English

Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VOJKŮVKA, M., INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-01-0, STEF92, Sofia, Bulharsko, 2017

2016

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M.; VÁVROVÁ, E., INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-58-2, STEF92, Sofia,Bulharsko, 2016

2014

 1. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014

2013

 1. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO., příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013

2012

 1. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Využití automatizovaného nivelačního systému při zatěžovací zkoušce železničního mostu., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M., Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí., příspěvek na konferenci Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie, ISBN 978-80-227-3501-8, STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2011
 2. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Automatizované měření deformací s využitím digitálního nivelačního přístroje Leica NA3003., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO., příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, Brno, 2010

2008

 1. VOJKŮVKA, M., Studenti U3V ukázali, co se naučili v kurzu Multimediální komunikace, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. SHROMÁŽDILOVÁ, L.; VOJKŮVKA, M., Neue Erfahrungen mit dem Web 2.0-gestützten Computerunterricht für Senioren, příspěvek na konferenci Tagungsband zur 5. LiLL-Konferenz "web4seniors", Universität Ulm, Ulm, Deutschland, 2007
 2. VOJKŮVKA, M., Výuka informačních technologií na Univerzitě třetího věku Vysokého učení technického v Brně, příspěvek na konferenci Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice a v Evropě, ISBN 978-80-87035-02-3, VŠPJ, Jihlava, 2007

2006

 1. Vojkůvka, M., Zavedení nového předmětu zaměřeného na multimediální komunikaci, výzkumná zpráva projektu , 2006

2003

 1. Vojkůvka, M., Slovar sovremennogo kompjuternogo slenga, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7042-651-9, FF OU, Ostrava, 2003

2002

 1. MACUR, J., VOJKŮVKA, M., Virtualnyje atraktori v perechodnych processoch v nelinejnoj dinamičeskoj sisteme, příspěvek na konferenci 4. meždunarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija, Kijev, 2002

2001

 1. VOJKŮVKA, M., DRÁBEK, V., Modelling of Montgomery Multiplication in GF(2^m), příspěvek na konferenci Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01, ISBN 80-85988-57-7, Ostrava, 2001
 2. VOJKŮVKA, M., Nové metodické aspekty výuky cizích jazyků, příspěvek na konferenci Inovace pregraduální a postgraduální přípravy, ISBN 80-7042-599-7, FF OU, Ostrava, 2001
 3. VOJKŮVKA, M., Basic Concepts of Encryption Methods Based on Chaos Theory, příspěvek na konferenci Ńčńňĺěíčé ŕíŕëłç łíôîđěŕöłéíčő ńčńňĺě ňŕ ňĺőíîëîăłé, ISBN 966-622-060-1, NTUU KPI, Kiev, 2001

2000

 1. DRÁBEK, V., VOJKŮVKA, M., Applications of Elliptic Curves over GF(2^m) in Cryptography, příspěvek na konferenci Proceedings of the XXIInd International Colloquium ASIS 2000, ISBN 80-85988-51-8, MARQ, Ostrava, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný