English

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Brick masonry elements in brno in the late 19th century, článek v Forum urbes medii aevi. Archaia Brno o.p.s. AC AB , ISSN 1803-1749, Archaia Brno o.p.s., Brno, 2018
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T., Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Methods Appropriate For Determination Of The Prescribed Reinforcement Of The Elements Of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods, , ISBN 978-80-01-06347-7, Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36 Praha 6, Praha, 2017
 2. ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Conclusive Determination Of Compliance With The Prescribed Reinforcement Elements Of Concrete Structures - The Appropriate Methods And Their Capabilities v, , ISBN 978-80-01-06347-7, Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36, Praha 6, Praha, 2017
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Prokazování dodržení předepsaného vyztužení prvků železobetonové konstrukce nedestruktivními metodami, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2017
 4. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Průkazné stanovení vyztužení železobetonové konstrukce a vhodné NDT metody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2017
 5. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Prokázání nedodržení předepsaného vyztužení železobetonové konstrukce – vhodné metody, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kapitola v Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století, ISBN 978-80-87896-34-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Portál TZB-info, Praha, 2016
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRO ÚČELY KONSTRUKČNÍHO VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M., Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století, kapitola v Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století, ISBN 978-80-87896-21-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2015
 2. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T., Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů, příspěvek na konferenci Městské inženýrství, ISBN 978-80-87438-62-6, ČKAIT, Karlovy Vary, 2015
 3. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L., Opening of microcracks and air permeability in concrete, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, Taylor and Francis, UK, Vilnius, Litva, 2015

2014

 1. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Indikátory výztuže - oživení tradiční metody, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH, příspěvek na konferenci Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2014
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-871-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2014

2013

 1. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 4. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E , F v areálu FF MU, , 2013
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 6. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 7. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Příměs popílku, strusky a mikrosiliky vs. trvanlivost betonů z recyklovaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Novpress, Brno, 2013
 8. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; STAVAŘ, T., Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Recycling 2013, ISBN 978-80-214-4688-5, VUT FSI, ARSM, Brno, 2013
 9. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 10. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-828-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 11. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2013
 12. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 13. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení betonu a stavebního kamene, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013
 14. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení keramických zdících prvků, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013

2012

 1. KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ŠTAINBRUCH, J., Comparison of results of measuring by current NDT methods with results obtained through a new device for wood mechanical resistance measuring., příspěvek na konferenci STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS, VOLS 1-3, ISBN 978-83-7125-216-7, DOLNOSLASKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE-DWE, 53-204, WROCLAW UL OJACA BEYZYMA 20 B, WROCLAW, 00000, POLAND, Wroclaw, 2012
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 5. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012

2011

 1. HEŘMÁNKOVÁ, V.; KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; ANTON, O., DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT v Brně, Brno, 2011
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J., Verification of the homogeneity of the fibre-concrete calibration samples, příspěvek na konferenci In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011, ISBN 978-80-01-04836-8, Prague, 2011
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Košická Belá, 2011
 5. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J., Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011, ISSN 1211-3700, ISBN 978-80-87294-22-2, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 6. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-720-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011

2010

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 3. STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 4. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 5. STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L., Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 6. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-672-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010

2009

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Experimental Testing of the Applicability of Betatrons in Construction Radiography, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Srovnávací měření polohy výztuže u liniových železobetonových konstrukcí georadarem a elektromagnetickým scannerem, příspěvek na konferenci 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Kruh u Jilemnice, 2009
 4. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výzkum možnosti použití georadaru jako nedestruktivní zkušební metody při průzkumu masivních železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Kruh u Jilemnice, 2009

2008

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P., Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Novinky ve vyhodnocování zkoušek betonu odrazovým tvrdoměrem, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, VUT v Brně FAST, Brno, 2008
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vlhkosti betonu v konstrukcích jaderných elektráren, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 4. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Možnosti měření vlhkosti betonu s omezujícími kriterii, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, FAST, THD, Brno, 2008

2004

 1. CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; MAŘÍK, R.; HAVLAN, P.; MITRENGA, P., Stavební látky MODUL BI01-M06 Laboratorní cvičení 1, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 2. CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; MAŘÍK, R.; HAVLAN, P.; MITRENGA, P., Stavební látky MODUL BI01-M07 Laboratorní cvičení 2, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Zkušebnictví a technologie MODUL BI02-M04 Laboratorní cvičení, , Brno, 2004

2002

 1. ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Objemové změny betonů s částečnou náhradou drobného kameniva popílkem, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002, ISBN 80-214-2251-3, Ak. nakl. CERM, s.r.o., Brno, 2002
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V., Experimentální zatěžovací zkouška zdiva a její srovnání s výpočtovým modelem, příspěvek na konferenci Sborník přednášek k 2. ročníku konference Zděné a smíšené konstrukce 2002, ISBN 80-238-9643-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V., Experimentální zatěžovací zkouška zdiva, příspěvek na konferenci Konferenční sborník Construmat 2002 – Conference about structural materials, ISBN 80-01-02571-3, ČVUT v Praze, Praha, 2002
 4. ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P., Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-816-4, TU v Košiciach - stavebná fakulta, Košice, 2002
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Základy zkušebnictví - Návody do cvičení, , ISBN 80-214-2079-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V., Moduly pružnosti betonů s částečnou náhradou drobného kameniva létavým popílkem, příspěvek na konferenci 4. Odborná konference doktorského studia Sborník, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, FAST, Brno, 2002

2001

 1. HEŘMÁNKOVÁ, V., Zatěžovací zkouška zděné konstrukce a její modelování programem ATENA., příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo 2001, ISBN 80-7099-677-3, Vydavatelství ORGWARE, Bratislava, 2001
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V., Porovnání výsledků zatěžovací zkoušky a výpočtového modelu., příspěvek na konferenci Construmat 2001 – Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, Vydavatelství VUT v Brně, Brno, 2001
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V., Studentská tvůrčí činnost na Stavební fakultě VUT v Brně., článek v , 2001
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V., Dlouhodobé měření smršťování na betonech s popílky., příspěvek na konferenci 3. Odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 2001
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V., Modelování experimentu programem ATENA., příspěvek na konferenci 3. Odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný