English

Ing. Jiří Boštík, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. MIČA, L.; FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; ZDRAŽIL, K.; KOTAČKOVÁ, A., Podklady pro zpracování Technických podmínek Zásady pro použití technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách (Technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách), , Brno, 2015

2014

 1. FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; KOTAČKOVÁ, A.; MIČA, L.; ZDRAŽIL, K.; MASOPUST, J., Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola), spec. publikace, ISBN 978-80-7204-909-7, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2014

2013

 1. BOŠTÍK, J.; WEIGLOVÁ, K., Modelling of Discontinuous Environment, příspěvek na konferenci Advance in Fracture and Damage Mechanics XI, ISSN 1013-9826, ISBN 9783037854631, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J., Posouzení únosnosti plošného základu - část 2: ověření spolehlivosti návrhu plně pravděpodobnostní metodou, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2012
 2. BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; VOŘECHOVSKÝ, M., Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2012

2011

 1. BOŠTÍK, J.; WEIGLOVÁ, K., Rizika vyplývající ze složitých geotechnických podmínek - příklady modelování, příspěvek na konferenci 39. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2011, ISBN 978-80-86604-55-8, Sekurkon s.r.o., Brno, 2011
 2. BOŠTÍK, J.; WEIGLOVÁ, K., Underground structures analysis in jointed rock environment, příspěvek na konferenci CD ROM of 19th Annual international conference on composites/nano engineering ICCE-19, 2011
 3. WEIGLOVÁ, K.; BOŠTÍK, J., Modelling of underground structure, příspěvek na konferenci CD ROM of 19th Annual international conference on composites/nano engineering ICCE-19, 2011

2010

 1. BOŠTÍK, J.; GLISNÍKOVÁ, V., 20th European Young Geotechnical Engineers Conference, článek v , International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2010
 2. BOŠTÍK, J.; ERBENOVÁ, A.; MIČA, L.; WEIGLOVÁ, K., Inovace předmětů na Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně v rámci projektu INOMA, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2010
 3. BOŠTÍK, J., Stabilitní analýza tunelů ovlivněných poruchovou zónou, příspěvek na konferenci 38. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2010 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-51-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010
 4. WEIGLOVÁ, K.; BOŠTÍK, J., Collapse tunnels models, příspěvek na konferenci CD: ICCE-18 The eighteenth annual international conference on composites or nano engineering, International Community for Composites Engineering, Anchorage, Alaska, USA, 2010
 5. VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J., Comparison of shallow foundation according to the partial safety factor method and the full probabilistic method, příspěvek na konferenci Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, ISBN 978-80-227-3279-6, Bratislava, slovenská republika, 2010
 6. BOŠTÍK, J., Experimental analysis of parallel tunnels, příspěvek na konferenci GEOTECHNICAL ENGINEERING 20, View of Young European Geotechnical Engineers, Brno 2010, ISBN 978-80-7204-686-7, Akademické nakladatelství CERM, Ltd., Brno, Brno, 2010

2009

 1. BOŠTÍK, J., Příspěvek k analýze ražených podzemních konstrukcí, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-670-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 2. WEIGLOVÁ, K.; BOŠTÍK, J., Mutual Effect of Tectonic Dislocations and Tunnel Linings During Tunnelling, příspěvek na konferenci Analysis of Discontinuous Deformation: New Developments and Applications, ISBN 978-981-08-4455-4, Research Publishing Services, Singapore, 2009
 3. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J., Stanovení charakteristické hodnoty geotechnických parametrů dle Eurokódu 7, příspěvek na konferenci 1. Český národní inženýrskogeologický kongres s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-248-2026-2, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 4. BOŠTÍK, J.; WEIGLOVÁ, K., Interaction during tunneling, , VirginiaTech, Virginia, 2009
 5. BOŠTÍK, J.; PHAN, T., Vliv určitých faktorů na odezvu horninového prostředí při tunelování, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, Geotechnika, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J.; RUSINA, R., Kruhová základová deska část 1 Statická analýza geomechanických veličin,, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 2. BOŠTÍK, J.; PHAN, T., Experimentální model tunelů, příspěvek na konferenci Česko-slovenská konference Stavební konstrukce z pohledu geotechniky Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-609-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2008
 3. BOŠTÍK, J., Matematické modelování podzemních děl v oslabeném horninovém prostředí, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 4. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Stochastická analýza kruhové základové desky, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-38-1, Brno, ČR, 2008
 5. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., STOCHASTICKÁ ANALÝZA KRUHOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, příspěvek na konferenci 36. konference se zahraniční účastí, Zakládání staveb Brno 2008, Sborník příspěvků, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 6. BOŠTÍK, J., Analýza odezvy anizotropního horninového prostředí na provedení podzemního díla, příspěvek na konferenci 36. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2008 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-38-1, Sekurkon s.r.o., 2008
 7. BOŠTÍK, J., Příspěvek k odezvě horninového prostředí na ražbu podzemních děl, příspěvek na konferenci 12. ročník medzinárodnej konferencie Geotechnika 2008, Konštrukcie, technológie a monitoring, Zborník, ISBN 978-80-248-1850-4, Orgware, Stupava, Slovakia, 2008

2007

 1. BOŠTÍK, J., Numerická analýza tunelu v prostředí oslabeném diskontinuitou, příspěvek na konferenci 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 2. BOŠTÍK, J., Příprava fyzikálních modelů pro studium chování podzemních konstrukcí, příspěvek na konferenci EXPERIMENT '07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 3. WEIGLOVÁ, K.; BOŠTÍK, J., Zajištění podzemních staveb v mimořádných podmínkách, příspěvek na konferenci EXPERIMENT '07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 4. BOŠTÍK, J., Underground structure in discontinuous rock mass, příspěvek na konferenci Proceeedings of the Fifth International Symposium "Compunational Civil Engineering 2007", ISBN 978-973-8955-14-1, Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2007

2006

 1. PROCHÁZKA, P.; WEIGLOVÁ, K.; NAZARI, F.; BOŠTÍK, J., Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept, článek v , Ústav struktury a mechaniky hornin ČSAV v.i. Praha, Praha, 2006
 2. BOŠTÍK, J., Napjatost v okolí podzemního díla raženého členěným výrubem, příspěvek na konferenci 34. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2006, Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-478-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 3. BOŠTÍK, J., Stabilita mělce uložených podzemních děl, příspěvek na konferenci GEOTECHNIKA 2006, ISBN 80-248-1124-3, ORGWARE Stupava, Stupava, 2006
 4. MIČA, L.; BOŠTÍK, J., Vliv materiálu násypu na jeho stabilitu a deformace, příspěvek na konferenci GEOTECHNIKA 2006, ISBN 80-248-1124-3, ORGWARE Slovakia, Bratislava, 2006

2005

 1. ERBENOVÁ, A.; BOŠTÍK, J., Zvýšení stupně stability břehu vodní nádrže vlivem kořenového systému rostlin, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-415-X, Brno, 2005
 2. BOŠTÍK, J., Účinek členění výrubu podzemního díla na pokles povrchu, příspěvek na konferenci 33. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2005 Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-413-3, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2005
 3. BOŠTÍK, J., Možnosti výpočtu napjatosti v okolí výrubů podzemních děl, příspěvek na konferenci Zborník 7. Medzinárodnej geotechnickej konferencie GEOTECHNIKA V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, ISBN 80-227-2225-1, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra geotechniky SvF, Bratislava, 2005

2003

 1. BOŠTÍK, J., Parallel underground structures, problem and solution, příspěvek na konferenci First International conference of Civil Engineering Science 7-8 October 2003, Volume 1, Assiut - Egypt, 2003

2002

 1. BOŠTÍK, J., Numerická analýza stavu napjatosti v horninovém masivu oslabeném trojicí souběžných tunelů budovaných v pražské oblasti, příspěvek na konferenci 30. konference Zakládání staveb Brno 2002 - Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-252-1, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 2. MIČA, L., BOŠTÍK, J., Možnosti modelování geosyntetických výztuh, příspěvek na konferenci 30. konference Zakládání staveb 2002, ISBN 80-7204-252-1, Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 3. BOŠTÍK, J., Numerická analýza stavu napjatosti v horninovém masivu oslabeném dvojicí souběžných tunelů budovaných v pražské oblasti, příspěvek na konferenci Zborník Geotechnika 2002, ISBN 80-248-0115-9, Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Ostrava, 2002
 4. BOŠTÍK, J., Analýza stavu napjatosti a deformace v pilířové oblasti podzemních staveb, příspěvek na konferenci 4. Odborná konference doktorského studia, Sborník, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2002
 5. BOŠTÍK, J., Konfrontace výsledků měření in situ s numerickým řešením při technologickém postupu výstavby podzemního díla, příspěvek na konferenci Komorní seminář Problémy modelování, ISBN 80-214-2017-0, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2002
 6. BOŠTÍK, J., Stabilita dočasného horninového pilíře během ražby podzemního díla NRTM, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2002
 7. BOŠTÍK, J., Zemní interakce způsobené tunelováním, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2002

2001

 1. BOŠTÍK, J., NAZARI, F., Stabilita souběžných podzemních staveb během technologie ražení, příspěvek na konferenci 29. konference Zakládání staveb Brno 2001 - Sborník příspěvků, ISBN 80-7204-217-3, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 2. BOŠTÍK, J., Stabilita horninového pilíře při technologickém postupu výstavby tunelů, příspěvek na konferenci 3. ODBORNÝ SEMINÁŘ DOKTORSKÉHO STUDIA, ISSN 1212-9275, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný