English

doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. HORÁK, P., Výstavba a energetické hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR , příspěvek na konferenci Alternativní zdroje energie 2018, ISBN 978-80-02-02712-6, Kroměříž, 2018

2017

 1. HORÁK, P.; JURČA, J., Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, praktické zkušenosti energetického specialisty , příspěvek na konferenci Vnútorná klima budov 2017, ISBN 978-80-89878-18-5, SSTP, Bratislava, 2017
 2. HORÁK, P.; JURČA, J., Abstract - Influence of Sustainability on Comprehensive Assessment of Buildings, , ISBN 978-83-944254-4-9, Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, Krakow, 2017
 3. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., VLIV VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU NA ÚČINNOST SOLÁRNÍ SOUSTAVY, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017
 4. HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2017, ISBN 978-80-02-02712-6, STP , Praha, 2017
 5. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017
 6. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J., ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2017, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2017

2016

 1. HORÁK, P., Teze habilitační práce - Alternativní zdroje energie pro zásobování budov teplem, , Vutium, ISBN 978-80-214-5429-3, Brno, 2016
 2. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2016
 3. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P., Výstupní protokoly z měření parametrů chladicí jednotky , , Brno, 2016
 4. FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J., Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko, Budapešť., 2016
 5. HORÁK, P.; HIRŠ, J., Energetická efektivnost budov v ČR, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2016, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2016
 6. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O., Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, , ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016
 7. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2016

2015

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Vyhodnocení energetické bilance solární soustavy v simulačním software TRNSYS, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015 - Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov, ISBN 978-80-89216-85-7, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 2. HORÁK, P., Technická a právní problematika energetického hodnocení budov v ČR, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2015 - Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov, ISBN 978-80-89216-85-7, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 3. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 4. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; RUBINOVÁ, O., Dlouhodobý monitoring TČ země-voda z pohledu tepelného výkonu vrtu, příspěvek na konferenci Konference vytápění Třeboň 2015, ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2015
 5. HORÁK, P.; VENDLOVÁ, L., Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media s.r.o., Praha, 2015
 6. LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; VLČEK, P., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem, , Tedom a.s., Třebíč, 2015

2014

 1. HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; LINHART, J., Výrobní dokumentace - Návrh chladící jednotky, , Tedom a.s., Třebíč, 2014
 2. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Porovnání typů osvětlení pro výpočet energetické náročnosti budov, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2014, ISBN 978-80-248-3623-2, Ostrava, 2014
 3. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Modelování malé solární soustavy v energetickém simulačním programu TRNSYS, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2014, ISBN 978-80-248-3623-2, Ostrava, 2014
 4. RUBINOVÁ, O.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Long-Term Monitoring of the Effectiveness of a Ground Source Heat Pump Borehole, příspěvek na konferenci 9th International enviBUILD Conference, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Modelling of a Small Solar Collector Array and Comparison with Meteorological Data Using TRNSYS Energy Simulation Software, příspěvek na konferenci 9th International enviBUILD Conference, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Energetická náročnost budov v příkladech, , ISBN 978-80-214-5056-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,, Brno, 2014
 7. HORÁK, P.; ADAM, P.; AMBROŽOVÁ, I., A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption, příspěvek na konferenci A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 8. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Sborník Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, , ISBN 978-80-214-4864-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 9. VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P., Energetické simulační programy a jejich využití, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014
 10. KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P., Metodika návrhu tepelných čerpadel v programu NTC, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, ISBN 978-80-214-4864-3, Brno, 2014
 11. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Vyhodnocení lineárního modelu tří místností, příspěvek na konferenci Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 12. HORÁK, P., Oponentský posudek na projekt: Z odpadu surovinami - QJ1320234, v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 -2018, , Brno, 2014
 13. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Měření povrchové teploty podlahových krytin při podlahovém vytápění a výpočet měrného tepelného toku podlahy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014

2013

 1. VYHLÍDALOVÁ, K.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Modelování tepelné bilance domu s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci STRUCTURA Stavební Trendy 2013, ISBN 978-80-248-3236-4, VŠB -Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Ostrava, 2013
 2. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K., Význam primární energie při volbě zdroje tepla v obytných budovách, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol.s.r.o., Praha, 2013
 3. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K., Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2013
 4. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Vliv primární energie na volbu zdroje tepla, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, Ostrava, 2013
 5. HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K., ZÁVISLOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ A SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, Ostrava, 2013
 6. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Sborník Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013, , ISBN 978-80-214-4736-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 7. HORÁK, P., Nový energetický zákon a prováděcí vyhlášky, příspěvek na konferenci Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013, ISBN 978-80-214-4736-3, Brno, 2013
 8. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Volba zdroje tepla v domě s téměř nulovou spotřebou z pohledu primární energie, příspěvek na konferenci 21. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2013, ISBN 978-80-89216-53-6, STTP Bratislava, Stará Lubovňa, 2013
 9. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M., Využití stoky jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Praha, 2013

2012

 1. HORÁK, P.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A.; ŠKORVAN, O., Energy Derived From The Wastewater, příspěvek na konferenci Seventh International Cold Climate HVAC Conference by Ashrae, ISBN 1936504405, ASHRAE, Calgary,Canada, 2012
 2. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Výpočet měrného tepelného toku podlahového vytápění v závislosti na typu skladby podlahy, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 3. KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P., NTC - Software pro návrh tepelného čerpadla, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Praha, 2012
 4. AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Stanovení tepelných zisků zasklení ze slunečního záření v energetickém hodnocení budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 5. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I., Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 6. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla, příspěvek na konferenci Alternativní zdroje energie 2012, sborník přednášek konference, ISBN 978-80-02-02393-7, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2012
 7. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; POČINKOVÁ, M.; PLOTĚNÝ, K., Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s. r. o., Praha, 2012
 8. HORÁK, P., Využití termovize pro stanovení součinitele prostupu tepla a diagnostikování obvodového pláště, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Střechy fasády izolace, Ostrava, 2012
 9. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I., Aplikace termografie při diagnostice tepelně-technických vlastností staveb, XXII. mezinárodní sympozium Sanace 2012, ISSN 1211-3700, , Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 10. HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O., Energetické systémy ve výuce TZB na VUT Fast, příspěvek na konferenci Konference Venkovská krajina 2012, ISBN 978-80-244-3098-0, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2012
 11. HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O., Nulový dům – mýtus nebo realita?, příspěvek na konferenci Konference Venkovská krajina 2012, ISBN 978-80-244-3098-0, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2012
 12. HORÁK, P., Oponentský posudek disertační práce: Ing. Pavel Uher - modelování distribuce vzduchu v systémech vytěsňovacího větrání., , VUT Brno Fast, Brno, 2012
 13. HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I., Simulace spotřeby energie nízkoenergetických a „nulových“ domů v dánském prostředí, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Progress 2012, ISBN 978-80-248-2666-0, VŠB OSTRAVA, FAST, Ostrava, 2012
 14. HORÁK, P., Využití termovize při diagnostice tepelně-technického stavu obálky budov, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Progress 2012, ISBN 978-80-248-2666-0, VŠB OSTRAVA, FAST, Ostrava, 2012
 15. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M., Modelování stokového výměníku tepla, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2012, ISBN 978-80-89216-45-1, STTP Bratislava, Lubovňa, 2012
 16. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., ENERGETICKÝ POTENCIÁL ODPADNÍCH VOD, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hodpodářství, Praha, 2012
 17. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M., Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2012
 18. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., Teplo a energie z odpadních vod - článek ve sborníku, , Asio spol. s r.o., Brno, 2012

2011

 1. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M., Vývoj zkušebního okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov, časopis TZB-info, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topininfo s.r.o., Praha, 2011
 2. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M., Teplo a energie z odpadních vod - využití tepla z odpadních vod k ohřevu teplé vody a k vytápění budov (DWA směrnice). Sborník Energie z odpadních vod a dpadů, Asio spol. s r.o., , Asio, spol. s r. o., Praha, 2011
 3. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., Zlepšení energetické bilance ČOV, příspěvek na konferenci Voda 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s. r. o., Poděbrady, 2011
 4. HORÁK, P., Hydraulické dimenzování solárních soustav z pohledu teplonosné látky a typu potrubí, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2011
 5. HORÁK, P., Problematika hydraulického dimenzování solárních soustav, příspěvek na konferenci Konference vytápění - Třeboň 2011, ISBN 978-80-02-02291-6, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2011
 6. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M., Uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách, příspěvek na konferenci Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02310-4, Společnost pro techniku prostředí, Brno, 2011
 7. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011

2010

 1. HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O., International Scientific Conference People Buildings And Environment 2010 - Influence of low energy and passive construction on the environment, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7204-705-5, Topinfo s.r.o., 2010
 2. HORÁK, P., Časté chyby a omyly při realizací úsporných opatření v programu Zelená úsporám - Oblast otopných soustav, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2010
 3. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M., Konference Alternativní zdroje energie 2010: Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem, příspěvek na konferenci Konference alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, 2010
 4. HORÁK, P., Konference Alternativní zdroje energie 2010: Zelená úsporám - legislativní chaos, poznatky z praktické realizace, příspěvek na konferenci Konference alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, 2010
 5. HORÁK, P., Časté chyby při realizací úsporných opatření v programu Zelená úsporám, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, s.r.o., Praaha, 2010
 6. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M., Mezinárodní konference Zdravé domy 2010 - Posouzení použitelnosti tepelného čerpadla vzduch-voda v extremních klimatických podmínkách, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Zdravé domy 2010, ISBN 978-80-904593-0-4, Sdružení hliněného stavitelství, Brno, 2010
 7. HORÁK, P., Revitalizace rodinných domů v rámci programu Zelená úsporám - Možnosti programu a časté chyby žadatelů, článek v PSM - stavební infozpravodaj, ISSN 1802-6907, 2010
 8. HORÁK, P., Praktické zkušenosti s otopnými soustavami v návaznosti na program zelená úsporám, příspěvek na konferenci SHK 2010 Renovace systémů TZB v bytových domech s programem Zelená úsporám, , ISBN 978-80-02-02224-4, Brno, 2010

2009

 1. VAVERKA, J.; HORÁK, P., Porovnání spotřeby energie při něpřerušovaném a přerušovaném vytápění, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické nakladatelství Praha, spol. s.r.o., Praha, 2009
 2. HORÁK, P.; HORÁK, P., Optimalizace nevhodně navržené otopné soustavy s tepelným čerpadlem, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické nakladatelství Praha, spol. s.r.o., Praha, 2009
 3. HORÁK, P., CFD Modelování vlivu zapojení zasobníku TV, porovnání 2D versus 3D model, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference - 110 let výročí založení VUT FAST v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 4. HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L., Optimalizace zapojení zásobníku tepla pro solární soustavy pomocí CFD modelu, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2009, ISBN 978-80-89216-27-7, SSTP Bratislava, Tatranské Matliare, 2009

2008

 1. HORÁK, P., Aplikace a možnosti obnovitelných zdrojů energie v bytovém fondu, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Expo data spol. s r.o., Brno, 2008
 2. HORÁK, P., Využití simulačního modelu pro optimalizaci systému vytápění kostela - příspěvek na 5. národní konferenci Simulace budov a techniky prostředí, Brno., příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, Brno, 2008
 3. HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L., Aplikace sálavého vytápění na objektu kostela, využití CFD modelu - příspěvek vědecká konference Budova a energia 2008, Podbanské., příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-89216-23-9, SSTP Bratislava, Bratislava, 2008
 4. HORÁK, P., EN ISO 15927-6 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 6: Accumulated temperature differences (degree days) - překlad, , Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, 2008
 5. HORÁK, P., Obnovitelné zdroje energie v bytovém fondu, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-02-02042-4, Brno, 2008
 6. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; ADAM, P., Eliminace tepelné zátěže, článek v Interiér, ISSN 1214-4584, Nakladatelství mise s.r.o., 2008

2007

 1. HIRŠ, J.; ADAM, P.; HORÁK, P., Možnosti chlazení v pasivním domě, příspěvek na konferenci Pasivní domy 2007, ISBN 978-80-254-0126-2, centrum pasivní domy, Brno, 2007
 2. HORÁK, P., Zemní výměníky - návrhový software, praktické realizace - Příspěvek vědecká konference Košice 2007, , ISBN 978-80-8073-789-4, Košice, 2007
 3. HORÁK, P., Zemní výměníky pro teplovzdušné vytápění, praktické zkušenosti - Příspěvek konference Vytápění 2007 v Třeboni, , ISBN 978-80-02-01926-8, Třeboň, 2007

2006

 1. HORÁK, P., Přednáška ve stavebním centru - zemní výměníky 09/27/2006, , 2006
 2. HORÁK, P., Článek Zemní výměníky v Časopisu Alternativní energie, 2006., článek v Alternativní energie, ISSN 1212-1673, 2006
 3. HORÁK, P., Mezinárodní konference Zdravé domy 2006 Zemní výměníky, příspěvek na konferenci Zdravé domy 2006, ISBN 8021431466, 2006

2005

 1. HORÁK, P., Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia, Brno Fast - Zemní výměník v nízkoenergetickém domě, příspěvek na konferenci , 2005

2004

 1. HORÁK, P., Juniorstav 2004, 6. Odborná konference doktorského studia, Brno Fast 2003 - Tepelné čerpadlo a solární zařízení v energetickém auditu., příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2560-1, 2004
 2. HORÁK, P., 5. Odborná konference doktorského studia, Brno Fast 2003 - Posouzení nové technologie potrubí pro vzduchotechniku, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-265-3, 2004

2002

 1. HORÁK, P., STČ 2002 - Nová legislativa v TZB, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2067-7, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný