English

doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. – seznam publikací

2018

 1. STRNAD, J.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2018, příspěvek na konferenci , Sdružení hliněného stavitelství z.s., , Brno, 2018

2017

 1. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Složitá rekonstrukce staršího bytového domu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 2. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J., Nejčastější poruchy opěrných zdí z gabionů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 3. STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Provádění nových otvorů v nosných stěnách panelových objektů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ , Praha 5, 2017
 4. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., K návrhu a provádění gabionových opěrných stěn, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussiness Media CZ s.r.o., Praha, 2017
 5. BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; ZICH, M., KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 6. ZICH, M.; BAŽANT, Z.; NEČAS, R., STATICKÉ PŮSOBENÍ A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha, 2017
 7. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J., K poruchám opěrných zdí z gabionů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27.mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Brno, 2017
 8. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Složitá rekonstrukce staršího bytového domu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27.mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Brno, 2017
 9. KLUSÁČEK, L.; DUCHÁČ, P.; BAŽANT, Z., Dlouhodobé sledování poruch historických staveb, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, Národní památkový ústav, Praha, 2017

2016

 1. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J., Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Praha, 2016
 2. ZICH, M.; BAŽANT, Z., STATICKÉ SCHEMA A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci Sboník přednášek - 23. konference Betonářské dny (2016), ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 3. BRDEČKOVÁ, H., Iniciace sesuvů v důsledku stavební činnosti, , Časopis Stavitel, vydavatel Bussiness Media CZ, s.r.o., Praha, 2016
 4. BAŽANT, Z., Problémy úprav základových konstrukcí a možnosti řešení, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Praha, 2016
 5. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Statické problémy přestavby historického městského domu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 6. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Statické poznámky k přestavbě historického objektu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných prednášek sympozia Sanace 2016s, ISBN 978-80-214-5340, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., Brno, 2016
 7. ANTON, O.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P., PRŮZKUM MONTOVANÉHO OBYTNÉHO DOMU PŘED JEHO REKONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 8. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Statické poznámky k přestavbě historického objektu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 9. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Havárie konstrukce záchytné sítě golfového hřiště, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 10. BAŽANT, Z., Problémy úpravy základů, možnosti řešení, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXVI. mezinárodního sympózia 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, VUT v Brně, Tribun EU S.r.o., Cejl 32, Brno, 2016

2015

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; VOLF, M.; PASEKA, A., Zesilování základů předpjatými konzolami a klenbami - věž radnice ve Vyškově, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; VLČKOVÁ, J.; DIAZ, Y.; BIELY, B.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Revizní znalecký posudek číslo 54/2014 13. 11. 2015, , Praha, 2015
 3. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; HUBATKA, F., PROBLÉMY SE SESUVY PŮDY A STABILITOU SVAHŮ, článek v , 2015
 4. BAŽANT, Z.; ZICH, M., Poruchy dilatací konstrukcí pozemních staveb, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympózia SANACE 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 5. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; HUBATKA, F., Ovlivnění stability svahu rekonstrucí objektu v jeho patě, příspěvek na konferenci sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2015
 6. BAŽANT, Z., Výbuchy v objektech pozemních staveb, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního dympozia Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2015
 7. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Optimalizace prefabrikovaných prvků s ohledem na spotřebu materiálu, , 2015

2014

 1. ZICH, M.; BAŽANT, Z., STATICKÝ SYSTÉM BUDOV: NÁVRH, HODNOCENÍ, SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 2. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Analýza havárie opěrných prefabrikovaných opěrných stěn, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 3. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Analýza havárie opěrných prefabrikovaných opěrných stěn, příspěvek na konferenci , VUT Brno, Brno, 2014
 4. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Rekonstrukce historického objektu s použitím lokálně podepřených předpjatých stropních desek a skrytých hlavic, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussiness Media Cz, Praha, 2014
 5. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; MITRENGA, R., STABILIZATION OF BAROQUE WALL USING WIDENING OF THE FOUNDATIONS AND VERTICAL PRESTRESSING, příspěvek na konferenci Structural Faults and Repair - 2014, ISBN 0-947644-75-X, Edinburgh, 2014
 6. BAŽANT, Z.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Vznik a následky havárií a statické poruchy stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři REKONSTRUKCE A SANACE, ISBN 978-80-214-4934-3, Brno, 2014
 7. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Historické konstrukce ztužené lany, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, Národní památkový ústav, Praha, 2014
 8. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Zkušenosti z bourání dvou komínů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2014
 9. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., K článku Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2014

2013

 1. BAŽANT, Z.; PERLA, J., Možnosti použití skrytých ocelových hlavic sloupů u lokálně podepřených desek, příspěvek na konferenci 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, ČR, 2013
 2. ŠULÁK, P.; BAŽANT, Z., Sledování pokusného předepnutého zděného objektu po dobu 16 let, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, VUT v Brně, Brno, 2013
 3. KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; BAŽANT, Z., Stabilizace klenbových pásů barokního kostela sv. Michaela Archanděla, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2013
 4. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M., Stabilizace barokní zdi svislým předpětím, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 5. STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Předpínání/spínání objektů stavěných z nepáleného a smíšeného zdiva, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 6. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Hodnocení projektů a staveb z hlediska statické spolehlivosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.,, Praha, 2013
 7. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Průzkum střechy montované haly pro návrh její rekonstrukce, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.,, Praha, 2013
 8. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M., Stabilizace barokní zdi přepínacími lany a rozšířením základu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. BAŽANT, Z.; ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Zakládání staveb v oblastech náchylných k sesouvání, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-59-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 2. ZICH, M.; BAŽANT, Z., DOBRÉ STATICKÉ SCHEMA KONSTRUKCE – ZÁKLAD SPOLEHLIVOSTI STAVBY, příspěvek na konferenci Konference sanace a rekonstrukce 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, WTA CZ, Brno, 2012
 3. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., ZESILOVÁNÍ ZMĚNOU STATICKÉ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ PŘEDPÍNACÍMI KABELY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava, ISBN 978-80-8076-104-2, STU v Bratislavě, Bratislava, 2012
 4. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2012
 5. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Návrh rekonstrukce střechy montované výrobní haly, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussiness Media Cz, Praha, 2012
 6. KOCÁB, D.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P.; KOŠÁREK, J., Zhodnocení aktuálního stavu a návrh rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje v Medlicích, příspěvek na konferenci Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 7. ZICH, M.; BAŽANT, Z., PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE STŘECHY MONTOVANÉ HALY, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, VUT Brno, Brno, 2012
 8. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Klenbový strop historické budovy, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Stavitel, Praha, 2012
 9. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; MITRENGA, R., Replacement and relocation of reinforced frame columns, příspěvek na konferenci Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - Abstract and exhibition showguide, ISBN 0-947644-70-9, Engineering technic press, Edinburgh, UK, 2012
 10. ZICH, M.; BAŽANT, Z., SCHÖCK ISOKORB OVĚŘENÍ POSTUPU POSOUZENÍ PRVKŮ DLE EC2 A EC3, , Brno, 2012
 11. BAŽANT, Z.; ERBENOVÁ, A.; PASEKA, A., Výstavba obytných budov v území náchylném k sesouvání, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie Inžinierska geológia 2012, 2012
 12. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Postupy a detaily při dodatečném předpínání, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 13. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Stanovení deformačních charakteristik zdiva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2012
 14. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Problémy při opravách krovů a stropů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Stavitel, Praha, 2012

2011

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J., VÝMĚNA A PŘESUN SLOUPŮ ŽELEZOBETONOVÉHO RÁMU S VYUŽITÍM PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 2. BAŽANT, Z.; ZICH, M., K PROBLÉMŮM S VLNITÝMI STŘEŠNÍMI DESKAMI, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 3. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol., Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 4. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Hodnocení staveb z hlediska statiky, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economina a.s., Praha, 2011
 5. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; HUBATKA, F., Příčiny a důsledky nestability svahu z pohledu statika a geotechnika, příspěvek na konferenci , 2011
 6. KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z., Zesilování dřevěných prvků krovů a stropů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 7. VOLF, M.; KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Zesílení základů radniční věže předpjatými konzolami, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011

2010

 1. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Průhyby železobetonových desek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Sanace barokních kleneb pomocí předpínání, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010 32. konference, ISBN 978-80-02-02273-2, WTA CZ, Brno, 2010
 3. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Plošné betonové konstrukce nádrže a zásobníky, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-693-5, CERM akademické nakladatelství, Brno, 2010
 4. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Dvoupodlažní vestavba do původního krovu renesančního objektu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 5. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Die Erfahrungen mit den Fundamentverstarkungen von historischen Gebauden durch umgekehrte (inverse) vorgespannte Gewolbe und Konsolen, příspěvek na konferenci 7. Kolloquium Bauen in Boden und Fels, ISBN 978-80-248-1704-0, Technische Akademie Esslingen, Esslingen, 2010

2009

 1. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; PODROUŽKOVÁ, B., Zesilování pilířů a zdí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2009
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Strain behaviour of masonry structures stabilised using horizontal post-tensioning, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XII. Mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, 2009

2008

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílových zeminách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek, s.r.o., Praha, 2008
 2. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Trvanlivá stabilizace objektu předpětím a vodorovné dotvarování zdiva, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media, s.r.o., Praha, 2008
 3. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 4. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Trvanlivost předpětí u jednopodlažního bojektu - dotvarování zdiva vodorovně, příspěvek na konferenci Sborník přednášek "Zděné a smíšené konstrukce 2008", ISBN 978-80-87158-10-4, ČBS Sevis, s.r.o., Praha, 2008
 5. BAŽANT, Z.; STRNAD, J., Zkušenosti s předpínáním staveb z nekvalitního zdiva, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků "Zděné a smíšené konstrukce 2008", ISBN 978-80-87158-10-4, ČSB Servis, s.r.o., Praha, 2008
 6. KLUSÁČEK, L.; ŠULÁK, P.; BAŽANT, Z., Short-term and long-term strain behaviour of masonry structure post-tensioned horizontaly, příspěvek na konferenci Structural faults and repair - 2008, Engineering technics press, Edinburgh, 2008
 7. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Předpínání staveb ve vztahu k podloží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008, ISBN 978-80-248-1715-6, Minova Bohemia, s.r.o, Ostrava, 2008

2007

 1. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Verifikace únosnosti isokorbů schock dle EC2 - CZ, příspěvek na konferenci Sborník příspsěvků 14. Betonářské dny 2007, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 2. ZICH, M.; PĚNČÍK, J.; BAŽANT, Z.; NEUMAYER, O., Statické řešení plavební komory Přelouč II., příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny, HRadec Králové, Česká republika, 2007
 3. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; PASEKA, A., Inženýrsko-geologický průzkum, závady a zesilování plošných základů, příspěvek na konferenci 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 4. KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z., Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání, příspěvek na konferenci Experiment 2007 - sborník Česko-Slovenské konference, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 5. ZICH, M.; BAŽANT, Z., PROBLÉMY S POUŽITÍM ZDIVA Z VEPŘOVIC, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economina a.s., Praha, 2007
 6. KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z., Rekonstrukce barokního zámečku, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2007
 7. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Statické problémy štítových stěn, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF, a.s. ARCH, Praha, 2007
 8. BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; ERBENOVÁ, A., Vliv vegetace na stavební objekty, článek v , 2007

2006

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci 34. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-478-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 2. PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A., Inženýrskogeologický a statický posudek historické stavby před její rekonstrukcí, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 80-7204-478-8, Final Tisk s.r.o., Olomučany, 2006
 3. ZICH, M.; BAŽANT, Z., SPOLEČNÉ STĚNY RODINNÝCH DOMŮ V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF, a.s. ARCH, Praha, 2006
 4. MACHALOVÁ, J.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Inženýrsko-geologické a stavebně-statické posouzení možnosti nadstavby podzemních garáží na ulici Bellova v Brně-Kohoutovicích, , Brno, 2006

2005

 1. PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Poruchy objektů vlivem vegetace, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005
 2. PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Vliv vegetace při poruchách staveb, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., Praha, 2005
 3. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Široké možnosti zesilování zděných konstrukcí předpínacími kabely, příspěvek na konferenci , ISBN 80-903501-6-X, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005
 4. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Vliv kořenového systému stromů na stavební objekty, příspěvek na konferenci SANACE - sborník přednášek, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2005
 5. TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., Praha, 2005
 6. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Statické poznámky k nástavbám panelových domů, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2005

2004

 1. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Rekonstrukce objektu s použitím lokálně podepřených a předpjatých stropních desek, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., Praha, 2004
 2. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Nezbytnost spolupráce statika a inženýrského geologa při výstavbě na problematickém podloží, příspěvek na konferenci 32. Konference - Zakládání staveb, 2004, ISBN 80-7204-356-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2004
 3. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Stabilizace nosných stěn svislým předpětím, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2004, ISBN 80-903501-1-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha , 2004
 4. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I., Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, 2004
 5. BAŽANT, Z., STRNAD, J., Pro zachování historických sklepů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2004
 6. BAŽANT, Z., STRNAD, J., Výstavba nových a zajištění starých základů historického objektu, příspěvek na konferenci XIV. mezinárodní sympozium Sanace 2004, ISSN 1211-3700, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2004

2003

 1. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., MINULOST A SOUČASNOST HISTORICKÝCH KLENEB, ZAJIŠŤOVÁNÍ KLENEB PŘEDPÍNÁNÍM, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2003
 2. PĚNČÍK, J.; BAŽANT, Z., Analýza základových konstrukcí radniční věže ve Vyškově, příspěvek na konferenci Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí, ISBN 80-86433-21-8, FAST, VUT v Brně, Brno, 2003
 3. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Repair of Structures using Prestressing Cables Routing in Functional Directions, příspěvek na konferenci Abstracts of the Tenth International Conference Structural Faults and Repair, ISBN 0-947644-52-0, University of Edinburgh, Professor M. C. Forde, London, 2003
 4. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Nenadálé problémy při realizaci základů objektů, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, 2003
 5. TERZIJSKI, I., KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Analýza použitelnosti běžné žebírkové výztuže pro kotvení prvků stavebních konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2003

2002

 1. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Variantní vedení lan při předpínání objektů, příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2002, ISBN 80-238-9643-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002
 2. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Statika při rekonstrukcích objektů. 2. vydání, , ISBN 80-214-2058-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2002
 3. BAŽANT, Z., Betonové konstrukce III. Konstrukce plošné, nádraže a zásobníky., , ISBN 80-214-2059-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2002
 4. KLUSÁČEK, L., BAŽANT, Z., Stabilisirung eines geneigten Rathausturmes, příspěvek na konferenci 3. Kolloquium 22. und 23. Januar 2002 Bauen in Boden und Fels, ISBN 3-924813-49-3, Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, Ostfildern, 2002
 5. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Statika při rekonstrukcích objektů, , ISBN 80-214-2058-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002

2001

 1. BAŽANT, Z., BROŽ, R., KLUSÁČEK, L., Předepnutí základu radniční věže ve Vyskově, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001 Sbornik příspěvků, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Ediční středisko ČVUT Praha, 2001
 2. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Stabilizace věže a její odezva na ztužování, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2001, ISBN 80-02-01433-2, Praha, 2001
 3. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Poruchy konstrukcí vlivem podcenění zemního tlaku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 29. konference Zakládání staveb, Brno 2001, ISBN 80-7204-217-3, Akademické nakladetelství CERM, Brno, 2001
 4. PASEKA, A., BAŽANT, Z., Poruchy konstrukcí vlivem podcenění zemního tlaku, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, Brno, 2001
 5. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L., Stabilisation of Deflected Town Hall Tower, příspěvek na konferenci Proceedings of Structural Faults + Repair - 01, Elsevier Science, Ltd, Oxford, UK, London, UK, 2001
 6. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., PODROUŽKOVÁ, B., Zkušenosti se zesilováním základů pomocí mikrohřebů, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí, sborník přednášek Sanace 2001, ISBN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, SSBK Brno, 2001
 7. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., TERZIJSKI, I., Zpevňování zdiva mikrohřeby, článek v Materiály a technologie pro stavbu, ISSN 1211-0787, Bertelsmann Media, s.r.o., Praha, Bertelsmann Media, s.r.o., Praha, 2001
 8. BAŽANT, Z., Betonové konstrukce III. Konstrukce plošné, nádrže a zásobníky., , ISBN 80-214-2059-6, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 9. BAŽANT, Z., KLUSÁČEK, L., Stabilisierung eines geneigten Rathausturmes, příspěvek na konferenci 3.Kolloquium "Bauen in Boden und Fels", ISBN 3-924813-49-3, Technische Akademie Esslingen, Esslingen, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný