English

doc. Ing. Bohumil Novotný, CSc. – seznam publikací

2017

 1. HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B., POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů, , Brno, 2017
 2. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2017
 3. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2017
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2017
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2017
 6. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2017
 7. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2017

2016

 1. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 2. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 2. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 3. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 4. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 5. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 6. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015

2014

 1. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 02/2014: Výsledky testů vstupních surovin, , Brno, 2014
 2. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 01/2014: Identifikace limitujících faktorů prostředí pro jednotlivé průmyslové provozy a volba vhodných plniv a pojiv, , Brno, 2014

2005

 1. NOVOTNÝ, B.; ŠKOPÁN, M.; KULÍSEK, K., Využití stavebních recyklátů v betonu -současný stav a trendy, příspěvek na konferenci 3.konference Speciální betony-vlastnosti-technologie-aplikace, ISBN 80-86604-22-5, Sekurkon, Praha, 2005
 2. NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J., Vybrané technické požadavky na recykláty z minerálních stavebních odpadů, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2875-9, ARSM, Brno, 2005

2003

 1. NOVOTNÝ, B.; KULÍSEK, K., Náhrada části hrubého kameniva v betonu teplárenskou struskou, příspěvek na konferenci Recykling 2003 Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-2309-9, ASTM+VUT Brno, Brno, 2003

2002

 1. NOVOTNÝ, B., ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recykling 2002, ISBN 80-214-2078-2, Společnost pro recyklaci, Brno, 2002
 2. NOVOTNÝ, B., KULÍSEK, K., Výroba betonových tvárnic částečnou náhradou druhotnými surovinami, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta stavebná, Košice, 2002
 3. ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Recycling 2002, ISBN 80-214-2078-2, -, Brno, 2002

2001

 1. FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N., Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V., Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 3. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Příspěvek k problematice recyklace sádrových výrobků, příspěvek na konferenci Recycling 2001, ISBN 80-214-1848-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s ARSM v ČR, Brno, 2001
 4. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Construction Material Recycling - Securing of Quality and Ecology Standards, příspěvek na konferenci Tagungsband 11.RCL-Interforum 2001, Internationale Vereinigung Baustoff-Recycling RCL Management GmbH, Berlin/Deutschland, RCL Management GmbH, Berlin Prag, 2001
 5. NOVOTNÝ, B., KARÁSKOVÁ, J., Výroba stavebních tvárnic za použití recyklátu., příspěvek na konferenci Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin "Recycling 2001", ISBN 80-214-1557-6, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM), Brno, 2001
 6. NOVOTNÝ, B., Odstraňování výkvětů na stavební keramice., příspěvek na konferenci VII. mezinárodní konference Construmat 2001 Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, Vysoké učení technické v Brně, FAST, ÚTHD, Brno, 2001

2000

 1. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Jakost a ekologie při zpracování druhotných surovin, příspěvek na konferenci Jakost 2000, ISBN 80-02-01350-6, DTO Ostrava, Ostrava, 2000
 2. KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B., Environment a jakost recyklovaných stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Recycling 2000, ISBN 80-214-1557-6, ARSM, Brno, 2000

1999

 1. KULÍSEK,K., NOVOTNÝ,B., Jakost v recyklaci stavebních materiálů, příspěvek na konferenci 8. Mezinárodní konference JAKOST 99, ISBN 80-02-01301-8, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný