English

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. – seznam publikací

2019

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Flexural Buckling of Structural Glass Columns. Initial Geometrical Imperfections as a Base for Monte Carlo Simulation, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, 2019

2018

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Lateral-Torsional Buckling of Structural Glass Beams. Experimental, Theoretical and Numerical Analysis, článek v International Journal of Strucutral and Civil Engineering Research, ISSN 2319-6009, 2018
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; PEŠEK, O.; BALÁZS, I., Příklady aktuálních odborných aktivit Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo 43. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, ISBN 978-80-89838-07-3, Žilinská univerzita v Žiline, Bešeňová, 2018
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M.; BALÁZS, I., On the Problem of the Imperfections of the Structural Glass Members Made of Flat Glass, článek v , 2018
 4. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s. r. o., Ostrava, 2018

2017

 1. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky, příspěvek na konferenci 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017, ISBN 978-80-02-02730-0, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2017
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; PEŠEK, O., Torsional Restraint Problem of Steel Cold-Formed Beams Restrained by Planar Members, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; BALÁZS, I., Experimental Verification of the Structural Glass Beam-Columns Strength, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 4. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MRKOS, D.; ŠTRBA, M.; BALÁZS, I.; PEŠEK, O., Příklady spolupráce pracovníků Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí VUT FAST v Brně s firmou Hexaplan International, spol. s r.o., Brno, příspěvek na konferenci XLII. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou při príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Ocel, drevo, betón a sklo v konštrukciách, ISBN 978-80-227-4734-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Kočovce, 2017
 5. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Lateral-torsional buckling of beams of monosymmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry: Theoretical analysis, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2017
 6. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimental setups for the measurement of the rotational restraint provided to cold-formed Z-purlins by sandwich panels, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2017
 7. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral-torsional buckling of beams of double symmetrical and mono-symmetrical cross-sections loaded perpendicularly to the axis of symmetry - Experimental verification, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2017
 8. BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J., Different Cross-Section in Lateral-Torsional Buckling, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn, Berlín, 2017
 9. VILD, M.; PIJÁK, J.; BARNAT, J.; BAJER, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
 10. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Shape and Size of Initial Geometrical Imperfections of Structural Glass Members, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, de Gruyter, 2017
 11. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Influence of Uplift Load on Torsional Restraint Provided to Steel Thin-Walled Purlins by Sandwich Panels, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2017
 12. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Lateral-torsional buckling of laminated structural glass beams. Experimental study, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2017

2016

 1. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Sborník 54. Celostátní konference OK, ISBN 978-80-02-02648-8, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2016
 2. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; KRŠÍK, J.; KŘIVÁKOVÁ, J., Verification of experiment of vacuum loading on slab, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, CRC Press, Tatranské Matliare, Slovak, 2016
 3. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; PEŠEK, O.; BRODNIANSKÝ, J., Focusing on Problem of Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016
 4. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; BELICA, A., Experimental investigation of torsional restraint provided to thin-walled purlins by sandwich panels under uplift load, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Amsterdam, 2016
 5. PEŠEK, O.; HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Experimental Verification of the Buckling Strength of Structural Glass Columns, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2016
 6. SCHMID, P.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; DANĚK, P., Univerzální systém Celoplošného zatěžování prvků stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, ČVUT, Praha, 2016
 7. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BALÁZS, I., Verification of torsional restraint given to cold-formed beams by sandwich panels under uplift loading - Tests of rotational stiffness - Final report, , 2016

2015

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M.; MELCHER, J.; PILGR, M., Loading tests of structural details of temporary steel (foot)bridges - methods of testing and evaluation of tests results, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Arad, str. Feleacului ,nr. 1, ap. 8, jud. Arad, Romania, Košice, 2015
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimentální ověření míry rotačního podepření ocelových za studena tvarovaných nosníků pomocí sendvičových panelů, příspěvek na konferenci 53. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2015, ISBN 978-80-02-02601-3, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2015
 3. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Verifikace skutečného působení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory ve stěně, příspěvek na konferenci Zborník prednášok - 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcí, ISBN 978-80-89619-01-6, Miroslav Gibala, KNM, Žilina, 2015
 4. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BELICA, A.; OLY, R.; MISIEK, T., Experimental verification of torsional restraint given to thin-walled members by sandwich panels, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií, ISBN 978-80-89619-01-6, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Oščadnica, Slovensko, 2015
 5. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Vzpěrná odolnost skleněných centricky tlačených prutů – experimentální analýza, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 40. aktív pracovníkov odboru ocelových konstrukcií. Stav a perspektívy rozvoja, ISBN 978-80-89619-01-6, Žilinská univerzita v Žilině, Oščadnica, 2015
 6. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Measuring and Evaluation of the Shape and Size of Initial Geometrical Imperfections of Structural Glass Members, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 2015
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Fatigue Resistance and Durability of New Mechanical Connections of Currently Developed Temporary Steel Footbridges and Railway Bridges, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M., Full-scale tests of temporary steel (foot)bridges, příspěvek na konferenci Recent Advances in Mechanics and Materials in Design, ISBN 978-989-98832-2-2, University of Porto, Ponta Delgada, Azores, Portugal, 2015
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; RÖDER, V., Experimental study of buckling resistance of steel and high-strength concrete composite columns, příspěvek na konferenci Advances in Steel Structures, University of Lisbon, Lisbon, 2015
 10. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Stability of Thin-Walled Beams with Lateral Continuous Restraint, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 11. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Steel Thin-Walled Beams with Lateral Restraints, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vídeň, Rakousko, 2015
 12. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J., Application of fuzzy set theory to the serviceability limit state of a steel beam under bending, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-485-7, Switzerland, 2015

2014

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Desky z vrstveného konstrukčního skla. Numerická a experimentální analýza, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, 2014
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., On Problems of Characteristic and Nominal Values of Steel Yield Strength and Their Influence on Design Resistance of Steel Structural Members, článek v Materials Research Society symposia proceedings, ISSN 0272-9172, Cambridge University Press, Cancun, Mexiko, 2014
 3. VALEŠ, J.; KALA, Z.; MELCHER, J., Application of fuzzy set theory to serviceability limit state of steel beam under bending, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014
 4. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Stabilization of steel beams by sandwich panels: Influence of beam supports, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014: 7th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Neapol, Itálie, 2014
 5. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Experimental verification of the actual behaviour of laminated glass element under out of plane loading, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Neapol, 2014
 6. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes - Finite Element Analysis and Experimental Verification, příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2014 Proceedings of 7th European Conference on Steel and Composite Structures , ISBN 978-92-9147-121-8, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Napoli, 2014
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Initial Imperfections of Steel and Steel-Concrete Circular Columns, článek v WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, ISSN 1991-8747, World Scientific and Engineering Academy and Society, 2014
 8. KARMAZÍNOVÁ, M., Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium, příspěvek na konferenci Advances in Engineering Mechanics and Materials, ISBN 978-1-61804-241-5, WSEAS, Santorini, 2014
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M., Experimental Verification of Glass-Fibre-Concrete Covers of Footbridge Deck Cornice, Subjected to Wind Loading Actions, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, 2014
 10. BALÁZS, I.; MELCHER, J., On problem of stabilization of steel thin-walled beams in bending by sandwich panels, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Steel, Space & Composite Structures, ISBN 978-981-09-0077-9, CI-Premier Conference Organisation, Singapore, Praha, 2014
 11. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Sklo jako konstrukční materiál staveb, , ČKAIT Praha, Praha, 2014
 12. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Thin-Walled Cold-Formed Steel Beams with Web Holes - Finite Element Analysis., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-949-0, Trans Tech Publication, Zurich, Switzerland, 2014
 13. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Experimental Verification of Atmospheric Physical Influence on Behaviour of Glass-Fibre-Concrete Façade Panels, příspěvek na konferenci Experimental and Applied Mechanics, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-028-6, Trans Tech Publications, Zurich, 2014
 14. PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VESELÝ, J., Výzkum chování nových typů montážních spojů vyvinutých pro perspektivní železniční mostní provizória, příspěvek na konferenci Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách – Zborník príspevkov zo XXXIX. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou konaného v Topoľčiankách, ISBN 978-80-227-4257-3, STU, Bratislava, 2014

2013

 1. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Numerical analysis of behaviour of compression members made of laminated structural glass, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Faculty of Civil Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2013
 2. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Geometricky nelineární numerická analýza tenkostěnných nosníků jednoose symetrického průřezu zatížených kolmo k rovině symetrie, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 3. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Numerická analýza působení tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-TUO Ostrava, Ostrava, 2013
 4. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Lateral Torsional Buckling of Thin-Walled Cold-Formed Steel Beams with Web Holes - Finite Element Analysis, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Zurich, Switzerland, 2013
 5. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Stabilization of Steel Beams of Monosymmetric Thin-Walled Cross-Section by Trapezoidal Sheeting, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, World Academy of Science, Engineering and Technology, Barcelona, Španělsko, 2013
 6. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Lateral-Torsional Buckling of Glass Members, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, WASET, Barcelona, 2013
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Glass-Fibre-Concrete Applied for Building Façade Panels Subjected to Wind Loading Actions, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Actual Effects of Local Buckling of Thin-Walled Metal Roof Decking: Control Experimental Verification Performed during Structure Realization Realization, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013
 9. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; VÍTEK, L., Diagnostics of existing steel roof structures of sport stadiums, příspěvek na konferenci New Developments in Structural Engineering and Construction, ISBN 981-07-5354-3, Research Publishing Services, Singapore, Singapore, 2013
 10. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Problems of behavior and analysis of glass structural members with respect to their application in load-carrying civil constructions, příspěvek na konferenci New Developments in Structural Engineering and Construction, ISBN 981-07-5354-3, Research Publishing Services, Singapore, 2013
 11. BALÁZS, I.; MELCHER, J., Geometricky nelineární analýza ocelových tenkostěnných nosníků jednoose symetrického průřezu zatížených kolmo k ose symetrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 12. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Numerické modelování tlačených prutů z vrstveného konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Vysoká skola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 13. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro-cement panels, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, North Atlantic University Union, U.S.A., 2013
 14. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Experimental Verification and Design of glass-FRP composite grids, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, TRans Tech Publications, Zurich, Switzerland, Zurich, 2013
 15. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M., Evaluation of Strength Characteristics of Fibre-Cement Slab Material, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2013

2012

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Material Testing and Evaluation of Steel Mechanical Properties for Classification of Steel Grade of Existing Civil Engineering Structure, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Zurich, 2012
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Classification of Structural Steel of Existing Civil Engineering Structure Based on Testing and Evaluation of Yield and Ultimate Strengths, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, 2012
 3. BALÁZS, I.; MELCHER, J.; HORÁČEK, M., Stabilisation of Beams by Trapezoidal Sheeting: Parametric Study, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE '12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paříž, Francie, 2012
 4. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Influence of Shear Forces on Deformation of Structural Glass Beams, příspěvek na konferenci Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, France, 2012
 5. PEŠEK, O.; MELCHER, J.; PILGR, M., Numerical Analysis of Hybrid Steel-Glass Beam, příspěvek na konferenci Proceedings of 3rd European Conference of Civil Engineering (ECCIE'12), ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, France, 2012
 6. HORÁČEK, M.; MELCHER, J.; BALÁZS, I., Design Bending Resistance of Thin-Walled Steel Beams with Respect to Lateral Torsional Buckling – Methods of Calculation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd European Conference on Civil Engineering (ECCIE '12), ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M., Loading Tests of Thin-Walled Ferro-Cement Panels for Horizontal Slab Structures, příspěvek na konferenci Recente Advances in Engineering, ISBN 978-1-61804-137-1, WSEAS Press, Paris, 2012
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Structural glass in metal load-carrying systems of building constructions, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering and Building Materials, ISBN 978-0-415-64342-9, CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, Hong Kong, 2012
 9. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Load-Carrying Capacity of Cantilevers of Anti-Flood Barriers Made of FRP Composite Structural Profiles, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publication, Zurich, Switzerland, 2012
 10. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., On Problems of Mechanical Properties of Structural Steel in Load-Carrying Structure of Historical Building Construction, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 2012
 11. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, World Academy of Science, Engineering and Technology, U.S.A, 2012
 12. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, World Academy of Science, Engineering and Technology, U.S.A, 2012
 13. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., On problems of torsion analysis of steel members, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Podbanské, 2012
 14. PEŠEK, O.; MELCHER, J., Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2012
 15. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Reliability of the Limit States Design Concept Ensuring the Safety and Efficiency of Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering MACMESE 12: Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, Malta, 2012
 16. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Verification of steel-to-concrete anchorage system reliability based on failure probability evaluation using test results, příspěvek na konferenci Advances in Mathematical and Computational Methods, ISSN 2227-4588, ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, Malta, 2012
 17. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Mathematical Definitions and Experimentally Verification of the Torsion Characteristics of Perforated Steel Beams, příspěvek na konferenci Proceedings of the 14th WSEAS International Conference onMATHEMATICAL and COMPUTATIONAL METHODS in SCIENCE and ENGINEERING (MACMESE '12), ISBN 978-1-61804-117-3, WSEAS Press, Sliema, 2012
 18. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Influence of Steel Yield Strength Value on Structural Reliability, příspěvek na konferenci Proceedings of the WSEAS International Multi-Conference: Recent Researchers in Environmental and Geological Sciences, ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-110-4, WSEAS Press, Kos, Greece, 2012
 19. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre-Reinforced Concrete Slab, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 981-07-2615-5, Research Publishing services. Singapore, Singapore, 2012
 20. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M., Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour, příspěvek na konferenci Advances in Steel Structures, ISBN 978-7-5641-3400-6, Southeast University Press: Nanjing, 2012
 21. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., Torsion Stiffness of Thin-walled Steel Beams with Web Holes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG'12), ISBN 978-1-61804-071-8, WSEAS Press, Cambridge, UK, 2012

2011

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; FRANK, M., Definovaná únosnost vláknocementových desek - technologie, zkoušky, tabulky, grafy., spec. publikace, ISBN 978-80-87397-09-1, VUSTAH - T.D.V. - Dilhof, Brno, 2011
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.; MELCHER, J., Methods based on the approach of the design assisted by testing applied to the determination of material properties, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science, ISBN 978-1-61804-055-8, WSEAS Press, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2011
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science, ISBN 978-1-61804-055-8, WSEAS Press, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2011
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M.; SIMON, P.; SUPERATA, F., Experimentální ověřování napjatosti a přetvoření ocelové konstrukce mostního provizoria, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 49. celostátní konference OK Hustopeče 2011, ISBN 978-80-02-02332-6, Český svaz vědeckotechnických společností, Hustopeče, 2011
 5. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Design assisted by testing applied to the determination of the design resistance of steel-concrete composite columns, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering "Mathematical Methods and Techniques in Engineering and Environmental Science", ISBN 978-1-61804-046-6, WSEAS Press, Catania, 2011
 6. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M., Výzkum a vývoj pro praxi - příklady spolupráce, příspěvek na konferenci Zborník referátov XXXVII. celoštátného aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukií so zahraniční účastou, ISBN 978-80-227-3583-4, SvF STU v Bratislave, Bratislava, 2011
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M.; SIMON, P.; SUPERATA, F., Zatěžovací zkoušky ocelového mostního provizoria "ŽBM 30", příspěvek na konferenci Konference "Zkoušení a jakost ve stavebnictví" - Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 8. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Confrontation of resulting reliability of the Code Criteria based on Allowable Stress and Limit State Design Concepts., příspěvek na konferenci EUROSTEEL 2011, ISBN 978-92-9147-103-4, European Convention for Constructional Steelwork, Budapest, Hungary, 2011
 9. NEUBAUEROVÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Strengthening steel and timber beams using external bonded carbon - fibre reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS, Maďarsko, 2011
 10. HORÁČEK, M.; MELCHER, J., St. Venant Torsion Stiffness of Thin-walled Beams with Holes, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures, ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Hungary, 2011
 11. ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high-strength materials, příspěvek na konferenci Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary), ISBN 978-92-9147-103-4, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, Budapest, 2011
 12. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Buckling of Steel Beams with Web Holes in Terms of Ultimate Strength Concept vs Defined Limit Displacement Concept, příspěvek na konferenci Proceedings of 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures, ISBN 978-981-08-9247-0, Research Publishing, Singapore, 2011
 13. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Steel-concrete composite structural members using high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures", ISBN 978-981-08-9247-0, Research Publishing Services: Singapore, Singapore, 2011
 14. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PROKEŠ, J., Fibre-reinforced composites based on CFRP and GFRP used as the external bonded reinforcement for the strengthening of steel and timber beams, , University of Porto, Porto, 2011
 15. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Analysis of the resistance of steel-concrete composite members composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference on Steel, Space and Composite Structures, ISBN 978-981-08-8815-2, CI-PREMIER PTE LTD: Singapore, Singapore, 2011

2010

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Dovolená namáhání a mezní stavy - srovnání z hlediska výsledné spolehlivosti návrhu nosné konstrukce, příspěvek na konferenci Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty, ISBN 978-80-970171-5-6, Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, 2010
 2. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Brněnská škola stability inspirovaná pražskou školou., příspěvek na konferenci Stabilita konstrukcí - závažný faktor inženýrského stavitelství., ISBN 978-80-01-04632-6, ČVUT Praha, Praha, 2010
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Buckling resistance of steel-concrete columns composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures "SDSS'Rio 2010", ISBN 978-85-285-0137-7, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010
 4. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Lateral Buckling of Steel SIGMA-cross-section Beams with Web Holes, příspěvek na konferenci SDSS Rio 2010 - International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures., ISBN 978-85-285-0137-7, Federal University of Rio de janeiro, Rio de Janeiro, 2010
 5. KALA, J.; ŠKALOUD, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., Imperfections in steel plated structures and their impact on ultimate strength, příspěvek na konferenci International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures SDSS Rio 2010, ISBN 978-85-285-0137-7, Rio de Janeiro, Brazílie, 2010
 6. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Pevnostní charakteristiky materiálu vláknocementových stavebních dílců a verifikace vlivu zahřívání a skrápění na jejich působení., příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky., ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno, 2010
 7. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Buckling of steel and steel-concrete compression members composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th International Conference Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2010
 8. MELCHER, J., Some aspects of the limit state design concept ensuring the reliability and efficiency of structures, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques., ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, 2010
 9. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Stability Problems of Steel-Concrete Members Composed of High Strength Materials, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, 2010
 10. MELCHER, J.; PILGR, M., Mezní stavy a skutečné působení nosných kovových pásů pro uchycení telekomunikačních antén, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-970171-5-6, KNM, Žilina, 2010

2009

 1. MELCHER, J., K zahájení závěrečné fáze konverze ocelářských norem ENV na EN., příspěvek na konferenci Sborník 40. celostátní konference OK, Mostárna Hustopeče, a.s., Hustopeče, Česká republika, 2009
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification, článek v Advanced Steel Construction - an International Journal, ISSN 1816-112X, HongKong Institute of Steel Construction, Hong Kong, 2009
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M., Rodinné domy s nosnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů - poznatky a zkušenosti z realizace, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov XXXV. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-553-0283-6, Technická univerzita Košice, Košice, 2009
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Efektivní využití progresivních materiálů v nosných konstrukcích staveb, příspěvek na konferenci Sborník konference "Integrated Design of Advanced Structures IDEAS 09", ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 5. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Sensitivity Analysis of Composite Steel-and-concrete Compression Members with high Strength Concrete, příspěvek na konferenci Stability of Structures XIIth Symposium, ISBN 83-914019-6-0, Zakopane, Polsko, 2009
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Experimentální výzkum jako podklad pro navrhování nosných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník Konference "Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009" konané v Brně, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 7. ŠTRBA, M.; PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Použití tenkostěnných ocelových profilů v nosných konstrukcích obytných budov, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, ISBN 978-80-7204-635-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 8. ŠKALOUD, M.; MELCHER, J.; KALA, J.; KALA, Z., The possibility of making web tolerances less stringet as a prerequisite for achieving economic-fabrication steel girders, příspěvek na konferenci th EUROMECH Solid Mechanics Conference, ISBN 978-989-96264-2-3, Lisabon, Portugalsko, 2009
 9. KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; OMISHORE, A., Imperfections in Steel Plated Structures - Should we Straighten their Plate Elements?, příspěvek na konferenci Nordic Steel Construction Conference NSCC2009, ISBN 91-7127-058-2, Malmo, Sweden, 2009
 10. KALA, J.; KALA, Z.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M., Large deflection theory analysis of the effect of web initial curvature on the ultimate strength of steel plate girder, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-30-0, Funchal, Madeira, Portugalsko, 2009
 11. KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A., Sensitivity Analysis of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 978-981-08-3068-7, 2009
 12. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Possibilities of application of glass-fibre-concrete in composite steel-concrete beams, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures "FRPRCS-9" held in Sydney, ISBN 978-0-9806755-0-4, University of Adelaide, Adelaide, 2009
 13. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M., Fastening of steel structural members to concrete using post-installed mechanical fasteners, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Steel-Concrete Composite and Hybrid Structures "ASCCS 2009" held in Leeds, ISBN 978-981-08-3068-7, Research Publishing Services, Singapore, 2009
 14. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; RÖDER, V., Load-carrying capacity of steel-concrete compression members composed of high-strength materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Steel-Concrete Composite and Hybrid Structures "ASCCS 2009" held in Leeds, ISBN 978-981-08-3068-7, Research Publishing Services, Singapore, 2009
 15. KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Application of Sensitivity Analysis to Stability Problems of Steel-concrete Structural Members, příspěvek na konferenci CMM-2009 - Computer Methods in Mechanics, ISBN 978-83-7481-245-0, Zelená Hora, Polsko, 2009
 16. KALA, Z.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L., Material and Geometrical Characteristics of Structural Steels Based on Statistical Analysis of Metallurgical Products, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, 2009
 17. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Význam experimentů pro spolehlivý a efektivní konstrukční návrh, příspěvek na konferenci Sborník XII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 110. výročí založení FAST v Brně konané v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 18. KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z., Theoretical Investigation of steel palted girder resistance, článek v PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ISSN 2070-3740, Penang, Malajsie, 2009
 19. MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance, článek v Advanced Steel Construction - an International Journal, ISSN 1816-112X, The Hong Kong Institute of Steel Construction, Hong Kong, 2009
 20. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Zkušební metoda zatěžování vakuováním, příspěvek na konferenci Sborník XII. Mezinárodní vědecké konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 21. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problému hodnoty dílčího součinitele spolehlivosti materiálu, příspěvek na konferenci Sborník 22. české a slovenské konference "OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009", ISBN 978-80-7204-635-5, CERM, Brno, 2009
 22. FAJKUS, M.; KALA, Z.; MELCHER, J.; ROZLÍVKA, L., Využití reálných mechanických vlastností pro verifikaci ukazatelů spolehlivosti Eurokódu 3, příspěvek na konferenci Sborník 22. české a slovenské konference "OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009", ISBN 978-80-7204-635-5, CERM, Brno, 2009
 23. ŠKALOUD, M.; MELCHER, J.; KALA, J.; KALA, Z., A way to economic-fabrication steel construction - is the straigtening of plate elements really indispensable and desirable?, příspěvek na konferenci Sborník 22. české a slovenské konference "OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009", ISBN 978-80-7204-635-5, CERM, Brno, 2009
 24. MELCHER, J.; JUCHELKA, P., Nové evropské normy pro navrhování a realizaci ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 47. celostátní konference OK" HUSTOPEČE 2009", ISBN 978-80-02-02166-7, ČSVTS / Česká společnost pro ocelové konstrukce, pob. Mostárna Hustopeče, Hustopeče, 2009
 25. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Problems of code design concepts ensuring the reliability and efficiency of structures, příspěvek na konferenci IABSE Reports, vol. 96, IABSE Symposium Bangkok "SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE - Environment Friendly, Safe and Resource Efficient", ISBN 978-3-85748-121-5, The Thai Group of IABSE, Bangkok, 2009
 26. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J., Experimental verification of behaviour of composite steel and glass-fibre-concrete beams, příspěvek na konferenci Steel Concrete Composite and Hybrid Structures, ISBN 978-981-08-3068-7, Research Publishing Services, Singapore, 2009

2008

 1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M.; BARNAT, J., K únosnosti ocelových rozpěrných kotev namáhaných smykem, příspěvek na konferenci Sborník "70. roků SvF STU Bratislava", SvF STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POZDÍŠEK, J., K aplikaci metodiky navrhování na základě zkoušek, příspěvek na konferenci Sborník Medzinárodnej konferencie "70. rokov SvF STU Bratislava", ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; BAJER, M.; PILGR, M.; HRADIL, P.; BARNAT, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J., Aktuální vědecko-výzkumné aktivity Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo 34. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničniou účasťou, ISBN 978-80-227-2950-5, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., To applications of methods of design assisted by testing, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th European Conference on Steel and Composite Structures EUROSTEEL 2008 held in Graz, ECCS, Belgium, 2008
 5. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M.; FAJKUS, M.; ROZLÍVKA, L.; PUKLICKÝ, L., Statistical evaluation of material characteristics and their influence on design strength of structural steels of S355, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th European Conference on Steel and Composite Structures EUROSTEEL 2008, Graz, 2008
 6. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Pevnostní a přetvárné charakteristiky strukturálního tmelu v nosných spojích dílců z konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Sborník "Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU", ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, 2008

2007

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Informace o periodických ocelářských konferencích v zahraničí, příspěvek na konferenci Sborník 45. celostátní konference OK "Hustopeče 2007", ISBN 978-80-02-01959-6, ČSVTS, Hustopeče, 2007
 2. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., Actual Behaviour and Load-carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures, ISBN 978-981-05-9366-7, Research Publishing Services - Singapore, Singapore, 2007
 3. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J., K problematice experimentální verifikace fyzikálně-mechanických charakteristik nosných prvků a dílců, příspěvek na konferenci Sborník Česko-Slovenské konference EXPERIMENT ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, Brno, 2007
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., K problematice návrhu nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků česko-slovenské konsference Experiment 07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM Brno, Brno, 2007
 5. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Behaviour of expansion anchors to concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete, IBIDEM-VERLAG, Stuttgart, 2007
 6. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., KALA, Z., Load-carrying Capacity of post-installed steel anchors to concrete subjected to shear, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conmference on Steel and Composite Structures ICSCS 07, ISBN 0-415-45141-8, University of Manchester, Manchester, 2007
 7. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J., Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2007
 8. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., To the design of steel expansion anchors based on the experimental verification of the actual behaviour, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures ICSAS 07, ISBN 978-0-9556254-0-4, Oxford Brookes University, Oxford, 2007
 9. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; PILGR, M., Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie SvF TU v Košiciach. Sekcia 2.1: Kovové a drevené konštrukcie, ISBN 978-80-8073-802-0, TU, Košice, 2007
 10. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J., Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů, příspěvek na konferenci Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-7204-499-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Hustopeče, 2007
 11. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Expertizní činnost a experimentální ověřování nosných konstrukcí - ilustrativní příklady, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Hustopeče, 2007
 12. MELCHER, J.; VESELÝ, J., Dynamické tuhosti antivibračních rohoží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Hustopeče, 2007
 13. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; FILIP, M., On design and experimental verification of actual behaviour of selected all-FRP structural components for civil engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of the Asia-Pacific Conference on FRP in Structures - APFIS 2007, ISBN 978-962-8014-14-9, The University of Hong Kong / Int. Institute for FRP in Construction, Hong Kong, 2007
 14. MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Verification and transparency of the reliability level resulting from the specified criteria for steel member design, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures, ISBN 978-981-05-9366-7, Research Publishing, Singapore, 2007
 15. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., The design and experimental verification of actual behaviour of the structural glass in roofing and facade systems, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-90-5966-054-0, Millpress, Rotterdam, 2007
 16. MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Statistical and sensitivity analysis within the elaboration of steel plated girder resistance, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Conference "Steel and Aluminium Structures ICSAS '07", ISBN 978-0-9556254-0-4, Oxford Brookes University, Oxford, 2007
 17. MELCHER, J.; KALA, Z.; ROZLÍVKA, L.; KARMAZÍNOVÁ, M., Současné metody analýzy spolehlivosti ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník z XXXIII. Aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty", ISBN 978-80-969161-5-3, SSOK, Bratislava, 2007
 18. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VESELÝ, J.; LEDERER, V., The influence of physical effects on behaviour of structural components made of fibre-glass concrete, příspěvek na konferenci Proc. of International Conference of Research Institute of Building Materials, ISBN 978-80-239-9347-9, Res. Inst. of Building Materials, JSC, 2007
 19. BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M., Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí", ISBN 978-80-7204-499-3, CERM, Brno, 2007

2006

 1. MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L., ÚČINKY VIBRACÍ OD DOPRAVY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICH ANALÝZA A NÁVRH OPATŘENÍ, kapitola v Technické listy 2005, ISBN 80-01-03487-9, CIDEAS, Praha, 2006
 2. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D., Srovnávání výsledků statistické analýzy materiálových charakteristik rakouských a českých konstrukčních ocelí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. KALA, Z.; MELCHER, J.; OMISHORE, A., K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 4. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D., A comparison of the statistical analysis off material characteristics of the austrian and czech structural steel, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 5. KALA, Z.; MELCHER, J.; OMISHORE, A., Note to the transparency of the reliability level of limit state design criteria, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., K metodice navrhování na základě zkoušek z hlediska dosažené úrovně spolehlivosti, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z II. konference s mezinárodní účastí "Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006" konané v Brně, ISBN 80-214-3251-9, VEDA Brno, Brno, 2006
 7. MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A., K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2006, ISBN 80-227-2471-8, Bratislava, SR, 2006
 8. MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A., Note to the Transparency of the Reliability Level of Limit States Criteria for Stability Design, příspěvek na konferenci SDSS 2006, ISBN 972-8469-61-6, Lisbon, Portugal, 2006
 9. SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L., Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, KPM CONSULT a.s., Brno, 2006
 10. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Fastening systems load-carrying capacity based on the reliability approach applied for the test results evaluation, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 954-331-003-3, VSU Sofia, Sofia, 2006
 11. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., K problémům působení ocelových kotevních prvků v betonu při opakovaném namáhání, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z I. konference s mezinárodní účastí "Dynamicky namáhané konstrukce DYNA 2006" konané v Brně, ISBN 80-214-3164-4, VEDA Brno, Brno, 2006
 12. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Experimentální ověřování sklovláknobetonových prvků fasádních obkladů, příspěvek na konferenci Sborník X. konference VUSTAH Brno "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" konané v Telči, 2006, ISBN 80-239-7146-8, 2006
 13. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Analýza a experimentální ověření skutečného působení ocelových nevyztužených plechů průmyslových podlah, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků VIII. konference ocelových konstrukcí 2006, ISBN 80-86604-25-X, Čeladná, 2006
 14. MELCHER, J., Ferdinand Lederer - 100. výročí narození, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2006
 15. PILGR, M.; MELCHER, J., Problematika skutečného chování styčníků s krátkou čelní deskou, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo seminára mladých vedeckých pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií SR a ČR "Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií", ISBN 80-227-2359-2, STU, Bratislava, 2006
 16. MELCHER, J., Ferdinand Lederer - 100. výročí narození, příspěvek na konferenci Sborník 44. celostátní konference výrobců OK "Hustopeče 2006", ISBN 80-02-01857-5, Hustopeče, 2006
 17. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Steel space roofing and building structures: From monitoring long exercised systems to new projects, příspěvek na konferenci Proceedings of the 8th Int. Conference on Steel, Space and Composite Structures "ISSCS 2006" held in Kuala Lumpur, ISBN 981-05-5559-8, Kuala Lumpur, 2006
 18. MELCHER, J., Aktuální problém rozvoje metod navrhování a realizace ocelových konstrukcí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2006

2005

 1. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce media, s.r.o., Ostrava, 2005
 2. KALA, Z.; MELCHER, J.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V., Teoretické modely statického, resp. dynamického chování, spolehlivostní analýza, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2005
 3. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., Zatěžovací zkoušky sklovláknobetonových fasádních dílců vyztužených žebrem, příspěvek na konferenci Sborník konference VUSTAH 2005, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH Brno, Telč, 2005
 4. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Steel expansion anchors to concrete under shear loading, příspěvek na konferenci Sborník Mezinárodní konference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, VSU Sofia, Sofia, 2005
 5. KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M., The Influence of the Web Initial Shape Curvature upon the Member Stress State in the Crack-Prone Areas, příspěvek na konferenci Proc. CMCPSE, ISBN 3-86130-812-6, Barcelona, ES, 2005
 6. KALA, Zdeněk, Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels, článek v Nonlinear Analysis - Modelling and Control, ISSN 1392-5113, LANA, LT, 2005
 7. KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; MELCHER, Jindřich, Coupled Instabilities in Steel Plate Girders with Fatigue Behaviour, příspěvek na konferenci 1, ISBN 84-95999-71-4, M. Papadrakakis, Santorini Island, Greece, 2005
 8. MELCHER, Jindřich, CE-DEFENSE - Aktuální součát rozvoje metod navrhování a realizace ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 43. celostátní konference výrobců OK "Hustopeče 2004", ISBN 80-02-01742-0, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2005
 9. MELCHER, J., BAJER, M., KARMAZÍNOVÁ, M., SÝKORA, K., Prvky kovových konstrukcí, , VUT v Brně, Brno, 2005
 10. MELCHER, J., PUCHNER, J., Kovové konstrukce I, , VUT v Brně, Brno, 2005
 11. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., Steel Expansion Anchors To Concrete Under Shear Loading, příspěvek na konferenci Dokladi - Naučna konferencija s meždunarodno učastije VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, VSU, Sofia, 2005
 12. KALA, Z., MELCHER, J., NOVÁK, D., Comparison of Material Characteristics of Austrian and Czech Structural Steels, článek v International Journal of Materials and Structural Reliability, ISSN 1685-6368, 2005
 13. MELCHER, J., Discussion on the simplified torsion analysis of a member with open cross section, příspěvek na konferenci Eurosteel 2005, ISBN 3-86130-812-6, Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, Maastricht, The Netherlands, 2005
 14. MELCHER, Jindřich; KARMAZÍNOVÁ, Marcela, The experimental verification of actual behaviour of the glass roofing structure under uniform loading, příspěvek na konferenci Eurosteel 2005, ISBN 3-86130-812-6, Druck und Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, Maastricht, The Netherlands, 2005
 15. ŠKALOUD, M., MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Two studies on the actual behaviour and limit states of steel structures, příspěvek na konferenci ICASS 05, ISBN 0-08-044637-X, Elsevier Ltd., Kidlington, Oxford, UK, 2005
 16. MELCHER, J., KALA, Z., Deliberation on safety concepts applied in design procedures of steel structures, příspěvek na konferenci ICASS 05, ISBN 0-08-044637-X, Elsevier Ltd., Kidlington, Oxford, UK, 2005
 17. MELCHER, J., ŠKALOUD, M., KARMAZÍNOVÁ, M., Experiment - a powerful tool applied in the solution of two important problems of the limit states of structures, příspěvek na konferenci AESE 2005, ISBN 4-901887-18-1, Nagoya University, Nagoya, 2005

2004

 1. KALA, Z., MELCHER, J., On Some Problems of the Verification of Structural Design Criteria Using the Probabilistic Approaches, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-232-0230-8, Tatranská Lomnica (SR), 2004
 2. SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 3. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J., Navrhování na základě testů - stanovení odolnosti s využitím výsledků experimentů, příspěvek na konferenci Sborník EXPERIMENT 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 4. MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M., SborníkČesko-slovenské konference EXPERIMENT 04, , ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o., Berno, 2004
 5. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä (Finland), 2004
 6. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; POKORNÝ, R.; ŠTRBA, M., Materiálové parametry sklovláknobetonu, příspěvek na konferenci Sborník konference VUSTAH 2004, VUSTAH Brno, Telč, 2004
 7. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä, Jyväskylä (Finland), 2004
 8. KALA, Z., MELCHER, J., On Some Problems of the Verification of Structural Design Criteria Using the Probabilistic Approaches, příspěvek na konferenci Proc. of the VI. Slovak National Conference with Abroad Participation „Statics and Physics Problems of Structures“, ISBN 80-232-0230-8, Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica (SR), 2004
 9. MELCHER, J., K aktuálním problémům konverze ENV na EN, příspěvek na konferenci Sborník 42. celostátní konference výrobců OK "Hustopeče 2004", ISBN 80-02-01679-3, Hustopeče, Hustopeče, 2004
 10. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Experimentální výzkum na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně - od historie k současnosti, příspěvek na konferenci Sborník česko-slovenské konference "EXPERIMENT 04", ISBN 80-7204-354-4, VUT v Brně, Brno, 2004
 11. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Konstrukční sklo v systémech zastřešení budov, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 2. mezinárodní konference "Zastřešení budov", ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, Brno, 2004
 12. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., K problémům dimenzování nosných konstrukcí z konstrukčního skla, příspěvek na konferenci Sborník a CD-ROM z VIII. konference "Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky" pořádané v Telči, ISBN 80-239-2635-7, VÚSTAH Brno, Telč, 2004
 13. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., The analysis of composite steel-and-concrete compression members with high strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Long Beach, ISBN 1-879749-71-8, University of Missouri Rolla / SSRC, Long Beach, 2004
 14. MELCHER, J., KALA, Z., ROZLÍVKA, L., Design characteristics of structural steels based on statistical analysis of metallurgical products, článek v Journal of Constructional Steel Research, ISSN 0143-974X, 2004

2003

 1. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 33. mezinárodní konference „Defektoskopie 2003“ konané v Ostravě, ISBN 80-214-2475-3, ČNDT, Ostrava, 2003
 2. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P., Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců, příspěvek na konferenci Sborník VII. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky konané v Telči, ISBN 80-239-1009-4, VÚSTAH, Brno, 2003
 3. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Experimentální ověřování únosnosti tlačených ocelových prutů vyplněných betonem vysoké pevnosti, příspěvek na konferenci Sborník 20. česko-slovenské konference Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-01-02747-3, ČVUT, Praha, 2003
 4. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., POKORNÝ, R., POSPÍŠIL, P., Materiálové charakteristiky sklovláknobetonových fasádních dílců, příspěvek na konferenci Sborník VII. konference „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2003“ konané v Telči, ISBN 80-239-1009-4, VUSTAH, Brno, 2003
 5. MELCHER, J., Vysokohodnotné betony a ocelové konstrukce s vysokohodnotnými betony, příspěvek na konferenci Sborník ze VII. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky konané v Telči, část 2, ISBN 80-239-1010-8, VÚSTAH, Brno, 2003
 6. MELCHER, J., Složení a vlastnosti některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003
 7. MELCHER, J., Využití vysokopevnostních betonů v ocelobetonových konstrukcích, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd International Symposium on Fibre Concrete and High Performance Concrete held in Malešovice, ISBN 80-86604-08-X, VŠB-TU of Ostrava / SEKURKON Praha, Ostrava / Praha, 2003
 8. MELCHER, J., KALA, Z., To Probabilistic Verification of Structural Stability Design Procedures, příspěvek na konferenci Proceedings of 2003 SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Baltimore, ISBN 1-879749-68-8, University of Missouri Rolla / SSRC, Baltimore, 2003
 9. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., K problematice ověřování pevnostních a deformačních charakteristik konstrukcí prostřednictvím experimentů, příspěvek na konferenci Sborník ze 41. celostátní konference OK Hustopeče 2003, ISBN 80-02-01596-7, Mostárna, Hustopeče, 2003
 10. KALA, Z., MELCHER, J., Use of Fuzzy sets in Dimensioning of Structural Elements and Analysis, příspěvek na konferenci Zborník z V. konferencie "Staticko-konštručné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií" konanej v Tatranskej Lomnici, ISBN 80-232-0221-9, TU v Košiciach, Košice, 2003
 11. MELCHER, J., The verification of structural design kriteria using the probabilistic approaches, příspěvek na konferenci Sborník 20. česko-slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2003", ISBN 80-01-02747-3, ČVUT, Praha, 2003
 12. MELCHER, J., Navrhování ocelových konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2003
 13. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., The analysis of composite steel-and-concrete compression members with high strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of 2004 SSRC Annual Technical Session and Meeting held Long Beach, ISBN 1-879749-71-8, University of Missouri Rolla / SSRC, Rolla, 2003
 14. KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., Použití akustické emise při zatěžovacích zkouškách prvků a dílců nosných stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 33. mezinárodní konference "Defektoskopie 2003" konané v Ostravě, ISBN 80-214-2475-3, ČNDT, Ostrava, 2003
 15. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., ŠMAK, M., Zastřešení velkých rozpětí - tradice a perspektivy vycházející z brněnské školy ocelových prostorových prutových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník Mezinárodní konference "Zastřešení budov", ISBN 80-214-2328-5, VUT, Brno, 2003
 16. MELCHER, J., Konverze předběžných norem na evropské normy, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2003

2002

 1. MELCHER, J., On Some Problems Of Analytical And Probability Approaches To Structural Design, příspěvek na konferenci Advances In Steel Structures, Volume II, ISBN 0-08-044017-7, Elsevier Sc. Ltd., Hong Kong, China, 2002
 2. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., KNĚZEK, J., Experimentální ověření sklovláknobetonových fasádních kazetových dílců při zatížení větrem, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky", VÚSTAH, Brno, Česká republika, 2002
 3. MELCHER, J., FILIP, M., PILGR, M., Experimentální ověření a anylýza skutečného působení pochůzných roštů a poklopů z kompozitních profilů vyztužených skelným vláknem, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky", VÚSTAH, Brno, Česká rebublika, 2002
 4. KALA, Z.; MELCHER, J., Problems of Statistical Steel Grade Definition, příspěvek na konferenci International Colloquium, Eurosteel 2002, Coimbra, ISBN 972-98376-3-5, Antonio Lamas, Coimbra (Portugal), 2002
 5. FAJKUS, M., MELCHER, J., HOLICKÝ, M., ROZLÍVKA, L., KALA, Z., Design characteristics of structural steels based on statistical analysis of metallurgical products, příspěvek na konferenci International Colloquium, Eurosteel 2002, ISBN 972-98376-3-5, cmm Associaco Portuguesa de Construcao Metalica e Mista, Coimbra, 2002
 6. KALA, Z., MELCHER, J., Problems Of Statistic Steel Grade Definition, příspěvek na konferenci Proceedings of Third European Conference on Steel Structures, Volume II, ISBN 972-98376-3-5, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2002
 7. FAJKUS, M., MELCHER, J., HOLICKÝ, M., ROZLÍVKA, L., KALA, Z., Design Characteristics Of Structural Steels Based On Statistical Analysis Of Metallurgical Products, příspěvek na konferenci Proceedings of Third European Conference on Steel Structures, Volume II, ISBN 972-98376-3-5, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2002
 8. MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., The Analysis And Behaviour Of Compression Steel Members Filled By High Strength Concrete, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, VUT v Brně, Brno, Česká republika, 2002
 9. KALA, Z., MELCHER, J., Problematika prokazování kvality produkce ocelových výrobků, příspěvek na konferenci VII. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-814-8, Technická univerzita Košice, Košice, 2002
 10. MELCHER, J., Konstrukční sklo - principy dimenzování a experimentálního ověřování, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo VII. vedeckej konferencie TU v Košiciach, 8. sekcia, ISBN 80-7099-814-8, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, Slovensko, 2002
 11. MELCHER, J., KALA, Z., Problematika prokazování kvality produkce ocelových výrobků, příspěvek na konferenci Zborník prednášok zo VII. vedeckej konferencie TU v Košiciach, 8. sekcia, ISBN 80-7099-814-8, TU Košice, Stavebná fakulta, Košice, Slovensko, 2002
 12. MELCHER, J., The Problems Of Probabilistic Approaches To Structural Stability, příspěvek na konferenci Proceedings of the 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, Columbia University, New York, USA, 2002

2001

 1. MELCHER, J., KALA, Z., K problematice návrhové pevnosti oceli v návaznosti na konverzi norem ENV na EN, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí, ISBN 80-02-01410-3, Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, Dům techniky Ostrava, 2001
 2. MELCHER, J., Die Entwicklung des Stahlhochbaues in der Tschechischen Republik - Beispiele und Erfahrungen, článek v Stahlbau, ISSN 0038-9145, 2001
 3. MELCHER, J., K problematice dimenzování a experimentálního ověřování konstrukce skleněných fasád, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodní konference "Sustainable Building and Solar Energy", Technologické centrum AV ČR, Brno, 2001
 4. MELCHER, J., Některé problémy začlenění stavebních objektů do krajiny, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství", Dům techniky Brno, Brno, 2001
 5. MELCHER, J., Stability research and design code developments - The SSRC 2001 Corresponding Member Report, příspěvek na konferenci Proceedings of the SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Forth Lauderdale, ISBN 1-879749-68-8, University of Florida - SSRC, Forth Lauderdale, 2001
 6. MELCHER, J., K problematice pravděpodobnostního přístupu při navrhování ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník ze semináře "Rozvojové tendencie v odbore oceľových konštrukcií" konaného v Jahodné, ISBN 80-7099-664-1, TU Košice - Stavebná fakulta, Košice, 2001
 7. MELCHER, J., The analysis of fastener strength using the limit state approach, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "Connections between Steel and Concrete", ISBN 2-912143-26-8, RILEM, Stuttgart, 2001
 8. MELCHER, J., K problematice návrhové pevnosti oceli v návaznosti na konverzi norem ENV a EN, příspěvek na konferenci Sborník z konference "Spolehlivost konstrukcí", ISBN 80-02-01410-3, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2001
 9. MELCHER, J., Sklo a kov - soudobé materiály občanských staveb, příspěvek na konferenci Sborník celostátní konference OK Hustopeče '2001, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2001

2000

 1. MELCHER, J., KALA, Z., KALA, J., The Analytical and Statistical Approaches to Lateral Beam Buckling, příspěvek na konferenci Structurel Stability Research Council, ISBN 1-879749-67-X, University of Florida, University of Florida, 2000
 2. MELCHER, J., Návrhová únosnost tlačeného ocelového prutu, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2000
 3. MELCHER, J., EUROCEDE 3 - skladba, vývoj, současný stav a konverze na EN, příspěvek na konferenci Sborník "Navrhování ocelových konstrukcí - EUROKÓD 3", ISBN 80-7283-020-1, ČSSTN, Praha, 2000
 4. MELCHER, J., Problematika konverzí norem ENV na normy EN v souvislosti s ocelovými nosníky řešenými s vlivem klopení, příspěvek na konferenci Sborník XXVI. aktivu pracovníků oboru ocelových konstrukcí "Konštrukcie a mosty - Súčasný stav a perspektívy rozvoja" konaného va Rájeckých Teplicích, Rájecké Teplice, Rájecké Teplice, 2000
 5. MELCHER, J., Význam materiálových zkoušek při ověřování spolehlivosti ocelové konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník konference "Spolehlivost konstrukcí", ISBN 80-02-01344-1, Dům techniky, Ostrava, 2000
 6. MELCHER, J., K problémům polopravděpododbnostního přístupu při navrhování ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Zborník 19. Českej a Slovenskej medzinárodnej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty 2000" konanej vo Vysokých Tatrách, ISBN 80-232-0189, EXPO EDUC - Dom techniky ZSVTS, Košice, 2000
 7. MELCHER, J., K problému navrhování nosných konstrukcí na základě experimentů, příspěvek na konferenci Zborník 19. Českej medzinárodnej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty 2000" konanej vo Vysokých Tatrách, ISBN 80-232-0189-1, EXPO EDUC - Dom techniky ZSVTS, Košice, 2000
 8. MELCHER, J., Experimentální ověření střešního pláště pavilonu "V" v areálu BVV, příspěvek na konferenci Sborník celostátní konference OK Hustopeče 2000, Česká společnost pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 2000
 9. MELCHER, J., The Analytical and Statistical Approaches to Lateral Beam Buckling, příspěvek na konferenci Proceedings of the SSRC Annual Technical Session and Meeting held in Memphis, ISBN 1-879749-66-1, University of Florida, Memphis, 2000
 10. CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z., Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1364-3, University of Technology, Bratislava, 2000

1999

 1. MELCHER, J., KALA, Z., Statistical study of column buckling curves, příspěvek na konferenci Eurosteel 1999, ISBN 80-01-01963-2, Czech Technical University Prague, Praha, 1999
 2. MELCHER, J., Kippen von Tragern als Stabilitatsproblem zweier Gruppen von Querschnittypen, článek v Stahlbau, ISSN 0038-9145, 1999
 3. MELCHER, J., KALA, Z., Ultimate Strength and Design Limit State of Compression Members in the Structural System, příspěvek na konferenci Structural stability research council, ISBN 1-879749-66-1, USA University of Florida, USA University of Florida, 1999
 4. MELCHER, J., Testing glass wall using acoustic emission method - Analysis of amplitude of acoustic emission signals, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XI. mezinárodní vědecké konference Fakulty stavební VUT v Brně, ISBN 80-214-1437-5, CERM, Brno, 1999
 5. MELCHER, J., K problémům navrhování kompozitních konstrukcí z prvlů vyztužených skelnými vlákny, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XI. mezinárodní vědecké konference Fakulty stavební VUT v Brně, ISBN 80-214-1437-5, CERM, Brno, 1999
 6. MELCHER, J., Základní materiály - trend k používání ocelí vyšších a vysokých pevností, příspěvek na konferenci Sborník celostátní konference OK Hustopeče 99, Česká spol. pro ocelové konstrukce, Hustopeče, 1999
 7. MELCHER, J., Statistical study of column buckling curves, příspěvek na konferenci Proc. of the 2nd European Conference on Steel Structures EUROSTEEL 99, ČVUT, Praha, 1999
 8. MELCHER, J., Mezní únosnost a zatěžovací zkoušky plovoucích podlah, příspěvek na konferenci Sborník ze 3. sympozia se zahraniční účastí "Údržba, rekonstrukce a modernizace staveb", VA, Brno, 1999
 9. MELCHER, J., Stahlkonstruktionen des Verwaltungs- und Leitungszentrum der Sudmahrischen Gas - AG, článek v Stahlbau, ISSN 0038-9145, 1999

1998

 1. MELCHER, J., Ultimate strength and design limit state of compression members in the structural system, příspěvek na konferenci Proc. of the 1998 SSRC Annual Technical Session held in Atlanta, ISBN 1-879749-66-1, SSRC, Atlanta, 1998
 2. MELCHER, J., Experiment - významný zdroj rozvoje spolehlivých metod navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník mezinár. sympózia Navrhovanie a rekonštrukcie oceľových konštrukcií, STU, Bratislava, 1998
 3. MELCHER, J., Skleněná dvorana - mezinárodní fórum v Tokiu, příspěvek na konferenci Fórum architektury a stavitelství, Praha, Praha, 1998
 4. MELCHER, J., Experimentální výzkum - inspirace ze zahraničních zkušeností, příspěvek na konferenci Sborník celostátní konference OK Hustopče 98, Česká spol. pro ocel. konstrukce, Hustopeče, 1998

1997

 1. MELCHER, J., Full-Scale Testing of Steel and Timber Structures: Examples and Experience, příspěvek na konferenci Structural Assessment - The Role of Large and Full Scale Testing, E&FN SPON, London, 1997
 2. MELCHER, J., Actual Behaviour and Design Limit State of Compression Member, příspěvek na konferenci Proc. of the 5th Int. Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Nagoya University, Nagoya, 1997
 3. MELCHER, J., Loading Tests of the Flooring Construction Assembled by Dry Process, příspěvek na konferenci Proc. of WORKSHOP 97, ČVUT, Praha, 1997
 4. MELCHER, J., K problému návrhového mezního stavu tlačených prutů, příspěvek na konferenci Sborník z jednání 18. Česko - Slovenské mezinárodní konference "Ocelové konstrukce a mosty", ISBN 80-02-01166-X, CENTA, Brno, 1997
 5. MELCHER, J., Ocelové konstrukce v areálu JmP - Radlas, příspěvek na konferenci Sborník z jednání 18. Česko - Slovenské mezinárodní konference "Ocelové konstrukce a mosty", CENTA, Brno, 1997

1996

 1. MELCHER, J., Design Limit States: Reality or (Science) Fiction?, příspěvek na konferenci Proc. of Int. Conference on Advances in Steel Structures, Pergamon/Elsevier Science, Hong-Kong, 1996
 2. MELCHER, J., K dimenzování ocelových mostů ve smyslu evropského dokumentu ENV 1993-2, příspěvek na konferenci Zborník "Kovoé konštrukcie a mosty - súčasný stav a perspektívy rozvoja", VŠDS, Žilina, 1996
 3. MELCHER, J., Steel Tubular Structures: From History to Present at the TU of Brno, příspěvek na konferenci Proc. of 7th Int. Symposium on Tubular Structures, A.A.Balkema, Rotterdam, 1996
 4. MELCHER, J., K problémům navrhování, realizace a rozvoje v oboru ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník celostát, konference OK - Hustopeče 96, Mostárna Hustopeče, Hustopeče, 1996

1995

 1. MELCHER, J., Návrh, experimentální ověření a realizace nosné dřevěné konstrukce rodinných domů, příspěvek na konferenci Sborník V. mezinárodního sympozia Drevo v stavebných konštrukciách - Kočovce 95, STU, Bratislava, 1995
 2. MELCHER, J., Torsion: from Theory to Practice, příspěvek na konferenci Proc. of the Int. Conference on Structural Stability and Design, A.A.Balkema, Rotterdam, 1995
 3. MELCHER, J., The Implementation of European Design Rules for Lateral Buckling, příspěvek na konferenci 9th. Int. Conference "Metal Structures", Prelim. Rep., Krakow, 1995
 4. MELCHER, J., K aktuálním otázkám činnosti ECCS a CEN v oboru ocelových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník celostátní konference OK - Hustopeče 95, Mostárna Hustopeče, Hustopeče, 1995

1994

 1. MELCHER, J., Acoustic Emission from Statically Loaded Timber Panels, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop 95, ČVUT, Praha, 1994
 2. MELCHER, J., K připravovaným dokumentům pro navrhování a realizaci ocelových konstrukcí a mostů, příspěvek na konferenci Sborník celostát. konference OK "Hustopeče 94", MěKS, Hustopeče, 1994
 3. MELCHER, J., Ocelové konstrukce v areálu Boby centra, příspěvek na konferenci 17. česko-slovenská medzinárodná konferencia "Oceľové konštrukcie a mosty", STU, Bratislava, 1994
 4. MELCHER, J., Harmonizace česko-slovenských a evropských norem pro ocelové konstrukce, příspěvek na konferenci Zborník referátov 17. česko-slovenskej konferencie "Oceľové konštrukcie a mosty", STU, Bratislava, 1994
 5. MELCHER, J., Note to the Buckling of Beams with Monosymmetric Section Loaded Transversely to its Plane of Symmetry, příspěvek na konferenci Proceeding of Annual Technical Session, SSRC-Lehigh University, Bethlehem, 1994

1993

 1. MELCHER, J., The Progress of Work on Eurocode 3 in CEN/TC 250/SC 3, příspěvek na konferenci Technical Report "Making the New Generation Familiar with Steel Construction: Steel Design and Eurocodes, TU, Budapest, 1993
 2. MELCHER, J., Eurocode 3. Současný stav a perspektivy dalšího vývoje, příspěvek na konferenci Sborník celostátní konference OK "Hustopeče 93", MěKS, Hustopeče, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný