English

prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. – seznam publikací

2014

 1. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2014

2013

 1. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., Dlouhodobé mechanické vlastnosti betonů s vypalovanou černouhelnou hlušinou, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2013
 2. KOCÁB, D.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O., Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 3. BATELKA, M.; KOVÁCS, P.; ADÁMEK, J., BETONY Z UMĚLÉHO KAMENIVA Z VYPALOVANÝCH ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN A JEJICH ODOLNOST PŘI PŮSOBENÍ VYSOCE KONCETROVANÉHO CO2, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-87397-14-5, Brno, 2013
 4. HRONOVÁ, P.; KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J., Porovnání vlivu vodního součinitele a různých typů vláken na vznik trhlin v raném věku betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J.; HRONOVÁ, P., Využití metody Torrent Permeability Tester pro kontrolu kvality povrchové vrstvy betonových konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 2. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONŮ S VYPALOVANOU ČERNOUHELNOU HLUŠINOU, příspěvek na konferenci Konference zkoušní a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 3. BATELKA, M.; ADÁMEK, J.; TARANZA, L., VYBRANÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONŮ S NOVÝM DRUHEM UMĚLÉHO KAMENIVA, SROVNÁNÍ S BĚŽNĚ VYRÁBĚNÝMI BETONY, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2012 v Telči, ISBN 978-80-87397-11-4, 2012
 4. REITERMAN, P.; KADLECOVÁ, Z.; KOLÁŘ, K.; KEPPERT, M.; ADÁMEK, J.; HOLČAPEK, O., Zohlednění trvanlivosti při hodnocení kvality povrchové vrstvy betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2012
 5. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., POROVNÁNÍ MODULU PRUŽNOSTI A TRVANLIVOSTI BETONŮ PŘI UŽITÍ NOVÉHO DRUHU UMĚLÉHO KAMENIVA S BĚŽNĚ VYRÁBĚNÝMI BETONY, příspěvek na konferenci Technologie betonu 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, Pardubice, 2012
 6. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ FORMOU VÝROBY UMĚLÝCH SPÉKANÝCH KAMENIV A JEJICH MOŽNOST VYUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Recycling 2012, ISBN 978-80-214-4432-4, Brno, 2012
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z.; STEHLÍK, M., Three NDT Methods for the Assesment of Concrete Permeability as a Measure of Durability, kapitola v Nondestructive testing of materials and structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer in RILEM Bookseries, Istanbul, Turecko, 2012
 8. KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J., NDT Methods Used to Estimate the Actual Durability of a Bridge Concrete, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, 2012
 9. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., ÚPRAVA RECEPTURY BETONU Z VYPALOVANÝCH ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN POMOCÍ PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ, JEJICH VLIV NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, omegadesign, Brno, 2012
 10. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J., Vliv provzdušnění na vývoj pevnostních charakteristik betonu určeného pro mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník anotací JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, Brno, 2012
 11. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., BETON Z VYPALOVANÝCH ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN, JEHO ÚPRAVA S OHLEDEM NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A MRAZUVZDORNOST, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, omega design, Brno, 2012

2011

 1. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., ČERNOUHELNÁ HLUŠINA, JEJÍ ÚPRAVA A MOŽNOST VYUŽITÍ JAKO PLNIVA DO BETONU, příspěvek na konferenci Speciální betony 2011, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Praha, 2011
 2. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., MRAZUVZDORNOST BETONŮ Z NOVÉHO DRUHU UMĚLÉHO KAMENIVA, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Brno, 2011
 3. KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J., REITERMAN,P., Sledování vzduchové propustnosti pohledových betonů v čase, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Brno, 2011
 4. HRONOVÁ, P.; KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J.; ROHRBACHER, I., POROVNÁNÍ HODNOT VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI U BETONŮ S RŮZNÝM VODNÍM SOUČINITELEM A S POUŽITÍM RŮZNÝCH DRUHŮ VLÁKEN, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT Brno, Brno, 2011
 5. HRONOVÁ, P.; ADÁMEK, J., EFFECT OF THE USE OF DISPERSIVE FIBRES ON THE SIZE OF CRACKS IN THE EARLY STAGE OF SETTING AND HARDENING OF CONCRETE, příspěvek na konferenci Collection of Abstracts, ISBN 978-80-01-04836-8, Faculty of Civil Engineering, Praha, 2011
 6. KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J.; REITERMAN, P., HODNOCENÍ POHLEDOVÝCH BETONŮ NDT METODAMI Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI, příspěvek na konferenci Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87158-26-5, VUSTAH a.s., Telč, 2011
 7. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., VLIV PŘÍMĚSÍ A PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA VLASTNOSTI BETONU PŘI UŽITÍ NOVÉHO DRUHU UMĚLÉHO KAMENIVA NA BÁZI ENERGETICKÝCH ODPADŮ, příspěvek na konferenci XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Brno, 2011
 8. HRONOVÁ, P.; ADÁMEK, J., REDUKCE ŠÍŘKY TRHLIN OD PLASTICKÉHO SEDÁNÍ PŘIDÁNÍM POPÍLKU, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, Telč, 2011
 9. KADLECOVÁ, Z.; HRONOVÁ, P.; ADÁMEK, J., Zkoušky propustnosti povrchové vrstvy betonu jako podklad pro odhad aktuální trvanlivosti betonu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Brno, 2011

2010

 1. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P., Influence of Air-entrainment on Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 2. KADLECOVÁ, Z.; ODEHNALOVÁ, P.; ADÁMEK, J., PERMEABILITY TESTS OF THE SURFACE LAYER OF CONCRETE AS A BASIS FOR THE ESTIMATION OF CURRENT DURABILITY OF CONCRETE, příspěvek na konferenci 8th Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice (id 18982), ISBN 978-80-7204-723-9, Brno, 2010
 3. ADÁMEK, J.; KADLECOVÁ, Z.; JURÁNKOVÁ, V., DETECTION OF IMPERFECTIONS IN CONCRETE STRUCTURE FROM DURABILITY VIEWPOINT, příspěvek na konferenci 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTI, ISBN 978-80-7204-723-9, 2010
 4. ODEHNALOVÁ, P.; KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J., Hodnocení povrchové vrstvy betonu zkouškami propustnosti, příspěvek na konferenci Sborník z konference Betonářské dni 2010, ISBN 978-80-8076-089-2, 2010
 5. KADLECOVÁ, Z.; ODEHNALOVÁ, P.; ADÁMEK, J., Porovnání výsledků zkoušek propustnosti povrchové vrstvy pro vzduch a vodu, příspěvek na konferenci Sborník z konference Betonářské dni 2010, ISBN 978-80-8076-089-2, Bratislava, 2010
 6. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., MOŽNOST VYUŽITÍ SPÉKANÝCH HLUŠIN DO BETONU A STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 7. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Stanovení modulu pružnosti na válcových tělesech vyrobených z mostního betonu, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 8. KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J., Reiterman, P., Hodnocení betonových kvádrů z hlediska trvanlivosti, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Brno, 2010
 9. KADLECOVÁ, Z.; ADÁMEK, J., Porovnání vodní a vzduchové propustnosti povrchových vrstev betonu, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky (id 18292), ISBN 978-80-87397-02-2, VUSTAH a.s., 2010
 10. BATELKA, M.; ADÁMEK, J., OVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMĚLÉHO KAMENIVA ZE SPÉKANÝCH HLUŠIN V RÁMCI VÝROBY BETONU, příspěvek na konferenci XIV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Telč, 2010
 11. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Detection of Imperfection in Concrete Structure from Durability Viewpoint, , Latvia, 2010
 12. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Evaluation of Durability of Concrete by Measurement of Permeability for Air and Water, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. 1, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010
 13. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z., DETECTION OF IMPERFECTIONS IN CONCRETE STRUCTURE FROM DURABILITY VIEWPOINT, příspěvek na konferenci , 2010
 14. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Vliv provzdušnění na modul pružnosti mostního betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2010
 15. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Durability of the Concrete as a Function of Properties of Concrete Layer, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010

2009

 1. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Durability of the Concrete as a Function of Properties of Concrete Layer, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno, 2009
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KONEČNÁ, M., Vliv obsahu vysokopecní strusky v cementu na některé trvanlivostní vlastnosti betonů, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009 - Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Fibre Concrete And its Air Permeability, příspěvek na konferenci Proceedings of 5th International Conference Fibre Concrete 2009, ISBN 978-80-01-04381-3, CTU Prague, Praha, 2009
 4. KULÍSEK, K.; ADÁMEK, J.; BATELKA, M., ARTIFICIAL AGGREEGATE FROM COAL DEBRIS AND THE POSSIBILITY OF ITS UTILIZATION IN CONCRETE PRODUCTION, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Telč, 2009
 5. KOUDELKA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J., Compressive strength of extruded materials, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Research Institute of Building Material, JSC., Brno, 2009
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M., Jiný pohled na trvanlivost betonu, příspěvek na konferenci Utilization of silica admixture to concrete and its effect on concrete permeability, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 7. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P., Utilization of silica admixture to concrete and its effect on concrete permeability, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 8. STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, Brno, 2009
 9. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I., Sledování degradace betonu měřením jeho trvanlivostních vlastností, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků speciální betony, ISBN 978-80-86604-42-8, SEKURKON Praha v NEOSETU Praha, Beroun, 2009

2008

 1. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J.; KONEČNÁ, M., Nedestruktivní metoda ISAT pro hodnocení povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P.; LÁNÍK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Concrete Creep DeformationsS Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 978-80-214-3773-9, Akademické nakladatelství CERM, LC2008, Brno, 2008
 3. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Durability Assessment of Concrete tested by Air Permeability, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, Czech Technical University in Prague, Praha, 2008
 4. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; MISÁK, P.; ADÁMEK, J., Experimentální analýza vlivu druhu a délky použitých vláken na přetvárné vlastnosti lehkých betonů, příspěvek na konferenci sborník konference Betonárske dni 2008, ISBN 978-80-227-2969-7, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2008
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., Metody měření objemových změn betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův Ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 6. PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., VLIV STRUKTURY BETONU NA HODNOTY ZRYCHLENÉ ZKOUŠKY DIFÚZE CO2, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův Ústav ČVUT v Praze, Praha, 2008
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J., Stiffening of concretes with high performance structural PP fibres, příspěvek na konferenci Harnessing fibres for concrete construction, ISBN 978-1-84806-042-5, IHS BRE Press, Dundee, 2008
 8. PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2 A PROPUSTNOSTI OXIDU UHLIČITÉHO, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008
 9. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; PLŠKOVÁ, I., Influence of slag volume in cement on long-term orioerties of concrete, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 10. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Bezdotykové měření objemových změn kompozitů, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2008
 11. MISÁK, P.; LÁNÍK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ČECHMÁNEK, R., The strength characteristics of ferrocement with a surface reinforcement, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-2029-4, Research Institute of Building Materials, JSC, Telč, 2008
 12. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Porous aggregate strength and its influence on lightweight concrete strength, příspěvek na konferenci 9Th Internationl Cconference: Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vols 1-3, ISBN 978-9955-28-201-3, Published by Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, 2008
 13. ADÁMEK, J.; HOFFMANN, O.; JURÁNKOVÁ, V., Chloride Migration Coefficient from Non-Steady-State Migration Experiments, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků VIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků, ISBN 978-80-210-4525-5, Masarykova Univerzita, Brno, 2008

2007

 1. PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., ANALÝZA VLIVU CEMENTŮ S ODLIŠNÝM OBSAHEM VYSOKOPECNÍ STRUSKY - EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO2, příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 2. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Air permeability of plain and lightweight concrete, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 3. ADÁMEK, J.; TĚHNÍK, V.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, P., VLIV DEFINOVANÉHO OBSAHU VYSOKOPECNÍ STRUSKY V CEMENTU NA TRVANLIVOST BETONŮ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 14. betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, Hradec Králové, 2007
 4. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., METODY ZKOUŠENÍ TRVANLIVOSTNÍCH VLASTNOSTÍ BETONU, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Praha, 2007
 5. STEHLÍK, M.; HOFFMANN, O.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J., Rychlost karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Kloknerův ústav, ČVUT, Praha, 2007
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., VLIV POUŽITÉHO PLNIVA, PŘÍMĚSI A PŘÍSADY NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků konference CONSTRUMAT 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Ostrava, 2007
 7. TĚHNÍK, V.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B., INFLUENCE OF BLAST FURNACE SLAG IN CEMENT ON CONCRETE DURABILITY, příspěvek na konferenci Proceedings of 3TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON CONCRETE ENGINEERING, ISBN 978-963-420-923-2, VISEGRAD, 2007
 8. KUCHARCZYKOVÁ, B.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., COMPARISON OF MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH AND WITHOUT FIBRES, příspěvek na konferenci Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha, 2007
 9. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B., INFLUENCE OF FIBRES ADMIXTURE IN CONCRETE ON ITS AIR PERMEABILITY, příspěvek na konferenci Proceedings of 4th International Conference Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, Praha (FC concrete), 2007
 10. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., The experience from tests of water permeability the concrete cover, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Brno University of Technology, Brno, 2007
 11. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; PLŠKOVÁ, I.; ADÁMEK, J., INFLUENCE OF HIGH STRENGTH POLYPROPYLENE FIBRES ON MECHANICAL PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT COMPOSITES, příspěvek na konferenci Sborník konference MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Krakow, 2007
 12. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., DURABILITY OF LEIGHTWEIGHT FIBRE CONCRETE, příspěvek na konferenci Sborník konference MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, KRAKOW, 2007
 13. ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B., MOISTURE CHARACTERISTIC OF FIBRECONCRETES IN RELATION TO THEIR DURABILITY, příspěvek na konferenci Sborník konference Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Telč, 2007
 14. ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; JURÁNKOVÁ, V., VYSOKOPEVNOSTNÍ LEHKÝ VLÁKNOBETON LC 45/50 - 1800, příspěvek na konferenci Sborník konference VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, ISBN 978-80-8073-790-0, KOŠICE, 2007
 15. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B., POROUS AGGREGATE STRENGTH AND ITS INFLUENCE ON LIGHTWEIGHT CONCRETE STRENGTH, příspěvek na konferenci Proceedings of The 9th International Conference modern Building Materials, Structures and Techniqus, ISBN 978-9955-28-131-3, VILNIUS - LITVA, 2007
 16. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I., VLIV DOBY PŘEDMÁČENÍ KAMENIVA NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI LEHKÉHO BETONU A TECHNOLOGICKÉ PROBLÉMY PŘI ZPRACOVÁNÍ LEHKÉHO BETONU A VLÁKNOBETONU, příspěvek na konferenci Sborník konference Technologie betonu 2007, ISBN 978-80-903807-4-5, Pardubice, 2007

2006

 1. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Non - Destructive Testing Method for Estimation of Concrete Durability, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006
 2. STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J., VZDUCHOVÁ PROPUSTNOST A ROZVOJ MIKROTRHLIN, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I., VLIV VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA PŘETVÁRNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY LEHKÝCH BETONOVÝCH KOMPOZITŮ, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, ČBS Servis s.r.o., Hradec Králové, 2006
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., ZHODNOCENÍ ZMĚN STAVU BETONU KONSTRUKCE PO ČTYŘECH LETECH METODOU VZDUCHOVÉ PROPUSTNOSTI Z HLEDISKA JEHO TRVANLIVOSTI, příspěvek na konferenci zborník prednášok z XII.medzinárodnej konferencie, ISBN 80-8069-747-7, SPU Nitra, Nitra, 2006
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M., Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Beotnárské dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, Vydavateľstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2006
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; VOJTEK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B., AIR PERMEABILITY OF LIGHTWEIGHT AND ORDINARY CONCRETES WITH FIBRES, příspěvek na konferenci Comportarea in situ a constructiilor, SC CONSITRANS SRL, Brazi-Hatzeg-Rumunsko, 2006
 7. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; PLŠKOVÁ, I.; JURÁNKOVÁ, V., OVĚŘENI MOŽNOSTI VÝROBY LEHKÉHO BETONU PŘEDEPSANÉ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A TLAKOVÉ PEVNOSTI, příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, Praha, 2006
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Vlastnosti pórovitého zrna kameniva a pevnost lehkého konstrukčního betonu, příspěvek na konferenci 4.Konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava v NEOSETU Praha, Praha, 2006
 9. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Evaluation of condition changes for a concrete structure after four years of service using the air permeability method from the concrete durability viewpoint, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., LEHKÝ BETON VYZTUŽENÝ KONSTRUKČNÍMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VÚSH, TELČ, 2006
 11. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; ZADĚLÁK, M., LEHKÝ BETON VYZTUŽENÝ POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3110-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006

2005

 1. ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B., MĚŘENÍ SMRŠTĚNÍ ČERSTVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci Sborník konference Wokshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, VUT-FAST, Brno, 2005
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J., EXPERIMENTALNÍ ANALÝZA VLIVU VYSOKOPEVNOSTNÍCH POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN NA CHOVÁNÍ LEHKÝCH A OBYČEJNÝCH BETONŮ, příspěvek na konferenci Sborník konference 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Ediční středisko ČVUT, Praha, 2005
 3. STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J.; HORKÁ, I., Mikrotrhliny a propustnost betonu, příspěvek na konferenci Workshop NDT, ISBN 80-7204-420-6, CERM s.r.o., Brno, 2005
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BOROCHOVSKÝ, O., Volume Changes of Concrete with High-Strength Fibres, příspěvek na konferenci Int. Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilinská Univerzita, Žilina, Žilina, 2005
 5. JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Opinions on the Reinforced Concrete Degradation Process Monitoring and Measurement, příspěvek na konferenci Workshop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Praha, 2005
 6. ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ V., Vzduchová propustnost lehkých a obyčejných betonů s vlákny, příspěvek na konferenci 3. Konference Speciální betony, Vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-22-5, SEKURKON, Malenovice, 2005
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Názory na sledování a měření procesu degradace vyztuženého betonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita, Žilina, Slovensko, Rajecké Teplice, 2005
 8. HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P., Diagnostika stavebních konstrukcí - Průvodce předmětem, , FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 9. HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P., Diagnostika stavebních konstrukcí - Přednášky, , FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 10. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Actual State of Concrete Layer from Point of View its Durability by TPT (Torrent Permeability Tester), příspěvek na konferenci Int. Conference Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005, ISBN 80-7194-769-5, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005
 11. ZADĚLÁK, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J., OBJEMOVÉ ZMĚNY BETONU S POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY, příspěvek na konferenci Sborník referátů FC 2005, ISBN 80-248-0852-8, VŠB-TU-FAST, Ostrava, 2005
 12. ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V., Vzduchová propustnost vláknobetonů s vysoce pevnými PP-vlákny, příspěvek na konferenci 3th Int. Conference Fibre Concrete - FC 2005, ISBN 80-248-0852-8, VŠB - Technical University of Ostrava, Malenovice, 2005
 13. ADÁMEK, J., Analýza příčin poruch, diagnostika a návrh sanace železobetonové konstrukce izolačního pavilonu nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti, příspěvek na konferenci XV. mezinárodní sympozium SANACE 2005, SSBK, Brno, 2005
 14. ADÁMEK, J., Air Permeability of Concrete from Durability Point View, , Lyngby, Dánsko, 2005

2004

 1. CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M., Propagation velocity of ultrasonic wawes in mortar, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004 - sborník přednášek, ISBN 80-7204-371-4, Vysoké učení technické v Brně FAST, Ústav fyziky, Brno, 2004
 2. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 3. ADÁMEK, J., CIKRLE, P., Ultrasonic testing of properties of mortars., příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions, ISBN 04-1536-379-9, A.A.Balkema Publishers, Leiden, The Netherlands, London, 2004
 4. CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M., Ultrasonic testing of properties of mortars, příspěvek na konferenci Structural Analysis of Historical Constructions, ISBN 04-1536-379-9, A.A. Balkema Publishers, Leiden, Netherland, Padova, Italy, 2004
 5. ADÁMEK, J., JURÁNKOVÁ, V., Air Permeability of Concrete Increased by Different Ingredients and Admixtures, příspěvek na konferenci LC 2004, ISBN 80-214-2370-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; ADÁMEK, J., ANALÝZA VLIVU POUŽITÍ PP VLÁKEN PRO PROSTOROVÉ VYZTUŽENÍ OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU NA MECHANISMUS PŘETVÁŘENÍ A PORUŠOVÁNÍ STRUKTURY TĚCHTO BETONŮ TLAKEM A OHYBEM, příspěvek na konferenci Sborník konference Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2004
 7. ADÁMEK, J.; HADRAVA, V.; JURÁNKOVÁ, V., Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky, příspěvek na konferenci EXPERIMENT významný zdroj navrhování nosných stavebních konstrukcí 2004, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004
 8. ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ZADĚLÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V., Moduly pružnosti lehkých konstrukčních betonů s vlákny FORTA v tlaku a ohybu, příspěvek na konferenci Speciální betony - vlastnosi - technologie - aplikace, ISBN 80-86604-15-2, Malenovice, 2004
 9. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SLAVÍKOVÁ, K., Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2004, ISBN 80-8073175-6, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných láto, Lesnica, 2004
 10. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Hodnocení trvanlivosti betonu stanovením jeho vzduchové propustnosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ s.r.o., Praha, 2004
 11. ADÁMEK, J., Stavební látky MODUL BI01-M03 BETON, , Brno, 2004
 12. ADÁMEK, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; KOUKAL, J., Stavební látky MODUL BI01-M04 Keramika, dřevo, kovy a sklo, , 2004
 13. ADÁMEK, J.; KOUKAL, J., Stavební látky MODUL BI01-M05 POLYMERY A ŽIVICE, , Brno, 2004
 14. ADÁMEK, J.; HOBST, L., Stavební látky Modul BI01-M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 15. ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; VÍTEK, L., Stavební látky MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO, , 2004
 16. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Air Permeability of Concrete with Natural and Porous Aggregates, příspěvek na konferenci 8th International Conference Modern Building Materials and Techniques, ISBN 9986-05-722-1, 0, Vilnius, 2004
 17. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění, příspěvek na konferenci Sborník Sanace, Sdružení pro sanace, Brno, 2004
 18. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Hodnocení betonu z hlediska trvanlivosti stanovením jeho vzduchové propustnosti, příspěvek na konferenci Sborník SANACE 2004, SSBK Brno, Brno, 2004
 19. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Vliv povrchové úpravy betonu na jeho vzduchovou propustnost, příspěvek na konferenci 3. Konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004, ISBN 80-239-2664-0, Masarykova kolej ČVUT Praha, ČVUT Praha, 2004
 20. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; CIKRLE, P., Correlation between data double flat-jack test and sonic velocities, výzkumná zpráva projektu ÚTAM Praha, ÚTAM Praha, Praha, 2004

2003

 1. JURÁNKOVÁ, V., Několik odborných postřehů z NDT-CE Berlin 2003, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT CMC 2003, ISBN 80-7204-318-8, VUT FAST Brno, Ústav fyziky, ČNDT, Brno, 2003
 2. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2003, ISBN 80-239-1840-0, Sekurkon Praha, Pardubice, 2003
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P., Některé poznatky získané při predikci trvanlivosti betonů metodou vzduchové propustnosti WTA, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, Brno, 2003
 4. VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, The Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 5. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; VAŇURA, T.; ADÁMEK, J., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinfoced Concrete Elements, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, The Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky, příspěvek na konferenci Betón 2003, ISBN 80-02-01538-X, TU Košice, Štrbské Pleso, 2003
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNEK, P.; DIBELKA, V.; FOJTL, J., Netradiční metody měření dlouhodobých přetvoření zesílených stropních panelů, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo, ISBN 80-7099-991-8, Fakulta BERG TU Košice, SK, Košice, 2003
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Permeability of Concrete with PP-fibres, příspěvek na konferenci FC+HPC 2003, ISBN 80-86604-08-X, Sekurkon Praha, Malenovice, 2003
 9. ADÁMEK, J.; MELOUN, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Concrete Creep Deformations Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test, příspěvek na konferenci NDT - CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, Berlin, 2003
 10. ADÁMEK, J.; MELOUN, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Sanace dřevěných oken, příspěvek na konferenci NDT - CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, Berlin, 2003
 11. ADÁMEK, J.; MELOUN, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Concrete Creep Deformations Caused by Bend and Pressure Stress Specimen Test, příspěvek na konferenci NDT - CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, Berlin, 2003
 12. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips. Anchorage of Externaly Glued Strips, příspěvek na konferenci Proceedings of NDT-CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, DGfZP, Berlín, 2003
 13. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; HORKÁ, I.; JURÁNEK, P., Zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonu křemičitým úletem testované metodou vzduchové propustnosti TPT, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2003 - IX. mezinárodní konference, 1. vydání Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra materiálového inženierstva, ISBN 80-227-1926-9, STU Bratislava, Štúrovo, 2003
 14. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Air Permeability of Concrete, příspěvek na konferenci MATBUD IV. Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materialowe w Inžynierii Ladowej Krakow,, ISBN 83-7242-261-3, Politechnika Krakowska, Krakow, 2003
 15. VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Long-term tests arrangement for externally strengthened reinforced concrete elements, příspěvek na konferenci Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 16. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ADÁMEK, J.; VAŇURA, T., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd Int. Conference on Advanced Engineering, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003

2002

 1. ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Objemové změny betonů s částečnou náhradou drobného kameniva popílkem, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002, ISBN 80-214-2251-3, Ak. nakl. CERM, s.r.o., Brno, 2002
 2. ADÁMEK, J., Influence of the Surface Properties of Porous Aggregate Grains on the Lightweight Structural Concrete Strength, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002, ISBN 80-214-2251-3, Ak. nakl. CERM, s.r.o., Brno, 2002
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Příznivý vliv náhrady části drobného kameniva ložovým popílkem z fluidního spalování na vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2002, ISBN 80-238-9644-X, ČBS, Pardubice, 2002
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Model pro výpočet propustnosti, příspěvek na konferenci Construmat 2002. Conference about structural materials., ISBN 80-01-02571-3, ČVUT v Praze, Praha, 2002
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V., Gas Permeability of Concrete Structure as a Criteria of Concrete Durability, příspěvek na konferenci International Symposium Non-Traditional Cement and Concrete 2002, ISBN 80-214-2130-4, Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Brno, 2002
 6. ADÁMEK, J., Gas Permeability of Concrete Structure as a Criteria of Concrete Durability, příspěvek na konferenci NTCC 2002, ISBN 80-214-2130-4, Brno, Brno, 2002
 7. ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, TU v Košiciach - stavebná fakulta, Košice, 2002
 8. ADÁMEK, J.; BROŽOVSKÝ, J., Influence of Fine Aggregates Partial Substitution by Fly Ash from Fluid Combustion on Concrete Durability, příspěvek na konferenci Sborník 3 rd International Conference Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-954-7, University of Žilina, SK, Žilina, 2002

2001

 1. BROŽOVSKÝ, J., ADÁMEK, J., Sledování trvanlivosti materiálů z odpadních surovin, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., ISBN 0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. MELOUN, V.; ADÁMEK, J., Redukce smršťování u vyztužených prutových prvků, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, -, Pardubice, 2001
 3. JURÁNKOVÁ, V., ADÁMEK, J., MICHALKO, O., Permeability of concrete, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Assessment of Concrete Surface Layer Durability by Determination of its Permeability, příspěvek na konferenci Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-707-9, Technická univerzita v Košiciach, Levoča, 2001
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Moderní nedestruktivní metody měření propustnosti betonů pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci Building Materials and Testing, ISBN 80-7099-677-3, Orgware, Štrbské Pleso, 2001
 6. ADÁMEK, J., Vliv monotónního a málocyklicky opakovaného namáhání na dotvarování betonů z lehkého kameniva, příspěvek na konferenci Construmat 2001, ISBN 80-214-1936-9, VUT v Brně, Brno, 2001
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Permeability of Concrete as a Criteria of Durability Assessment, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-201-7, VUT v Brně, Křižánky, 2001
 8. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Použití metody stanovení propustnosti betonu pro vzduch pro hodnocení jeho trvanlivosti, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2001
 9. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O.; DVOŘÁK, L., Stanovení propustnosti povrchových vrstev betonu pro vodu a vzduch jako jedna z možných metod odhadu životnosti betonové mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 6. mezinárodního symposia "Mosty 2001", ISBN 80-7204-195-9, CERM s.r.o., Brno, 2001
 10. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Sledování kvality těsnicích technologií stanovením součinitele propustnosti povrchu sanovaných betonů pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře "Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století, ISBN 80-7078-870-4, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, 2001
 11. MELOUN, V.; ADÁMEK, J., Porovnání přetvoření betonu způsobeného dotvarováním ohýbaných a tlačených prvků., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001

2000

 1. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Vliv příměsí na vodopropustnost betonu, příspěvek na konferenci Konference Betonářské dny 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Pardubice, 2000
 2. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P., Nová metoda stanovení napjatostí a modulu pružnosti zdiva, příspěvek na konferenci Konference Zděné a smíšené konstrukce 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Brno, Česká republika, 2000
 3. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P., Nová metoda stanovení napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva., příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2000, Česká betonářská společnost, Brno, 2000
 4. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Vliv částečné náhrady jemného kameniva v betonu létavým popílkem na součinitel propustnosti pro vodu, příspěvek na konferenci Conference about Structural Materials, CONSTRUMAT 2000, ISBN 80-7137-739-2, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Nitra, Slovakia, 2000
 5. NOVÁK, D., ADÁMEK, J., Reliability and Sensitivity Analyses of Masonry Vaults, příspěvek na konferenci 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage - Firenze 2000, Universita degli Studi di Firenze, Florence, 2000
 6. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; MICHALKO, O., Water Permeability of Cement-Fly Ash Concrete, příspěvek na konferenci III. Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnenia materialowe w inžynierii ladowej MATBUD 2000, ISBN 83-7242-107-2, Polytechnika Krakowska, Kraków, Polska, 2000
 7. ADÁMEK, J., Strength of Lightweight Concrete Influenced by Strength of Lightweight Aggregate Concrete, příspěvek na konferenci Second International Symposium on Structural Lightweight Aggregate Concrete, ISBN 82-91341-37-0, Norwegian Concrete Association, Kristiansand, Norway, 2000
 8. ADÁMEK, J., Experimental Tests of Influence of the Surface Properties of Porous Aggregate Grains on the Lightweight Structural Concrete Strength, příspěvek na konferenci The Second International Symposium on Prefabrication, ISBN 952-5075-29-X, Concrete Association of Finland, Helsinki, Finland, 2000
 9. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M., Probabilitní modely chování historického zdiva, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2000

1999

 1. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M., Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů, výzkumná zpráva projektu ÚTAM AVČR, ÚTAM AVČR, Brno, Česká republika, 1999
 2. STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J., Kalibrace plochých lisů při zajišťování stavu napjatosti a modulu pružnosti cihelného zdiva, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a zkůšobníctvo, o, Bratislava, 1999
 3. JURÁNKOVÁ, V., MICHALKO, O., ADÁMEK, J., Průchod plynu strukturou betonu, příspěvek na konferenci International Workshop "Physical and Material Engineering", Praha, 1999
 4. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M., Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva, výzkumná zpráva projektu ÚTAM AVČR, ÚTAM AVČR, Brno, Česká republika, 1999
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SEMERÁK, J., Propustnost betonu pro kapaliny a plyny, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 99, ISBN 80-7078-647-7, TU Ostrava, Ostrava, 1999
 6. ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Životnost betonových staveb, kapitola v Životnost betonových staveb, ISBN 80-902397-8-8, Český svaz stavebních inženýrů, Praha, 1999

1995

 1. ADÁMEK, J., KOUKAL, J., STEHLÍK, M., Anglicko-česká příručka vlastností a zkoušení stavebních hmot, , ISBN 80-214-0686-0, PC-DIR s.r.o. - Nakladatelství, Brno, PC-DIR s.r.o. - Nakladatelství, Brno, 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný