English

doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. – seznam publikací

2017

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K., Effect of fluidized bed ash on the thermodynamic stability of hydraulic binders, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publishing Ltd., Switzerland, 2017
 2. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D., The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier , Netherlands, 2017
 3. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K., Fired hydraulic binder based on fluidized combustion fly ash, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017

2016

 1. KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., The Use of FBC Fly Ash in the Preparation of Portland Cement Clinker, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 2. MAGRLA, R.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K., Belit Cement Based on Concrete Recyclate, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, 2016
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K., Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 4. MOKRÁ, J.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M., Long-term Observation of Yeelimite Clinker Hydration in Environment of Saturated Water Vapour, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Černá Hora, 2016

2015

 1. MAGRLA, R.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D., Substitution of Limestone in Raw Mixture for Burning Portland Cement by FBC Ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2015
 2. KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M., Burnt hydraulic binder on the basis of FBC ashes, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 3. DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., FBC – ash as principal constituent of mixed hydraulic binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015

2014

 1. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MAGRLA, R., The Use of FBC Ash for Preparation of Types of Hydraulic Binders Similar to Portland Cement, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Turecká republika, 2014
 2. MAGRLA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; DVOŘÁK, K.; HOFFMANN, O., Utilisation of Fluidised Fly Ash for Reduction of CO2 Emissions at Portland Cement Production, příspěvek na konferenci Special concrete and composites 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014
 3. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; MASÁROVÁ, A.; HAVLÍČKOVÁ, K., Synthetic preparation of ettringite, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, švýcarsko, 2014
 4. HÁJKOVÁ, I.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; HLAVINKOVÁ, E.; HAVLÍČKOVÁ, K., MOŽNOSTI VYUŽITÍ CEMENTÁŘSKÝCH ODPRAŠKŮ JAKO ZDROJ SOLI PRO TVORBU ROZTOKU NA VÝROBU alfa-SÁDRY, příspěvek na konferenci Construmat 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 5. MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Proposal and testing masonry cement, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014

2013

 1. VENHODOVÁ, E.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Metodika pro zkoušení popílkového pórobetonu v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013

2012

 1. HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Příprava síranového pojiva z chemosádrovce, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, Brno, 2012
 2. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Metodika zkoušení vlastností popílkových pórobetonů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; KULÍSEK, K., Beitrag zur Problematik der Porenbetonherstellung an der Basis von Flugaschen in der Tschechischen Republik, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung "IBAUSIL", ISBN 978-3-00-034075-8, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2012
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Hodnocení vhodnosti popílků pro technologii výroby pórobetonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012 - Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2012
 5. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., The use of anthracite fly ash for the production of autoclaved aerated concrete, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Hohhot, 2012

2011

 1. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Využití vedlejších energetických produktů zejména popílků při výrobě pórobetonu, příspěvek na konferenci 8. Konference speciální betony - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2011
 2. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Passportization of ashes for production of porous concrete in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Securing a sustainable future, to be held at Bydgoszcz to celebrate 60 years of AAC experience in Poland, ISBN 978-83-89334-26-4, University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, 2011
 3. DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Možnosti přípravy alfa sádry v roztocích chloridových solí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košická Belá, 2011
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Popílky jako surovina nejen pro výrobu umělého kameniva, příspěvek na konferenci Construmat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Cenizas volantes de lecho fluidizado como un componente base de las materias primas del cemento portland, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, Ediciones Cemento S.L., Madrid, 2011
 6. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Vlastnosti popílků z různých odběrových míst energetického závodu, příspěvek na konferenci Recycling 2011 - Možnosti a perpektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-4253-5, VUT v Brně, Brno, 2011

2010

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, I.; KULÍSEK, K., Potenciální náhrada vysokopecní strusky ve směsných portlandských cementech, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Výzkum kinetiky belitického cementu, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Kočovce, 2010
 3. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Environmental impact analysis of artificial aggregate burning process, příspěvek na konferenci New Computational Concepts in Civil Engineering, ISBN 978-973-8955-87-5, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2010
 4. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K., Uhelné hlušiny jako umělé spékané kamenivo do betonu, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2010

2009

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; PUTTNER, J.; KULÍSEK, K., Nízkoenergetický výpal betadikalciumsilikátu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 2. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A UŽITÍ SPÉKANÝCH UHELNÝCH HLUŠIN, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XIII, ISBN 978-80-248-2073-6, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009
 3. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., POSOUZENÍ VLIVU NOVÝCH SPÉKANÝCH KAMENIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, WTA CZ, Praha, 2009
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; KALIVODA, K.; STACHOVÁ, J.; KULÍSEK, K., Characteristics of portland clinkers from fluid fly ash as a partial raw material source, příspěvek na konferenci Wastes and Environment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 5. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., ECOLOGY OF SINTERED AGGREGATES MANUFACTURE, příspěvek na konferenci Wastes and environment, ISBN 978-80-248-2074-3, VŠB - Technical university of Ostrava, Ostrava, 2009
 6. HELA, R.; KULÍSEK, K., Hochfester Beton mit aufbereiteten Rohstoffzuschlagstoffen, příspěvek na konferenci 17. ibausil, ISBN 978-3-00-027265-3, Weimar, 2009
 7. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Preparation of Artificial Aggregates based on Self-burning of Coal-wastes, příspěvek na konferenci 17. Internationale Baustofftagung, ISBN 978-3-00-027265-3, Bauhaus-Universitat Weimar, Weimar, 2009
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K., Utilization of fluid bed fly ash for decrease of CO2 emissions in the production of hydraulic binder, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, Telč, 2009
 9. KULÍSEK, K.; ADÁMEK, J.; BATELKA, M., ARTIFICIAL AGGREEGATE FROM COAL DEBRIS AND THE POSSIBILITY OF ITS UTILIZATION IN CONCRETE PRODUCTION, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Telč, 2009
 10. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY NOVÝCH SPÉKANÝCH KAMENIV, příspěvek na konferenci XIII. International conference of research institute of building materiels, ISBN 978-80-254-4447-4, Výzkumný ústav stavebních hmot., Telč, 2009
 11. VEHOVSKÁ, L.; KALIVODA, K.; KULÍSEK, K., Dlouhodobé sledování technologických vlastností portlandských cementů, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT v Praze, Kruh u Jilemnice, 2009
 12. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., VLIV ZPŮSOBU ZAPALOVÁNÍ NA PRŮBĚH VÝPALU UHELNÝCH HLUŠIN, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT, Kruh u Jilemnice, 2009
 13. KALIVODA, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K., Možnosti redukce emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj, Výzkumný ústav maltovin Praha, Skalský dvůr, 2009
 14. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Nový směr užití uhelných hlušin ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2009, ISBN 978-80-02-02108-7, PCHE - PetroCHemEng., Milovy, 2009
 15. FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K., Betonové recykláty jako dílčí surovinová báze pro výpal belitického slinku, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 16. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., TEPELNĚ UPRAVENÁ UHELNÁ HLUŠINA JAKO KAMENIVO DO BETONU, příspěvek na konferenci XII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT Brno, Brno, 2009
 17. DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Alternativní suroviny pro korekci spalitelných látek při výrobě spékaných kameniv, příspěvek na konferenci 6. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, ISBN 978-80-86604-42-8, SEKURKON, Beroun, 2009
 18. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., MOŽNOSTI TEPELNÉ ÚPRAVY ANTRACITICKÝCH POPÍLKŮ PRO VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2009

2008

 1. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., TEPELNĚ UPRAVENÉ POPÍLKY JAKO PUCOLÁNOVÁ PŘÍSADA PRO VÝROBU BETONU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2008
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZLÁMAL, P., Vliv pálícího režimu na vlastnosti belitického cementu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2008, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 3. HELA, R.; KULÍSEK, K.; TKÁČ, D.; TŮMA, P., High-Strength Concrete with pocessed Raw Materials Additivies, příspěvek na konferenci 14. Convencion Cientifica De Ingenieria Y Arquitectura, ISBN 978-959-261-281-5, Havana, Kuba, 2008
 4. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Building Materials from Energetic Wastes and Suitable ecological Ways of their Utilization, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, 2008
 5. KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V., Příspěvek k problematice vlivu uhelných hlušin na jakost umělého kameniva, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 6. GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; HROUDOVÁ, J., Belitický cement s využitím betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Cement 2008 - Inovačné trendy vo výrobe stavebných látok, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 2008
 7. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Možnost použití korekčních přísad na bázi odpadů při výrobě agloporitu, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT Brno, Fakulta stavební, Brno, 2008
 8. VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Sledování vlastností směsných cementů s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 9. ČERNÝ, V.; KULÍSEK, K., Possibilities of natural gas decreasing in agloporit production., příspěvek na konferenci XII. International conference of research institute of building materiels, ISBN 978-80-254-2029-4, Výzkumný ústav stavebních hmot. 2008, Telč, 2008
 10. GAZDIČ, D.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Firing proces of hydrailic lime based on FBC ash, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2008
 11. WAGNER, Š.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Příprava suché maltové směsi na bázi fluidních popílků, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj 2/2008, VÚMO Praha, Skalský Dvůr, 2008
 12. ZLÁMAL, P.; KULÍSEK, K., Možnost využití betonového recyklátu k přípravě cementu, příspěvek na konferenci Recycling 2008, ISBN 978-80-214-3576-6, ARSM, Brno, 2008
 13. KULÍSEK, K., Organizace a řízení závodů, , VUTIUM, Brno, 2008

2007

 1. WAGNER, Š.; KULÍSEK, K., OPTIMALIZACE PÁLICÍHO PROCESU VYPALOVANÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci maltoviny 2007, VUT Brno, Brno, 2007
 2. KULÍSEK, K.; ŠTĚPÁNEK, R., Some Knowledge from the Development and Operation of Technological Equipments for the Production of Fly Ash Stabilizers, příspěvek na konferenci -, STU Bratislava, Bratislava, 2007
 3. KULÍSEK, K.; ŠTĚPÁNEK, R., Příspěvek k otázkám využití popílků ve stavebnictví, příspěvek na konferenci -, KLOKNERŮV ÚSTAV ČVUT, Praha, 2007
 4. VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Využití FBC-popílku ve stavenictví, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2007
 5. WAGNER, Š.; KULÍSEK, K., NÁVRH SKLADBY SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci silichem 2007, VUT Brno, brno, 2007
 6. VEHOVSKÁ, L.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K., Utilization of composite binders based on fluid bed combustion ash, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2007
 7. DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; WAGNER, Š., Směsné hydraulické vápno na bázi fluidního popílku jako pojivo suchých maltových směsí, příspěvek na konferenci Sborník Vápno, cement, sádr, VUMO Praha, Praha, 2007
 8. BROŽOVSKÝ, J.; KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J., QUALITY PARAMETERS OF AGGREGATES BASED ON RECYCLED BRICK DEBRIS, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-131-3, Vilnius Gediminas technical University, Vilnius, Litva, 2007
 9. ZLÁMAL, P.; KULÍSEK, K., Studium tvorby Alfa sádry s využitím odpadu z cementářské výroby, příspěvek na konferenci 2. Ročník symposia odpadové fórum 2007, ISBN 978-80-02-01894-0, Odpadové fórum, Milovy, 2007

2006

 1. WAGNER, Š.; KULÍSEK, K., Výroba směsného hydraulického pojiva s fluidním popílkem., příspěvek na konferenci Maltoviny 2006, ISBN 80-214-3322-1, VUT Brno, 2006
 2. POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K., Vývoj stínicích barytových omítek, příspěvek na konferenci construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Nitra, 2006
 3. DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Možnosti využití fluidních popílků pro přípravu pojiv, příspěvek na konferenci Speciální betony, vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-27-6, Sekurkon Ostrava, Skalský Dvůr, 2006
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Příprava směsných cementů s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Vápno, cement, ekologie, VÚMO Praha, Skalský Dvůr, 2006
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Směsné cementy s fluidním popílkem, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2006
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; BRAUNER, J., Utilization of Recycled Concrete Materials in the Cement Industry, článek v Cemento Hormigón, ISSN 0008-8919, 2006
 7. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; VEHOVSKÁ, L.; KULÍSEK, K., Verwertung der Fliessbettflugaschen zur Herstellung von hydraulischen Bindemitteln, příspěvek na konferenci 16 ibausil, ISBN 3-00-018263-2, 2006

2005

 1. WAGNER, Š.; KULÍSEK, K., Využití recyklátů jako součást vstupních surovin pro výpal alitického slinku, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, VUT v Brně, Brno, 2005
 2. VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K., Kvantifikace hydratačního procesu cementu s obsahem fluidního popílku, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, VUT v Brně, Brno, 2005
 3. KULÍSEK, K.; WAGNER, Š., Optimalizace reaktivity surovinové moučky pro výpal alitického slinku, příspěvek na konferenci sborník, VUMO Praha, Skalský dvůr, Lísek, 2005
 4. NOVOTNÝ, B.; ŠKOPÁN, M.; KULÍSEK, K., Využití stavebních recyklátů v betonu -současný stav a trendy, příspěvek na konferenci 3.konference Speciální betony-vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-22-5, Sekurkon, Praha, 2005
 5. POSPÍŠILOVÁ, P.; KULÍSEK, K., Ochranné barytové směsi proti ionizujícímu záření, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita, Žilina, 2005
 6. RAK, J.; KULÍSEK, K., Zakládací listina projektu managementu, příspěvek na konferenci Jakost 2005, ISBN 80-02-01729-3, DTO Ostrava, Ostrava, 2005
 7. NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Vybrané technické požadavky na recykláty z minerálních stavebních odpadů, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2875-9, ARSM, Brno, 2005
 8. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; VEHOVSKÁ, L., Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2005
 9. FRIDRICHOVÁ, M., VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K., Využití fluidních popílků v cementářském průmyslu, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005

2004

 1. KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I., Náhrada písku recyklátem a škvárou v sádrové samonivelační podlahové směsi, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košiciach, Košice, 2004
 2. KULÍSEK, K.; BROŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J., Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí, příspěvek na konferenci RECYCLING 2004, ISBN 80-214-2583-0, VUT v Brně, ARSM, Brno, 2004
 3. FRIDRICHOVÁ, M., OSTRADECKÝ, I., KULÍSEK, K., Zkrácené zkoušky trvanlivosti síranových pojiv, příspěvek na konferenci XI. SILICHEM 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno a.s., Brno, 2004
 4. BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K., Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod, příspěvek na konferenci 13. Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2004, ISBN 80-02-01645-9, DT Ostrava, Ostrava, 2004
 5. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I., Teorie zkrácených zkoušek síranových pojiv, příspěvek na konferenci VIII. Konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-2635-7, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2004
 6. SEBÖK, T.; STRÁNĚL, O.; KULÍSEK, K., Wear resistance of polymer-impregnated mortars and concrete, článek v Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, Pergamon, USA, 2004
 7. VEHOVSKÁ, L., KULÍSEK, K., Příprava anhydritových maltovin s vnějším buzením výpalem v rotační peci, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004, ISBN 80-214-2806-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004

2003

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; BRAUNER, J.; KULÍSEK, K., Využití podsítného z betonových recyklátů pro výpal termickou analýzou, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VII. konference " Nové stavební hmoty a výrobky", ISBN 80-239-1010-8, VUSTAH Brno, Brno, 2003
 2. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M.; OSTRADECKÝ, I., Einige Aspekte der Flugaschenutzung im Bauwesen, příspěvek na konferenci H-B. 15. ibausil. Internationale Baustofftagung, ISBN 3-00-010932-3, F. A. Fingre Institut Bauhausuniversität wEIMAR, Weimar, 2003
 3. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I., Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj Sborník přednášek ze semináře "Vápno, cement, ekologie"., Výzkumný ústav stavebních hmot Praha, Praha, 2003
 4. BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K., Příspěvek k problematice kvalitativních parametrů kameniva ze stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2003, ISBN 80-02-01558-4, Společnost pro jakost, Ostrava, 2003
 5. SEBOK, T.; KULÍSEK, K.; ŠIMONÍK, J., The influence of organic additives on solidified FBC-P parameters, článek v Environment Protection Engineering, ISSN 0324-8828, EPE, Polsko, 2003
 6. NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K., Náhrada části hrubého kameniva v betonu teplárenskou struskou, příspěvek na konferenci Recykling 2003 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-2309-9, ASTM+VUT Brno, Brno, 2003

2002

 1. DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., využití energosádrovce a popílků pro výrobu anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Inorganic pigment and binders, ISBN 80-238-9507-9, Silchem s.r.o., Ústí nad Labem, 2002
 2. FRIDRICHOVÁ, M., NOVÁK, J., KULÍSEK, K., Kvantifikace hydratovaných fluidních popílků, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2002
 3. DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M., Anhydritové maltoviny, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj Výzkumného ústavu maltovin Praha., ISBN 80-, Výzkumný ústav maltovin, Praha, 2002
 4. MENCL, V., NECKAŘ, I., KULÍSEK, K., Metodika stanovení kvalitativních parametrů stavebních materiálů z odpadních surovin, příspěvek na konferenci Jakost 2002(sborník přednášek), ISBN 80-02-01494-4, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2002
 5. KULÍSEK, K., Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII.vedeckej konferencie s mezin.účasťou, ISBN 80-7099-816-4, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2002
 6. NOVOTNÝ, B., ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recykling 2002, ISBN 80-214-2078-2, Společnost pro recyklaci, Brno, 2002
 7. ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recycling 2002, ISBN 80-214-2078-2, VUT v Brně, FSI, ARSM ČR, Brno, 2002
 8. KULÍSEK, K., Možnosti využití popílku, energosádrovce a strusky pro stabilizaci podkladních vrstev vozovek, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-00-4, SEKURKON Praha, Praha, 2002
 9. FRIDRICHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, V., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., Potash water glass as hydration activator of anhydrite binder, příspěvek na konferenci Non Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Technická univerzita Brno, Brno, 2002
 10. NOVOTNÝ, B., KULÍSEK, K., Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta stavebná, Košice, 2002
 11. KULÍSEK, K., Studium přípravy alfa-sádry, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2251-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2002
 12. ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recycling 2002, ISBN 80-214-2078-2, -, Brno, 2002
 13. ŘIČÁNEK, M., KULÍSEK, K., OSTRADECKÝ, I., Tepelné ošetření alfa-sádry po utoklávové dehydrataci, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky", ISBN -, VUT FAST, Brno, 2002

2001

 1. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N., Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, V., Modifikace vlastností energosádry, příspěvek na konferenci Silchem 2001, ISBN 80-238-7851-4, Silchem s.r.o., Ústí nad Labem, 2001
 3. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., ŘIČÁNEK, M., Některé aspekty tvorby alfa sádry, příspěvek na konferenci Sborní konference VÚSH, VÚSH, Brno, 2001
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ŘIČÁNEK, M., Některé aspekty tvorby alfa sádry, příspěvek na konferenci sborník, VUSH Brno, Brno, 2001
 5. SEBOK,T., VONDRUŠKA,M., KULÍSEK, K., Influence o MSFC-type dispersant composition on the performance of soluble anhydrite binders., článek v Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, Pergamon, USA, 2001
 6. KULÍSEK, K., Problematika přípravy alfa sádry, příspěvek na konferenci Construmat 2001 - Conference about structural material, ISBN 80-214-1936-9, Brno, Moravec, 2001
 7. NOVÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, V.; KULÍSEK, K., Modifikace vlastností energsádry, příspěvek na konferenci sborník, VUMO Praha, Lísek, Skalský Dvúr, 2001
 8. MENCL, V.; KULÍSEK, K., Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů, příspěvek na konferenci Jakost 2001, ISBN 80-02-01423-5, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2001
 9. MENCL, V., ŠTARHA, P., KULÍSEK, K., Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů, příspěvek na konferenci Jakost 2001, ISBN 80-02-01423-5, Dům techniky Ostrava, spol. s.r.o., Ostrava, 2001
 10. NOVÁK, J., KULÍSEK, K., DVOŘÁKOVÁ, V., Modifikace vlastnosti energosádry, příspěvek na konferenci Informační zpravodaj VUMO, VUMO, Skalský Dvůr, 2001
 11. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Příspěvek k problematice recyklace sádrových výrobků, příspěvek na konferenci Recycling 2001, ISBN 80-214-1848-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s ARSM v ČR, Brno, 2001
 12. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Construction Material Recycling - Securing of Quality and Ecology Standards, příspěvek na konferenci Tagungsband 11.RCL-Interforum 2001, Internationale Vereinigung Baustoff-Recycling RCL Management GmbH, Berlin/Deutschland, RCL Management GmbH, Berlin Prag, 2001
 13. KULÍSEK, K., Recyklace stavebních odpadů, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, 2001
 14. SEBOK, T.; KULÍSEK, K., Leaching of Pollutants from solidified Flying Ash with high Content of Calcium Sulphate and Calcium Oxide, článek v Environment Protection Engineering, ISSN 0324-8828, EPE, Polsko, 2001
 15. SEBOK, T., KULÍSEK, K., The compressive strength of samples containing fly ash with high content of calcium sulfate and calcium oxide, článek v Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, Pergamon, 2001

2000

 1. FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, V.; NOVÁK, J.; KULÍSEK, K., Draselné vodní sklo jako budič hydratace anhydritových maltovin, příspěvek na konferenci Vodní sklo výroba, strutura, vlastnosti a použití, ISBN 80-902278-4-8, Silchem s.r.o, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2000
 2. KULÍSEK, K.; NOVÁK, J.; LEBER, P., The utilization of industrial wastes in cellular concrete manufacture, příspěvek na konferenci 14.ibausil-Internat.Baustofftagung, Weimar: F.A.Finger Institut Bauhaus-Univ. Weimar, Weimar, 2000
 3. KULÍSEK, K., Rohstoffquellen zur Entwicklung der Gipsproduktion in der Tschechischen Republik, Stand und Aussichten., příspěvek na konferenci přednáška, Weimar, 2000
 4. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R., The study of alfa-gypsum formation, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-1643-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2000
 5. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R., The study of alfa-gypsum formation, příspěvek na konferenci X.Silichem. Symposium on Science and Research in The Chemistry and Technology Application, ISBN 80-214-1643-2, Ústav chemie VUT, Brno, 2000
 6. FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.; ZELENKOVÁ, R., Studium tvorby alfa-sádry, příspěvek na konferenci SILICHEM, ISBN 80-214-1643-2, FAST VUT v Brně, Brno, 2000
 7. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Jakost a ekologie při zpracování druhotných surovin, příspěvek na konferenci Jakost 2000, ISBN 80-02-01350-6, DTO Ostrava, Ostrava, 2000
 8. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Environment a jakost recyklovaných stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Recycling 2000, ISBN 80-214-1557-6, ARSM, Brno, 2000

1999

 1. KULÍSEK, K., Možnosti zlepšení vlastností popílkového pórobetonu, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference sborník příspěvků, ISBN 80-214-1438-3, Akademické nakladatelství CERM Brno, Brno, 1999
 2. KULÍSEK, K., K některým otázkám energosádrovců pro stavebnictví, příspěvek na konferenci neuvedeno, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 1999
 3. KULÍSEK,K., NOVOTNÝ,B., Jakost v recyklaci stavebních materiálů, příspěvek na konferenci 8. Mezinárodní konference JAKOST 99, ISBN 80-02-01301-8, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný