English

doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. – seznam publikací

2017

 1. VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Zvyšování tuhosti stávajících trámových stropů spřažením s materiály na bázi dřeva, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2017, VOŠ a SPŠ Volyně, Volyně, 2017

2016

 1. ŠMAK, M.; STRAKA, B.; HAVÍŘOVÁ, Z.; KOTÁSKOVÁ, P.; BARNAT, J., WOOD RESEARCH, článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, SLOVAK FOREST PRODUCTS RESEARCH INST, Bratislava, Slovakia, 2016

2015

 1. ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z., Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2015, ISBN 978-80-86837-72-7, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně , Volyně, 2015
 2. , Kombinace dřevěné konstrukce a hliněných prvků v současné stavební praxi, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2015, ISBN 978-80-86837-72-7, 2015

2013

 1. KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; DONAŤÁKOVÁ, D.; STRAKA, B., Acoustic Response of Timber Joist Ceilings onto Dynamic Loads., článek v Akustika, ISSN 1801-9064, 2013
 2. ŠMAK, M.; STRAKA, B., Vybrané vady dřevěných nosných konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2013, ISBN 978-80-86837-51-2, VOŠ Volyně, Volyně, 2013
 3. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-8379-6, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 4. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-8380-2, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 5. ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B., Konstrukce šikmých střech, spec. publikace, ISBN 978-80-247-4205-2, Grada Publishing, a.s., Praha, 2013
 6. DONAŤÁKOVÁ, D.; KRUPICOVÁ, J.; KOLÁŘOVÁ, Z.; STRAKA, B., Acoustic Properties of Timber Joist Ceilings with Respects to Their Response onto the Effects of Dynamic Loads, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research Vol. 649 - enviBUILD 2012, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications, Switzenland, 2013

2012

 1. ŠMAK, M.; STRAKA, B.; KLUĎÁKOVÁ, M., Vybrané vady dřevěných nosných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sanacxe a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-248-1704-0, WTA CZ, Brno, 2012
 2. BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2012
 3. BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 978-80-86837-36-9, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, Volyně, 2012

2009

 1. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠMAK, M.; STRAKA, B., Konstrukce bazénové haly v Brně - Kohoutovicích, , ISBN 978-80-8076-079-3, JAGA GROUP, a.s., Bratislava, 2009
 2. PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Konštrukcie bazénovej haly v Brne - Kohoutoviciach, , ISBN 978-80-8076-076-2, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2009
 3. STRAKA, B.; ŠMAK, M., Sanace dřevěných konstrukcí obytných budov, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí a staveb, ISBN 978-80-02-02175-9, Brno, 2009
 4. STRAKA, B.; ŠMAK, M., Některé možnosti využití lepeného dřeva ve stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2009, ISBN 978-80-86837-21-5, VOŠ Volyně, Volyně, 2009

2008

 1. HRADIL, P.; STRAKA, B., Dřevěné oblouky s mechanickými spoji, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí a staveb, Odborný seminář, ISBN 978-80-02-02098-1, Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2008
 2. HRADIL, P.; STRAKA, B., Vyztužování spojů dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodné konferencie 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. STRAKA, B.; ŠMAK, M., Analýza vlivu poddajnosti spojů u vybraných typů dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva, ISBN 978-80-7375-213-2, MZLU Brno, Brno, 2008
 4. STRAKA, B.; ŠMAK, M., Halové stavby s dřevěnými vazníkovými, rámovými a obloukovými nosnými dílci, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2008
 5. STRAKA, B.; ŠMAK, M., Vliv poddajnosti spojů na působení dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2008, ISBN 978-80-86837-18-5, 2008
 6. STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P., Evaluation of condition of historical wooden churches, příspěvek na konferenci WTA Almanach 2008 Restauration und Building-Physics, ISBN 978-3-937066-08-0, WTA Publications, München, 2008

2007

 1. BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M., Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Brno, 2007

2006

 1. STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P.; VEJPUSTEK, Z., Projekt pro průzkum historických kostelů v Beskydech - dřevěný kostel Na Prašivé, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Česká stavební společnost, Praha, 2006
 2. HRADIL, P.; STRAKA, B., Polotuhé chování spojů typu ocel-dřevo při ohybu, příspěvek na konferenci Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií, ISBN 80-227-2359-2, STU Bratislava, Kočovce, 2006

2005

 1. STRAKA, B.; SÝKORA, K., Dřevěné konstrukce, , VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005
 2. STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Experimental analysis of semi-rigid behaviour of steel-to-timber joints with slotted-in plates, příspěvek na konferenci Proc. of VSU'2005 International Conference, "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School, "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School, Sofia, 2005
 3. STRAKA, B., Zkušenosti z teoretické analýzy výstavby nových typů dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci proLignum, ISBN 80-248-0843-9, VŠB TU Ostrava, Praha, 2005
 4. NOVOTNÝ, Miloslav; STRAKA, Bohumil, Využití dřeva v sůčasných konštrukciách šikmých a plochých striech, článek v Eurostav Brat, ISSN 1335-1249, Vydavatelstvo EUROSTAV, Bratislava, 2005
 5. HRADIL, P.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z., Experimentální analýza spojů typu ocel-dřevo s vkládanými styčníkovými plechy, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, Ostrava, 2005
 6. STRAKA, B.; NOVOTNÝ, M., Nová publikace - Holzbau, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, MISE s.r.o., Ostrava, 2005

2004

 1. STRAKA, B., Závěry z vývoje nových typů dřevěných nosných soustav, příspěvek na konferenci VI. Sympózium so zahr. účasťou-Drevo v stavebných konštrukciách, ISBN 80-227-2138-7, Vydavateĺstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2004
 2. VANĚREK, J.; SCHÁNĚL, L.; STRAKA, B., Sledování vlivu dřevomorky domácí na fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva, příspěvek na konferenci Drevo v stavebných konštrukciách, ISBN 80-227-2138-7, STU v Bratislavě, Bratislava, 2004
 3. BUREŠ, J., STRAKA, B., Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2004
 4. STRAKA, B., Dřevo-perspektivní materiál pro střešní konstrukce, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2004
 5. HRADIL, P., VEJPUSTEK, Z., STRAKA, B., Experimentální analýza spojů typu ocel - dřevo s vkládanými styčníkovými plechy, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2004
 6. STRAKA, B.; VANĚREK, J.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 7. STRAKA, B., Drevo - tradičný aj perspektívny materiál na stavebné konštrukcie, článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2004
 8. STRAKA, B., STEHLÍK, M., Využití půdních prostorů pro bydlení a další uživatelské záměry, příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, Vysoké učení technické v Brně, Ústav pozemního stavitelství, Brno, 2004
 9. STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Analysis of steel-to-timber connections in timber structures, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2004, ISBN 954-91127-6-4, "L. Karavelov" Civil Engineering Higher School, SOFIA, Sofia, Bulgaria, 2004
 10. STRAKA, B.; NOVOTNÝ, M., K některým problémům navrhování, realizace a sanace dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-00-9, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Volyně, 2004
 11. NOVOTNÝ, M., Střechy I - Opravy a rekonstrukce, spec. publikace, ISBN 80-7169-825-3, GRADA Publishing, spol. s r.o., Praha, 2004
 12. NOVOTNÝ, M. a kol., Analýza působení mikrovlnného záření na stavební materiály, výzkumná zpráva projektu GAČR, GAČR, VUT Brno, 2004

2003

 1. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures., příspěvek na konferenci Behavior of concrete at high tempetatures and advanced design of concrete structures, ISBN 985-464-359-X, Ulrich Schneider, Johannes Horvath, Vienna, 2003
 2. STRAKA, B., VANĚREK, J., VEJPUSTEK, Z., Závěry z analýzy a sanace dřevěných střešních konstrukcí stávajících a historických objektů, příspěvek na konferenci 25. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“, WTA, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno , 2003
 3. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Některé nové typy dřevěných konstrukcí pro zastřešení pozemních staveb, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře Dřevostavby 2003, Volyně, Volyně, 2003
 4. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Obecné poznatky z rekonstrukce historických krovů, příspěvek na konferenci Sborník z Mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2328-5, Stavoprojekta Brno, Brno, 2003
 5. STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Nové konstrukce zastřešení budov, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, ERA, Brno, 2003
 6. STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Innovative types of timber structures with steel-to-timber connectors, příspěvek na konferenci Proc. of VSU'2003 Jubilee International Conference, "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School, ISBN 954-91127-1-3, "Ljuben Karavelov" Civil Engineering Higher School, Sofia, 2003

2002

 1. STRAKA, B., Současné možnosti uplatnění dřevěných konstrukcí ve stavebnictví, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 2. STRAKA, B., Závěry z vývoje dřevěných konstrukcí s ocelovými styčníkovými plechy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie, ISBN 80-7099-814-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2002
 3. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Příklady realizovaných rekonstrukcí a sanací dřevěných střešních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s mezinárodnou účasťou Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0206-5, Bratislava, Bratislava, 2002
 4. NOVOTNÝ, M., STRAKA, B., Příklady realizovaných rekonstrukcí a sanací dřevěných střešních konstrukcí, , Podbanské, 2002
 5. STRAKA, B., NOVOTNÝ, M., Conclusion from analysis and construction of selected types of timber structures, , Minsk, 2002
 6. STRAKA, B., NOVOTNÝ, M., Dřevěné konstrukce při rekonstrukcích památkových a starších objektů, kapitola v Satvební ročenka 2002, Eurostav, Bratislava, 2002
 7. NOVOTNÝ, M.; STRAKA, B., Dřevěné konstrukce při rekonstrukcích památkových a starších objektů, příspěvek na konferenci Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Bratislava, Bratislava, 2002

2001

 1. STRAKA, B., Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures, příspěvek na konferenci Report of the IABSE Conference Innovative Wooden Structures and Bridges held in Lahti, ISBN 3-85748-1003-X, ETH Honggerberg, Zurich Switzerland, 2001
 2. STRAKA, B., Investigation of the Stresses in Cross-section of Wooden Beams with Tension Reinforcement with Respect to the Rheological Properties of the Wood, příspěvek na konferenci Proceedings of the Balkan Seminar on Rheology held in Sofia, Bulgaria, Bulgarian Rheological Society, Sofia, Bulgaria, 2001

2000

 1. NOVOTNÝ, M., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 22. konference sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01383-2, Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha, 2000

1997

 1. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb, příspěvek na konferenci Zborník z vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou Fakulty výrobných technologií Tu v Košicích, ISBN 80-7099-310-3, TU Košice, Košice, 1997
 2. BAJER, M.; SALAJKA, V.; STRAKA, B., K problematice navrhování a realizace válcových sil, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty '97, ISBN 80-02-01166-X, CENTA, Ltd., Brno, Česká Republika, 1997, 1997
 3. NOVOTNÝ, M., MOUDRÝ, I., STRAKA, B., Rekonstrukce dřevěných krovů při budování půdních vestaveb, příspěvek na konferenci Sborník VI. vedecke konferencie TU v Košicích, ISBN 80-7099-272-7, TU v Košicích, Košice, 1997

1995

 1. NOVOTNÝ, M., STRAKA, B., Analýza skutečného stavu působení dřevěné konstrukce nájezdové rampy, příspěvek na konferenci Drevo v stavebných konštrukciach, STU Bratislava, Bratislava, 1995
 2. STRAKA, B.; BAJER, M., Návrh a realizace dřevěných prostorových soustav, příspěvek na konferenci V. Mezinárodné sympózium - Drevo v stavebných konštrukciách, Kočovce, Slovakia, 1995, 1995

1992

 1. STRAKA, B., MATĚJKA, L., FAILURES CAUSED BY HUMID AND AGGRESSIVE MEDIUM, příspěvek na konferenci LESSONS FROM STRUCTURAL FAILURES, ISBN 80-901118-1-5, Miloš F. Drdácký, Telč, Telč, 1992

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný