English

doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. – seznam publikací

2016

 1. BRDEČKOVÁ, H., Iniciace sesuvů v důsledku stavební činnosti, , Časopis Stavitel, vydavatel Bussiness Media CZ, s.r.o., Praha, 2016

2015

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; VOLF, M.; PASEKA, A., Zesilování základů předpjatými konzolami a klenbami - věž radnice ve Vyškově, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; VLČKOVÁ, J.; DIAZ, Y.; BIELY, B.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Revizní znalecký posudek číslo 54/2014 13. 11. 2015, , Praha, 2015
 3. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; HUBATKA, F., PROBLÉMY SE SESUVY PŮDY A STABILITOU SVAHŮ, článek v , 2015
 4. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; HUBATKA, F., Ovlivnění stability svahu rekonstrucí objektu v jeho patě, příspěvek na konferenci sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2015

2014

 1. PASEKA, A.; JANKŮ, H.; ERBENOVÁ, A.; BRDEČKOVÁ, H.; HUBATKA, F.; FROLKA, J., Svahové pohyby, , ISBN 978-80-214-4954-1, LITERA Brno, Brno, 2014

2013

 1. PASEKA, A.; LEGUT, D.; ERBENOVÁ, A., Problémy předčasného zhroucení struktury sprašoidních zemin v Karpatské předhlubni, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2013

2012

 1. BAŽANT, Z.; ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Zakládání staveb v oblastech náchylných k sesouvání, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-59-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 2. BAŽANT, Z.; ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Výstavba obytných budov v území náchylném k sesouvání, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Inžinierska geológia 2012, 2012

2011

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; HUBATKA, F., Příčiny a důsledky nestability svahu z pohledu statika a geotechnika, příspěvek na konferenci , 2011
 2. PASEKA, A., Příčiny a důsledky nestability svahu z pohledu statika a geotechnika, , 2011

2010

 1. PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický průzkum a sanace svahu, příspěvek na konferenci 38. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2010, ISBN 978-80-86604-51-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010
 2. PASEKA, A.; ŠAMALÍKOVÁ, M.; HANZL, V., Stabilita území v okolí ponoru Bílé vody v Moravském krasu, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-668-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010

2008

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílových zeminách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek, s.r.o., Praha, 2008
 2. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008

2007

 1. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; PASEKA, A., Inženýrsko-geologický průzkum, závady a zesilování plošných základů, příspěvek na konferenci 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 2. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Vliv vegetace na stavební objekty, článek v , 2007

2006

 1. PASEKA, A.; ŠAMALÍKOVÁ, M.; HANZL, V., HOLŠTEJN - NOVÁ RASOVNA Historie, vývoj a současný stav skalní stěny nad propadáním potoka Bílá voda, spec. publikace, ISBN 80-7204-502-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 2. ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Rekonstrukce tělesa levobřežní hráze řeky Dyje v úseku Hevlín-Hrabětice, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-475-3, CERM,s.r.o., Brno, 2006
 3. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 80-7204-478-8, Final Tisk s.r.o., Olomučany, 2006
 4. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci 34. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-478-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 5. ŠAMALÍKOVÁ, M.; PASEKA, A.; ŠVÁB, T., Geologic monitoring in Moravien Karst, příspěvek na konferenci , EGU 2005, 2006
 6. PASEKA, A.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Korelace výsledků vrtného průzkumu a geofyzikálních měření, příspěvek na konferenci Geotechnika 2006, ISBN 80-248-1124-3, Orgware, Stupava, 2006
 7. MACHALOVÁ, J.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Inženýrsko-geologické a stavebně-statické posouzení možnosti nadstavby podzemních garáží na ulici Bellova v Brně-Kohoutovicích, , Brno, 2006
 8. HANZL, V.; PASEKA, A., The stability of rock blocks in the Moravian karst, příspěvek na konferenci Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, ISBN 3-9501492-3-6, Baden, 2006

2005

 1. ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Zhodnocení stavu a návrh sanace břežní hráze řeky Dyje, příspěvek na konferenci Konference Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Geotechnický průzkum, stabilita svahu, sufoze, 2005
 2. PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Poruchy objektů vlivem vegetace, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005
 3. PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Příčiny poruch hrázového systému a návrh jejich sanace, příspěvek na konferenci Konference Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005
 4. HANZL, V.; PASEKA, A., Stabilita skalních bloků v propadání Bílé vody, příspěvek na konferenci 33. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2005, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005
 5. HORÁK, V.; PASEKA, A., Příčiny vzniku poruch a návrh opatření na jejich eliminaci u rodinného domku v Moravanech u Brna, , ISBN 80-86604-21-7, SEKURKON Praha, Malenovice, 2005
 6. PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Vliv vegetace při poruchách staveb, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., Praha, 2005
 7. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Vliv kořenového systému stromů na stavební objekty, příspěvek na konferenci SANACE - sborník přednášek, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2005

2004

 1. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Nezbytnost spolupráce statika a inženýrského geologa při výstavbě na problematickém podloží, příspěvek na konferenci 32. Konference - Zakládání staveb, 2004, ISBN 80-7204-356-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2004

2001

 1. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Poruchy konstrukcí vlivem podcenění zemního tlaku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 29. konference Zakládání staveb, Brno 2001, ISBN 80-7204-217-3, Akademické nakladetelství CERM, Brno, 2001
 2. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Poruchy konstrukcí vlivem podcenění zemního tlaku, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný