English

prof. Ing. arch. Jiří Myslín, CSc. – seznam publikací

2007

  1. KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; MYSLÍN, J.; ŠTRBA, M.; POZDÍŠEK, J., Obytné budovy s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů, příspěvek na konferenci Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí, ISBN 978-80-7204-499-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Hustopeče, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný