English

doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. – seznam publikací

2005

  1. ŠTĚPÁNEK, L.; VOŠMERA, J.; KMÍNOVÁ, H., Fóliové izolace a možnosti jejich dalšího uplatnění, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, 2005

2004

  1. ŠTĚPÁNEK, L., Konstrukce výplní otvorů - požadavky a zásady pro navrhování., článek v , ISBN 12136212, Vydavatelství ERA, Praha, 2004
  2. ŠTĚPÁNEK, L., Úvaha nad jednou z možností jak předcházet některým poruchám staveb., příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů púo střechu., ISBN 80-214-2638-1, Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brně, Brno, 2004
  3. ŠTĚPÁNEK, L., Studijní program Architektura pozemních staveb na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Výuka architektonických a stavitelských disciplin ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství., ISBN 80-248-0648-7, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2004

2003

  1. ŠTĚPÁNEK, L., Nové tepelně-technické požadavky na konstrukce oken., příspěvek na konferenci Dřevěná okna, dveře a schody 2003., NF SPŠ Hanice, Hranice na Moravě, 2003
  2. ŠTĚPÁNEK, L., Nové strukturované studijní programy na FAST VUT v Brně., příspěvek na konferenci 27. Mezinárodní konference kateder a ústavů pozemních staveb SR a ČR., ISBN 80-7099-992-6, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Stavená fakulta TU Košice., Košice, SR, 2003
  3. ŠTĚPÁNEK, L., Přetlakové konstrukce zastřešení, kapitola v Střešní konstrukce od A do Z, ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashofer, Praha, 2003

2002

  1. ŠTĚPÁNEK, L., Komorové a matracové objekty. Žebrové objekty, kapitola v Střešní konstrukce od A do Z, ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashofer, Praha, 2002

2001

  1. ŠTĚPÁNEK, L., Střešní konstrukce a objekty z textilních membrán.Principy konstrukčního uplatnění textilních membrán. Přetlakové objekty., kapitola v Střešní konstrukce od A do Z, ISBN 80-86229-28-9, Verlag Dashofer, Praha, 2001

1998

  1. MATERNA, A., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, L., Projekt regenerace panelových domů, příspěvek na konferenci , 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný