English

Ing. František Soukup – seznam publikací

2008

  1. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F., Deformation Measurement of the Roof Construction of Pavilion Z at Brno Trade Fair Grounds, článek v Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, Warsaw University of Technology, Warsaw, 2008

2007

  1. WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F., Měření deformací střechy pavilonu "Z" na brněnském výstavišti, příspěvek na konferenci Experiment´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM BRno, Brno, 2007

2006

  1. BÁRTA, L.; SOUKUP, F., GEODETICKÉ SÍTĚ - MODUL 02 - VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
  2. BÁRTA, L.; SOUKUP, F., GEODETICKÉ SÍTĚ - MODUL 01 - PŘÍPRAVA DAT PRO VYROVNÁNÍ, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný