8th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS STRUCTURES AND TECHNIQUES, ISBN 9986-05-757-4, VGTU Press Technika, Vilnius, 2004
 2. VLČEK, M., Závady v hydroizolacích staveb - zdroje vlhkosti, příspěvek na konferenci , ČSVTS, WTA-CZ, ČVUT - Kloknerův ústav, Praha, 2004
 3. ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P., STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY, , Brno, 2004
 4. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, XIII. díl (13.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2004
 5. VLČEK, M., Technický stav panelových domů, , Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice a VUT Brno Stavební fakulta, 2004
 6. VLČEK, M., Recenzní posudek tezí disertační práce "Problematika zbytkové vlhkosti ve vysušených stavbách" (doktorand Ivo Tichý), , 2004
 7. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XVIII. díl, (17.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004
 8. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XVII. díl, (16.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004
 9. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, XII. díl (12.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004
 10. VLČEK, M., Kurz vzdělávacího cyklu akreditací MŠMT ČR pro sanace vlhkých staveb, , WTA CZ, VUT, FAST Brno, ČVUT Kloknerův ústav, 2004
 11. VLČEK, M., Rekonstrukce historických objektů - sanace vlhkosti vzduchovými dutinami, opravy fasád, SGRAFITA., , ZUG, Zürich, Lucern, 2004
 12. VLČEK, M., Ochrana staveb proti zemní vlhkosti, příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, VUT FAST, Brno, 2004
 13. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Influence of Window Glazing on the Indoor Climate in Buildings, příspěvek na konferenci Conference proceedings from 8-th international conference Modern Building Materials and technologies, ISBN 9986-05-722-1, VGTU Press Technika, Vilnius, Litva, 2004
 14. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, Influence of Windows Glazing on the Indole Climate in Buildings, příspěvek na konferenci The 8th International Konference MODERN BUILDING MATERIALS STRUCTURES, Litva, 2004
 15. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XVI. díl, (15.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004
 16. MACEKOVÁ, V.; VLČEK, M., Zakládání staveb, , ISBN 80-86517-83-7, ERA group s.r.o., Brno, 2004
 17. VLČEK, M., Podrobný termovizní průzkum Znojemnské rotundy, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Znojemská rotunda, 2004
 18. VLČEK, M., Návrh sanace základní školy v Bedihošti, , fa STAVEX s.r.o, 2004
 19. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, XII. díl (11.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004
 20. VLČEK, M., Posouzení stavu vlhkosti ve sklepních prostorách rodinného domu manželů Malíkových v Pozořicích, , fa STAVEX s.r.o, 2004
 21. VLČEK, M., Recenzní posudek na článek Ing. Veroniky Jaroškové -"Porovnání vlivů požadavků ČSN 730540-2 na zateplení bytového domu", , TU Ostrava, FAST, Katedra pozemního stavitelství, 2004
 22. VLČEK, M., Recenzní posudek na článek Ing. Veroniky Jaroškové "Porovnání vlivů požadavků ČSN 730540-2 nazateplení bytového domu"., , Vyžádáno TU Ostrava, FAST, katedra pozem.stavitelství, 2004
 23. VLČEK, M., Posouzení architektonicko-urbanistických studií nového náměstí v Oslavanech, , Městský úřad Oslavany, 2004
 24. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XV. díl, (14.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004
 25. VLČEK, M., Recenzní posudek na článek Doc.Ing.Jaroslava Solaře, Ph.D. "Tepelně technické posouzení podlahových dutin", , Vyžádáno TU Ostrava, FAST, katedra pozem.stavitelství, 2004
 26. VLČEK, M., Recenzní posudek na článek Doc.Ing.Jaroslava Solaře,Ph.D. "Tepelně technické posouzení podlahových vzduchových dutin", , TU Ostrava, FAST, 2004
 27. VLČEK, M., Sanace a rekonstrukce staveb 2004, článek v , ISBN 1212-4370, 2004
 28. VLČEK, M., Sanace a rekonstrukce staveb 2004, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2004
 29. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, XI. díl (10.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2004

2003

 1. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XIV. díl, (13.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2003
 2. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, X. díl (9.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, Praha, 2003
 3. VLČEK, M., 27. mezinárodní konference kateder a ústavů pozemních staveb SR a ČR Výuka předmětu "Obnova památek", příspěvek na konferenci , ISBN 80-7099-992-6, TU Košice, Stavebná fakulta, 2003
 4. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XIII. díl, (12.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, Praha, 2003
 5. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, IX.díl (8.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashöfer, Praha, 2003
 6. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XII. díl (11. aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, Praha, 2003
 7. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, VIII. díl (7. aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashofer, Praha, 2003
 8. VLČEK, M., Recenze příspěvků do sborníku mezinárodní konference "Zastřešení budov", 2003, Brno, , 2003
 9. VLČEK, M., Závady z nekvalitních klempířských prací, příspěvek na konferenci Zastřešení budov - mezinárodní konference, ISBN 80-214-2328-5, VUT FAST, ÚPST, BRNO, 2003
 10. ŠKRAMLIK, J. a kol., Stavby zděné vícepodlažní, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer, Praha, 2003
 11. VLČEK, M., Recenze článku na příspěvky do sborníku na 5. odbornou konferenci doktorského studia 2002, Brno, , 2003
 12. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, XI. díl (10. aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashöfer, Praha, 2003
 13. VLČEK, M., Sanace stavieb a pamiatková starostlivosť Rekonstrukce akvaduktu v Lednickém zámku, příspěvek na konferenci , ISBN 80-232-0212-X, 2003
 14. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Problematika výměny oken při sanacích z pohledu stavební akustiky, příspěvek na konferenci Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť, ISBN 80-232-0212-X, Dom Techniky ZS VTS, Košice, 2003
 15. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, Problematika výměny oken při sanacích z pohledu stavební akustiky, příspěvek na konferenci Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť, ISBN 80-232-0212-X, Tech.univerzita, Staveb.fakulta v Košicích+Slov.komora autor.inženýrů + Slovenská VTS, Košice, 2003
 16. VLČEK, M., Rekonstrukce akvaduktu v Lednickém zámku, příspěvek na konferenci Sanace stavieb a pamiatková starostlivosť, ISBN 80-232-0212-X, Tech.univerzita, Staveb.fakulta v Košicích+Slov.komora autor.inženýrů + Slovenská VTS, Košice, 2003
 17. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Problematika výměny oken při sanacích z pohledu stavební akustiky, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodní konference Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť, Košice 2002, ISBN 80-232-0212-X, Košice, 2003
 18. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-56-X, ERA group . s.r.o., Brno, 2003
 19. ŠKRAMLIK, J. a kol., Budovy s kostrou dřevěnou, , ISBN 80-86229-20-3, spol. Verlag Dashofer, Praha, 2003
 20. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, VII. díl (6.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, Verlag dashöfer, Praha, 2003
 21. VLČEK, M., Recenze příspěvků do sborníku konference doktorandů "Mezinárodní doktorská konference", 2003, , 2003
 22. VLČEK, M., Vplyvy konštrukcie a parametrov plášťa na tepelnú stabilitu podkrovných priestorov v letnom období, , 2003
 23. VLČEK, M., Poruchy a rekonstrukce staveb, kapitola v , ISBN 80-86517-56-X, ERA Brno, Brno, 2003

2002

 1. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Fyzikální a konstrukční problémy při výměně oken při sanacích, příspěvek na konferenci Sborník z 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002, ISBN 80-02-01502-9, Praha, 2002
 2. VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, Fyzikální a konstrukční problémy při výměně oken při sanacích, příspěvek na konferenci , 2002
 3. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, X. díl (9. aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2002
 4. VLČEK, M., Důsledky nekvalitních klepířských prací, příspěvek na konferenci , 2002
 5. VLČEK, M., Oponentní posudek k doktorské disertační práci Ing.arch. Blaženy Hubáčkové na téma "Problematika konstrukcí a materiálů v architektuře funkcionalismu, , 2002
 6. VLČEK, M., Kurz vzdělávacího cyklu akreditací MSMT ČR pro sanace vlhkých staveb, , 2002
 7. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, VI.díl (5.aktualizace), , 2002
 8. VLČEK, M., Praktická příručka IX.díl (8.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2002
 9. VLČEK, M., Střešní konstrukce od a do Z, V.díl (4.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, 2002
 10. VLČEK, M., Konstrukční detail přechodu fasády na terén, příspěvek na konferenci , 2002
 11. VLČEK, M., Střešní konstrukce od a do Z, IV.díl (3.aktualizace), , VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2002
 12. VLČEK, M., Kurz vzdělávacího cyklu akreditací MŠMT ČR pro sanace vlhkých staveb, , 2002
 13. VLČEK, M., Problémy akvaduktu v areálu zámku Lednice (PROBLEMS OF AQUEDUCT ON THE LEDNICE CHATEAU GROUNS), příspěvek na konferenci , ISBN 80-85032-90-2, Státní památkový ústav v Brně, 2002
 14. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, III. díl, (2.aktualizace), , ISBN 80-86229-28-9, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2002
 15. VLČEK, M., Synergia technických zariadení pri eliminácii vlhkosti konštrukcií u historických budov, , 2002
 16. VLČEK, M., Několik postřehů ze Švýcarska, článek v , 2002
 17. VLČEK, M., Praktická příručka požadavků na výstavbu, VIII.díl(7.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2002
 18. VLČEK, M., Praktická příručka požadavků na výstavbu, VII.díl (6.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2002

2001

 1. JURÁKOVÁ, T., VLČEK, M., Proudění vzduchu ve svislé otevřené vzduchové mezeře používané při sanacích staveb, příspěvek na konferenci , 2001
 2. VLČEK, M., Zásady sanace podlah vzduchovými dutinami, příspěvek na konferenci , 2001
 3. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, II.díl (1.aktualizace), , 2001
 4. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , 2001
 5. JURÁKOVÁ, T., VLČEK, M., Proudění vzduchu ve svislé otevřené vzduchové mezeře používané při sanacích staveb, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2001, ISBN 80-02-01433-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2001
 6. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, V. díl (4.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2001
 7. VLČEK, M., Recenze článku ve sborníku 25. mezinárodní vědecké konference´ústavů a kateder pozemního stavitelství stavebních fakult České a slovenské republiky, , 2001
 8. VLČEK, M., Co vypovídá znojemská rotunda, příspěvek na konferenci , 2001
 9. VLČEK, M., Střešní konstrukce od A do Z, I. díl, , ISBN 80-86229-28-9, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2001
 10. VLČEK, M., Závady v detailech přechodu fasády na terén a jejich náprava, článek v , 2001
 11. VLČEK, M., Byl jednou motocykl Indian, článek v TIPRO OLDTIMER, ISSN 1210-9754, 2001
 12. VLČEK, M., Diagnostika vlhkých staveb, spec. publikace, ISBN 80-02-01366-2, Česká stavební společnost Praha - WTA - CZ, červen 2000, Praha, 2001
 13. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, III. díl (2.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2001
 14. VLČEK, M., Vady a poruchy při provádění sanací vlhkosti staveb., , 2001
 15. VLČEK, M., Vady a poruchy při provádění sanací vlhkosti staveb., , 2001
 16. VLČEK, M., Posouzení architektonických studií stavby VUT Brno-integrovaný objekt Fakulty podnikatelské a Fakulty elektrotechnické a informatiky Pod Palackého vrchem, , 2001
 17. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, VI. díl (5.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, VERLAG DASHÖFER, s.r.o, 2001
 18. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, IV. díl (3.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2001

2000

 1. VLČEK, M., Závady v přechodovém detailu obvodového pláště a terénu.Nedostatky v projektovém řešení a výstavbě budov., příspěvek na konferenci Neuveden, Bratislava, Bratislava, 2000
 2. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, I. díl, , ISBN 80-86229-20-3, 2000
 3. VLČEK, M., Zateplování budov, spec. publikace, ISBN 80-7204-164-9, CERM Brno 2000, Brno, 2000
 4. ŠKRAMLIK, J. a kol., Obecné zásady pro navrhování staveb, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashofer, Praha, 2000
 5. ŠKRAMLIK, J. a kol., Svislé nosné konstrukce pozemních staveb, , ISBN 80-86229-20-3, Verlag Dashofer, Praha, 2000
 6. VLČEK, M., Posudek provedených oprav fasádních prací na synagoze v Golčovém Jeníkově, , 2000
 7. VLČEK, M., Závady v detailech ukončení svislé hydroizolace. Sanace a rekonstrukce staveb ., příspěvek na konferenci Neuveden, Česká stavební společnost Praha - WTA - CZ, ČKAI, ČVUT Praha, Praha, 2000
 8. VLČEK, M., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, II. díl (1.aktualizace), , ISBN 80-86229-20-3, 2000
 9. VLČEK, M., Sanace vlhkých staveb, , 2000
 10. VLČEK, M., Sanace vlhkého zdiva, , 2000
 11. VLČEK, M., Zateplování staveb, , 2000

1999

 1. VLČEK, M., Recenzní posudek připravované ČSN 73 0610 - Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva., , 1999
 2. VLČEK, M., Využití vzduchoizolačních systémů pro vysušování zdiva, příspěvek na konferenci , 1999
 3. VLČEK, M., Rekonstruktionsarbeiten bei Denkmalpflegonobjekten., , 1999
 4. VLČEK, M., Recenze příspěvku na XI. mezinárodní vědeckou konferenci (6), , 1999
 5. VLČEK, M., Recenze příspěvku na XI. mezinárodní vědeckou konferenci (5), , 1999
 6. VLČEK, M., Recenze příspěvku na XI. mezinárodní vědeckou konferenci (4), , 1999
 7. VLČEK, M., Recenze příspěvku na XI. mezinárodní vědeckou konferenci (3), , 1999
 8. VLČEK, M., Stavebně technický průzkum a návrh sanace vlhkosti kulturního střediska Sýpka v Medlánkách., , 1999
 9. VLČEK, M., Stavebně technický průzkum a návrh sanace vlhkosti kulturního střediska Sýpka v Medlánkách., , 1999
 10. VLČEK, M., Hydrofyzikální expozice budov, příspěvek na konferenci IZOLACE 99 - sanace vlhkého zdiva Praha, Pořadatel Kutnar - centrum stavebních izolací Praha, Praha, 1999
 11. VLČEK, M., Rekonstrukce objektů v Lednicko-Valtickém areálu, příspěvek na konferenci , 1999
 12. VLČEK, M., Ochrana staveb proti přechodnému hydrostatickému tlaku podpovrchové vody, příspěvek na konferenci , 1999
 13. VLČEK, M., Rekonstrukce oken v památkových objektech, příspěvek na konferenci , 1999
 14. VLČEK, M., WTA - vědecko technická společnost pro sanace staveb a péče o památky, příspěvek na konferenci , 1999
 15. VLČEK, M., Rekonstrukce oken v památkových objektech., , 1999
 16. VLČEK, M., Recenze příspěvku na XI. mezinárodní vědeckou konferenci (1), , 1999
 17. VLČEK, M., Recenze příspěvku na XI. mezinárodní vědeckou konferenci (2), , 1999

1998

 1. VLČEK, M., Sanace vlhkosti podlahovými dutinami, příspěvek na konferenci , 1998
 2. VLČEK, M., Příčiny vlhnutí stavebních konstrukcí (druhá část), článek v , 1998
 3. VLČEK, M., Principy vlhkostního režimu ve stavebních konstrukcích, článek v , 1998
 4. VLČEK, M., Příčiny vlhnutí stavebních konstrukcí (první část), článek v , 1998
 5. VLČEK, M., Sanace vlhkosti vzduchovými dutinami, příspěvek na konferenci , 1998
 6. VLČEK, M., Posudek na provedené práce sanace vlhkosti a návrh nových opatření, , 1998

1997

 1. VLČEK, M., Poruchy a rekonstrukce v pozemních stavbách II., , 1997
 2. VLČEK, M., Sanace vlhkosti vzduchovými metodami, příspěvek na konferenci , 1997
 3. VLČEK, M., Recenze monografie (doktorské disertační práce) Doc.Ing.Dr.R. Ginevičiuse z Technické university Litva, Stavební fakulta na téma Analiz i formirovanie organizacionnych struktur upravlenija stroitěĺnych predprijatij (Situační analýza a formování organizačních struktur řízení stavebních podniků), , 1997
 4. VLČEK, M., Obnova historických staveb a jejich financování, příspěvek na konferenci , 1997
 5. VLČEK, M., Sanace vlhkosti památkových objektů vzduchoizolačními dutinami, příspěvek na konferenci , 1997
 6. VLČEK, M., Restavracija istoričeskych postrojek i ich financirovanie., příspěvek na konferenci , 1997
 7. VLČEK, M., Projekt rekonstrukce zámku RENDES VOUS (Dianin chrám) ve Valticích., , 1997

1996

 1. VLČEK, M., Znojemská rotunda z pohledu stavebního inženýra, příspěvek na konferenci , 1996
 2. VLČEK, M., Projektování rekonstrukcí., , 1996
 3. VLČEK, M., Aplikovaná matematika pro dřevoobory SOU, , 1996
 4. VLČEK, M., Odborné stanovisko sanace vlhkosti zdi atria Ditrichsteinského paláce, , 1996
 5. VLČEK, M., Posudek návrhu vědeckého projektu - Žádost o grant č. 1/4073/97/6, , 1996

1995

 1. VLČEK, M., Projektování rekonstrukcí a modernizací, , 1995
 2. VLČEK, M., Posudek vlhkosti Klausové synagogy v Praze, , 1995
 3. VLČEK, M., Znalecký posudek ve věci soudní při č.j. 51C 244/94, , 1995
 4. VLČEK, M., Sanace vlhkosti zdi atria Ditrichsteinského paláce v Brně, Zelný Trh 8, , 1995
 5. VLČEK, M., Znalecký posudek pro Ústav soudního inženýrství ve věci 51 C 244/94 spor o úhradu projekčních prací přestavby rod.domku v Žatčanech č. 24 (P.Matějíček versus J. Koudelka)., , 1995
 6. VLČEK, M., Stroitěĺstvo v Českej respublike v 1995g., , 1995
 7. VLČEK, M., Stroitěĺstvo v Českej respublike v 1995g., příspěvek na konferenci , 1995
 8. VLČEK, M., Vzduchotechnická sanační metoda, příspěvek na konferenci , 1995
 9. VLČEK, M., Sanace vlhkosti stavebními dutinami, příspěvek na konferenci , 1995
 10. VLČEK, M., Uplatnění termovize ve stavebnictví, příspěvek na konferenci , 1995

1994

 1. VLČEK, M., Studie centrální knihovny Právnické fakulty v Brně, , 1994
 2. VLČEK, M., Způsob zateplování rodinných domků fi.BAŤA ve Zlíně, , 1994
 3. VLČEK, M., Posouzení stavby kolonády ve Valticích, , 1994
 4. VLČEK, M., Odborné stanovisko k zateplení rodinných domků fi.BAŤA ve Zlíně, , 1994
 5. VLČEK, M., Projekční zásady pro výkresy přestavby, příspěvek na konferenci , 1994
 6. VLČEK, M., Odvlhčení zdiva přízemních prostor Rohanského paláce v Praze (Ministerstvo školství a tělovýchovy) Karmelitská 17, , 1994
 7. VLČEK, M., Sanace vlhkosti zdiva vzduchoizolačními systémy v kombinaci s AEC-PUTZ 3000 v praxi projektanta. Příručka pro projektanty., , 1994
 8. VLČEK, M., Torkretování struskoalkalických směsí., příspěvek na konferenci , 1994
 9. VLČEK, M., Vzduchoizolační sanační systémy, příspěvek na konferenci , 1994
 10. VLČEK, M., Grantová přihláška Ing. Petry Žalmanové., , 1994

1993

 1. VLČEK, M., Sanace vlhkosti vzduchovými mezerami, , 1993
 2. VLČEK, M., Podíl na stavebním výzkumu Znojemské rotundy, příspěvek na konferenci , 1993
 3. VLČEK, M., Vlhkost suterénního zdiva Egypské ambasády v Praze, Italská ul., , 1993
 4. VLČEK, M., Rehabilitace přestavby starých bytových domů., příspěvek na konferenci , 1993
 5. VLČEK, M., Znojemská rotunda Grant VUT č.83/93-F-991, , 1993
 6. VLČEK, M., Projektování rekonstrukcí a modernizací. Učebnice pro Střední průmyslové školy stavební., , 1993
 7. VLČEK, M., Vliv zastřešení nádvoří zámku v Moravském Krumlově, , 1993

1992

 1. VLČEK, M., Znojemská rotunda skrývá svá tajemství., článek v , 1992
 2. VLČEK, M., Recenzní posudek na článek - Je možné uvažovať s rekonštrukciou panelových bytových stavieb typu T-06 B po roku 2000?, , 1992
 3. VLČEK, M., Expertní posudek stavu konstrukce věže zámku v Uherčicích, okr.Znojmo (kulturní památka), , 1992
 4. VLČEK, M., Výzkum tepelné jímavosti podlah termovizí, příspěvek na konferenci , 1992
 5. VLČEK, M., Odstraňování vlhkosti spodní stavby pomocí samotížné cirkulace vzduchu., článek v , 1992
 6. VLČEK, M., Odstraňování vlhkosti spodní stavby pomocí samotížné cikrulace vzduchu, příspěvek na konferenci , 1992
 7. VLČEK, M., Rozbor problematiky "kůlových jamek" Znojemské rotundy, , 1992

1991

 1. VLČEK, M., Recenzní posudek na článek - Súčasné problémy polnohospodárskych objektov vo vzťahu k životnému prostrediu, , 1991
 2. VLČEK, M., Katalog - Zahradní dřevěné panelové domky, , objednatel Jihomoravské lesy Brno, a.s, Brno, 1991
 3. VLČEK, M., Znalecký posudek C279 v arbitrážním sporu o odstranění vad na objektu F6 OS Kohoutovice, U Velké ceny 16, 18, 20., , 1991
 4. VLČEK, M., Problemy paněĺnogo domostroenija v Čechoslovakii v poslerevolucionnych period., příspěvek na konferenci , 1991
 5. VLČEK, M., Grant VUT č. 17-Vývoj konstrukcí prováděných metodou stříkáním a litím v návaznosti na obvodový plášť budov, , 1991
 6. VLČEK, M., Grant VUT č.19 - Nedestruktivní metody měření vlhkosti stavebních látek a konstrukcí, , 1991
 7. VLČEK, M., Oponentní posudek projektu - Výstavba šaten a administrativní budovy Černovická 15, Brno, , 1991
 8. VLČEK, M., Grant FAST - Snižování vlhkosti ve stavebních konstrukcích metodou samotížného proudění vzduchu, , 1991

1990

 1. VLČEK, M., Kouzlo krbů, kamen a průlezných komínů, článek v , 1990
 2. VLČEK, M., Recenzní posudek k písemnému k odborné kandidátské zkoušce aspiranta Ing. L. Weigla na téma Problematika návrhu obvodového pláště pro technologii LIFT FORM v klimatických podmínkách ČSFR, , 1990
 3. VLČEK, M., Konstrukce pozemních staveb - progresivní konstrukce montovaných staveb, úkrytů CO, pohybové bariéry a jaderné stavitelství., , Vydalo Ediční středisko VUT Brno, Brno, 1990
 4. VLČEK, M., Vklad rozbornovo panelnovo stroitělstva v ekonomiku., , 1990
 5. VLČEK, M., Zjišťování tepelné jímavosti podlah pomocí termovize, jako nová posuzovací metoda., příspěvek na konferenci , 1990
 6. VLČEK, M., Vklad razbornogo panělnogo stroitělstva v ekonomiku., příspěvek na konferenci , 1990
 7. VLČEK, M., Novaja strojitělnaja sistěma LIFT FORM., příspěvek na konferenci , 1990
 8. VLČEK, M., Vrstvený obvodový plášť., příspěvek na konferenci , 1990
 9. VLČEK, M., Obvodový plášť pro systém LIFT FORM., článek v , 1990
 10. VLČEK, M., Novaja stroitělnaja sistěma LIFT FORM., , 1990

1989

 1. VLČEK, M., Vývoj obvodového pláště pro systém LIFT-FORM, příspěvek na konferenci , 1989
 2. VLČEK, M., Rozebiratelné styky skeletových a panelových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 1989
 3. VLČEK, M., Budeme stavět od střechy dolů?, článek v , 1989
 4. VLČEK, M., Účast na výstavě prací odborných sekcí a stavebních podniků v rámci X. vědecké konference VUT FAST v Brně. Vlastní expozice-rekonstrukce zámků ve Zdislavicích, Zdounkách a Pačlavicích, -rekonstrukce domu pánů Hausperků z Fanalu, Brno., , 1989
 5. VLČEK, M., Výzkumný úkol SPZV-II-8-5/06-04 Elektrické měřící metody energetických ztrát budov v aplikaci na vývoj obvodového pláště LIFT FORM v klimatických podmínkách ČSFR, výzkumná zpráva projektu , 1989
 6. VLČEK, M., Vývoj obvodového pláště pro systém LIFT FORM., , 1989
 7. VLČEK, M., Vývoj obvodového pláště pro systém LIFT FORM, příspěvek na konferenci , 1989

1988

 1. VLČEK, M., Výtahy pro lodě, článek v , 1988
 2. VLČEK, M., Vývoj obvodového pláště LIFT FORM, SPZV-II-8-5/06-03, výzkumná zpráva projektu , 1988
 3. VLČEK, M., Oponentní posudek kandidátské disertační práce oboru 31-01-9 Teorie a konstrukce pozemních staveb, , 1988
 4. VLČEK, M., LIFT FORM., , 1988
 5. VLČEK, M., Systém spouštěného bednění LIFT FORM., příspěvek na konferenci , 1988
 6. VLČEK, M., Výstava o rozvoji stavebnictví v NDR., článek v , 1988
 7. VLČEK, M., Systém LIFT FORM., příspěvek na konferenci , 1988
 8. VLČEK, M., Rozebíratelné styky panelových konstrukcí., příspěvek na konferenci , 1988
 9. VLČEK, M., Evalustion Systém for Working Reliability of Building Constructions and its Importance in Design Process., příspěvek na konferenci Sborník mezinárodní konference VIII. Internationaler Kongress Industrielles Bauen (IKIB 88) Leipzig, DDR, sešit 13, Leipzig, DDR, 1988

1987

 1. VLČEK, M., Bezbariérové řešení domovů důchodců, příspěvek na konferenci , 1987
 2. VLČEK, M., Výstavba Divadla na provázku v Brně, příspěvek na konferenci , 1987
 3. VLČEK, M., Směry využití termovize ve výstavbě, výzkumu a rekonstrukcích, příspěvek na konferenci , 1987
 4. VLČEK, M., Výzkum tepelné jímavosti podlah termovizí., článek v , 1987
 5. VLČEK, M., Ateliérová tvorba VIII. - obvodové pláště budov, , 1987
 6. VLČEK, M., Výstavba mezinárodní investiční a ekonomické banky v Moskvě., článek v , 1987
 7. VLČEK, M., SPZV II-8-5/06-03 Elektrické měřící metody energetických ztrát budov v aplikaci na vývoj obvodového pláště LIFT FORM, výzkumná zpráva projektu , 1987

1986

 1. VLČEK, M., Tepelná pohoda prostředí, článek v , 1986
 2. VLČEK, M., Oponentní posudek k návrhu revize ČSN 744506, , 1986
 3. VLČEK, M.; FUCIMAN, O., Pohybové bariéry - návod k projektování., , 1986
 4. VLČEK, M., Měření a hodnocení tepelné jímavosti podlah pomocí termovize., příspěvek na konferenci sborník konference Podlahy 86, Vysoké Tatry - Štrbské Pleso, 1986
 5. VLČEK, M., Modernizace stávajícího bytového fondu konstrukce pozemních staveb, urbanistické a fukční řešení přestavby měst. Vývoj bytového domu a modernizace bytového fondu., , 1986
 6. VLČEK, M., Tepelná jímavost z hlediska hloubky průniku tepla do podlahové konstrukce., článek v , 1986
 7. VLČEK, M., Termovizní průzkum vlivu tepelné jímavosti podlah na chodidlo., článek v , 1986
 8. VLČEK, M., Projektování úkrytů CO - návod k projektování, , 1986

1985

 1. VLČEK, M., Způsob ochrany půdy a spodní vody proti znečištění ropnými látkami, článek v , 1985
 2. VLČEK, M., Modernizace stávajícího bytového fondu - legislativa, modernizace, speciální konstrukce a práce, , 1985
 3. VLČEK, M., Studie rekonstrukce a rozšíření divadla REDUTA v Brně, , 1985
 4. VLČEK, M., Podlaha - nejexponovanější stavební konstrukce v domovech důchodců, článek v , 1985

1984

 1. VLČEK, M., Využití termovize pro podrobný technický průzkum stavebních objektů a památek., příspěvek na konferenci , 1984

1983

 1. VLČEK, M., Potřeby podlah ve speciálních objektech občanské výstavby - domovech důchodců, penziony, ústavy sociální péče., příspěvek na konferenci , 1983
 2. VLČEK, M., Problematika podlahových konstrukcí v domovech důchodců., , 1983
 3. VLČEK, M., Vysoušení zdiva. Stanovení vlastností použitých fyzikálních a infúzních metod sanace zavlhlého zdiva., výzkumná zpráva projektu , 1983

1979

 1. VLČEK, M., Návrh zásad pro provádění a financování modernizace zařízení ústavů sociální péče a domovů důchodců., , 1979

1977

 1. VLČEK, M., Stavební a typologické požadavky rehabilitačních oddělení v domovech důchodců a ústavech sociální péče., příspěvek na konferenci , 1977

1976

 1. VLČEK, M., Poznatky z návštěvy domovů důchodců a penzionu ve Vídni., , 1976
 2. VLČEK, M., Oponentní posudek na typizační směrnici ministerstva práce a sociálních věcí ČSR pro výstavbu zařízení pro staré občany., , 1976
 3. VLČEK, M., Typologické zásady výstavby a rekonstrukce domovů důchodců., , 1976

1975

 1. VLČEK, M., Poznatky z návštěvy domovů důchodců ve Finsku., , 1975

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný