English

prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. – seznam publikací

2010

 1. KALA, J.; ŠKALOUD, M.; MELCHER, J.; KALA, Z., Imperfections in steel plated structures and their impact on ultimate strength, příspěvek na konferenci International Colloquium Stability and Ductility of Steel Structures SDSS Rio 2010, ISBN 978-85-285-0137-7, Rio de Janeiro, Brazílie, 2010
 2. KALA, J.; ŠKALOUD, M., Sensitivity analysis of stress state in the crack-prone areas of thin-walled girder considering transient effect, příspěvek na konferenci Reliability, Risk and Safety (ESREL 2010), ISBN 978-0-415-60427-7, Rhodos, Řecko, 2010
 3. KALA, J.; ŠKALOUD, M., Sensitivity analysis of thin-walled girder using nonlinear transient approach, příspěvek na konferenci International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius, Litva, 2010

2009

 1. ŠKALOUD, M.; MELCHER, J.; KALA, J.; KALA, Z., The possibility of making web tolerances less stringet as a prerequisite for achieving economic-fabrication steel girders, příspěvek na konferenci th EUROMECH Solid Mechanics Conference, ISBN 978-989-96264-2-3, Lisabon, Portugalsko, 2009
 2. KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; OMISHORE, A., Imperfections in Steel Plated Structures - Should we Straighten their Plate Elements?, příspěvek na konferenci Nordic Steel Construction Conference NSCC2009, ISBN 91-7127-058-2, Malmo, Sweden, 2009
 3. KALA, J.; KALA, Z.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M., Large deflection theory analysis of the effect of web initial curvature on the ultimate strength of steel plate girder, příspěvek na konferenci Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-30-0, Funchal, Madeira, Portugalsko, 2009
 4. KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z., Theoretical Investigation of steel palted girder resistance, článek v PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ISSN 2070-3740, Penang, Malajsie, 2009
 5. ŠKALOUD, M.; MELCHER, J.; KALA, J.; KALA, Z., A way to economic-fabrication steel construction - is the straigtening of plate elements really indispensable and desirable?, příspěvek na konferenci Sborník 22. české a slovenské konference "OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2009", ISBN 978-80-7204-635-5, CERM, Brno, 2009
 6. MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance, článek v Advanced Steel Construction - an International Journal, ISSN 1816-112X, The Hong Kong Institute of Steel Construction, Hong Kong, 2009

2008

 1. KALA, J.; KALA, Z.; NEVAŘIL, A.; ŠKALOUD, M., A return to the ever-green question of web tolerances: Can we make them less stringent without imperilling the safety of steel bridges?, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, Slovenská republika, 2008
 2. KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M., Limit load of multi-sectional thin-walled system influenced by initial shape imperfection, příspěvek na konferenci International conference VSU 2008, ISBN 978-954-331-020-3, Sofie, Bulharsko, 2008

2007

 1. MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M., Statistical and sensitivity analysis within the elaboration of steel plated girder resistance, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Conference "Steel and Aluminium Structures ICSAS '07", ISBN 978-0-9556254-0-4, Oxford Brookes University, Oxford, 2007

2005

 1. KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis of the Initial Imperfections Influence on the Stress State in the Crack Prone Areas of Breathing Webs, příspěvek na konferenci EUROsteel, ISBN 3-86130-812-6, Maastricht, NL, 2005
 2. KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Eigen mode initial imperfection influence on behaviour of thin-walled systems, příspěvek na konferenci Lightweight Structures in Civil Engineering, ISBN 83-908867-9-0, Varšava, PL, 2005
 3. KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis of the State of Stress in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs, příspěvek na konferenci Lightweight Structures in Civil Engineering, ISBN 83-908867-9-0, Wydawnicto naukowe, Varšava, PL, 2005
 4. KALA, Z.; KALA, J.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis Applied to the Steel Plate Structures, příspěvek na konferenci proc. VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofia, BG, 2005
 5. KALA, Z.; KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M., The Influence of the Web Initial Shape Curvature upon the Member Stress State in the Crack-Prone Areas, příspěvek na konferenci Proc. CMCPSE, ISBN 3-86130-812-6, Barcelona, ES, 2005
 6. KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; MELCHER, Jindřich, Coupled Instabilities in Steel Plate Girders with Fatigue Behaviour, příspěvek na konferenci 1, ISBN 84-95999-71-4, M. Papadrakakis, Santorini Island, Greece, 2005
 7. MELCHER, J., ŠKALOUD, M., KARMAZÍNOVÁ, M., Experiment - a powerful tool applied in the solution of two important problems of the limit states of structures, příspěvek na konferenci AESE 2005, ISBN 4-901887-18-1, Nagoya University, Nagoya, 2005
 8. ŠKALOUD, M., MELCHER, J., KARMAZÍNOVÁ, M., Two studies on the actual behaviour and limit states of steel structures, příspěvek na konferenci ICASS 05, ISBN 0-08-044637-X, Elsevier Ltd., Kidlington, Oxford, UK, 2005
 9. KALA, Zdeněk; KALA, Jiří; ŠKALOUD, Miroslav; TEPLÝ, Břetislav, Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue Behaviour of Steel Plate Girders, článek v Nonlinear Analysis - Modelling and Control, ISSN 1392-5113, Vilnius technical university, 2005

2004

 1. ZÖRNEROVÁ, M., ŠKALOUD, M., KALA, Z., Analýza velikosti a tvaru počátečních imperfekcí štíhlé stěny ocelových nosníků naměřených během pražských experimentů, příspěvek na konferenci Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 2. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Využití výsledků experimentálního výzkumu při stochastické analýze vlivu velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost, příspěvek na konferenci Experiment – významný zdroj poznání a verifikace metod navrhování nosných stavebních konstrukcí, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 3. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., The Stress State in the Crack-Prone Areas of „Breathing“ Thin Walled Girders – a Sensitivity Analysis, příspěvek na konferenci The Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, Rome (Italy), 2004
 4. KALA, Z., ŠKALOUD, M., Statistická analýza velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku, příspěvek na konferenci PPK2004 Pravděpodobnost porušování konstrukcí, ISBN 80-214-2718-3, Brno, 2004
 5. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä (Finland), 2004
 6. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the Stress State in the Crack-Prone Areas of Breathing Webs, příspěvek na konferenci Fourth Int. Conf. on Thin-Walled Structures, ISBN 0-7503-1006-5, Loughborough (England, UK), 2004
 7. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Sensitivity Analysis of the Effect of Initial Imperfections on the (i) Ultimate Load and (ii) Fatigue behaviour of Steel Plate Girders, příspěvek na konferenci 8th Int. Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 9986-05-722-1, Vilnius (Lithuania), 2004
 8. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., The Influence of Initial Imperfections on the Behaviour of Thin-Walled Girders Welded of Slender Plate Elements, příspěvek na konferenci International Colloquium Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Victor Gioncu, ISBN 973-638-119-6, Timisoara (Romania), 2004
 9. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Vliv velikosti a tvaru počáteční imperfekce štíhlé stěny ocelového nosníku na její napjatost při namáhaní opakovaným zatížením, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z IV. ročníku celostátní konference Spolehlivost konstrukcí - téma Metodika-aplikace-poruchy-havárie, ISBN 80-248-0573-1, Ostrava, 2004
 10. KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., TEPLÝ, B., MELCHER, J., NOVÁK, D., Sensitivity Analysis of Engineering Structures, příspěvek na konferenci CD Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering – ECCOMAS 2004, ISBN 951-39-1868-8, Jyväskylä, Jyväskylä (Finland), 2004

2003

 1. KALA, J.; KALA, Z.; TEPLÝ, B.; ŠKALOUD, M., Theoretical and Experimental Analysis of Fatigue Resistance of Steel Girder with Welded Slender Walls, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-232-0221-9, Tatranská Lomnica-Vysoké Tatry, Slovensko, 2003
 2. KALA, J.; KALA, Z.; ŠKALOUD, M.; TEPLÝ, B., Paramtric sensitivity analysis of the stress state in the crack-prone areas of brathing webs, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2003, ISBN 80-01-02747-3, Praha, 2003

2002

 1. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., Analysis of the Effect of Initial Curvature on the Stress State in Breathing Webs, příspěvek na konferenci Stability and ductility of steel structures, ISBN 963-05-7950-2, Akademia Kiado, Budapešť, 2002
 2. TEPLÝ, B., KALA, J., KALA, Z., ŠKALOUD, M., soudobé možnosti analýzy tenkostěnných konstrukcí, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2002
 3. TEPLÝ, B., KALA, Z., KALA, J., ŠKALOUD, M., Soudobé možnosti analýzy tenkostěnných ocelových prvků, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2002

2001

 1. KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M., A Probabilistic Approach To the Limit State of Centrally loaded Thin Walled Columns, příspěvek na konferenci Thild-Walled Structures, ISBN 0-08-043955-1, University of Lodz, Oxford, OX5 1GB, UK, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný