English

Ing. Antonín Pechal, CSc. – seznam publikací

2011

  1. KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; KARÁSEK, R.; KRATOCHVÍL, O.; PECHAL, A., Determination of the air flow induced cyclic stressing of a bridge structure, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2011, ISBN 978-92-9147-103-4, Budapest, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný