English

prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc. – seznam publikací

2014

 1. ŠTOUDEK, R.; KOKTAVÝ, B.; CARBOL, L.; ŠTEFKOVÁ, D., Influence of the Maximum Grain Size of Aggregate on the Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Samples, příspěvek na konferenci 12th Workshop NDT 2014 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5099-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014
 2. VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B., Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - Experimental measurements and cohesive crack model simulations, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03785-934-6, Switzerland, 2014
 3. KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B.; ŠTOUDEK, R., Detection of Inhomogeneities and Cracks in Composite Materials by the Method of Partial Discharges, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans tech publication, Switzerland, 2014

2013

 1. ŠTOUDEK, R.; KOKTAVÝ, B., Influence of the Maximum Grain Size of Aggregate on the Transverse Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Samples, příspěvek na konferenci 11th Workshop NDT 2013 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-864-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2013
 2. VESELÝ, V.; VODÁK, O.; TRČKA, T.; SOBEK, J.; KOKTAVÝ, P.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, B., Acoustic emission from quasi-brittle failure of cementitious composites - experimental measurements and cohesive crack model simulations, , ISBN 978-80-214-4739-4, Brno, česká republika, 2013
 3. KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B., Noise Diagnostics of Composite Materials by using Spectral Characteristics of Electromagnetic Emission, příspěvek na konferenci 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB, ISBN 978-1-4799-0670-3, Montpellier, 2013

2012

 1. ŠTOUDEK, R.; KOKTAVÝ, B., Influence of the Maximum Grain Size of Aggregate on the Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Samples, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, CERM, Brno, 2012
 2. KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M., Influence of Graphite Paste on the Electrical Properties of Concrete Specimens, příspěvek na konferenci 10th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2012 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-823-6, CERM, Brno, 2012
 3. VODÁK, O.; VESELÝ, V.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; KERŠNER, Z., Numerical simulation of failure processes in plain concrete causing acoustic and electromagnetic emission, , ISBN 978-80-261-0157-4, University of West Bohemia, Pilsen, Špičák, Česká republika, 2012
 4. TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Use of Electromagnetic and Acoustic Emission in Failure Monitoring of Cementitious Composites, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety, ISBN 978-80-214-3692-3, Kazaň, 2012
 5. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOKTAVÝ, B.; SCHAUER, P., Tracking of Concrete Hardening by Means of Impedance Spectroscopy, článek v Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1 , ISSN 1313-2539, Info Invest Bulgaria, Bulgaria, 2012
 6. KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M., On the Change of Electric Parameters of Concrete Measured with a Contact Compound, článek v Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1 , ISSN 1313-2539, Info Invest Bulgaria, Bulgaria, 2012

2011

 1. KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M., Measurements of Electric Parameters of Concrete Slabs of Different Composition, příspěvek na konferenci 9th International Conference NDT 2011 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, CERM, Brno, 2011
 2. KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M., Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení, příspěvek na konferenci proc. of. 41th International Conference - Defektoskopie, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS s.r.o, Praha CR, 2011
 3. KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B., Noise diagnostics of advanced composite materials for structural applications, příspěvek na konferenci ICNF2011: 2011 21st International Conference on Noise and Fluctuations, ISBN 978-1-4577-0191-7, IEEE, Toronto, Kanada, 2011
 4. KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B., Utilization of electromagnetic and acoustic emission in monitoring of fracture of cementitious composites, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2011

2010

 1. TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Diagnostika mechanicky namáhaných materiálů založená na kontinuálním záznamu elektromagnetické a akustické emise, příspěvek na konferenci Dielectric and Insulating System in Electrical Engineering, ISBN 978-80-227-3366-3, STU, Bratislava, 2010, 2010
 2. KOKTAVÝ, P.; MACKŮ, R.; TRČKA, T.; KOKTAVÝ, B., Study of defect regions local heating in solar cells pn junctions by means of microplasma noise, příspěvek na konferenci 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference (id 18618), ISBN 3-936338-26-4, WIP - Renewable Energies, Valencia, 2010
 3. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek, článek v Jemná mechanika a optika, ISSN 0447-6441, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Olomouc, 2010
 4. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Study of the Development of Cracks Accompanying Mechanical Loading of Solids, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Brno, 2010

2009

 1. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Study of the Development of Cracks Accompanying Mechanical Loading of Solids, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno, 2009
 2. TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise., příspěvek na konferenci Diagnostika 09, ISBN 978-80-7043-793-3, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2009
 3. TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Spectral analysis of electromagnetic and acoustic emission stochastic signals, článek v AIP conference proceedings, ISSN 0094-243X, AIP, Melville, New York, 2009
 4. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Experimentální studium tvorby trhlin při mechanickém zatěžování betonových vzorků, příspěvek na konferenci XIIth INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE on the Occasion of the 110th Anniversary of the Founding of the Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology and the XIVth Anniversary of Building Fairs Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, CR, 2009

2008

 1. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; ŠOPÍK, M., Problematika určování primárních parametrů trhliny na základě měřených signálů elektromagnetické emise, příspěvek na konferenci Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; GRMELA, L.; BURDĚJ, V., Lokalizace trhlin vznikajících při mechanickém zatěžování pevných látek, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Brno, 2008
 3. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Experimental study of mechanically stressed composite materials, příspěvek na konferenci Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures (ECF17), ISBN 9781617823190, Vutium, Brno, 2008
 4. KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B., Utilization of electromagnetic and acoustic emission in tensile failure monitoring of cementitious composites, příspěvek na konferenci Book of abstracts of conference Mechanics of Composite Materials - MCM 2008, Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia, Riga, Latvia, 2008

2007

 1. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Porovnání kapacitních a indukčních snímačů pro detekci signálů elektromagnetické emise, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practise, ISBN 978-80-7204-549-5, CERM, Brno, 2007
 2. KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; LOKAJÍČEK, T., AE sources characterization by electromagnetic and acoustic emission, příspěvek na konferenci New trends in physics, ISBN 978-80-7355-078-3, Z. Novotný, Ing., CSc., Brno, 2007
 3. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P.; GRMELA, L., Study of crack behaviour during mechanical stressing of composite materials, příspěvek na konferenci New trends in physics, ISBN 978-80-7355-078-3, Z. Novotný, Ing., CSc., Brno, 2007
 4. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Study of crack behaviour during mechanical stressing of composite materials, příspěvek na konferenci NDT in Progress Proceedings, ISBN 978-80-214-3505-6, CNDT, Praha, 2007
 5. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Study of crack behaviour during mechanical stressing of composite materials, , CNDT, Praha, 2007
 6. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Elektromagnetická a akustická emise při tvorbě trhlin v betonových vzorcích, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS,s.r.o., Praha, 2007
 7. VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Studie průběhu porušení betonových vzorků při zatěžování příčným tahem, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 8. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P.; ŠTEFKOVÁ, M., Vliv způsobu mechanického zatěžování betonových vzorků na signály elektromagnetické a akustické emise, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, Brno, Česká republika, 2007
 9. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B.; MACKŮ, R.; SADOVSKÝ, P., Noise diagnostics of local defects in solar cells, příspěvek na konferenci Proc. of EDS IMAPS CS 2007, ISBN 978-80-214-3470-7, IMAPS CS, Brno, 2007
 10. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Noise spectroscopy of mechanically stressed insulating materials, článek v AIP conference proceedings, ISSN 0094-243X, AIP, Melville, New York, 2007
 11. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Usage of capacity sensors for measurement of electromagnetic emission signals, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 12. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Impact ionization in GaAsP PN junctions, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007

2006

 1. ŠTEFKOVÁ, M.; KOKTAVÝ, B., TEORETICKÝ ROZBOR VZNIKU MIKROTRHLIN PŘI MECHANICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ STAVEBNÍCH LÁTEK, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, České vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech Republic, 2006
 2. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Využití elektromagnetické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných nevodivých látek, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, Non-destructive Testing in Engineering Practise, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 3. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Fyzikální popis luminiscenčních GaAsP diod, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, Non-destructive Testing in Engineering Practise, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 4. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Využití šumu mikroplazmy pro diagnostiku solárních článků, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, Non-destructive Testing in Engineering Practise, ISBN 80-7204-487-7, Brno University of Technology, Brno, 2006
 5. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Experimental Study of electromagnetic Emission Signals Generated by Crack Generation in the Composote material "Extren", článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 6. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Detekce signálů elektromagnetické emise generovaných při tvorbě trhlin v pevných látkách, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2006, ISBN 80-214-3290-X, Brno University of Technology, Praha, 2006
 7. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., BG02-Fyzika II, Elektřina a magnetismus, FAST VUT v Brně, , FAST VUT v Brně, Brno, 2006
 8. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Experimental Study Of Electromagnetic Emission Signals Generated By Crack Generation In A Composite Material Extren, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2479-3, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 9. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Noise Spectroscopy of Mechanically Stressed Insulators, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 10. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., On the Properties Of GaAsP Diodes Under PN Junction Local Avalanche Breakdown Conditions, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 11. P. KOKTAVÝ, B. KOKTAVÝ, Studium šumu mikroplazmy v GaAsP diodách, příspěvek na konferenci Nové trendy v Mikroelektronických systémech a nanotechnologiích, ISBN 80-7355-062-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 12. B. KOKTAVÝ, P. KOKTAVÝ, Studium transportních charakteristik elektroizolačního materiálu thermikanit, příspěvek na konferenci Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích, ISBN 80-7355-062-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 13. KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; GRMELA, L.; LIEDERMANN, K.; POLSTEROVÁ, H., Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva, výzkumná zpráva projektu Grantová agentura ČR, Grantová agentura ČR, Brno, 2006

2005

 1. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Analýza vzniku mikrotrhlin v mechanicky zatěžovaných kompozitních materiálech, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2005, Sborník příspěvků, ISBN 80-214-3053-2, Brno University of Technology, Brno, 2005
 2. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit, příspěvek na konferenci Diagnostika 05, ISBN 80-7043-368-X, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2005
 3. KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., Studium chemické stability materiálu thermikanit pomocí infračervené spektroskopie, příspěvek na konferenci Diagnostika 05, ISBN 80-7043-368-X, Západočeská univerzita, Plzeň, 2005
 4. P. Koktavy, B. Koktavy, Diagnostics of PN Junction Electronic Devices by Means of Microplasma Noise Evaluation, příspěvek na konferenci Proocedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2005
 5. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J., Partial Discharges and Acoustic Emission In Insulating Materials, příspěvek na konferenci Proceedings of 3rd Workshop NDT in Progress, International Meeting of NDT Experts, ISBN 80-214-2996-8, Czech Society for Non-destructive Testing, Průhonice, 2005
 6. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Local Instabilities In GaAsP Diode PN Junctions, příspěvek na konferenci Noise and Fluctuations, 18th conference on Noise and Fluctuations - ICNF 05, ISBN 0-7354-0267-1, American Institute of Physics, Salamanca, Spain, 2005
 7. Bohumil Koktavý, Pavel Koktavý, Strukturní analýza solárních článků, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2005, Non-destructive testing in Engineering Practise, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 8. P. Koktavy, B. Koktavy, Electromagnetic and Acoustic Emission in Materials Research, příspěvek na konferenci Proocedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, České vysoké učení v Praze, Praha, 2005

2004

 1. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Měřicí zařízení pro diagnostiku PN přechodu pomocí impulzního šumu, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno University of Technology, Brno, 2004
 2. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Nedestruktivní diagnostika polovodičových PN přechodů pomocí impulzního šumu, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno University of Technology, Brno, 2004
 3. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Effect of Voltage and Thermal Aging on the Characteristics of Partial Discharges in High-temperature Insulators, příspěvek na konferenci DISEE 2004, Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering, ISBN 80-227-2110-7, Slovak University of Technology, Bratislava, 2004
 4. KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., A Study of Transport Characteristics of High-temperature Insulating Materials, příspěvek na konferenci DISEE 2004, Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering, ISBN 80-227-2110-7, Slovak University of Technology, Bratislava, 2004
 5. KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., TOMEČEK, K., Experimentální studium mikrotrhlin v kompozitních materiálech při mechanickém zatěžování, příspěvek na konferenci EXPERIMENT '04, ISBN 80-7204-354-4, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2004
 6. KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., A Study of Temperature Dependence of the Electric Conductivity of High-temperature Insulating Materials, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Olomučany, 2004
 7. KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., TOMEČEK, K., ŠTEFKOVÁ, M., Experimental Study of Electromagnetic Emission in Composites under Mechanical Stress, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Olomučany, 2004
 8. KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., Noise Spectroscopy and Diagnostics of High Temperature Insulating Materials, příspěvek na konferenci New Trends in Physics, ISBN 80-7355-024-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2004
 9. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Study of Electromagnetic Emission in Solids, příspěvek na konferenci New Trends in Physics, ISBN 80-7355-024-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2004
 10. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Experimental Study of Micro-Cracks in Composites under Mechanical Stress, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2004, ISBN 80-214-2749-3, Czech Society for Nondestructive Testing, Praha, 2004
 11. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Metodika měření statistických charakteristik impulzního šumu, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno University of Technology, Brno, 2004
 12. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Diagnostics of GaAs Light Emitting Diode PN Junctions, příspěvek na konferenci Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, ISBN 1-4020-2169-0, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Belgium, 2004

2003

 1. KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P., Studium teplotní závislosti vodivosti vysokoteplotních izolačních látek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `03, ISBN 80-7082-952-4, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2003
 2. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Studium korelace mezi částečnými výboji a akustickou emisí v izolantech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `03, ISBN 80-7082-952-4, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2003
 3. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., A Model for an Electromagnetic signal Generated by Crack Creation in Solids, příspěvek na konferenci Proceedings of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Materials and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Brno University of Technology, Brno, 2003
 4. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Diagnostics of GaAsP Light Emitting Diode PN Junctions, příspěvek na konferenci Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, Abstracts Book, CNRL, Brno, 2003
 5. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., Diagnostics of GaAsP Light Emitting Diode PN Junctions, příspěvek na konferenci Advanced Experimental Methods fo Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, Abstracts Book, CNRL, Brno, 2003
 6. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J., Microplasma Noise in Semiconductor GaAsP Diodes, příspěvek na konferenci Noise nad Non-linearity Testing of Modern Electronic Components, ISBN 80-238-9094-8, CNRL, Brno, 2003
 7. KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., An Electromagnetic Emission SIgnal Generated by A Moving Crack in Solids, příspěvek na konferenci Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components, ISBN 80-238-9094-8, CNRL, Brno, 2003

2002

 1. SCHAUER, P., KOKTAVÝ, B., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001, výzkumná zpráva projektu GA ČR Praha, GA ČR Praha, Brno, 2002
 2. KOKTAVÝ, B., NAVAROVÁ, H., KOKTAVÝ, P., Noise Diagnostics of Highly Temperature Resistant Insulating Materials, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Prague, Prague, 2002
 3. KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B., Electromagnetic Emission Signal Generated by a Moving Crack in Solids, příspěvek na konferenci Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components, ISBN 80-238-9094-8, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2002
 4. KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B., Statistical Characteristics of Partial Discharges in Heat-resistant Insulators, příspěvek na konferenci Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components, ISBN 80-238-9094-8, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2002
 5. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J., Microplasma Noise in Semiconductor GaAsP diodes, příspěvek na konferenci Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components, ISBN 80-238-9094-8, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2002

2001

 1. KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J., Electromagnetic Emission Signal Generated by Crack Creation, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference NTF, ISBN 80-214-1992-X, Ústav fyziky FEKT VUT v Brně, Brno, 2001
 2. KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., LIEDERMANN, K., Noise Diagnostics of Insulating Materials for Operation at High Temperature, příspěvek na konferenci Proceedings of ICNF 2001, ISBN 981-02-4677-3, University of Florida, Gainesville, Florida, USA, Gainesville, Florida, USA, 2001
 3. KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., LIEDERMANN, K., Šumová diagnostika vysokoteplotních elektroizolačních materiálů, příspěvek na konferenci Proceedings of Diagnostika 01, ISBN 80-7082-742-4, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2001
 4. NAVAROVÁ, H., KOKTAVÝ, B., On the determination of surface and bulk resistivity of plastic concrete, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 5. KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., A Model for an Electromagnetic Emission Signal Generated by Crack Creation, příspěvek na konferenci Proceedings of NDT in Progress, ISBN 80-238-7263-X, Czech Society for Non-Destructive Testing, German Society for Non-Destructive Testing, Praha, 2001

2000

 1. ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; PAVELKA, J.; KOKTAVÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, V.; LOKAJÍČEK, T.; TACANO, M.; HASHIGUCHI, S., Cracks Detection by Electromagnetic and Acoustic Emission, příspěvek na konferenci Proc. of the 15th World Conf. on Non-Destructive Testing WCNDT, October 15-21, Rome, Italy, (2000), 2000
 2. BELAVIČ, D.; ROČAK, D.; ŠIKULA, J.; HROVAT, M.; KOKTAVÝ, B.; PAVELKA, J., Investigation of a possible correlation between current noise and long-term stability of thick-film resistors, příspěvek na konferenci Proc. European Microelectronics, Packaging and Interconnection Symposium, ISBN 80-238-5509-3, IMAPS, Praha, 2000

1999

 1. ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; PAVELKA, J.; ROČAK, D.; BELAVIČ, D.; TACANO, M., Low Frequency Noise of Thick Conducting Films, příspěvek na konferenci Proc. of 15th Int. Conf. on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations ICNF, Hong Kong August 1999, ed. C. Surya, ISBN 1-874612-28-5, Bentham Press, Hong Kong, 1999
 2. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., KOŠÍKOVÁ, I., PAVELKA, J., LOKAJÍČEK, T., Electromagnetic Emission From Polycrystalline Solids, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference Acoustic Emission '99, ISBN 80-214-1303-4, VUT Brno, Brno, 1999
 3. ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; PAVELKA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; ROČAK, D.; BELAVIČ, D.; TACANO, M., Charge transport and noise sources in thick conducting films, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th European Passive Components Symposium CARTS-Europe '99, Electronic Components Institute Internationale Ltd., UK, 1999

1998

 1. ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P.; PAVELKA, J.; ROČAK, D.; BELAVIČ, D., Nonlinearity and noise of thick film resistors as reliability indicators, příspěvek na konferenci Proceedings of 12th European Passive Components Symposium CARTS-Europe '98, Electronic Components Institute Internationale Ltd., UK, 1998

1997

 1. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., HRUŠKA, P., VAŠINA, P., KOKTAVÝ, P., HÁJEK, K., Noise Spectral Density and Reliability of Tantalum Capacitors, příspěvek na konferenci 17th Capacitor and Resistor Technology Symposium CARTS’97, Florida, USA, 1997

1994

 1. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., SCHAUER, P., KOŘENSKÁ, M., Noise Diagnostics of PN-Junction Power Devices, příspěvek na konferenci Proceedings of Conference ESREF 94, University of Technology, Scotland, 1994
 2. HRUŠKA, P., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, J., ŠIKULA, J., Transport and noise quality indicators for PN junction diodes, příspěvek na konferenci 5th European Symposium on Reliability of Electron Devives, Failure Physics and Analysis, QaRel, Glasgow, Scotland, 1994
 3. ŠIKULA, J., SCHAUER, P., VAŠINA, P., ŠIKULOVÁ, M., KOKTAVÝ, B., CHOBOLA, Z., NAVAROVÁ, H., PAZDERA, L., 1/f Noise in Metallic Thin Films, příspěvek na konferenci Proceedings of the Sixth Van der Ziel Symposium on Quantum 1/f Noise and other Low Frequency Fluctuations in Electronic Devices, University of Technology, Missouri, 1994

1993

 1. ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., Noise Reliability Indicators, příspěvek na konferenci Procedings of the 4th European Symposium on Reliability of Electron Devices, University of Technology, Bordeaux - France, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný