English

prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc. – seznam publikací

2018

 1. Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T., Sustainability quantification of concrete structures , kapitola v Advanced Environmental in Research, ISBN 9781536139198, Nova science publishers, New York, USA, 2018
 2. TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:, Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P., Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B., Poznámky k používání zákona o zadávání veřejných zakázek, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, Česká republika, 2017
 3. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Chloride Ion Ingress Modelling and the Reliability of Concrete Structures, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017
 4. ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Input Value Correlation in Chloride Ion Ingress Modelling and Concrete Structures Reliability, , ISBN 978-80-214-5507-8, Brno, 2017
 5. Teplý Břetislav, Števula Michal, Rovnaníková Pavla, Nové trendy při navrhování a posuzování betonových konstrukcí ve vztahu k připravovaným změnám v EN 206 a fib Model Code, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, S. R. O., Praha, 2017
 6. VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; LEHKÝ, D.; TEPLÝ, B., Concrete structures under combined mechanical and environmental actions: Modelling of durability and reliability, článek v Computers and Concrete, ISSN 1598-8198, 2017
 7. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M., OTÁZKY MODELOVÁNÍ PRŮNIKU CHLORIDŮ BETONEM, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2017
 8. TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R., Kvalita ve stavebnictví a nový zákon, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha, Česká republika, 2017
 9. TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J., Service life, reliability and their role in the Life Cycle Analysis of concrete structures, kapitola v Advances in Environmental Research. Volume 55, ISBN 978-1-53610-888-0, Nova Science Publishers, Inc., 2017

2016

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Modelování životnosti a spolehlivosti betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2016

2015

 1. TEPLÝ, B., Chystaný zákon o zadávání veřejných zakázek: kritéria hodnocení a úloha inženýra, příspěvek na konferenci 53. Celostátní konference o ocelových konstrukcích, ISBN 978-80-02-02601-3, Hustopeče, Česká republika, 2015
 2. TEPLÝ, B.; SCHEJBAL, R.; ŘOUTIL, L.; PARKAN, T.; ROVNANÍKOVÁ, M., Spolehlivost a životnost betonového kanalizačního potrubí - možnosti výpočetního modelování, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2015
 3. ŘOUTIL, L.; ROVNANÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Prediction of time-variant behaviour of concrete sewer collection pipes deteriorated due to biogenic sulfuric acid, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, Austria, Vienna, 2015
 4. ŠOMODÍKOVÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; LEHKÝ, D., Modelling of the service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions, příspěvek na konferenci Safety and Reliability of Complex Engineered Systems, ISBN 978-1-138-02879-1, L. Podofillini et al., Curych, Švýcarsko, 2015
 5. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A., Effective water-cement ratio of concrete, durability of concrete structures, článek v CPI - Concrete Plant International, ISSN 1437-9023, Gerhard Klöckner, Kolín, Německo, 2015
 6. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D., Modelling of service life of concrete structures under combined mechanical and environmental actions, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 7. JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B., Veřejné zakázky - nové směrnice EU - úloha inženýra, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2015
 8. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A., Probabilistic modelling and the k-value concept, příspěvek na konferenci 9th International Conference on Material in Engineering Practice, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-344-7, 2015

2014

 1. Břetislav Teplý, Pavla Rovnaníková, Modelling of the durability of concrete structures, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Katowice, Polsko, 2014
 2. Břetislav Teplý, Markéta Chromá, Pavla Rovnaníková, Alfred Strauss, Probabilistic Modelling and the k-value Concept, příspěvek na konferenci Materials Engineering Practise IX, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-344-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. JEŘÁBEK, Z.; TEPLÝ, B., Veřejné zakázky – nové směrnice EU – úloha inženýra, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Hradec Králové, Česká republika, 2014
 4. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures, článek v The FESI Bulletin, ISSN 2045-5100, 2014
 5. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B., FReET software for reliability and durability assessment of infrastructure, příspěvek na konferenci Proceedings of the first international conference on infrastructure failures and consequences, ISBN 978-0-9925570-1-0, Melbourne, Australia, 2014
 6. TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z., Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky a úloha inženýra, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2014
 7. TEPLÝ, B., Interrelation among Service Life, Reliability Index, and Costs of Concrete Structures Subjected to Aggressive Exposure, článek v JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, ISSN 0887-3828, ASCE, 2014
 8. NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; TEPLÝ, B., FReET: Software for the statistical and reliability analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2014
 9. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A., Effective water-cement ratio of concrete and its effect on the durability of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings pro089: Performance-based Specification and Control of Concrete Durability, ISBN 978-2-35158-135-3, Zagreb, 2014
 10. TEPLÝ, B.; JEŘÁBEK, Z., Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky a úloha inženýra, příspěvek na konferenci Sanace 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Brno, Česká republika, 2014
 11. TEPLÝ, B., Veřejné stavební zakázky a nové evropské směrnice: kritéria a důsledky, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Česká republika, 2014
 12. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Predikce degradace betonových konstrukcí výpočetním modelováním, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2014
 13. TEPLÝ, B., Nový návrh směrnice EU pro veřejné zakázky – hledisko životního cyklu, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká republika, 2014
 14. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A., Concrete durability and the k-value concept, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, 2014

2013

 1. ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Trvanlivost: EN 206 – koncept k-hodnoty – modelování, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s. r. o., Praha, 2013
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; STRAUSS, A., Probabilistic modelling and the k-value concept, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Košice, Slovenská republika, 2013
 3. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures, příspěvek na konferenci 11th International Probabilistic Workshop (IPW 11), ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 4. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M., Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury, ISBN 978-80-260-4982-1, Praha, Česká republika, 2013
 5. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Performance-based design of concrete structures, článek v Beton und Stahlbeton, ISSN 0005-9900, Rakousko, 2013
 6. NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J., Reliability and durability of concrete structures under complex conditions, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading, ISBN 978-2-35158-124-7, Nanjing, China, 2013
 7. TEPLÝ, B., Žhavé téma: veřejné zakázky ve stavebnictví, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, Česká republika, 2013
 8. ROVNANÍKOVÁ, M.; VYŠVAŘIL, M.; TEPLÝ, B., Degradace betonového kanalizačního potrubí biogenní síranovou korozí: modelování, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2013
 9. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Decision-support tools for life cycle assessment and management of concrete structures, příspěvek na konferenci CESB 13 - Central Europe Towards Sustainable Building, ISBN 978-80-247-5015-6, Praha, Česká republika, 2013
 10. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; PUKL, R., Probabilistic life-cycle assessment of civil engineering concrete structures, příspěvek na konferenci Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures, ISBN 978-1-138-00086-5, New York, USA, 2013
 11. TEPLÝ, B., Stavební inženýr a veřejné zakázky aktuálně, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Brno, Česká republika, 2013
 12. ROVNANÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelování rychlosti biogenní síranové koroze betonu v kanalizačním potrubí, příspěvek na konferenci Construction materials, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 13. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., Modelling of reinforcement corrosion in RC structures, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2013, ISBN 978-80-248-2985-2, Ostrava, Česká republika, 2013
 14. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, M., Některé aspekty závislosti životnosti, spolehlivosti a ceny betonové konstrukce: příklad degradace působením chloridů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, Česká republika, 2013
 15. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., Limit states of RC structures: Reinforcement corrosion, reliability and modelling, příspěvek na konferenci Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-84-941004-0-6, Toledo, Španělsko, 2013

2012

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Reinforcement corrosion: Limit states, reliability and modelling, článek v Journal of Advanced Concrete Technology, ISSN 1347-3913, Japonsko, 2012
 2. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D., The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, ISBN 978-0-415-62126-7, Strauss, Frangopol & Bergmeister, Vídeň, Rakousko, 2012
 3. VRÁBLÍK, L.; KŘÍSTEK, V.; TEPLÝ, B., Application of B3 prdiction model to analyze prestress loss in prestressed concrete members, příspěvek na konferenci 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, ISBN 978-0-415-62126-7, Vídeň, Rakousko, 2012
 4. STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Case study – Reliability assessment of a bridge subject to chloride induced correosion and associated structural deterioration (section 9.19), kapitola v fib bulletin 62 – Structural Concrete, Textbook on behaviour, design and performance, ISBN 978-2-88394-102-1, 2012
 5. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PUKL, R.; STRAUSS, A., Reliability assessment of concrete bridges, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Italy, 2012
 6. STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Probabilistic performance assessment of concrete structures subjected to corrosion process, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Lake Maggiore, Italy, 2012
 7. STRAUSS, A.; WENDNER, R.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Probabilistic performace assessment of concrete structures subjected to corrosion process, příspěvek na konferenci Bridge Maintenance, Safety, Management, Resilience and Sustainability, ISBN 978-0-415-62124-3, Italy, 2012
 8. TEPLÝ, B., Jak lze chápat ekonomickou výhodnost u veřejné zakázky?, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, ČR, 2012
 9. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P.; VOŘECHOVSKÁ, D., Probabilistic modelling of concrete structures degradation, příspěvek na konferenci 5th International conference on Reliable Engineering Computing, REC 2012, ISBN 978-80-214-4507-9, Brno, Česká republika, 2012
 10. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Limit states of concrete structures subjected to environmental actions, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2012, ISBN 978-80-86246-40-6, Svratka, Česká republika, 2012
 11. TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V., Hodnocení zakázek a životní cyklus staveb, příspěvek na konferenci 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Brno, Česká republika, 2012
 12. VRÁBLÍK, L.; KŘÍSTEK, V.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Stochastická analýza pokročilých modelů dotvarování a smršťování betonu, příspěvek na konferenci Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Brno, Česká republika, 2012

2011

 1. BAYER, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P., Vliv kameniva na šíření vysokých teplot v betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2011
 2. VRÁBLÍK, L.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V., STOCHASTICKÁ ANALÝZA MODELU B3 - ANALÝZA VLIVU NÁHODNOSTI VSTUPNÍCH DAT NA PREDIKCI DOTVAROVÁNÍ A S TÍM SPOJENÉ ÚČINKY NA BETONOVÉ KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s r. o., Praha, 2011
 3. CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Vliv typu a množství příměsi na průběh karbonatace, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, Polska akademia nauk oddzial, Katowice - Opole - Gliwice, 2011
 4. PODROUŽEK, J.; VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., Aggregates effect on heat transfer properties: Numerical experiments, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV., ISBN 978-80-214-4301-3, Brno, 2011
 5. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; NOVÁK, D., MULTIMODEL SOFTWARE TOOL FOR DURABILITY DESIGN AND ASSESSMENT OF CONCRETE STRUCTURES WITH RESPECT TO NEW MODEL CODE, příspěvek na konferenci Concrete engineering for excellence and efficiency, ISBN 978-80-87158-29-6, 2011
 6. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Predictive modeling of concrete degradation, příspěvek na konferenci Perfomance-based Specifications for Concrete, ISBN 978-3-9814523-0-3, 2011
 7. STRAUSS, A.; WENDNER, R.; GUGGENBERGER, T.; BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; COSTA, C., Maintenance Strategies Based on the Assessment of Chloride Induced Deterioration, příspěvek na konferenci Smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures, ISBN 978-3-905594-58-4, Dubai, 2011
 8. TEPLÝ, B., Je analýza rizik ve stavebnictví užitečná?, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2011

2010

 1. TEPLÝ, B., NOVÉ ASPEKTY HODNOCENÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE SVĚTLE fib MODEL CODE 2010 A DALŠÍCH DOKUMENTŮ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, 2010
 2. BERGMEISTER, K.; STRAUSS, A.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; SANTA, U.; COSTA, A., Stochastic Modeling of Durability, příspěvek na konferenci Life-cycle of Civil Engineering Systems, ISBN 978-986-02-4986-6, Taipei, Taiwan, 2010
 3. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V., Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis, spec. publikace, ISBN 978-3-8322-9314-7, Copyright Shaker Verlag 2010, Aachen, Německo, 2010
 4. BERGMEISTER, K.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; WENDNER, R.; PUKL, R., RISK BASED SAFETY ANALYSIS AND RELIABILITY ASSESSMENT OF CHLORIDE DETERIORATED PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES PART I, příspěvek na konferenci 6th CCC Congress MARIANSKE LAZNE 2010, ISBN 978-80-87158-26-5, Mariánské Lázně, Česká republika, 2010
 5. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Durability assessment of concrete structures: Reinforcement depassivation due to carbonation, článek v Structure and infrastructure engineering, ISSN 1573-2479, Taylor & Francis, Colchester, Essex, CO3 3LP, UK, 2010
 6. TEPLÝ, B., Možnosti uplatnění pravděpodobnostních postupů při modelování interakce staveb s podložím, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Česká republika, 2010
 7. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z., PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: DURABILITY ASPECTS, článek v STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, ISSN 1225-4568, 2010
 8. ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Stanovení povrchové koncentrace chloridů spojením laboratorních zkoušek a analytického modelu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2010
 9. TEPLÝ, B., STANOVENÍ POVRCHOVÉ KONCENTRACE CHLORIDŮ KOMBINACÍ INVERZNÍ ANALÝZY 1D MODELU A LABORATORNÍCH ZKOUŠEK, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-2384-3, Ostrava, 2010
 10. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., PERFORMANCE-BASED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES: PARAMETRIC APPROACH, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, 2010
 11. TEPLÝ, B., Management životnosti a spolehlivosti konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2010
 12. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Advanced tools for numerical analysis and life-cycle assessment of reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Life-Cycle of Civil Engineering Systems, ISBN 978-986-02-4986-6, Taipei, Taiwan, 2010
 13. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M., Probabilistic assessment of concrete structure durability under reinforcement corrosion attack, článek v JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, ISSN 0887-3828, 2010
 14. WENDER, R.; STRAUS, A.; GUGGENBERGER, T.; BERGMEINSTER, K.; TEPLÝ, B., Ansatz zur Beurteilung von chloridbelasteten Stahlbetonbauwerken mit Bewertung der Restlebensdauer, článek v Beton und Stahlbeton, ISSN 0005-9900, 2010
 15. TEPLÝ, B., Uplatnění analýzy kvantifikovaného rizika v geotechnických úlohách a managementu, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2010

2009

 1. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, ČR, 2009
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; PODROUŽEK, J., ROZVOJ METOD NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 3. VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion, článek v COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, ISSN 1093-9687, 2009
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., CALCIUM HYDROXIDE CONTENT IN CONCRETES WITH SILICATE ADMIXTURES, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 978-80-554-0100-3, Univerzita Žilina, Žilina, 2009
 5. TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P., CHLORIDE INDUCED DETERIORATION ON CONCRETE BRIDGES, příspěvek na konferenci Innovative Concrete Technology in Practice, Baden, 2009
 6. NOVÁK, D.; MIČA, L.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Soil-structure interaction stochastic modelling, příspěvek na konferenci Safety, Reliability and Risk of Structures, Infrastructures and Engineering Systems, proc. of ICOSSAR 2009, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009
 7. PODROUŽEK, J.; STRAUSS, A.; TEPLÝ, B.; WENDNER, R.; NOVÁK, D., Analysis of chloride induced deterioration, application, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 8. PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B., Asynchronously updated probabilistic cellular automata in degradation evolution models, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2009
 10. TEPLÝ, B., Performance-based navrhování betonových konstrukcí a specifikace betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2009

2008

 1. ROVNANÍKOVÁ, P.; PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B., SROVNÁNÍ LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ KONCENTRACE CHLORIDŮ NA ODEBRANÝCH VZORCÍCH Z BETONOVÉHO MOSTU S NUMERICKÝM MODELOVÁNÍM POMOCÍ CA, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS, Praha, 2008
 2. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., "PERFORMANCE-BASED" NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04456-8, CIDEAS, Praha, 2008
 3. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Geotechnika, Praha, 2008
 4. PODROUŽEK, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Concrete bridge structure: investigation of chloride concentration assessed by laboratory determination and by predictive model, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 5. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Stochastická analýza kruhové základové desky, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-38-1, Brno, ČR, 2008
 6. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., STOCHASTICKÁ ANALÝZA KRUHOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, příspěvek na konferenci 36. konference se zahraniční účastí, Zakládání staveb Brno 2008, Sborník příspěvků, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 7. TEPLÝ, B., Navrhování betonových konstrukcí : performace based přístupy, příspěvek na konferenci Betonárke dni 2008, STU Bratislava, 2008
 8. PODROUŽEK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D., Modeling of Environmental Effects on Bridge Components: Possibilities of Cellular Programming, kapitola v Cellular Automata, ISBN 978-3-540-79991-7, Springer Berlin, Heidelberg, 2008
 9. PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; CHROMÁ, M., Effects of the aggresive environment on the bridge components: Cellular automata case study, příspěvek na konferenci Reliability, Safety and Diagnostics of Ttansport Structures and Means 2008, ISBN 978-80-7395-096-5, Pardubice, česká republika, 2008
 10. TEPLÝ, B., DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ: MODELOVÁNÍ, NÁSTROJE A POUŽITÍ, příspěvek na konferenci Beton 08, Praha, 2008
 11. PUKL, R.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Safety assessment of civil engineering striuctures throughout their life-cycle, příspěvek na konferenci Life-cycle civil engineering, Lake Como, Itálie, 2008
 12. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; STRAUSS, A., Degradation modelling of bridge components based on cellular automata, příspěvek na konferenci Fourth International conference on Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 13. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K., Virtual testing of bridges for life cycle reliability assessment, příspěvek na konferenci Bridge maintenance, Safety and Management, ISBN 978-0-415-46844-2, Seoul, Korea, 2008
 14. PODROUŽEK, J.; TEPLÝ, B., Modelling of chloride transport in cocncrete by cellular automata, článek v Engineering Mechanics, ISSN 1802-1484, Brno, Česká republika, 2008
 15. VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B., Durability limit states of concrete structures: probabilistic modeling, příspěvek na konferenci 11 DBMC International conference on durability of building materials and components, Istanbul, Turecko, 2008
 16. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; PUKL, R., MODELOVÁNÍ A PROGNÓZA DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 17. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Durability limit states for concrete structures - assessment tools, příspěvek na konferenci Networks for sustainable environment and high quality of life, ISBN 978-953-95428-7-8, SECON, Zabreg Croatia, 2008
 18. TEPLÝ, B., PERFORMANCE-BASED NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 978-80-02-02007-3, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2008
 19. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, kapitola v Technické listy 2008, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 20. CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B., Důsledky přítomnosti chloridů v betonu pro životnost konstrukce, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2008
 21. BUČEK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Použití povrchového modelu podloží pro interakci konstrukcí s podložím, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích, ISBN 978-80-87158-05-0, Praha, Česká republika, 2008
 22. VESELÝ, V.; TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D, version 1.1, Part 2: User Manual, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 23. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ROVNANÍK, P., FReET-D version 1.1, Part 1: Theory, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2008
 24. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., MODELOVÁNÍ DEGRADACE BETONU MRAZEM, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, 2008
 25. TEPLÝ, B., Životnost a spolehlivost staveb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2008
 26. TEPLÝ, B.; HÁJEK, P.; KŘÍSTEK, V., Trendy stavebnictví s ohledem na podmínky trvalé udržitelnosti staveb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2008

2007

 1. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P., Stochastic degradation models for durability limit state evaluation: SARA - Part VI., příspěvek na konferenci Structural health monitoring and intelligent infrastructure, ISBN 978-0-9736430-4-6, Vancouver, Canada, 2007
 2. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Modelování poškozování betonu působením mrazu, kapitola v TECHNICKÉ LISTY 2007 - DÍL 1: INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SYSTÉMŮ PRO VÝSTAVBU, ISBN 978-80-01-04175-8, 2007
 3. TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D.; CHROMÁ, M., KUMULATIVNÍ MODELY A TOTÁLNÍ PRAVDĚPODOBNOST PORUCHY, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04175-8, Brno, 2007
 4. KŘÍSTEK, J.; TEPLÝ, B., Specifika celoživotního cyklu a směry vývoje betonových konstrukcí, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2007
 5. MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M., Probabilistic modeling of steel corrosion in RC structures, příspěvek na konferenci European Congress on Concrete Engineering 2007, ISBN 978-963-420-923-2, Visegrád, Hungary, 2007
 6. KOHOUTKOVÁ, A.; TEPLÝ, B., Komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti navrhování konstrukcí na životnost, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, 2007
 7. ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., CONCRETE MIX AND ENVIRONMENTAL LOAD IN THE CONTEXT OF DURABILITY AND RELIABILITY, příspěvek na konferenci CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building (Proceedings volume2), ISBN 978-80-903807-8-3, CzechSustainable Building Society and CBS Servis, s r.o., Praha, ČR, 2007
 8. TEPLÝ, B., DURABILITY, RELIABILITY, SUSTAINABILITY AND CLIENT'S DECISION, příspěvek na konferenci CEBS 07 Prague, ISBN 978-80-903807-8-3, 2007
 9. TEPLÝ, B., Seznámení s Performance-Based?, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2007
 10. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Degradation modelling of blended cement concretes, příspěvek na konferenci Proceedings of XIth International Conference of Research Institute of Building Materials Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-239-9347-9, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2007
 11. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené z portlandských cementů, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 12. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Karbonatace betonů - modely pro betony připravené ze směsných cementů a aplikace software RC LifeTime-SCM, výzkumná zpráva projektu CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2007
 13. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B., Problematika k-faktoru při karbonataci betonu, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo, ISBN 978-80-8073-792-4, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2007
 14. TEPLÝ, B.; HÁJEK, P., Integrované navrhování - efektivní rozhodování cílových investorů, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2007
 15. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P., Účinky mrazu na beton, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2007
 16. TEPLÝ, B., MŮŽE INVESTOR VYUŽÍT MODELOVÁNÍ?, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, ISBN 978-80-248-1330-1, VŠB TU Ostrava, 2007
 17. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Carbonation modelling and reliability analysis of RC structures made from blended cements, příspěvek na konferenci Proceedings of the International RILEM Workshop on Performance Based Evaluation and Indicators for Concrete Durability - RILEM Proceedings PRO 47, ISBN 978-2-912143-95-2, RILEM Publication SARL, Bagneux, France, 2007

2006

 1. TEPLÝ, B.; KŘÍSTEK, V., Nové trendy při navrhování betonových konstrukcí s ohledem na životní cyklus., příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, ČBS, Hradec Králové, 2006
 2. MATESOVÁ, D.; VESELÝ, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Mezní stavy trvanlivosti a jejich posuzování, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, ČR, 2006
 3. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., APLIKACE A POPIS SOFTWARE PRO PRAVDĚPODOBNOSTNÍ HODNOCENÍ DEGRADACE MATERIÁLŮ, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 4. ROVNANÍKOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., CONSEQUENCES OF DURABILITY AND RELIABILITY OF RC STRUCTURES ON INDUCED ENVIRONMENTAL LOAD, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-8073-594-8, TU Košice, Levoča, 2006
 5. MATESOVÁ, D.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; TEPLÝ, B., Tools for assessment of durability of concrete structures., příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 6. CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; MATESOVÁ, D.; TEPLÝ, B., Modelování životnosti železobetonových konstrukcí : depasivace výztuže, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006, ISBN 80-214-3251-9, Brno, ČR, 2006
 7. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B., MEZNÍ STAVY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S VAZBOU NA TRVANLIVOST, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Praha, 2006
 8. VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; PODROUŽEK, J., MODELOVÁNÍ KOROZE POD NAPĚTÍM U PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 9. MATESOVÁ, D.; PODROUŽEK, J.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., A prestressed bridge beam under corrosion attack - probabilistic modelling, příspěvek na konferenci Sborník mezinárodního kongresu, ISBN 80-903502-8-3, Hradec Králové, ČR, 2006
 10. CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V., Softwarový nástroj pro sledování průběhu karbonatace, příspěvek na konferenci Construmat 2006 - Conference about structural materials, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Račková dolina, Slovensko, 2006
 11. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Karbonatace betonu, druhy cementů a doporučení ČSN EN 206 - 1, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETONTSK, s.r.o., Praha, 2006
 12. PUKL, R.; ČERVENKA, V.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K., Life cycle reliability assessment based on advanced structural, příspěvek na konferenci IABMAS, ISBN 0-415-40315-4, Porto, Portugalsko, 2006
 13. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VÍTEK, J.; TEPLÝ, B., Decision-making support based on virtual statistical modelling: case study of large subway tunnel launching, příspěvek na konferenci Computing and Decision Making in Civil and Buildin Engineering, ISBN 2-921145-58-8, Montreal, Canada, 2006
 14. ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M.; TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z., Durability Limit States of Concrete Structures: Carbonation, příspěvek na konferenci Proceedings European Symposium on Service Life and Serviceability of Concrete Structures, ISBN 952-5075-79-6, Concrete Association of Finland, Helsinki, 2006
 15. TEPLÝ, B., Navrhování konstrukcí na trvanlivost - připravovaný dokument ISO 13823., příspěvek na konferenci DYNA 2006, ISBN 80-214-3164-4, CERM s.r.o., Brno, 2006
 16. TEPLÝ, B., ASSESSMENTS AND METHODS OF STRUCTURAL DESIGN FOR SPECIFIED LEVELS OF SERVICE LIFE, kapitola v Technical Sheets 2005, ISBN 80-01-03631-6, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2006
 17. TEPLÝ, B., DEGRADATION MODELS; ASSESSMENT OF MATERIAL IMPERFECTIONS AND TECHNOLOGICAL EFFECTS, kapitola v Technical Sheets 2005, volume 1, ISBN 80-01-03630-8, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2006
 18. TEPLÝ, B., DEGRADAČNÍ MODELY; URČOVÁNÍ VLIVŮ IMPERFEKCÍ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2006
 19. TEPLÝ, B., METODY NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NA SPECIFICKOU HLADINU SPOLEHLIVOSTI A ŽIVOTNOSTI JEJICH APLIKACE, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Praha, 2006
 20. TEPLÝ, B., Analýza životnosti betonových konstrukcí podle nového fib Model Code, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETONTSK, s.r.o., Praha, 2006
 21. MATESOVÁ, D.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B., Limit states for durability design - modelling and the time format, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2006, ISBN 80-248-1035-2, Ostrava, ČR, 2006

2005

 1. TEPLÝ, B.; CHROMÁ, A.; ROVNANÍK, P., Karbonatace, cementy CEM II a doporučení ČSN EN 206-1., příspěvek na konferenci 12.Betonářké dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, ČBS, Hradec Králové, 2005
 2. CHROMÁ, M.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B., Durability modelling of RC structures made from blended cements, příspěvek na konferenci Concrete and concrete structures, ISBN 80-8070-462-7, Žilina, SR, 2005
 3. KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis of the Initial Imperfections Influence on the Stress State in the Crack Prone Areas of Breathing Webs, příspěvek na konferenci EUROsteel, ISBN 3-86130-812-6, Maastricht, NL, 2005
 4. KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis of the State of Stress in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs, příspěvek na konferenci Lightweight Structures in Civil Engineering, ISBN 83-908867-9-0, Wydawnicto naukowe, Varšava, PL, 2005
 5. KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Eigen mode initial imperfection influence on behaviour of thin-walled systems, příspěvek na konferenci Lightweight Structures in Civil Engineering, ISBN 83-908867-9-0, Varšava, PL, 2005
 6. TEPLÝ, B., Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ČVUT v Praze, Praha, 2005
 7. CHROMÁ, M.; KŘÍSTEK, R.; TEPLÝ, B., Matematické modely karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, SR, 2005
 8. NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; PERNICA, F.; PUKL, R., Probabilistic assessment of existing deteriorating concrete structures., příspěvek na konferenci Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005, ISBN 80-7194-769-5, University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005
 9. CHROMÁ, M.; PERNICA, F.; TEPLÝ, B., Blended cements, durability and reliability of concrete structures, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT&CONCRETE, ISBN 80-214-2853-8, Brno, ČR, 2005
 10. KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis Applied to the Steel Plate Structures, příspěvek na konferenci proc. VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofia, BG, 2005
 11. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; CHROMÁ, M., Concrete structures, durability, carbonation, reliability index, Eurocodes, příspěvek na konferenci CD (TT4-42), Lyon, 2005
 12. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; CHROMÁ, M., Durability vs. Reliabilty of RC Structures, příspěvek na konferenci 10DBMC, Lyon, France, 2005
 13. TEPLÝ, B., Performance-Based design, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01708-0, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2005
 14. TEPLÝ, B., Jsou již mezní stavy uzavřenou kapitolou?, článek v Ocelové konstrukce, ISSN 1212-7388, Praha, 2005
 15. PERNICA, F.; TEPLÝ, B., FE modelling of reinforcement corrosion in concrete, příspěvek na konferenci Koroze a její vliv na pevnost a životnost konstrukcí z oceli, ISBN 80-214-2897X, ČR, 2005
 16. TEPLÝ, B., Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí., článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2005
 17. TEPLÝ, B., Mezní stavy včera, dnes a zítra, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2005
 18. TEPLÝ, B., Trvanlivost - náklady - spolehlivost konstrukcí dopravní infrastruktury., článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2005
 19. KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; TEPLÝ, Břetislav, Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue Behaviour of Steel Plate Girders, článek v Nonlinear Analysis - Modelling and Control, ISSN 1392-5113, Vilnius technical university, 2005

2004

 1. TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., How Reliable is the Durability of RC Structures?, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Czech Technical University in Prague, USA, 2004
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; TEPLÝ, B., Performance based přístupy a integrované navrhování, cesta k zajištění konkurenceschopnosti českého stavebnictví? New aproach in building construction industry,challenge not only for research and industry., příspěvek na konferenci Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu, sborník příspěvků, VUT Fakulta stavební, Brno, 2004
 3. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost, příspěvek na konferenci Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 4. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., Citlivostní analýza vlivu počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelového nosníku na jeho únavovou odolnost, příspěvek na konferenci PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, 2004
 5. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., The Stress State in the Crack-Prone Areas of „Breathing“ Thin Walled Girders – a Sensitivity Analysis, příspěvek na konferenci The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, Rome (Italy), 2004
 6. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä (Finland), 2004
 7. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Stress State in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs, příspěvek na konferenci Fourth Int. Conf. on Thin-Walled Structures, ISBN 0-7503-1006-5, Loughborough (England, UK), 2004
 8. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue behaviour of Steel Plate Girders, příspěvek na konferenci 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 9986-05-722-1, Vilnius (Lithuania), 2004
 9. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., The Influence of Initial Imperfections on the Behaviour of Thin-Walled Girders Welded of Slender Plate Elements, příspěvek na konferenci International Colloquium Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Victor Gioncu, ISBN 973-638-119-6, Timisoara (Romania), 2004
 10. KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J., Nové trendy ve stavebnictví, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer media CZ, Praha, 2004
 11. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Vliv velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost při namáhaní opakovaným zatížením, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Metodika-aplikace-poruchy-havárie, ISBN 80-248-0573-1, Ostrava, 2004
 12. TEPLÝ, B., ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2004
 13. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Design for durability: An interactive tool for RC structures, příspěvek na konferenci LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-214-2370-6, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2004
 14. KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; SALAJKA, V.; KALA, Z.; TEPLÝ, B., Vědecko-výzkumná činnost Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (2003 až 2004), příspěvek na konferenci Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky, Katedra stavebnej mechaniky FAST ŽU v Žiline, Žilina - Vrátna dolina, 2004
 15. TEPLÝ, B., PERFORMANCE-BASED DESIGNE, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, VUT Brno , Fakulta stavební, Brno, 2004
 16. TEPLÝ, B., Scénáře a analýza rizik, příspěvek na konferenci Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, VUT Brno , Fakulta stavební, Brno, 2004
 17. ROVNANÍK, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Index of reability and design of reinforced concrete structures for durability, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2004
 18. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä, Jyväskylä (Finland), 2004
 19. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., Trvanlivost a spolehlivost betonových konstrukcí vs. Eurokódy, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, ČBS (Česká betonářská společnost), Hradec Králové, 2004
 20. TEPLÝ, B., Podpora navrhování betonových konstrukcí na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2004

2003

 1. KALA, J.; KALA, Z.; TEPLÝ, B.; ŠKALOUD, M., Theoretical and Experimental Analysis of Fatigue Resistance of Steel Girder with Welded Slender Walls, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-232-0221-9, Tatranská Lomnica-Vysoké Tatry, Slovensko, 2003
 2. KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Paramtric sensitivity analysis of the stress state in the crack-prone areas of brathing webs, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-01-02747-3, Praha, 2003
 3. VEJVODA, S., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Probabilistic Safety Assessment of the Steam Generator Cover, příspěvek na konferenci Transactions of the SMiRT 17, Praha, Czech Republic, 2003
 4. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Od stavební mechaniky k mechanice materiálu: aspekty spolehlivosti, pravděpodobnostního pohledu a norem, příspěvek na konferenci Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách, ISBN 80-248-0403-4, Ostrava, Czech Republic, 2003
 5. TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; EICHINGER, E.; KOLLEGER, J.; PUKL, R.; ČERVENKA, V.; STEWART, M., Prestressed Bridges Under Corrosion Attack, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 90-5809-536-3, Swets and Zeitlinger, Netherlands, 2003
 6. TEPLÝ, B., EICHINGER, E., KOLLEGER, J., PUKL, R., ČERVENKA, V., STEWART, M., Prestressed Bridges under Corrosion Attack, příspěvek na konferenci Computational Modelling of Concrete Structures, ISBN 90-5809-536-3, Swets and Zeitlinger, Lisse, 2003
 7. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., Risk analysis using Factor Method, příspěvek na konferenci Management of Durability in the Building Process, ISBN 88-387-2935-2, Politecnico di Milano, Milano, 2003
 8. TEPLÝ, B., Metoda součinitelů pro odhad životnosti, příspěvek na konferenci Betonářské dny, ČBS, Pardubice, 2003
 9. TEPLÝ, B., Pravděpodobnostní postupy v inženýrských činnostech, příspěvek na konferenci Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí, ISBN 80-01-02826-7, ČVUT Praha, Kloknerův ústav, Praha, 2003
 10. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., Ambient Carbon Dioxide, carbonation and Deterioration of RC Structures, článek v International Journal of Materials and Structural Reliability, ISSN 1685-6368, 2003
 11. LEHKÝ, D.; MATESOVÁ, D.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Stochastic Analysis Fracture Mechanics and Pre-stressed Concrete Members., příspěvek na konferenci CTU Reports, ISBN 80-01-02734-1, Praha, Czech Republic, 2003
 12. ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Life-Cycle Design of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Integrated Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures, ISBN 951-758-436-9, RIL, VTT, Kuopio, 2003
 13. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., Risk analysis using Factor Method, příspěvek na konferenci Management of Durability in the Building Process, ISBN 88-387-2935-2, Politecnico di Milano, Milano, 2003
 14. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2003
 15. TEPLÝ, B.; VEJVODA, S., Posouzení rizika korodující ocelové nádrže, článek v CHEMagazín, ISSN 1210-7409, 2003
 16. TEPLÝ, B., O vzdělávání v teorii spolehlivosti stavebních konstrukcí a pravděpodobnostních přístupech, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, 2003
 17. VEJVODA, S., TEPLÝ, B., Příspěvek k výpočtu pravděpodobnosti porušení, příspěvek na konferenci Kotle a energetická zařízení 2003, ISBN 80-214-2317-X, VUT Brno, Brno, 2003
 18. VEJVODA, S., TEPLÝ, B., Riziko a pravděpodobnost poruchy zařízení v chemickém průmyslu, článek v Ropa, uhlie, plyn a petrochémia, ISSN 1335-7727, 2003
 19. TEPLÝ, B., Problematika "Performance-Based Design", příspěvek na konferenci New Trends, ISBN 80-227-1958-7, STU Bratislava, Bratislava, 2003
 20. TEPLÝ, B., Nové přístupy ve stavebnictví - výzva nejenom pro výzkum a průmysl, příspěvek na konferenci Možnosti využití výsledků VAV v českém průmyslu, ISBN 80-85918-87-0, xxx, Praha, 2003
 21. TEPLÝ, B., VEJVODA, S., Risk assessment of structural components and chemical equipment, příspěvek na konferenci Disign, inspection, maintenance and operation of cylindrical steel tanks and pipelines, ISBN 80-239-0405-1, ECCS, Praha, 2003

2002

 1. TEPLÝ, B.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P., K navrhování železobetonových konstrukcí s ohledem na životnost, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2002
 2. TEPLÝ, B., Navrhování konstrukcí s ohledem na cílové vlastnosti, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2002, ISBN 80-238-9644-X, ČBS, Pardubice, 2002
 3. TEPLÝ, B., A simplified approach to the risk analysis, příspěvek na konferenci , 2002
 4. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Analysis of the Effect of Initial Curvature on the Stress State in Breathing Webs, příspěvek na konferenci Stability and ductility of steel structures, ISBN 963-05-7950-2, Akademia Kiado, Budapešť, 2002
 5. TEPLÝ, B., Trvale udržitelný rozvoj a betonové konstrukce, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2002
 6. KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B., Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 7. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D., Simulation-based Reliability Assessment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci EURO-C 2002, Praha, Czech Republic, 2002
 8. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., ČASOVÝ PROFIL OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2002
 9. TEPLÝ, B., Trvale udržitelný rozvoj ve vztahu k betonovým konstrukcím, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, 2002
 10. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2002
 11. TEPLÝ, B., KALA, J., KALA, Z., ŠKALOUD, M., soudobé možnosti analýzy tenkostěnných konstrukcí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2002
 12. TEPLÝ, B., KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., Soudobé možnosti analýzy tenkostěnných ocelových prvků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2002
 13. PUKL, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., STEWART, M., Modelování únosnosti předem předpjatého mostního nosníku oslabeného korozí, článek v Beton, ISSN 1212-0154, Česká republika, 2002
 14. VEJVODA, S.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Safety of the Steam Generator Cover: a PSA Case Study, příspěvek na konferenci Transfer Reliability of Fracture Mechanical Characteristics, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002
 15. KRÁLOVÁ, H.; TEPLÝ, B., Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2002
 16. TEPLÝ, B., Storage tank corrosion, loading scenarios and probability of failure, příspěvek na konferenci Euro-SiBRAM2002 International Colloquium, ISBN 80-86246-17-5, ÚTAM AV Praha, Praha, 2002
 17. KALA, Z.; KALA, J.; TEPLÝ, B., Effect of technological imperfections on bearing capacity of steel membrs, článek v Roczniki inžynierii budowlanej, ISSN 1505-8425, 2002
 18. TEPLÝ, B., Reference Value vs. codes and design approaches – a comment, příspěvek na konferenci Euro-SiBRAM2002, ISBN 80-86246-17-5, ÚTAM AV Praha, Praha, 2002
 19. VEJVODA, S., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Safety of the steam generation cover: A PSA case study, kapitola v Transferability of Fracture Mechanical Characteristics, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002
 20. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Simulation-based Reliability Assesment of Concrete Structures, příspěvek na konferenci Euro-SiBRAM'2002, ISBN 80-86246-17-5, ÚTAM AV Praha, Prague, 2002
 21. TEPLÝ, B., MATHEMATICAL DESCRIPTION OF MATERIAL DAMAGE OF CHEMICAL EQUIPMENT AS A PART OF RISK ASSESSMENT, příspěvek na konferenci FAILURES 2002, ISBN 190-1537-40-4, 2002
 22. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., The Effect of Spatial Variability of Ambient Carbon Dioxide Concentrations on Carbonation of RC Structures, příspěvek na konferenci 9th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Brisbane, 2002
 23. TEPLÝ, B., Modelling of Deteriorating Effects on Concrete Structures, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, 2002

2001

 1. KERŠNER, Z. a kol., Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Pardubice, 2001
 2. TEPLÝ, B., Analýza rizika jako nezastupitelný nástroj pro rozhodovací a legislativní činnost., článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, 2001
 3. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., VÍTEK, J., Statistická analýza při výstavbě tunelů pražského metra, příspěvek na konferenci Betonářké dny 2001, Česká betonářská společnost, Pardubice, Czech Republic, 2001
 4. TEPLÝ, B., Matematický popis poškozování materiálu zařízení v chemickém průmyslu jako součást hodnocení rizika, příspěvek na konferenci CHISA 2001, Srní, 2001
 5. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S., Analýza rizik dle zákona 353, příspěvek na konferenci Údržba a realizace procesních zařízení v chemickém průmyslu CHISA 2001, Srní, Šumava, ČR, 2001
 6. TEPLÝ, B., KALA, Z., Nástroje spolehlivostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 2001
 7. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., A Probabilistic Approach To the Limit State of Centrally loaded Thin Walled Columns, příspěvek na konferenci Thild-Walled Structures, ISBN 0-08-043955-1, University of Lodz, Oxford, OX5 1GB, UK, 2001
 8. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects, příspěvek na konferenci Structural Safety and Reliability, ISBN 90-5809-197-X, Newport Beach, California, USA, 2001
 9. LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects, příspěvek na konferenci ICOSSAR 2001, xxx, Newport Beach, 2001
 10. KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B., Koncentrace oxidu uhličitého - karbonatace betonu - koroze výztuže, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001
 11. TEPLÝ, B., Otázka celkových nákladů mostních objektů, příspěvek na konferenci MOSTY 2001, ISBN 80-7204-195-9, Brno, 2001
 12. KALA, J., TEPLÝ, B., KALA, Z., Statistické vyhodnocování únosnosti ocelového tenkostěnného prutu, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí, ISBN 80-02-01410-3, Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, Dům techniky Ostrava, 2001
 13. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VEJVODA, S., Analýza rizik dle zákona 353sb., , Srní, 2001
 14. TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H., Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures, příspěvek na konferenci Zeszyt 2, ISSN 1505-8425, Katowice, 2001

2000

 1. TEPLÝ, B., Problematika rizik a celkových nákladů stavebních objektů, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Pardubice, 2000
 2. ZÍDEK, R.; TEPLÝ, B., Konstrukční využití betonu z recyklovaného kameniva, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Pardubice, 2000
 3. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., Nelineární analýza tenkostěnného ocelového prutu řešeného s náhodným vlivem imperfekcí, příspěvek na konferenci III. slovensko-polsko-české sympózium o mechanice, Stavebná fakulta v Bratislave, Bratislava, 2000
 4. LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., OUYPORNPRASERT, W., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Reliability and Sensitivity Analysis of Deteriorating Reinforced Concrete Beams, příspěvek na konferenci The 6th National Convention on Civil Engineering: Potential of Thai Civil Engineers in the Next decade, ISBN 974-5301-72-8, The Engineering Institute of Thailand, Thailand, Petchaburi, 2000
 5. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem, příspěvek na konferenci Recycling 2000, ISBN 80-214-1557-6, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Brno, 2000
 6. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Problematika kvantifikace rizika, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01344-1, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2000
 7. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Problematika kvantifikace rizika, příspěvek na konferenci Spolehlivost konstrukcí, ISBN 80-02-01344-1, Ostrava, Czech Republic, 2000
 8. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Možnosti navrhování nosných prvků z betonu s recyklovaným kamenivem, příspěvek na konferenci Recycling 2000, Brno, Czech Republic, 2000
 9. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VOKROJ, P., Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, Svratka, Česká republika, 2000
 10. TEPLÝ, B., Nástroje spolehlivostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 2000
 11. KOHOUTKOVÁ, A., KŘÍSTEK, V., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Citlivost průhybu předpjatých komorových mostů na náhodné odchylky vlastní tíhy a předpjetí, příspěvek na konferenci Mosty 2000, Brno, Czech Republic, 2000
 12. TEPLÝ, B., KALA, Z., Nástroje spolehlivostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 2000
 13. TEPLÝ, B., Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže, článek v Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, ISSN 1210-2717, 2000

1999

 1. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., LAWANWISUT, W., KERŠNER, Z., The Modelling of RC Beam Deterioration: A Sensitivity Study, příspěvek na konferenci ICASP8, Sydney, 1999
 2. VEJVODA, S., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Pravděpodobnostní analýza ztráty těsnosti víka kolektoru parogenerátoru, příspěvek na konferenci Stavební mechanika, Brno, 1999
 3. RUSINA, R., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KŘÍSTEK, V., Modelling Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges by Stochastic FEM, příspěvek na konferenci Innovation in Concrete Structures: Design and Construction, 1999
 4. LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Probabilistic Modelling of Deteriorating RC Beams, příspěvek na konferenci Life Predistion and Aging Management of Concrete Structures, Slovensko, 1999
 5. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W., Failure Probability of Deteriorating Reinforced, příspěvek na konferenci 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Vancouver, Canada, 1999
 6. KŘÍSTEK, V., RUSINA, R., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování napjatosti komorových nosníků pomocí stochastických konečných prvků, příspěvek na konferenci Mosty 1999, Brno, Czech Republic, 1999
 7. TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W., Deterioration of Reinforced Concrete: Probabilistic and Sensitivity Analyses., článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, Česká Republika, 1999
 8. ŠMERDA, Z., ADÁMEK, J., KERŠNER, Z., MELOUN, V., MENCL, V., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Životnost betonových staveb, kapitola v Životnost betonových staveb, ISBN 80-902397-8-8, Český svaz stavebních inženýrů, Praha, 1999
 9. KIJAWATWORAWET, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B., Statistical Prediction of Carbonation Deterioration: Two Case Studies in Thailand, článek v Building Research Journal, ISSN 1335-8863, Slovenská Republika, 1999

1998

 1. KERŠNER, Z., BÍLEK, V., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Effective Crack Length: Important Concrete Fracture Parameter, příspěvek na konferenci , Žilina, SR, 1998
 2. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D., Structural Life-time Prediction: Two Case Studies, příspěvek na konferenci Concrete Under Severe Conditions 2, Tromso, Norway, 1998
 3. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Aplikace stochastických úloh, příspěvek na konferenci Transfer 98, xxx, Praha, 1998
 4. RUSINA, R., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Shear Lag in Concrete Box Girder Flanges Modelled by Stochastic FEM, příspěvek na konferenci EURO-C 1998, Badgastein, Austria, 1998
 5. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., RUSINA, R., TEPLÝ, B., Stochastic Finite Element Method as a Tool for Modelling of Deterioration of Concrete Structures, článek v , Warsaw, Poland, 1998

1997

 1. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., SILBRNÍK, V., Reliability-Based Optimisation of Repair Strategy and Service Life of Concrete Structures, příspěvek na konferenci ICOSSAR 97, Kyoto, Japonsko, 1997
 2. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., The Role of Latin Hypercube Sampling Method in Reliability Engineering, příspěvek na konferenci , 1997
 3. MAREK, P., GUŠTAR, M., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Sensitivity Analysis in Simulation-based Reliability Assessment of Structures, příspěvek na konferenci , 1997
 4. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., RUSINA, R., Modelling of Deterioration of Concrete Structures by Stochastic Finite Element Method, příspěvek na konferenci ICOSSAR 97, Kyoto, Japonsko, 1997
 5. VOKROJ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Corrosion and Life-time Prediction of a Steel Storage Tank, příspěvek na konferenci Carrying Capacity of Steel Shell Structures, Brno, Czech Republic, 1997
 6. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., K problematice stochastických úloh, , Křtiny, Czech Republic, 1997
 7. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3786, 1997
 8. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., Prediction of Concrete Carbonation, příspěvek na konferenci Workshop 97, xxx, 1997

1996

 1. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., BOHDANECKÝ, V., Karbonace betonu, koroze výztuže a životnost chladící věže, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Neuveden, 1996
 2. JIRSA, V., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Stochastic Prediction of Concrete Carbonation - Software PredCarb, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 3. KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Uncertainty in Service Life Prediction Based on Carbonation of Concrete, příspěvek na konferenci 7 DBMC, Neuveden, 1996
 4. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Prediction of Structure Deterioration Based on the Bayesian Updating, příspěvek na konferenci , Neuveden, 1996
 5. KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SUZA, I., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Kdy je nutné opravovat železobetonové konstrukce?, článek v Beton a zdivo, ISSN 1211-5444, Neuveden, 1996
 6. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Sensitivity Study of BP-KX and B3 Creep and Shrinkage Models, článek v , Neuveden, 1996

1994

 1. NOVÁK, D., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B., Probabilistic Modelling of Deterioration of PC Beams, příspěvek na konferenci , 1994
 2. TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., Effect of Composition and Environmetal Factors on Damage of Concrete Caused by Carbonation: A Probabilistic Modelling, příspěvek na konferenci , 1994
 3. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Stochastické modelování postupu karbonatace betonu, příspěvek na konferenci , 1994
 4. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Životnost - karbonatace - smršťování a dotvarování - odolnost proti mrazu - urychlování tvrdnutí betonu: pravděpodobnostní přístup, příspěvek na konferenci , 1994
 5. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., Pravděpodobnostní přístup s odhadem rizika - nástroj inženýrského rozhodování, příspěvek na konferenci , 1994
 6. TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z., Probabilistic modelling of damage of concrete caused by carbonation, kapitola v Fracture and Damage in Quasibrittle Structures, ISBN 0419-19280-8, E&FN Spon, London, Prague, Czech Republic, 1994

1993

 1. ŠEJNOHA, J., ŘEŘICHA, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., FLORIAN, A., Nelineární výpočty železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 1993
 2. KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., Probabilistic Modeling of Concrete Strength in Heating Process, příspěvek na konferenci , 1993
 3. NOVÁK, D., TEPLÝ, B., SHIRAISHI, N., Sensitivity Analysis of Structures: A Review, příspěvek na konferenci , 1993
 4. TEPLÝ, B., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., Estimation of Remaining Service Life of PC Beams, kapitola v Creep and Shrinkage of Concrete, E&FN Spon, London, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný