English

doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc. – seznam publikací

2017

 1. WITTMANN, M. a kol., Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. , spec. publikace, ISBN 978-80-7204-955-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2017

2014

 1. LHOTÁKOVÁ, Zdeňka., Bidner Čeněk., Rekonstrukce koupelen a kuchyní v panelových domech, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI s.r.o., Praha, 2014
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Současné trendy výstavby rodinných bazénů, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, Atemi s.r.o, Praha, 2014

2013

 1. LHOTÁKOVÁ, Z.; ČECHOVÁ, P., Rekonstrukce jádra v panelovém domě, spec. publikace, ISBN 978-80-247-4362- 2, Grada, Praha, 2013
 2. 1, Hospodaření s vodou v urbanizovaných územích, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, Brno, 2013
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Zpětné využívání dešťových vod v domech pro bydlení, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská rekl.společnost, Brno, 2013

2012

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Hospodaření s vodami v urbanizovaném území, , ISBN 978-80-214-4380-8, VUT v Brně FA, Brno, 2012
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Technická infrastruktura v urbanizovaných územích, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4379-2, VUT v Brně FA, Brno, 2012
 3. Lhotáková Zdeňka, Hospodaření s dešťovými vodami v budovách pro bydlení, kapitola v , ISBN 978-80-214-4376-1, VUT v Brně FA, Brno, 2012
 4. Lhotáková Zdeňka, Aktuální stavební techniky - kapitola: Nové trendy a inovovaná zařízení v hygienických místnostech, kapitola v , ISBN 978-80-214-4376-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 5. Lhotáková Zdeňka, Decentralizované systémy odvádění a zpětného využívání odpadních vod, kapitola v , ISBN 978-80-214-4376-1, VUT v Brně FA, Brno, 2012
 6. ,Lhotáková Zdeňka, Aktuální stavební techniky, kapitola Lázeňství, balneotechnika, kapitola v , ISBN 978-80-214-4376-8, VUT v Brně, Brno, 2012

2011

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Hospodaření s vodou v krajině a urbanizovaném území, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4380-8, 2011
 2. LHOTÁKOVÁ, Z.; MEIXNER, M.; CHYBÍK, J.; ŽABIČKOVÁ, I., Aktuální stavební techniky, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4376-8, FA VUT v Brně, Brno, 2011
 3. HRUBANOVÁ, D.; WITTMANN, M.; LHOTÁKOVÁ, Z.; HORKÁ, J.; KRISTEK, J., Katalog ekologických řešení v urbanismu - příkladné realizace, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4375-4, 2011
 4. LHOTÁKOVÁ, Z.; SVOBODA, J.; RŮŽIČKA, T.; HALAMÍČKOVÁ CIGOŠOVÁ, J.; MEIXNER, M.; ŽABIČKOVÁ, I., Proces udržitelného stavění, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4376-1, 2011
 5. WITTMANN, M.; HRUBANOVÁ, D.; HORKÁ, J.; LHOTÁKOVÁ, Z.; KRISTEK, J., Katalog ekologických řešení v urbanismu, , ISBN 978-80-214-4375-4, 2011
 6. LHOTÁKOVÁ, Zdeňka, Trnková Klára.., Bazény - kompletní průvodce, spec. publikace, ISBN 978-80-251-3655-3, Computer press,a.s., Brno, 2011
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Trnková K., Domácí balneo, příspěvek na konferenci , ISSN 1802-9035, Atemi, Praha, 2011
 8. lhotáková Zdeňka, Nové trendy v zařizování hygienických místností, příspěvek na konferenci , ISSN 1212-43-70, moravská reklamní s r.o., Brno, 2011
 9. lhotáková Zdeňka, Podlahové vytápění v rodinných domech, příspěvek na konferenci , ISSN 1212-43-70, Moravská reklamní SRO, Brno, 2011

2010

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Trnková K., Nové trendy v koupelnách vhodných pro seniory, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2010
 2. LHOTÁKOVÁ, Z. TRNKOVÁ K., Vybavení koupelen a kuchyní (pro seniory), příspěvek na konferenci , ISSN 1214-4584, Nakladatelství Mise s.r.o., Ostrava, 2010
 3. LHOTÁKOVÁ, Zdeňka, Odvodňování teras a balkonů, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2010
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Odvodnění teras a balkonů, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI s r.o., Praha, 2010
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Výtahy, eskalátory,plošiny, příspěvek na konferenci , ISSN 1803-4241, Moravská reklamní společnost s r.o., Brno, 2010
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Vybavení koupelen pro seniory, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, moravská reklamní, Brno, 2010
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Okapové systémy a doplňky pro odvodnění střech,teras a balkonů, článek v Atelier otvorových výplní, ISSN 1212-43-70, moravská reklamní, Brno, 2010
 8. Lhotáková Zdeňka,Doc.Ing., Okapové systémy a doplňky pro odvodnění střech, teras a balkonů, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, Moravská reklamní, Brno, 2010
 9. Lhotáková Zdeňka, Vodovodní armatury v moderním bydlení, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, Atemi, Praha, 2010
 10. LHOTÁKOVÁ, Z., O bydlení seniorů, kapitola v , Diakonie, Praha, 2010

2009

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., moderní způsoby vytápění rodinných domů, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, era21, brno, 2009
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Vybavení koupelen a kuchyní pro seniory, příspěvek na konferenci , České Budějovice, 2009
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Vybavení koupelen a kuchyní pro seniory. Přednáška v televizním programu na ČT1 - Barvy života dne 23. 210. 2009., , 2009
 4. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Moderní koupelny, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, 2009
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Trnková K., Moderní koupelny, článek v , ERA 21, brno, 2009
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Bazény venku a uvnitř, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, 2009
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Obnovitelné zdroje energie - fotovoltaické systémy., článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamní, Brno, 2009
 8. LHOTÁKOVÁ, Z., Přírodní materiály používané v koupelnách a kuchyních. Sborník mezinárodní konference zdravé domy 2009., příspěvek na konferenci , 2009
 9. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Moderní trendy v kuchyních, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, 2009
 10. LHOTÁKOVÁ, Z., Wellnesss - domácí balneo, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s.r.o., Brno, 2009
 11. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Keramika a přírodní materiály v koupelnách a kuchyních, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2009
 12. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové trendy v moderních koupelnách, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, 2009
 13. PAVLOVSKÝ, T.; LHOTÁKOVÁ, Z., Úvod do problematiky vodního hospodářství v urbanizovaných územích měst a obcí, příspěvek na konferenci , Brno, 2009
 14. PAVLOVSKÝ, T.; LHOTÁKOVÁ, Z., Úvod do problematiky vodního hospodářství v urbanizovaných územích měst a obcí, příspěvek na konferenci , Brno, 2009

2008

 1. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Modernizace a rekonstrukce hygienických místností v panelových domech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2008
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Alternativní zdroje energie a jejich využití, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, 2008
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Ukládání inženýrských sítí v urbanizovaném území měst a obcí, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, 2008
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Materiály zařizovacích předmětů pro koupelny, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2008
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Výstavba měst a obcí, rekonstrukce - infrastruktura - revitalizace, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská rekl. společnost, Brno, 2008
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Technická infrastruktura měst a obcí, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská rekl.společnost, Brno, 2008
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Hygienické místnosti v budovách pro bydlení, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská rekl.společnost, Brno, 2008
 8. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové trendy v zařízení technických místností, příspěvek na konferenci Stavitelství v architektuře, ISBN 978-80-214-3593-3, VUT FA, Brno, 2008
 9. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Moderní koupelny, , ISBN 978-80-7366-127-4, ERA GROUP spol.s r.o., Brno, 2008
 10. LHOTÁKOVÁ, Z., Hygienické místnosti v půdních vestavbách, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2008

2007

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Příprava teplé vody v domácnostech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2007
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Nová generace vybavení koupelen, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., 2007
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Moderní řešení koupelen, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, 2007
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Vodovodní baterie ve vztahu k šetření vodou a energiemi, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2007
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Ochrana vodovodního potrubí před patogenními bakteriemi Legionella Pneumophila, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2007
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Odstraňování tuků z odpadních vod, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2007
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Bazény a další doprovodná zařízení RD, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2007
 8. LHOTÁKOVÁ, Z., Okapové systémy a ochrana střech před ledem a sněhem, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2007

2006

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové trendy v sanitární keramice pro koupelny a WC, , ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2006
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Rekonstrukce a regenerace koupelen, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2006
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové trendy v kuchyních dneška, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, 2006
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Novinky ve vybavení koupelen a kuchyní zdravotně technickými zařízeními, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2006
 5. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Rekonstrukce zdravotně technických zařízení v panelových domech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s.r.o., Brno, 2006
 6. LHOTÁKOVÁ, Z.; TRNKOVÁ, K., Kuchyně, kapitola v Kuchyně, ISBN 80-7366-045-8, ERA grou. spol. s r.o., Brno, 2006
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Rekonstrukce bytu, kapitola v Rekonstrukce bytu, ISBN 80-7366-044-X, ERA group spol. s r.o., Brno, 2006
 8. LHOTÁKOVÁ, Z.; ŠKRABALOVÁ, J., Domácí fitness, kapitola v Domácí fitness, ISBN 80-7366-038-5, Vydavatelství ERA, Brno, 2006
 9. LHOTÁKOVÁ, Z.; UHER, M., Odvodňování zpevněných ploch liniovými systémy, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2006
 10. LHOTÁKOVÁ, Z., Rodinné bazény, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol., Brno, 2006
 11. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové možnosti technické vybavenosti ve venkovské zástavbě, kapitola v , ABF, 2006
 12. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové možnosti v technickém zařízení budov, kapitola v , Vojenská akademie, 2006

2005

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Přírodní vodní nádrže v zahradách - biotopy, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2005
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Zahradní architektura a exteriérové vybavení staveb, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2005
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Rekonstrukce koupelen, , ISBN 80-7366-022-9, ERA group, spol. s r.o., Brno, 2005
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Rodinné bazény, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2005
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Sprchování nejen pro očistu těla, ale i k relaxaci a rehabilitaci, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2005
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Koupelny na počátku třetího tisíciletí., článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, ERA group spol s r.o., Brno, 2005
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Hospodaření s dešťovými vodami v budovách pro bydlení, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2005

2004

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Zvláštnosti řešení koupelen v podkrovních bytech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2004
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Vybavení koupelen, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, era group spol.s r.o., Brno, 2004
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Technická zařízení v kuchyních, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2004
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Stavíme koupelny, spec. publikace, ISBN 80-86517-51-9, ERA, Brno, 2004
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové trendy v koupelnách, , ISBN 80-86517-69-1, Vydavatelství ERA, ERA Brno, 2004
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Technická zařízení v rekonstruovaných bytech a domech pro bydlení, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2004

2003

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Bazény, , ISBN 80-86517-57-8, ERA, Brno, 2003
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Hydromasážní zařízení pro domácí prostředí, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2003

2002

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., dopad povodně na technickou infrastrukturu a vodní toky, kapitola v Město a povodeň, ISBN 80-86517-38-1, ERA 21, Brno, 2002
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Bezvýkopové technologie pro ukládání inženýrských sítí v zastavěných územích, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o.Brno, Brno, 2002

2001

 1. KONVIČKA, M.; LHOTÁKOVÁ, Z., Strategie rozvoje měst po povodní - dílčí část Technická infrastruktura, výzkumná zpráva projektu grantová agentura, ISBN XX, grantová agentura, Brno, 2001
 2. KOPÁČIK, G.; LHOTÁKOVÁ, Z., Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru, výzkumná zpráva projektu MŠMT, ISBN 1111, MŠMT, Brno, 2001
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Využití mědi v architektuře a ve stavebnictví, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Brno, 2001
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Systémy odvádění odpadních vod ze zastavěných území, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2001
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Technická infrastruktura a strategie měst po povodni., článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0854, 2001
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Využití mědi ve stavebnictví a architektuře, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2001

2000

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., ČESKÁ ARCHITEKTURA A URBANISMUS VNOVÉ SITUACI VĚDECKO VÝZKUMNÝ ZÁMĚR Č. 500016, výzkumná zpráva projektu MŠMT, MŠMT, VUT Brno, 2000
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Hospodaření s odpadními vodami - domovní ČOV, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2000
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Solární energie a její využití pro přípravu teplé užitkové vody, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 2000

1999

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Regenerace hygienických místností v panelových domech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 1999
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Výtokové vodovodní armatury v sanitárních zařízeních, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, Brno, 1999

1998

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Solární energie pro přípravu TUV v rodinných domech a v bazénech, příspěvek na konferenci Využití solární energie pro přípravu TUV, VUT, Brno, 1998
 2. LHOTÁKOVÁ, Z., Využití sluneční energie pro ohřev teplé užitkové vody, příspěvek na konferenci Údržba,rekonstrukce a modernizace staveb 3. symposium se zahraniční účastí, VA Brno, Kounicova 44, Brno, 1998
 3. LHOTÁKOVÁ, Z., Lázeňství a lázeňská zařízení (3) Koupelny a sauny, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol.s r.o., Brno, 1998
 4. LHOTÁKOVÁ, Z., Lázeňství a lázeňská zařízení (1), článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 1998
 5. LHOTÁKOVÁ, Z., Hospodaření s odpady, odpadní vody, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 1998
 6. LHOTÁKOVÁ, Z., Vývoj technické infrastruktury a technických zařízení- 2, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol.s r.o., Brno, 1998
 7. LHOTÁKOVÁ, Z., Hospodaření s odpady, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol.s r.o., Brno, 1998
 8. LHOTÁKOVÁ, Z., Vývoj technické infrastruktury a technických zařízení, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 1998

1997

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Přehled nových možností v technické vybavenosti objektů, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní spol. s r.o., Brno, 1997

1995

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Nové způsoby navrhování stanoviště pro sběr PDO, kapitola v , ABF, 1995

1990

 1. LHOTÁKOVÁ, Z., Překladiště odpadů, řízené skládky a využívání skládkového plynu, kapitola v , VUT Brno, 1990

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný