English

prof. Ing. František Musil, CSc. – seznam publikací

2003

  1. LÍZAL, P.; MARŠÁL, P.; MUSIL, F.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R.; VLČKOVÁ, J., Technologie stavebních procesů pozemních staveb, spec. publikace, ISBN 80-214-2536-9, CERM s.r.o. Brno, Brno, 2003
  2. MUSIL, F., MOTYČKA, V., Příprava a realizace staveb, , ISBN 80-7204-282-3, CERM Akademické nakladatelství, Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný