English

Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. PETRULA, L.; ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Evaluation of groundwater contamination in former military airport area, článek v Gradevinar, ISSN 1333-9095, Croatian Association of Civil Engineers, Zagreb, Croatia, 2018

2017

 1. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Longitudinal dispersion in an open channel determined from a tracer study, článek v ENVIRON EARTH SCI, ISSN 1866-6280, Springer International Publishing AG, Springer International Publishing AG Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland, 2017
 2. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., GROUNDWATER CONDITIONS IN THE CITY OF KYJOV AFTER TERMINATING PUMPING FROM LOCAL MINES, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Bratislava, 2017
 3. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Assessing stream water quality influenced by storm overflows from sewers, článek v Pollack Periodica, ISSN 1788-1994, Akadémiai Kiadó, H-1117 Budapest, Prielle K. u. 21-35, Hungary, 2017
 4. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M., Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5524-5, LITERA Brno, Brno, 2017

2016

 1. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., The impact of stormwater overflows on stream water quality, příspěvek na konferenci Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change, ISBN 978-1-138-02977-4, IAHR, Liege, Belgium, 2016

2015

 1. ALHASAN, Z.; HALA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Discussion on the critical hydraulic gradient for uniform homogeneous glass beads, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Warszawa, PL, 2015
 2. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Modelling of open channel flow with FLOW-3D, příspěvek na konferenci 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 3. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Seepage Problems at Areas Protected against Floods, příspěvek na konferenci 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE) , ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015

2014

 1. ALHASAN, Z.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DUCHAN, D., Kritičeskij gidravličeskij gradient jedinoabraznych adnarodnych stěklannych granul, , Vedeneev All-Russian Research Institute for Hydroengineering (VNIIG), Sankt-Peterburg, Russia, 2014
 2. JULÍNEK, T.; PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; ŽOUŽELA, M., Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství. spol. s r.o., Čkyně, CZ, 2014

2013

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A., Otázky porušení nesoudržných zemin vnitřní erozí při vzestupném proudění, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství,spol. s r.o.,, Čkyně, Czech Republic, 2013

2012

 1. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Povodňové ohrožení z pohledu účinků podzemních vod, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST VUT, Praha, 2012
 2. ŘÍHA, J.; MALÁ, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; ADAM, K., Strategická průmyslová zóna Holešov. Analýza vodohospodářských rizik., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, CZ, 2012

2011

 1. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; ČEJDA, M., Groundwater Flow Issues in Flood Protection, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium UFIRM Approaches to enhance resilience of communities 21.-.23. september 2011 Graz, Austria, ISBN 978-3-85125-173-9, Graz university of technology, Graz, 2011
 2. JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A.; ŘÍHA, J., Comments on Istomina research on external suffosion/fluidisation, příspěvek na konferenci Internal erosion in embankment dams and their foundations, ISBN 978-80-7204-736-9, CERM, s.r.o., Brno, 2011
 3. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Internal erosion in embankment dams and their foundations, , ISBN 978-80-7204-736-9, CERM, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. ČEJDA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Morava, protipovodňová ochrana obce Troubky. Studie průsakových poměrů, , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, BRNO, CZ, 2010
 2. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A.; ALHASAN, Z., Výzkum vnitřní eroze. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva VI za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 3. JULÍNEK, T., Semikvantitativní hodnocení spolehlivosti hrázových systémů, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2010, ISBN 978-80-7204-703-1, CERM, Brno, 2010
 4. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.; BRÁZDOVÁ, M.; JULÍNEK, T., Rizika ve vodním hospodářství 2010, , ISBN 978-80-7204-703-1, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2010

2009

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; MENŠÍK, M.; DUCHAN, D., Softwarové prostředky pro řešení proudění podzemní vody-Dílčí zpráva. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 3. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; BRÁZDOVÁ, M.; CHLUBNA, L., Železniční uzel Brno. Studie průsakových poměrů v prostoru protipovodňových prvků pro ŽUB Brno., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 4. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; KHADDOUR, A., Labe, Pardubice - Polabiny, revitalizace mrtvého ramene Labe, Pardubice - Polabiny, revitalizace mrtvého ramene. Studie průsakových poměrů, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009

2008

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; JANDORA, J.; SRNA, J.; KHADDOUR, A., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Rešeršní práce a použitá literatura., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; DRÁB, A.; KHADDOUR, A., Evalution of risks related to ground water regime changes., příspěvek na konferenci The International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008, ISBN nemá, Riyadh, Saudi Arabia, 2008
 3. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008, , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 4. ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J., Úvod do rizikové analýzy přehrad, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-608-9, VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 5. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Application of Space Random Fields in Evaluation of Changes of Ground Water Flow Regime, příspěvek na konferenci IAHR International Groundwater Symposium 2008. Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications, ISBN 978-975-518-297-1, IAHR, Istambul,TR, 2008
 6. JULÍNEK, T., Terminologie použitá při hodnocení rizik v oblasti podzemních vod - dokončení, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 7. JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; SRNA, J., Overview of research on internal erosion, , ISBN nemá, Universitat Innsbruck, Universitat Innsbruck, AT, 2008
 8. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; SRNA, J., Tichá Orlice-Choceň,zvýšení protipovodňové ochrany města.Vliv protipovodňových opatření na vydatnost studní., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 9. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Novosedly,jímka na vodu na pozemnku p.č.6470.Posouzení z hlediska ohrožení ochranné hráze a vzniku průsakových cest., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Využití prostorových náhodných polí při rizikové analýze, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 2. SRNA, J.; JULÍNEK, T., Změny v režimu podzemních vod v Brně při povodních, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2007, ISBN 978-80-86433-43-1, FAST VUT BRNO, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 3. JULÍNEK, T.; ŠVANCARA, J., Využití metody stromu poruch pro rizikové hodnocení VD Šance, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM s.r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. ŘÍHA, J.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T., Rizika ve vodním hospodářství 2007, , ISBN 978-80-86433-43-1, VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 5. DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Hodnocení rizik v důsledku změn režimu proudění podzemních vod, , Praha, 2007
 6. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T., Užití prostorových náhodných polí pro výpočty proudění podzemní vody, , Praha, 2007
 7. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; DRÁB, A., Využití prostorových náhodných polí pro modelování proudění podzemní vody, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 978-80-227-2729-7, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2007
 8. JULÍNEK, T., Aplikace softwaru GMS pro hodnocení rizik vyplývajících změny režimu podzemních vod., příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 9. JULÍNEK, T.; SRNA, J., Hodnocení vlivu povodňové situace na řekách Svratce a Svitavě na změny v režimu podzemních vod, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 978-80-227-2729-7, STU Bratislava, Bratislava , SK, 2007
 10. DRÁB, A.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H., ESRI Map Book, volume twenty-two, kapitola v ESRI Map Book, volume twenty-two, ISBN 978-1-58948-172-5, ESRI, USA, 2007
 11. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; SRNA, J., Studie průsakových poměrů v prostoru linie protipovodňových opatření, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 12. KOLEČKÁŘOVÁ, G.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Analýza spolehlivosti výpočtových parametrů při řešení proudění podzemních vod, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007

2006

 1. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Hodnoceení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích, příspěvek na konferenci vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, Hradec Králové, 2006
 2. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., Hodnocení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Hradec Králové, 2006
 3. DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Správa hydrologických a hydraulických dat v prostředí GIS pro účely rizikové analýzy záplavových území, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Hradec Králové, 2006
 4. KOLEČKÁŘOVÁ, G.; JULÍNEK, T., Rešerše dostupných pramenů v oblasti hodnocení rizik spojených se změnami režimu podzemních vod, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 5. JULÍNEK, T., Analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost staveb ohrožených změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických epizodách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 6. DRÁB, A.; KOUTKOVÁ, H.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T., Application of interpolation methods in ArcGIS for the groudwater flow problems, , Athens, 2006
 7. JULÍNEK, T., Hodnocení vlivu podzemních vod na stavební objekty při extremních hydrologických situacích, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2006
 8. JULÍNEK, T., Soupis dostupné literatury v oblasti analýzy vlivu podzemních vod, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 9. DUCHAN, D.; DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Hodnocení rizik v důsledku změn režimu podzemních vod, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Hradec Králové, CZ, 2006
 10. JULÍNEK, T., Průzkum existujících a návrh nových metod hodnocení rizika souvisejícího se změnami režimu podzemních vod, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006

2005

 1. DRÁB, A.; JULÍNEK, T.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., Vstupní data rizikové analýzy záplavových území, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. JULÍNEK, T., Havarijní znečištění toků - analýza rizik pomocí GIS, příspěvek na konferenci sborník příspěvků, ISBN 80-7204-415-X, CERM, Brno, 2005
 3. JULÍNEK, T., Rizikové honocení povodňových škod na přírodě a krajině, příspěvek na konferenci sborník příspěvků, ISBN 80-227-2299-5, ASCO, Podbánské, 2005
 4. ŘÍHA, Jaromír; JULÍNEK, Tomáš; BUCHTOVÁ, Jana, Studie vlivu odlehčovacích komor na jakost vody ve vodních tocích na území města Brna, článek v , SOVAK, PRAHA, 2005
 5. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. JULÍNEK, T., Využití nástrojů GIS pro vyhodnocení náhlého zhoršení jakosti vody v toku, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí., ISBN 80-7204-360-9, CERM, s.r.o., Brno, 2004
 2. ŘÍHA, Jaromír; BUCHTOVÁ, Jana, Modelling the effect of sewerage overflow chambers on stream water quality., příspěvek na konferenci XXIIth conference of Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, ISBN 80-86690-19-9, ČHMÚ, Brno, 2004
 3. JULÍNEK, T., Application of GIS for risk analysis of stream water accidental pollution, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International conference on hydroinformatics, ISBN 981-238-787-0, World Scientific, Singapore, 2004
 4. ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; BUCHTOVÁ, J., Modelování účinku dešťových oddělovačů na jakosti vody ve vodních tocích, příspěvek na konferenci 22nd Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2004

2003

 1. JULÍNEK, T., Jakost vody při havarijních situacích, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003, Sborník příspěvků., ISBN 80-86433-26-9, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2003
 2. JULÍNEK, T., GIS pro bilanční model jakosti v síti vodních toků, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí, ISBN 80-86433-26-9, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 3. KOUTKOVÁ, H., JULÍNEK, T., Statistické vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky., příspěvek na konferenci Environmetálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia., ISBN 80-88820-18-9, ASCO, Bratislava, STU Bratislava, 2003
 4. JULÍNEK, T., Zpracování vstupních hydrologických dat pro rizikovou analýzu vzdouvacích staveb, příspěvek na konferenci Problematika vodního hospodářství 2003. Sborník mezinárodní konference doktorandů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, ISBN 80-01-02844-5, Vysoké učení technické v Praze, Praha, 2003

2002

 1. JULÍNEK, T., GIS pro bilanční model jakosti v síti vodních toků., spec. publikace, ISBN 80-86433-25-0, Econ Publishing, s.r.o., Brno, 2002
 2. JULÍNEK, T., Application of GIS in water quality management, příspěvek na konferenci Hydroinformatics 2002 - proceedings of the fifth international conference, ISBN 1-84339-021-3, Cardiff, Cardiff, UK, 2002
 3. JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; RYL, T., Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce Část II - Modelové vyhodnocení pokusu, článek v , ISSN 1210-4195, 2002

2001

 1. KOUTKOVÁ, H.; JULÍNEK, T., Statistické vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky, příspěvek na konferenci Návrh obesné metodiky pro sestavování modelů jakosti vody, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2001
 2. JANDORA, J., JULÍNEK, T., ŘÍHA, J., The effect of reservoirs on the regional and local flood protection at the Morava river., příspěvek na konferenci Dams in a European Context, ISBN 90-5809-196-1, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 3. JULÍNEK, T., The application of MIKE11 for the evaluation of the tracing tests., příspěvek na konferenci Book of Abstracts, DHI - Water&Environment.4th DHI Software Conference, DHI, Helsingor, 2001
 4. KOUTKOVÁ, H.; JULÍNEK, T., Využití regresní a korelační analýzy při vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky, příspěvek na konferenci Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků, ISBN 80-86433-05-6, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2001

2000

 1. JANDORA, J.; JULÍNEK, T., Poznatky s použitím Mike11 pro modelování proudění vody v tocích, příspěvek na konferenci Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů, ISBN 80-214-1752-8, VUT v Brně, Brno, 2000
 2. JULÍNEK, T., Aplikace numerického modelu transportu látek na řece Svitavě - MIKE11, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře: ""Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/045, ISBN 80-214-1751-X, VUT v Brně, Brno, 2000
 3. JULÍNEK, T., JANDORA, J., Prezentace výsledků řešení grantového úkolu na WWW stránkách, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře: ""Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/045, ISBN 80-214-1751-X, VUT v Brně, Brno, 2000
 4. JULÍNEK, T., Sicherung von Datenunterlagen für die Kalibrierung eines numerischen Modells der Wasserqualität, příspěvek na konferenci 9. Magdeburger Gewasserschutzseminar Einzugsgebietsmanagement, ISBN 3-933707-64-1, ATV-DVWK, Povodí Labe, a.s., Berlín, 2000
 5. a kol., Planned Protection of Water in the River Dyje Basin, výzkumná zpráva projektu VKMO, s.r.o., VKMO, s.r.o., 2000

1999

 1. JULÍNEK, T., Multikriteriální posouzení pro výpočet jakosti povrchových vod, příspěvek na konferenci Sborník přednášek ze semináře:, ISBN 80-214-146, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ú, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný