English

doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. – seznam publikací

2007

 1. VITÁSEK, J., Posudek k doktorské dizertační práci Přesnost trigonometrického měření výškových rozdílů s ohledem na prostředí, , 2007
 2. VITÁSEK, J., Posudek na knihu Geodezia v stavebnictve, , JAGA Group s.r.o., 2007

2006

 1. VITÁSEK, J., Posudek disertační práce: Formanová P.: Systémy sledování technického stavu budov geodetickými metodami, , 2006
 2. VITÁSEK, J., Posudek disertační práce: Seidlová, A.: Informační systém priestorových údajov na správu inženýrských sietí a katastru nehnutelností, , 2006
 3. VITÁSEK, J., Posudek disertační práce: Linková, L.: Výzkum přesnosti kalibrace při laserové interferometrii v návaznosti na normy ISO, , 2006
 4. VITÁSEK, J., Posudek disertační práce: Zámečníková, M.: Testovanie terestrických laserových systémov, , 2006
 5. VITÁSEK, J., Posudek disertační práce: Bajtala, M.: Vliv horizontalnej refrakcie na geodetická meranie., , 2006
 6. VITÁSEK, J., Posudek disertační práce: Jiříkovský, T.: Lokální geodetické sítě. Inovace měření lokálních geodetických sítí, , 2006

2005

 1. NEVOSÁD, Z.; VITÁSEK, J., Geodézie III průvodce předmětem, , VUT FAST, Brno, 2005
 2. VITÁSEK, J., NEVOSÁD, Z., Průvodce předmětem Geodézie III, , VUT FAST, Brno, 2005

2004

 1. VITÁSEK, J.; NEVOSÁD, Z., Geodézie. Průvodce předmětem geodézie pro stavební obory, , VUT FAST, Brno, 2004
 2. NEVOSÁD, Z.; VITÁSEK, J., Geodézie II. Modul 02 průvodce předmětem geodézie II, , VUT FAST, Brno, 2004
 3. VITÁSEK, J.; NEVOSÁD, Z., Geodézie I. Modul 01 průvodce předmětem geodézie I, , VUT FAST, Brno, 2004

1999

 1. VITÁSEK, J., Geodézie II, , 1999
 2. VITÁSEK, J., Metodika integrovaných lokálních geodetických sítí, výzkumná zpráva projektu , 1999
 3. VITÁSEK, J., Geodézie I, , 1999

1998

 1. VITÁSEK, J., Výškopis v digitální formě a stavební praxe, článek v , 1998
 2. VITÁSEK, J., Vybrané geodetické práce ve stavebnictví, , 1998

1996

 1. VITÁSEK, J., Využití systému GPS v technické a pedagogické praxi, výzkumná zpráva projektu , 1996

1995

 1. VITÁSEK, J., Příspěvek k vývoji a funkci katastru na území ČR, článek v , 1995

1994

 1. VITÁSEK, J., Historie studijního oboru geodézie a kartografie na Stavební fakultě VUT v Brně, článek v , 1994

1993

 1. VITÁSEK, J., Digitální mapy pro katastr nemovitostí, k projektování staveb a jinému využití, článek v , 1993
 2. VITÁSEK, J., Vybrané statě z geodézie, , 1993

1992

 1. VITÁSEK, J., Vliv vnějších faktorů na deformace zavěšených mostních objektů a na trigonometricky určené výšky, výzkumná zpráva projektu , 1992

1991

 1. VITÁSEK, J., Vliv vnějších faktorů na měření deformací mostních objektů, výzkumná zpráva projektu , 1991
 2. VITÁSEK, J., Automatizovaný systém pro měření výškových posunů stavebních objektů, výzkumná zpráva projektu , 1991
 3. VITÁSEK, J., Vliv prostředí na převýšení určená trigonometricky, článek v , 1991

1990

 1. VITÁSEK, J., Vliv atmosféry na nivelační záměru, článek v , 1990
 2. VITÁSEK, J., Vliv fluktuace světla na optická měření účelových povrchových a důlních sítí, výzkumná zpráva projektu , 1990

1988

 1. VITÁSEK, J., Souřadnicové výpočty, , 1988

1987

 1. VITÁSEK, J., Vliv fluktuace světla na optická měření účelových povrchových a důlních sítí, výzkumná zpráva projektu , 1987

1986

 1. VITÁSEK, J., Geodézie I/3, , 1986
 2. VITÁSEK, J., Geodézie I/1, , 1986
 3. VITÁSEK, J., Vliv chyb v měřených veličinách na převýšení určované trigonometricky, článek v , 1986

1985

 1. VITÁSEK, J., Ověření refrakčních korekcí při nivelaci metodou navrženou Angusem - Leppanem, článek v , 1985
 2. VITÁSEK, J., Ověření refrakčních korekcí při nivelaci metodou navrženou Angusem - Leppanem, článek v , 1985
 3. VITÁSEK, J., Vliv fluktuace světla na optická měření v různých atmosférických podmínkách, výzkumná zpráva projektu , 1985

1984

 1. VITÁSEK, J., Beobachtungen von Änderungen des Richtungstechnik mittels eines photoelektrischen Nivelliers, článek v , 1984
 2. VITÁSEK, J., Vliv fluktuace světla na optické měření v různých atmosférických podmínkách, výzkumná zpráva projektu , 1984

1983

 1. VITÁSEK, J., Vliv nehomogenního prostředí na dráhu záměrného paprsku, článek v , 1983
 2. VITÁSEK, J., Vliv teploty na světelný paprsek v blízkosti svislého zdiva, článek v , 1983
 3. VITÁSEK, J., Studie chování záměrného paprsku v okolí vstupu do podzemí, článek v , 1983
 4. VITÁSEK, J., Vliv atmosféry na druhá záměrného paprsku, článek v , 1983

1982

 1. VITÁSEK, J., Rozbor Kukkämakiho teplotní rovnice, článek v , 1982
 2. VITÁSEK, J., Vliv fluktuace světla na optická měření v různých atmosférických podmínkách, výzkumná zpráva projektu , 1982

1981

 1. VITÁSEK, J., Aparatura ke sledování záměrného paprsku. Jemná mechanika a optika, článek v , 1981
 2. VITÁSEK, J., Studie vhodnosti náhradních teplotních rovnic v nehomogenním prostředí, článek v , 1981
 3. VITÁSEK, J., Překonáme bariéry omezující přesnost geodetických měření, článek v , 1981

1980

 1. VITÁSEK, J., Určení souososti funkčních článků válcovací stolice, článek v , 1980
 2. VITÁSEK, J., Zařízení pro měření teplot v přízemních vrstvách, článek v , 1980
 3. VITÁSEK, J., K fluktuaci vzduchových vrstev u svislého zdiva, článek v , 1980
 4. VITÁSEK, J., Sledování relativní vlhkosti v mikroklimatu, článek v , 1980
 5. VITÁSEK, J., Metodika měření fotoelektrickým komparačním nivelátorem, článek v , 1980
 6. VITÁSEK, J., Vliv fluktuací v ovzduší na šíření světla, výzkumná zpráva projektu , 1980

1979

 1. VITÁSEK, J., Kontrolní měření tvaru kruhové konstrukce, článek v , 1979
 2. VITÁSEK, J., Sledování průběhu vlhkosti v blízkosti zdiva, příspěvek na konferenci , 1979

1978

 1. VITÁSEK, J., Geodetická práce při sledování deformací velkých inženýrských staveb, článek v , 1978
 2. VITÁSEK, J., Příručka pro provádění geodetických prací ve stavitelství, článek v , 1978
 3. VITÁSEK, J., Prověrky a sledování teodolitů a nivelačních přístrojů v polních podmínkách, článek v , 1978
 4. VITÁSEK, J., K měření a výpočtu trojúhelníkových řetězců, příspěvek na konferenci , 1978

1977

 1. VITÁSEK, J., Vliv fluktuací v ovzduší na šíření světla, výzkumná zpráva projektu , 1977

1974

 1. VITÁSEK, J., Experimentální měření dosažené přesnosti, výzkumná zpráva projektu , 1974

1973

 1. VITÁSEK, J., Měření souososti válce a vřetene válcovací stolice, , 1973

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný