English

doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. – seznam publikací

2017

 1. STRUHALA, K.; SEDLÁK, J., 4. Koniklecová 4, Brno-Nový Lískovec, kapitola v Shining Examples of Cost-Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (Annex 56), ISBN 978-989-99799-5-6, University of Minho, Portugal, 2017
 2. STRUHALA, K.; SEDLÁK, J., 3. Kamínky 5, Brno-Nový Lískovec, kapitola v Shining Examples of Cost-Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (Annex 56), ISBN 978-989-99799-5-6, University of Minho, Portugal, 2017

2016

 1. STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z.; SEDLÁK, J., LCA of Fibre Flax Thermal Insulation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. SEDLÁK, J.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K., Environmental aspects of renovations – case studies, článek v Energy Procedia, ISSN 1876-6102, Elsevier, 2015

2014

 1. JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; SEDLÁK, J., Comparison of Polysun Simulation with Direct Measurements of Solar Thermal System in Rapotice, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z.; SEDLÁK, J., Environmental Benefits of Elementary School's Renovation, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten-Zürich, Switzerland, Dürnten, 2014
 3. SEDLÁK, J.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; STRÁNSKÁ, Z., IEA EBC Annex 56 Cenově efektivní optimalizace spotřeby energie a produkce emisí CO2 rekonstruovaných budov , , Brno, 2014

2013

 1. SEDLÁK, J.; STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P., Environmental impacts of elementary school building renovation: Comparative study, příspěvek na konferenci Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets, ISBN 978-989-96543-7-2, Multicomp, Guimaraes, 2013
 2. STRÁNSKÁ, Z.; STRUHALA, K.; JELÍNEK, P.; SEDLÁK, J., Renovation of Elementary School in Brno - Balance of Environmental Impacts, příspěvek na konferenci YRSB13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013, ISBN 978-80-247-5019-4, Grada Publishing, Praha, 2013

2012

 1. SEDLÁK, J.; STRÁNSKÁ, Z.; JELÍNEK, P., Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby Materiály typické pro stavbu budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-03-9, Národní stavební centrum s.r.o., Brno, 2012
 2. SEDLÁK, J.; VLACH, F.; JELÍNEK, P.; PETŘÍČEK, T.; SMOLKA, R., Zásady provádění tepelných izolací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby, , ISBN 978-80-87665-25-1, Národní stavební centrum, Brno, 2012
 3. JELÍNEK, P.; ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J., HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU KRUHOVÉHO DOMU V RAPOTICÍCH, příspěvek na konferenci Sborník 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, ISBN 978-80-214-4536-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2012

2011

 1. STRÁNSKÁ, Z. a kol., Hodnocení životního cyklu, příspěvek na konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, ISBN 978-80-01-04959-4, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze,, Bratislava, 2011

2010

 1. SEDLÁK, J., OZE a ochrana globálního klimatu, článek v Alternativní energie, ISSN 1212-1673, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2010
 2. SEDLÁK, J.; HIRŠ, J.; PEDERSEN , P.V.; JENSEN, O.M., Energeticky aktivní domy se stávají realitou, příspěvek na konferenci , ISSN 1212-1673, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2010
 3. SEDLÁK, J.; PROŠEK, P., Česká antarktická stanice a její energetické systémy - zkušenosti po čtyřech letech provozu, příspěvek na konferenci Alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, STP - Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 4. SEDLÁK, J.; REINBERG, G.W., Aktivní dům se stane běžným standardem, článek v Alternativní energie, ISSN 1212-1673, CEMC - České ekolpogické manažerské centrum, Praha, 2010
 5. SEDLÁK, J.; OSTRÝ, M., Klimatická hodinová data pro posuzování energetické potřeby pro vytápění a chlazení, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2010
 6. OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J., Databáze meteorologických dat v ČR pro posuzování potřeb energie v budovách, příspěvek na konferenci Navrhovanie, príprava a realizícia stavieb, ISBN 978-80-7399-931-5, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. SEDLÁK, J.; OSTRÝ, M.; TOMÁŠ, J., Hodnocení klimatických dat pro energetické posuzování budov, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení Stavebních veletrhů Brno, Sekce 2 Pozemní stavby a architektura, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. SEDLÁK, J.; TOMÁŠ, J.; OSTRÝ, M., Evaluation of reference years by statistical tools and simulation of energy use of buildings, příspěvek na konferenci Workshop "Energy self-sufficient and sustainble buildings", ISBN 978-80-214-3925-2, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009

2008

 1. ŠŤASTNÍK, S.; SEDLÁK, J., Appplication of cellulose from recycled materials to improve thermal comfort and energy saving, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie, trvale udržatelná výstavba, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. SEDLÁK, J.; OSTRÝ, M., Klimatická data pro posuzování budov, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2008

2006

 1. SEDLÁK, J.; ŠUSTER, P., Qualiti Assurance of Solar Ventilated Facade and Mixing Chamber of Moravian Metropolitan Library, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference Epic 2006 AIVC, ISBN 2-86834-122-5, Lyon, France, 2006
 2. HLAVAČKA, T.; ŠUSTER, P.; SEDLÁK, J., ENERGETICKÉ HODNOCENÍ OBYTNÝCH BUDOV VYUŽÍVAJÍCÍCH RECYKLOVANÉ A ODPADNÍ MATERIÁLY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2006

2005

 1. SEDLÁK, J., Inteligentní fasády, článek v , ISBN 1801-089X, 2005
 2. SEDLÁK, J., JAROŠ, M., MOHELNÍKOVÁ, J., Energy Assessment of a Double-skin Glazed Facade, příspěvek na konferenci Glass in Buildings 2, ISBN 1874003-35-1, CWCT, Bath, UK, 2005

2004

 1. KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J., Nové trendy ve stavebnictví, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer media CZ, Praha, 2004
 2. JAROŠ, M.; KRAJČA, K.; CHARVÁT, P.; SEDLÁK, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLŠEK, D., Using Double-Skin Solar Energy Facade for Pre-Heating of Ventilating Air., příspěvek na konferenci 9th Int. Conf. on Air Distribution in Rooms, ISBN 972-97973-1-5, Fac. of Science and Technology, University of Coimbra, Coimbra - Portugal, 2004

2002

 1. ŠŤASTNÍK, S., SEDLÁK, J., Examination of light-weight external constructions, heat and moisture transfer in an insulated cavity wall, příspěvek na konferenci 11. bauklimatisches Symposium Dresden 2002, ISBN 3-86005-322-1, TU Dresden, Dresden, 2002
 2. JAROŠ, M.; GORNÝ, R.; CHARVÁT, P.; KATOLICKÝ, J.; SEDLÁK, J., Numerical and Experimental Investigation of the Conditions in the Double Solar Energy Facade., příspěvek na konferenci Indoor Air 2002 - Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, ISBN 0-9721832-0-5, Indoor Air 2002, Santa Cruz, California, USA, Santa Cruz, California, USA, 2002
 3. SEDLÁK, J.; OREL, V.; MOHELNÍKOVÁ, J., Solární fototermický kolektor ekodomu VUES v Podolí u Brna, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 4. SEDLÁK, J., Solární fototermický kolektor ekodomu VUES v Podolí u Brna, článek v , 2002

2001

 1. SEDLÁK, J.; MRÁČEK, P., Energy Evaluation and Optimisation of Solar System in Social Building in Svitavy, , Technologické centrum AV ČR Praha, Praha, 2001
 2. SEDLÁK, J., MOHELNÍKOVÁ, J., Měření a vyhodnocení optických vlastností solárního fototermického kolektoru v Ekodomu VUES v Podolí u Brna., , ISBN -, úUstav pozemního stavitelství , FAST VUT v Brně, 2001
 3. SEDLÁK, J.; BENEDIKT, P., Stavba budovy Moravské zemské knihovny v Brně, článek v , ČKAIT Praha, Praha, 2001

2000

 1. OREL, V., SEDLÁK, J., MOHELNÍKOVÁ, J., Vzduchový kolektor v nízkoenergetickém domě v Podolí u Brna, článek v , 2000
 2. KALOUSEK, M.; SEDLÁK, J., ENERGY SAVING SOLAR FACADE FOR NON-RESIDENTIAL BUILDINGS FOR CLIMATIC CONDITION IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd ISES-Europe Solar Congress, EuroSun 2000, Copenhagen, Denmark, June 19-22, 2000, ISBN 9780952415039, ISES, Copenhagen, Denmark, 2000
 3. SEDLÁK, J., KALOUSEK, M., An energy-savings facade for non-residental buildings…, International conference Eurosun 2000,, , Danvak, Danish Energy Agency, Copenhagen , Copenhagen-Dánsko, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný